Аудит - Л.М. Янчева Бібліотека студента онлайн, Бібліотека онлайн Lection - підручники для українського студента, читайте підручники онлайн безкоштовно, здати сесію легше ніж ви думаєте - Лекшен. http://lection.com.ua/adt/audit/adt/feed/atom 2014-06-05T00:20:36Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Ініціативний (добровільний) аудит 2012-04-10T04:33:31Z 2012-04-10T04:33:31Z http://lection.com.ua/audit/adt/initsiativniy-dobrovilniy-audit Administrator phirelli@gmail.com <p style="background: white; margin-left: 1.45pt; text-indent: 13.7pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify"><em>Ініціативний (добровільний) аудит </em>здійснюється за рі­шенням економічного суб'єкта на основі договорів з аудитором або <strong>аудиторською фірмою</strong>. Умови проведення такого аудиту (строки, цілі, характер, обсяг, оплата) визначаються за пого­дженням сторін (аудитор і замовник).</p> <p style="background: white; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; margin-right: 1.2pt; text-align: justify"><em>Первинний аудит </em>проводиться аудиторською фірмою (ау­дитором) вперше для певного клієнта. Це істотно збільшує ри­зик і трудомісткість аудиту, оскільки аудитори не мають по­трібної інформації про особливості <strong>діяльності клієнта</strong>, наяв­ність та ефективність функціонування систем роботи і контро­лю підприємства.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt 0.25pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify"><em>Узгоджений (повторний) аудит </em>здійснюється аудитор­ською фірмою (аудитором) повторно або регулярно і ґрунтуєть­ся на знаннях специфіки <strong>діяльності клієнта</strong>, його позитивних і негативних сторін в організації систем бухгалтерського облі­ку, внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту. Практика зарубіжного аудиту віддає перевагу проведенню узгодженого аудиту. Така співпраця зручна й аудиторам, які мають нагоду детально вивчити особливості діяльності клієнта, і клієнту, що отримує висококваліфіковану, всебічну допомогу й оцінку на основі багаторічної співпраці.</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0.5pt 0pt 0.7pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0.5pt 0pt 0.7pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Проте події (банкрутство енергетичного гіганта американ­ської корпорації "Енрон", а потім корпорації "Велдком" — од­ного з найбільших операторів телефонної телекомунікації), що відбулися в 2002 p., серйозно підірвали впевненість світової спільноти в розумності і доцільності проведення злагодженого аудиту.</p> <p style="background: white; margin: 0.5pt 0.5pt 0pt 0.7pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0.5pt 0.5pt 0pt 0.7pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Як з'ясувалося, в корпораціях практикувалися приписки, результатом яких було значне завищення їх фактичних дохо­дів. Викривлені цифри вимірювалися мільярдами доларів. На­справді реальні борги корпорацій майже на порядок переви­щували наявний прибуток. Все це стало можливим не без учас­ті аудиторських фірм, які в змові з керівництвом фірм багато років підтверджували "липові" дані фінансової звітності.</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0.5pt 0pt 0.7pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0.5pt 0pt 0.7pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Тому сьогодні з метою посилення різних механізмів конт­ролю за якістю і достовірністю обліково-фінансової інформації на Заході обговорюються серйозні зміни в організації і методи­ці аудиторської діяльності. Пропонуються:</p> <p style="background: white; margin-left: 0.7pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">• повне відокремлення аудиторського бізнесу від надання консультаційних послуг; введення принципу обов'язкової ротації аудиторських<br />фірм (неможливість перевірки одного і того самого клієнта од­нією <strong>аудиторською фірмою</strong> двічі поспіль) для корпорацій і на­віть дрібніших підприємств.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.95pt 0pt 0.25pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Такі пропозиції мають позитивні і негативні наслідки. До негативних наслідків введення ротації аудиторських фірм на­лежать такі:</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0cm; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       можливий певний відплив клієнтів <strong>аудиторських фірм</strong> особливо стосовно кількості ініціативних перевірок і за кон­салтинговою підтримкою. У цих випадках виникає вірогід­ність порушення конфіденційної інформації клієнтів, оскіль­ки вважається надійнішим захистом від розголошення конфі­денційної інформації наявність довгострокових договірних відносин між аудиторською фірмою і клієнтом, а принцип ро­тації не сприяє стабільному продовженню співпраці сторін;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.25pt 0pt 0cm; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       примусова ротація може спричинити певне подорожчан­ня перевірок, оскільки кожна аудиторська фірма, яка вперше приходить на підприємство, буде вимушена починати перевір­ку "з нуля", тобто з початкового вивчення особливостей бізне­су клієнта, що потребуватиме додаткових витрат часу, праці і збільшить оплату аудиторських послуг;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt 0cm; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       обов'язкова ротація може внести порушення в механізм нормальної ринкової конкуренції аудиторських фірм у бороть­бі за клієнта;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt 0cm; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       ротація навряд чи сприятиме посиленню мотивації ауди­торських фірм у проведенні якісних, раціонально організова­них перевірок, адже не потрібно буде справляти на клієнта по­зитивне враження, щоб стати його постійним партнером.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt 0cm; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Если вам интересна игра Аллоды, то советуем <a href= http://lection.com.ua/"http://www.moneyforgame.ru/allods-gold/">купить кристаллы в аллодах</a> на сайте нашего партнера.</p> <p style="background: white; margin-left: 1.45pt; text-indent: 13.7pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify"><em>Ініціативний (добровільний) аудит </em>здійснюється за рі­шенням економічного суб'єкта на основі договорів з аудитором або <strong>аудиторською фірмою</strong>. Умови проведення такого аудиту (строки, цілі, характер, обсяг, оплата) визначаються за пого­дженням сторін (аудитор і замовник).</p> <p style="background: white; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; margin-right: 1.2pt; text-align: justify"><em>Первинний аудит </em>проводиться аудиторською фірмою (ау­дитором) вперше для певного клієнта. Це істотно збільшує ри­зик і трудомісткість аудиту, оскільки аудитори не мають по­трібної інформації про особливості <strong>діяльності клієнта</strong>, наяв­ність та ефективність функціонування систем роботи і контро­лю підприємства.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt 0.25pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify"><em>Узгоджений (повторний) аудит </em>здійснюється аудитор­ською фірмою (аудитором) повторно або регулярно і ґрунтуєть­ся на знаннях специфіки <strong>діяльності клієнта</strong>, його позитивних і негативних сторін в організації систем бухгалтерського облі­ку, внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту. Практика зарубіжного аудиту віддає перевагу проведенню узгодженого аудиту. Така співпраця зручна й аудиторам, які мають нагоду детально вивчити особливості діяльності клієнта, і клієнту, що отримує висококваліфіковану, всебічну допомогу й оцінку на основі багаторічної співпраці.</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0.5pt 0pt 0.7pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0.5pt 0pt 0.7pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Проте події (банкрутство енергетичного гіганта американ­ської корпорації "Енрон", а потім корпорації "Велдком" — од­ного з найбільших операторів телефонної телекомунікації), що відбулися в 2002 p., серйозно підірвали впевненість світової спільноти в розумності і доцільності проведення злагодженого аудиту.</p> <p style="background: white; margin: 0.5pt 0.5pt 0pt 0.7pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0.5pt 0.5pt 0pt 0.7pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Як з'ясувалося, в корпораціях практикувалися приписки, результатом яких було значне завищення їх фактичних дохо­дів. Викривлені цифри вимірювалися мільярдами доларів. На­справді реальні борги корпорацій майже на порядок переви­щували наявний прибуток. Все це стало можливим не без учас­ті аудиторських фірм, які в змові з керівництвом фірм багато років підтверджували "липові" дані фінансової звітності.</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0.5pt 0pt 0.7pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0.5pt 0pt 0.7pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Тому сьогодні з метою посилення різних механізмів конт­ролю за якістю і достовірністю обліково-фінансової інформації на Заході обговорюються серйозні зміни в організації і методи­ці аудиторської діяльності. Пропонуються:</p> <p style="background: white; margin-left: 0.7pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">• повне відокремлення аудиторського бізнесу від надання консультаційних послуг; введення принципу обов'язкової ротації аудиторських<br />фірм (неможливість перевірки одного і того самого клієнта од­нією <strong>аудиторською фірмою</strong> двічі поспіль) для корпорацій і на­віть дрібніших підприємств.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.95pt 0pt 0.25pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Такі пропозиції мають позитивні і негативні наслідки. До негативних наслідків введення ротації аудиторських фірм на­лежать такі:</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0cm; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       можливий певний відплив клієнтів <strong>аудиторських фірм</strong> особливо стосовно кількості ініціативних перевірок і за кон­салтинговою підтримкою. У цих випадках виникає вірогід­ність порушення конфіденційної інформації клієнтів, оскіль­ки вважається надійнішим захистом від розголошення конфі­денційної інформації наявність довгострокових договірних відносин між аудиторською фірмою і клієнтом, а принцип ро­тації не сприяє стабільному продовженню співпраці сторін;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.25pt 0pt 0cm; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       примусова ротація може спричинити певне подорожчан­ня перевірок, оскільки кожна аудиторська фірма, яка вперше приходить на підприємство, буде вимушена починати перевір­ку "з нуля", тобто з початкового вивчення особливостей бізне­су клієнта, що потребуватиме додаткових витрат часу, праці і збільшить оплату аудиторських послуг;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt 0cm; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       обов'язкова ротація може внести порушення в механізм нормальної ринкової конкуренції аудиторських фірм у бороть­бі за клієнта;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt 0cm; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       ротація навряд чи сприятиме посиленню мотивації ауди­торських фірм у проведенні якісних, раціонально організова­них перевірок, адже не потрібно буде справляти на клієнта по­зитивне враження, щоб стати його постійним партнером.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt 0cm; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Если вам интересна игра Аллоды, то советуем <a href= http://lection.com.ua/"http://www.moneyforgame.ru/allods-gold/">купить кристаллы в аллодах</a> на сайте нашего партнера.</p> Інвентаризація 2012-04-10T13:54:31Z 2012-04-10T13:54:31Z http://lection.com.ua/audit/adt/inventarizatsiya Administrator phirelli@gmail.com <p style="background: white; margin: 13.2pt 0cm 0pt 0.5pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Прийом, який дає можливість отримати точну інформацію щодо наявності майна економічного суб'єкта та орієнтовну інформацію про стан і вартість такого майна, а також стан розрахунків економічного суб'єкта. Наприклад шукаючи ві інтернеті майно, радимо вам зробити запит: <a href= http://lection.com.ua/"http://www.thaimir.ru">недвижимость в Тайланде</a>, і подивитись на зразки інвентаризації в цій країні і порівняти її з Україною.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.9pt 0pt 0.5pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 13.45pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.9pt 0pt 0.5pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 13.45pt; text-align: justify">Інвентаризації підлягають майно клієнта і його фінансові зобов'язання. У процесі аудиторської перевірки аудитори мо­жуть самі проводити інвентаризацію або доручити її проведен­ня працівникам підприємства і спостерігати за процесом її проведення. Такий нагляд може допомогти аудитору, крім того, правильно оцінити <strong>надійність системи</strong> бухгалтерського обліку і дієвість системи <strong>внутрішнього контролю</strong> на підприєм­стві, що перевіряється. Якщо аудиторська організація оцінить надійність <strong>системи внутрішнього</strong> контролю в цілому або надій­ність його окремих засобів як високу, вона має право зменши­ти кількість елементів обліку, що перевіряються під час ауди­торської вибірки.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.9pt 0pt 1.2pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.45pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.9pt 0pt 1.2pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.45pt; text-align: justify">Стандартами встановлені певні правила щодо підготовки (рис. 5.7) та проведення під час аудиту інвентаризації (рис. 5.8).</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.7pt 0pt 1.45pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 13.45pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.7pt 0pt 1.45pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 13.45pt; text-align: justify">Для підвищення точності даних, отриманих аудитором чи аудиторською організацією при оцінці якості інвентаризацій­ної роботи на підприємстві, рекомендується провести перевір­ки за двома напрямами:</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.7pt 0pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 13.45pt; text-align: justify">1) звірити облікові дані з фактичною наявністю товарно-матеріальних цінностей;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.7pt 0pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 13.45pt; text-align: justify">2)   звірити фактичні запаси товарно-матеріальних ціннос­тей з даними облікових записів.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.7pt 0pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 13.45pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.7pt 0pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 13.45pt; text-align: justify"><span style="color: #777980; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal;">арфюм </span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background-color: transparent; color: #777980; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; line-height: normal;">Armand Basi In Blue</strong><span style="color: #777980; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal;"> - это полная противоположность красного женского аромата In Red, темные оттенки вместо красочности, глубина познания вместо поверхностности, сдержанность чувств вместо эмоциональности. Синий цвет символ интенсивности и чистоты, комбинация спокойствия и силы, страсти и нежности. <a href= http://lection.com.ua/"http://buyparfum.com.ua/products/Armand-Basi-in-Blue">Armand Basi in Blue</a> - <span style="color: #777980; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal;">Этот цвет выражает связь человека и природы. Модный Дом Armand Basi делает увереный шаг, признавая право мужчин быть основателями красоты и изящества. Аромат </span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background-color: transparent; color: #777980; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; line-height: normal;">Armand Basi In Blue</strong><span style="color: #777980; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal;"> предназначен современному типу мужчин, котрые ищут свое место в жизни, стремятся против течения и размышляющим о глубине познания.</span></span></p> <p style="background: white; margin: 13.2pt 0cm 0pt 0.5pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Прийом, який дає можливість отримати точну інформацію щодо наявності майна економічного суб'єкта та орієнтовну інформацію про стан і вартість такого майна, а також стан розрахунків економічного суб'єкта. Наприклад шукаючи ві інтернеті майно, радимо вам зробити запит: <a href= http://lection.com.ua/"http://www.thaimir.ru">недвижимость в Тайланде</a>, і подивитись на зразки інвентаризації в цій країні і порівняти її з Україною.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.9pt 0pt 0.5pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 13.45pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.9pt 0pt 0.5pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 13.45pt; text-align: justify">Інвентаризації підлягають майно клієнта і його фінансові зобов'язання. У процесі аудиторської перевірки аудитори мо­жуть самі проводити інвентаризацію або доручити її проведен­ня працівникам підприємства і спостерігати за процесом її проведення. Такий нагляд може допомогти аудитору, крім того, правильно оцінити <strong>надійність системи</strong> бухгалтерського обліку і дієвість системи <strong>внутрішнього контролю</strong> на підприєм­стві, що перевіряється. Якщо аудиторська організація оцінить надійність <strong>системи внутрішнього</strong> контролю в цілому або надій­ність його окремих засобів як високу, вона має право зменши­ти кількість елементів обліку, що перевіряються під час ауди­торської вибірки.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.9pt 0pt 1.2pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.45pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.9pt 0pt 1.2pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.45pt; text-align: justify">Стандартами встановлені певні правила щодо підготовки (рис. 5.7) та проведення під час аудиту інвентаризації (рис. 5.8).</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.7pt 0pt 1.45pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 13.45pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.7pt 0pt 1.45pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 13.45pt; text-align: justify">Для підвищення точності даних, отриманих аудитором чи аудиторською організацією при оцінці якості інвентаризацій­ної роботи на підприємстві, рекомендується провести перевір­ки за двома напрямами:</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.7pt 0pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 13.45pt; text-align: justify">1) звірити облікові дані з фактичною наявністю товарно-матеріальних цінностей;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.7pt 0pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 13.45pt; text-align: justify">2)   звірити фактичні запаси товарно-матеріальних ціннос­тей з даними облікових записів.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.7pt 0pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 13.45pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.7pt 0pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 13.45pt; text-align: justify"><span style="color: #777980; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal;">арфюм </span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background-color: transparent; color: #777980; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; line-height: normal;">Armand Basi In Blue</strong><span style="color: #777980; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal;"> - это полная противоположность красного женского аромата In Red, темные оттенки вместо красочности, глубина познания вместо поверхностности, сдержанность чувств вместо эмоциональности. Синий цвет символ интенсивности и чистоты, комбинация спокойствия и силы, страсти и нежности. <a href= http://lection.com.ua/"http://buyparfum.com.ua/products/Armand-Basi-in-Blue">Armand Basi in Blue</a> - <span style="color: #777980; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal;">Этот цвет выражает связь человека и природы. Модный Дом Armand Basi делает увереный шаг, признавая право мужчин быть основателями красоты и изящества. Аромат </span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; background-color: transparent; color: #777980; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; line-height: normal;">Armand Basi In Blue</strong><span style="color: #777980; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal;"> предназначен современному типу мужчин, котрые ищут свое место в жизни, стремятся против течения и размышляющим о глубине познания.</span></span></p> Інститут внутрішніх аудиторів 2012-04-10T04:57:21Z 2012-04-10T04:57:21Z http://lection.com.ua/audit/adt/institut-vnutrishnih-auditoriv Administrator phirelli@gmail.com <p style="background: white; margin: 0cm 0.25pt 0pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">В Україні у жовтні 2000 р. також був створений <strong>Інститут</strong> внутрішніх аудиторів (ВЕРБА). Перед ним постають такі важ­ливі завдання:</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0.25pt 0pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">• науково обґрунтувати внутрішній аудит як соціальне явище;</p> <p style="background: white; margin: 0.5pt 0.5pt 0pt 0.25pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">•       законодавчо закріпити положення професії внутрішньо­го аудитора на ринку трудових ресурсів України.</p> <p style="background: white; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; margin-right: 0.5pt; text-align: justify"><strong>Внутрішній аудит</strong> має виконувати низку поставлених ке­рівництвом економічного суб'єкта завдань (рис. 2.1).</p> <p> </p> <p><img src= http://lection.com.ua/" http://lection.com.ua/images/2012-04-14/institut-vnutrishnix-auditoriv_1.jpg" border="0" alt="Інститут внутрішніх аудиторів" title="Інститут внутрішніх аудиторів" width="483" height="539" /></p> <p>Крім завдань контрольного характеру внутрішні аудитори мають виріїнувати завдання економічної діагностики, розроб­лення фінансової стратегії, маркетингових досліджень, управ­лінського консультування, оцінки рентабельності комерцій­них угод тощо. У цьому випадку потрібно розглядати діяльність внутрішнього аудиту як сукупність аудиторських послуг, що здійснюються за вимогою керівництва економічного су­б'єкта у зв'язку з потребами управління. Отже, внутрішній ау­дит має виконувати функцію діагностичного засобу в управ­лінні господарською діяльністю економічного суб'єкта.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Відсутність єдиних стандартів діяльності <strong>внутрішніх</strong> ауди­торів підприємств змушує фахівців служб внутрішнього ауди­ту використовувати зарубіжний досвід проведення внутріш­нього аудиту. У деяких керівників може виникнути питання про доцільність створення відділу внутрішнього аудиту, оскільки звітність багатьох підприємств <strong>і </strong>без того підлягає обов'язковій перевірці.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Щоб відповісти на це питання, а також для кращого розу­міння значення завдань <strong>внутрішнього аудиту</strong> слід розглянути відмінності між внутрішнім і зовнішнім аудитом (табл. 2.1)1.</p> <p style="background: white; margin: 17.05pt 0cm 0pt 15.35pt"><em>Таблиця </em>2.1. <strong>Відмінності </strong>між <strong>внутрішнім і зовнішнім аудитом</strong></p> <p style="margin-bottom: 9.85pt; line-height: 0.05pt"> </p> <table style="margin-left: 2pt; border-collapse: collapse" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr style="height: 12pt;"> <td style="padding-right: 2pt; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; width: 78.7pt; padding-top: 0cm; height: 12pt; border: windowtext 1pt solid;" width="105" valign="top"> <p style="background: white; margin-left: 19.7pt">Ознака</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 109.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12pt;" width="147" valign="top"> <p style="background: white; margin-left: 12.7pt">Внутрішній аудит</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 127.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12pt;" width="171" valign="top"> <p style="background: white; margin-left: 23.5pt">Зовнішній аудит</p> </td> </tr> <tr style="height: 23.75pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 78.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="105" valign="top"> <p style="background: white">Мета</p> <p style="background: white">і завдання</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 109.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="147" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.5pt; margin-right: 0.25pt">Визначає керівництво підприємства</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 127.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="171" valign="top"> <p style="background: white">Визначаються договором</p> </td> </tr> <tr style="height: 24pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 78.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 24pt;" width="105" valign="top"> <p style="background: white">Замовник</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 109.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 24pt;" width="147" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.5pt; margin-right: 6.95pt">Керівництво підпри­ємства</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 127.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 24pt;" width="171" valign="top"> <p style="background: white">Власники (акціонери)</p> </td> </tr> <tr style="height: 46.55pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 78.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 46.55pt;" width="105" valign="top"> <p style="background: white">Види послуг</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 109.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 46.55pt;" width="147" valign="top"> <p style="background: white; text-indent: 0.25pt; line-height: 11.3pt">Визначає керівництво підприємства відпо­відно до потреб управління</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 127.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 46.55pt;" width="171" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt; margin-right: 5.3pt">Визначаються договором на аудиторські послуги</p> </td> </tr> <tr style="height: 58.1pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 78.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 58.1pt;" width="105" valign="top"> <p style="background: white">Об'єкти аудиту</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 109.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 58.1pt;" width="147" valign="top"> <p style="background: white; text-indent: 0.25pt; line-height: 11.3pt; margin-right: 2.4pt">Залежать тільки від господарсько-фінансової діяльності підприємства, визна­чає керівник</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 127.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 58.1pt;" width="171" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt; margin-right: 5.05pt">Залежать від господарсько-фінансової діяльності суб'єктів перевірки, визначаються договором</p> </td> </tr> <tr style="height: 23.75pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 78.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="105" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.5pt; margin-right: 22.3pt">Характер діяльності</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 109.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="147" valign="top"> <p style="background: white">Виконавча діяльність</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 127.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="171" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt; margin-right: 12pt">Підприємницька діяль­ність</p> </td> </tr> <tr style="height: 24.5pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 78.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 24.5pt;" width="105" valign="top"> <p style="background: white">Суб'єкти</p> <p style="background: white">аудиту</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 109.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 24.5pt;" width="147" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.5pt; margin-right: 11.5pt">Штатні працівники підприємства</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 127.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 24.5pt;" width="171" valign="top"> <p style="background: white">Незалежні аудитори</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 21.1pt; background: white; text-indent: 14.65pt; line-height: 11.3pt"><em>1 РудиицькийB.C. </em>Аудит :навч. посіб. /B.C. Рудницький.Я.А. Гон­чарук. — Л. : Оріяна-Нова, 2004. — 290 с</p> <p> </p> <p style="background: white; margin-right: 2.15pt; text-align: right" align="right"><em>Закінчення табл. </em>2.1</p> <p style="margin-bottom: 8.9pt; line-height: 0.05pt"> </p> <table style="margin-left: 2pt; border-collapse: collapse" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr style="height: 12.25pt;"> <td style="padding-right: 2pt; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; width: 79.7pt; padding-top: 0cm; height: 12.25pt; border: windowtext 1pt solid;" width="106" valign="top"> <p style="background: white; margin-left: 20.15pt">Ознака</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 110.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.25pt;" width="148" valign="top"> <p style="background: white; margin-left: 12.25pt">Внутрішній аудит</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 129.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.25pt;" width="172" valign="top"> <p style="background: white; margin-left: 23.5pt">Зовнішній аудит</p> </td> </tr> <tr style="height: 57.6pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 79.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 57.6pt;" width="106" valign="top"> <p style="background: white">Регламентація</p> <p style="background: white">аудиту</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 110.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 57.6pt;" width="148" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.05pt">Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту, внутрішні положення</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 129.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 57.6pt;" width="172" valign="top"> <p style="background: white; text-indent: -0.25pt; line-height: 11.3pt; margin-right: 3.1pt">Регламентований Зако­ном "Про аудиторську діяльність", міжнародни­ми і національними нормативами</p> </td> </tr> <tr style="height: 23.75pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 79.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="106" valign="top"> <p style="background: white">Кваліфікація</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 110.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="148" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt; margin-right: 21.1pt">Вища або середня освіта</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 129.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="172" valign="top"> <p style="background: white; text-indent: -0.25pt; line-height: 11.3pt; margin-right: 12.7pt">Вища освіта і наявність сертифіката аудитора</p> </td> </tr> <tr style="height: 23.75pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 79.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="106" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt; margin-right: 12pt">Відповідаль­ність</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 110.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="148" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.5pt; margin-right: 8.65pt">Перед керівництвом підприємства</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 129.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="172" valign="top"> <p style="background: white; text-indent: -0.25pt; line-height: 11.5pt; margin-right: 35.3pt">Перед замовником і третіми особами</p> </td> </tr> <tr style="height: 35.3pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 79.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 35.3pt;" width="106" valign="top"> <p style="background: white; text-indent: 0.25pt; line-height: 11.5pt; margin-right: 23.5pt">Наявність ризику</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 110.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 35.3pt;" width="148" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt">Ризик бізнесу підпри­ємства, втрати репута­ції</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 129.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 35.3pt;" width="172" valign="top"> <p style="background: white; text-indent: -0.25pt; line-height: 11.3pt; margin-right: 15.1pt">Ризик бізнесу <strong>аудитор</strong>­ської фірми, аудитор­ський ризик</p> </td> </tr> <tr style="height: 35.05pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 79.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 35.05pt;" width="106" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt; margin-right: 29.3pt">Надання звітності</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 110.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 35.05pt;" width="148" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt; margin-right: 6.95pt">Керівництву підпри­ємства</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 129.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 35.05pt;" width="172" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt; margin-right: 18.95pt">Замовнику (власнику, акціонерам), може опубліковуватися</p> </td> </tr> <tr style="height: 69.35pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 79.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 69.35pt;" width="106" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt; margin-right: 7.9pt">Зміст і форма звіту</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 110.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 69.35pt;" width="148" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt; margin-right: 1.45pt">Акт перевірки й інші звітні документи, визначає <strong>керівництво підприємства</strong></p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 129.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 69.35pt;" width="172" valign="top"> <p style="background: white; text-indent: -0.25pt; line-height: 11.3pt; margin-right: 1.45pt">Аудиторський висновок за формою і змістом має відповідати вимогам АПУ; інші форми звітнос­ті погоджують між аудитором і замовником</p> </td> </tr> <tr style="height: 58.1pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 79.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 58.1pt;" width="106" valign="top"> <p style="background: white; text-indent: 0.25pt; line-height: 11.75pt; margin-right: 0.95pt">Періодичність, частота</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 110.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 58.1pt;" width="148" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt">Працюють</p> <p style="background: white; line-height: 11.3pt">у постійному контакті з бухгалтерією та іншими економіч­ними службами</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 129.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 58.1pt;" width="172" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt; margin-right: 8.9pt">Працюють одноразово, як правило, після закін­чення звітного року</p> </td> </tr> <tr style="height: 127.7pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 79.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 127.7pt;" width="106" valign="top"> <p style="background: white">Залежність</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 110.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 127.7pt;" width="148" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt">Внутрішній аудит має бути незалежним від суб'єкта господарю­вання, який ревізу­ється тільки органі­заційно, а в цілому задовольняє потреби керівника цієї госпо­дарської системи і отримує від нього заробітну плату</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 129.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 127.7pt;" width="172" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.5pt">Має бути незалежним від клієнта не тільки орга­нізаційно, а й матеріально</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span id="unchor_text">Ищите что то новое в мире музыке? По запросы <a href= http://lection.com.ua/"http://musklip.ru">клипы онлайн слушать</a> вы найдете все что вам нужно.</span></p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.25pt 0pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">В Україні у жовтні 2000 р. також був створений <strong>Інститут</strong> внутрішніх аудиторів (ВЕРБА). Перед ним постають такі важ­ливі завдання:</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0.25pt 0pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">• науково обґрунтувати внутрішній аудит як соціальне явище;</p> <p style="background: white; margin: 0.5pt 0.5pt 0pt 0.25pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">•       законодавчо закріпити положення професії внутрішньо­го аудитора на ринку трудових ресурсів України.</p> <p style="background: white; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; margin-right: 0.5pt; text-align: justify"><strong>Внутрішній аудит</strong> має виконувати низку поставлених ке­рівництвом економічного суб'єкта завдань (рис. 2.1).</p> <p> </p> <p><img src= http://lection.com.ua/" http://lection.com.ua/images/2012-04-14/institut-vnutrishnix-auditoriv_1.jpg" border="0" alt="Інститут внутрішніх аудиторів" title="Інститут внутрішніх аудиторів" width="483" height="539" /></p> <p>Крім завдань контрольного характеру внутрішні аудитори мають виріїнувати завдання економічної діагностики, розроб­лення фінансової стратегії, маркетингових досліджень, управ­лінського консультування, оцінки рентабельності комерцій­них угод тощо. У цьому випадку потрібно розглядати діяльність внутрішнього аудиту як сукупність аудиторських послуг, що здійснюються за вимогою керівництва економічного су­б'єкта у зв'язку з потребами управління. Отже, внутрішній ау­дит має виконувати функцію діагностичного засобу в управ­лінні господарською діяльністю економічного суб'єкта.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Відсутність єдиних стандартів діяльності <strong>внутрішніх</strong> ауди­торів підприємств змушує фахівців служб внутрішнього ауди­ту використовувати зарубіжний досвід проведення внутріш­нього аудиту. У деяких керівників може виникнути питання про доцільність створення відділу внутрішнього аудиту, оскільки звітність багатьох підприємств <strong>і </strong>без того підлягає обов'язковій перевірці.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Щоб відповісти на це питання, а також для кращого розу­міння значення завдань <strong>внутрішнього аудиту</strong> слід розглянути відмінності між внутрішнім і зовнішнім аудитом (табл. 2.1)1.</p> <p style="background: white; margin: 17.05pt 0cm 0pt 15.35pt"><em>Таблиця </em>2.1. <strong>Відмінності </strong>між <strong>внутрішнім і зовнішнім аудитом</strong></p> <p style="margin-bottom: 9.85pt; line-height: 0.05pt"> </p> <table style="margin-left: 2pt; border-collapse: collapse" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr style="height: 12pt;"> <td style="padding-right: 2pt; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; width: 78.7pt; padding-top: 0cm; height: 12pt; border: windowtext 1pt solid;" width="105" valign="top"> <p style="background: white; margin-left: 19.7pt">Ознака</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 109.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12pt;" width="147" valign="top"> <p style="background: white; margin-left: 12.7pt">Внутрішній аудит</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 127.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12pt;" width="171" valign="top"> <p style="background: white; margin-left: 23.5pt">Зовнішній аудит</p> </td> </tr> <tr style="height: 23.75pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 78.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="105" valign="top"> <p style="background: white">Мета</p> <p style="background: white">і завдання</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 109.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="147" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.5pt; margin-right: 0.25pt">Визначає керівництво підприємства</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 127.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="171" valign="top"> <p style="background: white">Визначаються договором</p> </td> </tr> <tr style="height: 24pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 78.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 24pt;" width="105" valign="top"> <p style="background: white">Замовник</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 109.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 24pt;" width="147" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.5pt; margin-right: 6.95pt">Керівництво підпри­ємства</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 127.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 24pt;" width="171" valign="top"> <p style="background: white">Власники (акціонери)</p> </td> </tr> <tr style="height: 46.55pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 78.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 46.55pt;" width="105" valign="top"> <p style="background: white">Види послуг</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 109.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 46.55pt;" width="147" valign="top"> <p style="background: white; text-indent: 0.25pt; line-height: 11.3pt">Визначає керівництво підприємства відпо­відно до потреб управління</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 127.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 46.55pt;" width="171" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt; margin-right: 5.3pt">Визначаються договором на аудиторські послуги</p> </td> </tr> <tr style="height: 58.1pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 78.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 58.1pt;" width="105" valign="top"> <p style="background: white">Об'єкти аудиту</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 109.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 58.1pt;" width="147" valign="top"> <p style="background: white; text-indent: 0.25pt; line-height: 11.3pt; margin-right: 2.4pt">Залежать тільки від господарсько-фінансової діяльності підприємства, визна­чає керівник</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 127.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 58.1pt;" width="171" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt; margin-right: 5.05pt">Залежать від господарсько-фінансової діяльності суб'єктів перевірки, визначаються договором</p> </td> </tr> <tr style="height: 23.75pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 78.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="105" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.5pt; margin-right: 22.3pt">Характер діяльності</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 109.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="147" valign="top"> <p style="background: white">Виконавча діяльність</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 127.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="171" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt; margin-right: 12pt">Підприємницька діяль­ність</p> </td> </tr> <tr style="height: 24.5pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 78.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 24.5pt;" width="105" valign="top"> <p style="background: white">Суб'єкти</p> <p style="background: white">аудиту</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 109.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 24.5pt;" width="147" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.5pt; margin-right: 11.5pt">Штатні працівники підприємства</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 127.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 24.5pt;" width="171" valign="top"> <p style="background: white">Незалежні аудитори</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 21.1pt; background: white; text-indent: 14.65pt; line-height: 11.3pt"><em>1 РудиицькийB.C. </em>Аудит :навч. посіб. /B.C. Рудницький.Я.А. Гон­чарук. — Л. : Оріяна-Нова, 2004. — 290 с</p> <p> </p> <p style="background: white; margin-right: 2.15pt; text-align: right" align="right"><em>Закінчення табл. </em>2.1</p> <p style="margin-bottom: 8.9pt; line-height: 0.05pt"> </p> <table style="margin-left: 2pt; border-collapse: collapse" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr style="height: 12.25pt;"> <td style="padding-right: 2pt; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; width: 79.7pt; padding-top: 0cm; height: 12.25pt; border: windowtext 1pt solid;" width="106" valign="top"> <p style="background: white; margin-left: 20.15pt">Ознака</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 110.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.25pt;" width="148" valign="top"> <p style="background: white; margin-left: 12.25pt">Внутрішній аудит</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 129.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.25pt;" width="172" valign="top"> <p style="background: white; margin-left: 23.5pt">Зовнішній аудит</p> </td> </tr> <tr style="height: 57.6pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 79.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 57.6pt;" width="106" valign="top"> <p style="background: white">Регламентація</p> <p style="background: white">аудиту</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 110.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 57.6pt;" width="148" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.05pt">Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту, внутрішні положення</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 129.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 57.6pt;" width="172" valign="top"> <p style="background: white; text-indent: -0.25pt; line-height: 11.3pt; margin-right: 3.1pt">Регламентований Зако­ном "Про аудиторську діяльність", міжнародни­ми і національними нормативами</p> </td> </tr> <tr style="height: 23.75pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 79.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="106" valign="top"> <p style="background: white">Кваліфікація</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 110.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="148" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt; margin-right: 21.1pt">Вища або середня освіта</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 129.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="172" valign="top"> <p style="background: white; text-indent: -0.25pt; line-height: 11.3pt; margin-right: 12.7pt">Вища освіта і наявність сертифіката аудитора</p> </td> </tr> <tr style="height: 23.75pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 79.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="106" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt; margin-right: 12pt">Відповідаль­ність</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 110.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="148" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.5pt; margin-right: 8.65pt">Перед керівництвом підприємства</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 129.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 23.75pt;" width="172" valign="top"> <p style="background: white; text-indent: -0.25pt; line-height: 11.5pt; margin-right: 35.3pt">Перед замовником і третіми особами</p> </td> </tr> <tr style="height: 35.3pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 79.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 35.3pt;" width="106" valign="top"> <p style="background: white; text-indent: 0.25pt; line-height: 11.5pt; margin-right: 23.5pt">Наявність ризику</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 110.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 35.3pt;" width="148" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt">Ризик бізнесу підпри­ємства, втрати репута­ції</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 129.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 35.3pt;" width="172" valign="top"> <p style="background: white; text-indent: -0.25pt; line-height: 11.3pt; margin-right: 15.1pt">Ризик бізнесу <strong>аудитор</strong>­ської фірми, аудитор­ський ризик</p> </td> </tr> <tr style="height: 35.05pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 79.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 35.05pt;" width="106" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt; margin-right: 29.3pt">Надання звітності</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 110.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 35.05pt;" width="148" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt; margin-right: 6.95pt">Керівництву підпри­ємства</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 129.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 35.05pt;" width="172" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt; margin-right: 18.95pt">Замовнику (власнику, акціонерам), може опубліковуватися</p> </td> </tr> <tr style="height: 69.35pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 79.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 69.35pt;" width="106" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt; margin-right: 7.9pt">Зміст і форма звіту</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 110.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 69.35pt;" width="148" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt; margin-right: 1.45pt">Акт перевірки й інші звітні документи, визначає <strong>керівництво підприємства</strong></p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 129.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 69.35pt;" width="172" valign="top"> <p style="background: white; text-indent: -0.25pt; line-height: 11.3pt; margin-right: 1.45pt">Аудиторський висновок за формою і змістом має відповідати вимогам АПУ; інші форми звітнос­ті погоджують між аудитором і замовником</p> </td> </tr> <tr style="height: 58.1pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 79.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 58.1pt;" width="106" valign="top"> <p style="background: white; text-indent: 0.25pt; line-height: 11.75pt; margin-right: 0.95pt">Періодичність, частота</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 110.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 58.1pt;" width="148" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt">Працюють</p> <p style="background: white; line-height: 11.3pt">у постійному контакті з бухгалтерією та іншими економіч­ними службами</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 129.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 58.1pt;" width="172" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt; margin-right: 8.9pt">Працюють одноразово, як правило, після закін­чення звітного року</p> </td> </tr> <tr style="height: 127.7pt;"> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 79.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 127.7pt;" width="106" valign="top"> <p style="background: white">Залежність</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 110.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 127.7pt;" width="148" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.3pt">Внутрішній аудит має бути незалежним від суб'єкта господарю­вання, який ревізу­ється тільки органі­заційно, а в цілому задовольняє потреби керівника цієї госпо­дарської системи і отримує від нього заробітну плату</p> </td> <td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 2pt; border-top: medium none; padding-left: 2pt; background: white; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 129.1pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 127.7pt;" width="172" valign="top"> <p style="background: white; line-height: 11.5pt">Має бути незалежним від клієнта не тільки орга­нізаційно, а й матеріально</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span id="unchor_text">Ищите что то новое в мире музыке? По запросы <a href= http://lection.com.ua/"http://musklip.ru">клипы онлайн слушать</a> вы найдете все что вам нужно.</span></p> Аналіз і тестування процедур 2012-04-10T16:40:29Z 2012-04-10T16:40:29Z http://lection.com.ua/audit/adt/analiz-i-testuvannya-protsedur Administrator phirelli@gmail.com <p style="background: white; margin: 13.2pt 0cm 0pt 1.45pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify"><strong> </strong>Як правило, цей метод складається з таких кроків:</p> <p style="background: white; margin-left: 16.1pt; text-indent: 0cm; line-height: 13.2pt">1) <strong>аналіз</strong> даних і методів, на яких ґрунтується оцінка;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.25pt 0pt 1.45pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">2)     перевірка розрахунків, що виконувались під час оціню­вання;</p> <p> </p> <p style="margin-top: 12.25pt"><img src= http://lection.com.ua/" http://lection.com.ua/images/2012-04-14/analiz-i-testuvannya-procedur_1.jpg" border="0" alt="Аналіз і тестування процедур" title="Аналіз і тестування процедур" width="471" height="295" /></p> <p style="background: white; margin: 9.85pt 17.05pt 0pt 20.4pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">3)     порівняння облікових оцінок, що використовувалися у попередніх періодах, з фактичними показниками тих періодів;</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 17.75pt 0pt 20.4pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">4)  розгляд процедур затвердження методики розрахунку об­лікових оцінок управлінським персоналом.</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 17.3pt 0pt 20.4pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 17.3pt 0pt 20.4pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">На етапі <em>аналізу даних і методів, уіа яких ґрунтується оцінка, </em>аудитор аналізує точність, повноту та відповідність да­них, що були основою для розрахунків облікових оцінок. Ця інформація насамперед не має суперечити даним бухгалтер­ського обліку. Аудитор оцінює, наскільки правильно були ін­терпретовані отримані дані, що є підставою для оцінювання, керівництвом економічного суб'єкта. Як приклад можна вико­ристати <strong>аналіз</strong> строків дебіторської заборгованості під час на­рахування резерву сумнівних боргів, стосовно якого аудитор встановлює, на які часові групи була поділена дебіторська за­боргованість та наскільки обґрунтовані значення відсотків ко­ефіцієнту сумнівності для кожної групи.</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 17.5pt 0pt 20.15pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 17.5pt 0pt 20.15pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Аудитор має оцінити, чи мас суб'єкт господарювання під­ставу для основних припущень, що використовуються при здійсненні облікової оцінки. Під час аналізу даних і припущень керівництва економічного суб'єкта, покладених в основу розрахунку <strong>облікових оцінок</strong>, аудитор також з'ясовує:</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.95pt 0pt 0.5pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       їх обґрунтованість з погляду фактичних результатів по­передніх періодів;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.95pt 0pt 0.5pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       чи відповідають вони припущенням, що використову­ються для інших облікових оцінок;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       чи узгоджуються з відповідними планами управлінсько­го персоналу.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt 0.7pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Аудитор має звертати особливу увагу на базові показники розрахунків, які чутливі до змін або залежні від суттєвих ви­кривлень.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">У тому випадку, якщо застосовуються складні облікові оцін­ки, аудитор може потребувати допомоги спеціаліста, експерта.</p> <p style="background: white; margin-left: 0.7pt; text-indent: 13.7pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Аудитору слід проаналізувати правильність вибору управ­лінським персоналом методів розрахунку <strong>облікових оцінок</strong>, їх адекватність становищу, в якому перебуває суб'єкт, та послі­довність їх застосування. Проведення такого аналізу передба­чає обізнаність аудитора щодо фінансових результатів еконо­мічного суб'єкта в попередні періоди, методів, які використо­вуються іншими підприємствами галузі, планів керівництва на майбутнє.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.25pt 0pt 1.2pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">На етапі <em>перевірки розрахунків облікових оцінок </em>аудитор пе­ревіряє арифметичні розрахунки оцінок, які використовують­ся управлінським персоналом. На методи, строки та обсяг ау­диторської перевірки впливають складність розрахунків, ре­зультати аналізу процедур та методів, які використовуються економічним суб'єктом для облікових оцінок, а також суттє-вість оцінки для бухгалтерської звітності.</p> <p style="background: white; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">На етапі <em>порівняння облікових оцінок, що використовували­ся в попередніх періодах, з фактичними показниками тих пе­ріодів </em>аудитор, у міру можливості, порівнює бухгалтерські оцінки, які використовувалися в попередніх періодах, з фак­тичними показниками цих періодів. Таке порівняння має пев­ні цілі (рис. 5.20).</p> <p style="background: white; margin-left: 1.45pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">На етапі <em>розгляду процедур затвердження управлінським персоналом методики розрахунку облікових оцінок </em>аудитор перевіряє, яким чином керівництво встановлює правила роз­рахунку облікових оцінок, як воно аналізує інформацію та які</p> <p> </p> <table style="height: 384px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="padding-right: 1.9pt; padding-left: 1.9pt; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm" height="384" align="left" valign="top"> <p><img src= http://lection.com.ua/" http://lection.com.ua/images/2012-04-14/analiz-i-testuvannya-procedur_2.jpg" border="0" alt="Аналіз і тестування процедур" title="Аналіз і тестування процедур" width="443" height="384" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p style="background: white; margin: 6.5pt 0.25pt 0pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">висновки і рішення приймаються на її основі. Аудитор вста­новлює також, чи було це відображено в документах, які під­тверджують визначення облікової оцінки.</p> <p style="background: white; margin: 6.5pt 0.25pt 0pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Нужен адвокат? Советуем этого <a href= http://lection.com.ua/"http://www.advokat-osherov.ru/advokati-moskvi-po-ugolovnim-delam.aspx">http://www.advokat-osherov.ru/advokati-moskvi-po-ugolovnim-delam.aspx</a></p> <p style="background: white; margin: 13.2pt 0cm 0pt 1.45pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify"><strong> </strong>Як правило, цей метод складається з таких кроків:</p> <p style="background: white; margin-left: 16.1pt; text-indent: 0cm; line-height: 13.2pt">1) <strong>аналіз</strong> даних і методів, на яких ґрунтується оцінка;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.25pt 0pt 1.45pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">2)     перевірка розрахунків, що виконувались під час оціню­вання;</p> <p> </p> <p style="margin-top: 12.25pt"><img src= http://lection.com.ua/" http://lection.com.ua/images/2012-04-14/analiz-i-testuvannya-procedur_1.jpg" border="0" alt="Аналіз і тестування процедур" title="Аналіз і тестування процедур" width="471" height="295" /></p> <p style="background: white; margin: 9.85pt 17.05pt 0pt 20.4pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">3)     порівняння облікових оцінок, що використовувалися у попередніх періодах, з фактичними показниками тих періодів;</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 17.75pt 0pt 20.4pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">4)  розгляд процедур затвердження методики розрахунку об­лікових оцінок управлінським персоналом.</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 17.3pt 0pt 20.4pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 17.3pt 0pt 20.4pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">На етапі <em>аналізу даних і методів, уіа яких ґрунтується оцінка, </em>аудитор аналізує точність, повноту та відповідність да­них, що були основою для розрахунків облікових оцінок. Ця інформація насамперед не має суперечити даним бухгалтер­ського обліку. Аудитор оцінює, наскільки правильно були ін­терпретовані отримані дані, що є підставою для оцінювання, керівництвом економічного суб'єкта. Як приклад можна вико­ристати <strong>аналіз</strong> строків дебіторської заборгованості під час на­рахування резерву сумнівних боргів, стосовно якого аудитор встановлює, на які часові групи була поділена дебіторська за­боргованість та наскільки обґрунтовані значення відсотків ко­ефіцієнту сумнівності для кожної групи.</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 17.5pt 0pt 20.15pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 17.5pt 0pt 20.15pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Аудитор має оцінити, чи мас суб'єкт господарювання під­ставу для основних припущень, що використовуються при здійсненні облікової оцінки. Під час аналізу даних і припущень керівництва економічного суб'єкта, покладених в основу розрахунку <strong>облікових оцінок</strong>, аудитор також з'ясовує:</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.95pt 0pt 0.5pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       їх обґрунтованість з погляду фактичних результатів по­передніх періодів;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.95pt 0pt 0.5pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       чи відповідають вони припущенням, що використову­ються для інших облікових оцінок;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       чи узгоджуються з відповідними планами управлінсько­го персоналу.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt 0.7pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Аудитор має звертати особливу увагу на базові показники розрахунків, які чутливі до змін або залежні від суттєвих ви­кривлень.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">У тому випадку, якщо застосовуються складні облікові оцін­ки, аудитор може потребувати допомоги спеціаліста, експерта.</p> <p style="background: white; margin-left: 0.7pt; text-indent: 13.7pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Аудитору слід проаналізувати правильність вибору управ­лінським персоналом методів розрахунку <strong>облікових оцінок</strong>, їх адекватність становищу, в якому перебуває суб'єкт, та послі­довність їх застосування. Проведення такого аналізу передба­чає обізнаність аудитора щодо фінансових результатів еконо­мічного суб'єкта в попередні періоди, методів, які використо­вуються іншими підприємствами галузі, планів керівництва на майбутнє.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.25pt 0pt 1.2pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">На етапі <em>перевірки розрахунків облікових оцінок </em>аудитор пе­ревіряє арифметичні розрахунки оцінок, які використовують­ся управлінським персоналом. На методи, строки та обсяг ау­диторської перевірки впливають складність розрахунків, ре­зультати аналізу процедур та методів, які використовуються економічним суб'єктом для облікових оцінок, а також суттє-вість оцінки для бухгалтерської звітності.</p> <p style="background: white; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">На етапі <em>порівняння облікових оцінок, що використовували­ся в попередніх періодах, з фактичними показниками тих пе­ріодів </em>аудитор, у міру можливості, порівнює бухгалтерські оцінки, які використовувалися в попередніх періодах, з фак­тичними показниками цих періодів. Таке порівняння має пев­ні цілі (рис. 5.20).</p> <p style="background: white; margin-left: 1.45pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">На етапі <em>розгляду процедур затвердження управлінським персоналом методики розрахунку облікових оцінок </em>аудитор перевіряє, яким чином керівництво встановлює правила роз­рахунку облікових оцінок, як воно аналізує інформацію та які</p> <p> </p> <table style="height: 384px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="padding-right: 1.9pt; padding-left: 1.9pt; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm" height="384" align="left" valign="top"> <p><img src= http://lection.com.ua/" http://lection.com.ua/images/2012-04-14/analiz-i-testuvannya-procedur_2.jpg" border="0" alt="Аналіз і тестування процедур" title="Аналіз і тестування процедур" width="443" height="384" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p style="background: white; margin: 6.5pt 0.25pt 0pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">висновки і рішення приймаються на її основі. Аудитор вста­новлює також, чи було це відображено в документах, які під­тверджують визначення облікової оцінки.</p> <p style="background: white; margin: 6.5pt 0.25pt 0pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Нужен адвокат? Советуем этого <a href= http://lection.com.ua/"http://www.advokat-osherov.ru/advokati-moskvi-po-ugolovnim-delam.aspx">http://www.advokat-osherov.ru/advokati-moskvi-po-ugolovnim-delam.aspx</a></p> Аналітичні процедури в аудиті 2012-04-10T16:06:05Z 2012-04-10T16:06:05Z http://lection.com.ua/audit/adt/analitichni-protseduri-v-auditi Administrator phirelli@gmail.com <p style="background: white; margin: 7.9pt 24.95pt 0pt 26.4pt; text-indent: 13.7pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Для ефективнішого збору аудиторських доказів аудитор зобов'язаний грамотно планувати, які аналітичні процедури, в яких кількості й обсязі необхідно виконати для збору потріб­них даних. Відповідно до МСА 520 "Аналітичні процедури" аудитор має використовувати <strong>аналітичні</strong> процедури як на ста­дії планування, так і на заключній стадії аудиторської пере­вірки:</p> <p>Если вам нужно <a href= http://lection.com.ua/"http://www.galaktica.ru/banket/">заказать банкет</a>, советуем обратится в Развлекательный Центр Галактика, вам будет обеспечен не забываемый отдых, и приятные вспоминания.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.45pt 0pt 0cm; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       під час планування процедур отримання аудиторських доказів та їх кількості;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.7pt 0pt 0cm; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       для перевірки на суттєвість, якщо використання аналі­тичних процедур може бути ефективнішим, ніж інші процеду­ри перевірки;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.2pt 0pt 0cm; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       як завершальний огляд фінансової звітності на заключ­ній стадії аудиту.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Використання аналітичних процедур ґрунтується на припу­щенні наявності певного причинно-наслідкового взаємозв'язку між показниками, що аналізуються. Наявність таких взаємо­зв'язків забезпечує отримання аудиторських доказів за оцін­кою повноти, точності і достовірності даних, сформованих сис­темою бухгалтерського обліку.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.95pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.95pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Проте ступінь довіри до результатів аналітичних процедур визначається самим аудитором. Він залежить від оцінки ауди­тором ризику того, що аналітичні процедури зможуть вияви­ти саме ті взаємозв'язки, які їм передбачалися, тоді як на­справді має місце істотне спотворення показників фінансової звітності.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.95pt 0pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Оцінка аудитором ступеня довіри, в якому він може покла­датися на аналітичні <strong>процедури</strong>, залежить від декількох чин­ників (рис. 5.15).</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.25pt 0pt 1.2pt; text-indent: 13.45pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.25pt 0pt 1.2pt; text-indent: 13.45pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Аудитору слід визначитися з суттєвістю показників, що аналізуються. Наприклад, за наявності на підприємстві знач­них залишків товарних запасів йому не слід під час формуван­ня висновків покладатися тільки на аналітичні процедури, по­трібно залучати й інші аудиторські процедури (інвентариза­цію, перевірку операцій надходження і вибуття товарів, їх оцінки, тобто тестування оборотів за відповідними рахунка­ми). Водночас аудитор може покладатися лише на аналітичні процедури при дослідженні певних статей доходів і витрат, якщо кожна з них окремо не є істотною.</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0.25pt 0pt 1.45pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0.25pt 0pt 1.45pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">У аудитора могли виникнути сумніви в обґрунтованості і до­статності результатів, отриманих під час вживання аналітич­них процедур ранжирування рахунків покупців за строками виникнення дебіторської заборгованості для визначення пра­вильності вибору методу розрахунку коефіцієнта сумнівної за­боргованості. Підтвердити або спростувати правильність висновків аудитора можуть інші процедури, які включають ви­вчення даних річної інвентаризації розрахунків, наявність актів звіряння розрахунків з покупцями, розсилка листів-запитів покупцям, вивчення даних про надходження платежів від покупців і т. ін. Тож аудитор не має виключати можливості вживання інших більш надійних процедур перевірки, направ­лених на досягнення тієї самої мети.</p> <p style="background: white; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Для складання обґрунтованих висновків аудитору потрібна певна точність, з якою можуть бути передбачені очікувані ре­зультати <strong>аналітичних процедур</strong>. Наприклад, аудитор дослі­джує тенденцію зміни в різних звітних періодах показників доходів і витрат від різних видів діяльності. Базуючись на по­передньому досвіді і попередній оцінці фінансової звітності, він може чекати певного взаємозв'язку між тенденціями дослі­джуваних показників. Більш того, на такому очікуванні може будуватися подальше проведення аудиторських процедур і тес­тів. Якщо результати аналітичних процедур відрізнятимуться від очікуваних, то аудитору доведеться вносити корективи в програму аудиторської перевірки.</p> <p style="background: white; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">На обсяг та види аналітичних процедур, що планує провес­ти аудитор, значною мірою може вплинути результат оцінки аудитором на етапі планування елементів аудиторського ризи­ку: внутрішнього ризику і ризику внутрішнього контролю.</p> <p style="background: white; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Наприклад, якщо в результаті вивчення системи внутріш­нього контролю аудитор встановив високий ризик внутрішньо­го контролю за операціями реалізації товарів, то це означає, що слід більше довіряти результатам тестів за рахунками й оборотами при формуванні висновків за дебіторською заборго­ваністю, ніж результатам аналітичних процедур.</p> <p style="background: white; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Відповідно до цього, у загальному вигляді завдання вико­ристання в <strong>аудиті</strong> аналітичних процедур можуть зводитися до такого (рис. 5.16).</p> <p style="margin-top: 4.1pt"><img src= http://lection.com.ua/" http://lection.com.ua/images/2012-04-14/analitichni-proceduri-v-auditi_3.jpg" border="0" alt="Аналітичні процедури в аудиті" title="Аналітичні процедури в аудиті" width="487" height="427" /></p> <p> </p> <p style="background: white; margin: 8.9pt 14.9pt 0pt 14.15pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">На етапі планування (рис. 5.17) результати використання аналітичних процедур допомагають аудитору визначити сту­пінь своєї довіри до використання на заключному етапі тих або інших процедур перевірки на істотність окремих позицій фі­нансової звітності з метою зменшення ризику невиявлення по­милок.</p> <p style="margin-top: 8.65pt"><img src= http://lection.com.ua/" http://lection.com.ua/images/2012-04-14/analitichni-proceduri-v-auditi_4.jpg" border="0" alt="Аналітичні процедури в аудиті" title="Аналітичні процедури в аудиті" width="461" height="456" /></p> <p style="margin-top: 8.65pt">Цілі, зміст і напрями <strong>аналітичних процедур</strong> на заключній стадії багато в чому характеризуються саме результатами ана­літичних процедур на етапі планування. Вони дають аудитору можливість: визначити перелік необхідних тестів, аудиторських і аналітичних процедур; визначити інформаційну базу перевірки (розмір аудиторської вибірки); встановити критерії оцінки незвичайних відхилень, коливань та суттєвості поми­лок і спотворень, які можуть бути виявлені на заключному ета­пі перевірки.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.25pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Одночасно використання аналітичних процедур на заключ­ній стадії аудиту має на меті отримати пояснення всіх істотних коливань показників фінансової звітності і гарантувати реаль­ність цих показників як за сумою, так і змістом.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.25pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.25pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Характер рішення про те, які саме процедури (тестування, <strong>аналітичні процедури</strong> або їх комбінацію) слід використовувати для досягнення певних цілей аудиту, повністю залежить від думки аудитора стосовно очікуваної ефективності та продук­тивності доступних процедур перевірки, яка ґрунтується на ре­зультатах використання аналітичних процедур на етапі плану­вання.</p> <p style="background: white; margin: 7.9pt 24.95pt 0pt 26.4pt; text-indent: 13.7pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Для ефективнішого збору аудиторських доказів аудитор зобов'язаний грамотно планувати, які аналітичні процедури, в яких кількості й обсязі необхідно виконати для збору потріб­них даних. Відповідно до МСА 520 "Аналітичні процедури" аудитор має використовувати <strong>аналітичні</strong> процедури як на ста­дії планування, так і на заключній стадії аудиторської пере­вірки:</p> <p>Если вам нужно <a href= http://lection.com.ua/"http://www.galaktica.ru/banket/">заказать банкет</a>, советуем обратится в Развлекательный Центр Галактика, вам будет обеспечен не забываемый отдых, и приятные вспоминания.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.45pt 0pt 0cm; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       під час планування процедур отримання аудиторських доказів та їх кількості;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.7pt 0pt 0cm; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       для перевірки на суттєвість, якщо використання аналі­тичних процедур може бути ефективнішим, ніж інші процеду­ри перевірки;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.2pt 0pt 0cm; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       як завершальний огляд фінансової звітності на заключ­ній стадії аудиту.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Використання аналітичних процедур ґрунтується на припу­щенні наявності певного причинно-наслідкового взаємозв'язку між показниками, що аналізуються. Наявність таких взаємо­зв'язків забезпечує отримання аудиторських доказів за оцін­кою повноти, точності і достовірності даних, сформованих сис­темою бухгалтерського обліку.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.95pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.95pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Проте ступінь довіри до результатів аналітичних процедур визначається самим аудитором. Він залежить від оцінки ауди­тором ризику того, що аналітичні процедури зможуть вияви­ти саме ті взаємозв'язки, які їм передбачалися, тоді як на­справді має місце істотне спотворення показників фінансової звітності.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.95pt 0pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Оцінка аудитором ступеня довіри, в якому він може покла­датися на аналітичні <strong>процедури</strong>, залежить від декількох чин­ників (рис. 5.15).</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.25pt 0pt 1.2pt; text-indent: 13.45pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.25pt 0pt 1.2pt; text-indent: 13.45pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Аудитору слід визначитися з суттєвістю показників, що аналізуються. Наприклад, за наявності на підприємстві знач­них залишків товарних запасів йому не слід під час формуван­ня висновків покладатися тільки на аналітичні процедури, по­трібно залучати й інші аудиторські процедури (інвентариза­цію, перевірку операцій надходження і вибуття товарів, їх оцінки, тобто тестування оборотів за відповідними рахунка­ми). Водночас аудитор може покладатися лише на аналітичні процедури при дослідженні певних статей доходів і витрат, якщо кожна з них окремо не є істотною.</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0.25pt 0pt 1.45pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0.25pt 0pt 1.45pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">У аудитора могли виникнути сумніви в обґрунтованості і до­статності результатів, отриманих під час вживання аналітич­них процедур ранжирування рахунків покупців за строками виникнення дебіторської заборгованості для визначення пра­вильності вибору методу розрахунку коефіцієнта сумнівної за­боргованості. Підтвердити або спростувати правильність висновків аудитора можуть інші процедури, які включають ви­вчення даних річної інвентаризації розрахунків, наявність актів звіряння розрахунків з покупцями, розсилка листів-запитів покупцям, вивчення даних про надходження платежів від покупців і т. ін. Тож аудитор не має виключати можливості вживання інших більш надійних процедур перевірки, направ­лених на досягнення тієї самої мети.</p> <p style="background: white; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Для складання обґрунтованих висновків аудитору потрібна певна точність, з якою можуть бути передбачені очікувані ре­зультати <strong>аналітичних процедур</strong>. Наприклад, аудитор дослі­джує тенденцію зміни в різних звітних періодах показників доходів і витрат від різних видів діяльності. Базуючись на по­передньому досвіді і попередній оцінці фінансової звітності, він може чекати певного взаємозв'язку між тенденціями дослі­джуваних показників. Більш того, на такому очікуванні може будуватися подальше проведення аудиторських процедур і тес­тів. Якщо результати аналітичних процедур відрізнятимуться від очікуваних, то аудитору доведеться вносити корективи в програму аудиторської перевірки.</p> <p style="background: white; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">На обсяг та види аналітичних процедур, що планує провес­ти аудитор, значною мірою може вплинути результат оцінки аудитором на етапі планування елементів аудиторського ризи­ку: внутрішнього ризику і ризику внутрішнього контролю.</p> <p style="background: white; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Наприклад, якщо в результаті вивчення системи внутріш­нього контролю аудитор встановив високий ризик внутрішньо­го контролю за операціями реалізації товарів, то це означає, що слід більше довіряти результатам тестів за рахунками й оборотами при формуванні висновків за дебіторською заборго­ваністю, ніж результатам аналітичних процедур.</p> <p style="background: white; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Відповідно до цього, у загальному вигляді завдання вико­ристання в <strong>аудиті</strong> аналітичних процедур можуть зводитися до такого (рис. 5.16).</p> <p style="margin-top: 4.1pt"><img src= http://lection.com.ua/" http://lection.com.ua/images/2012-04-14/analitichni-proceduri-v-auditi_3.jpg" border="0" alt="Аналітичні процедури в аудиті" title="Аналітичні процедури в аудиті" width="487" height="427" /></p> <p> </p> <p style="background: white; margin: 8.9pt 14.9pt 0pt 14.15pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">На етапі планування (рис. 5.17) результати використання аналітичних процедур допомагають аудитору визначити сту­пінь своєї довіри до використання на заключному етапі тих або інших процедур перевірки на істотність окремих позицій фі­нансової звітності з метою зменшення ризику невиявлення по­милок.</p> <p style="margin-top: 8.65pt"><img src= http://lection.com.ua/" http://lection.com.ua/images/2012-04-14/analitichni-proceduri-v-auditi_4.jpg" border="0" alt="Аналітичні процедури в аудиті" title="Аналітичні процедури в аудиті" width="461" height="456" /></p> <p style="margin-top: 8.65pt">Цілі, зміст і напрями <strong>аналітичних процедур</strong> на заключній стадії багато в чому характеризуються саме результатами ана­літичних процедур на етапі планування. Вони дають аудитору можливість: визначити перелік необхідних тестів, аудиторських і аналітичних процедур; визначити інформаційну базу перевірки (розмір аудиторської вибірки); встановити критерії оцінки незвичайних відхилень, коливань та суттєвості поми­лок і спотворень, які можуть бути виявлені на заключному ета­пі перевірки.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.25pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Одночасно використання аналітичних процедур на заключ­ній стадії аудиту має на меті отримати пояснення всіх істотних коливань показників фінансової звітності і гарантувати реаль­ність цих показників як за сумою, так і змістом.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.25pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.25pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Характер рішення про те, які саме процедури (тестування, <strong>аналітичні процедури</strong> або їх комбінацію) слід використовувати для досягнення певних цілей аудиту, повністю залежить від думки аудитора стосовно очікуваної ефективності та продук­тивності доступних процедур перевірки, яка ґрунтується на ре­зультатах використання аналітичних процедур на етапі плану­вання.</p> Аналітичні процедури в аудиті 2012-04-10T15:54:40Z 2012-04-10T15:54:40Z http://lection.com.ua/audit/adt/analitichni-protseduri-v-auditi Administrator phirelli@gmail.com <p style="background: white; margin: 17.3pt 0.5pt 0pt 0cm; text-indent: 13.45pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify"><b>Аналітичні процедури</b> є видом незалежних аудиторських процедур, що виконуються для отримання аудитором потріб&shy;них аудиторських доказів. Термін <i>аналітичні процедури </i>в міжнародній аудиторській практиці використовується для опису економічного аналізу не тільки показників фінансово-господарської діяльності, а й їх тенденцій.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt 0.25pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Установлення норм і правил використання <b>аналітичних процедур</b> під час аудиторської перевірки міститься в МСА 520 &quot;<b>Аналітичні процедури</b>&quot;.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt 0.25pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify"><i>Аналітичні процедури </i>&mdash; це аналіз і оцінка важливих від&shy;носних показників та їх порівняння, разом із підсумковим до&shy;слідженням відхилень та взаємозв'язків, які суперечать іншій інформації або мають відхилення від очікуваних величин.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt 0.25pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">До типових видів аналітичних процедур, що застосовуються в <b>аудиті</b>, належать:</p> <p style="background: white; margin-left: 14.9pt; text-indent: 0cm; line-height: 12.95pt">&bull; порівняння залишків за рахунками за різні періоди;</p> <p style="background: white; margin-left: 14.9pt; text-indent: 0cm; line-height: 12.95pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; порівняння показників бухгалтерської звітності із ко&shy;шторисними (плановими) показниками;</p> <p style="background: white; margin-left: 14.9pt; text-indent: 0cm; line-height: 12.95pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; оцінка співвідношень між різними статтями звітності та зіставлення їх з даними попередніх періодів;</p> <p style="background: white; margin-left: 14.9pt; text-indent: 0cm; line-height: 12.95pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; порівняння фінансових показників діяльності економіч&shy;ного суб'єкта з середніми показниками відповідної галузі еко&shy;номіки або з показниками інших суб'єктів господарювання приблизно такої самої величини у тій самій галузі;</p> <p style="background: white; margin-left: 14.9pt; text-indent: 0cm; line-height: 12.95pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; порівняння фінансової і нефінансової інформації (відо&shy;мостей про діяльність економічного суб'єкта, що безпосередньо не відображаються в системі його бухгалтерського обліку);</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0cm 0pt 0.25pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; аналіз зв'язку між елементами фінансової інформації, що, як очікується, відповідатимуть прогнозам, які ґрунтуються на досвіді суб'єкта (наприклад, відсоток валового прибутку);</p> <p style="background: white; margin-left: 0.25pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; аналіз зв'язку між фінансовою інформацією і відповід&shy;ною нефінансовою інформацією, наприклад, витратами на оплату праці й чисельністю працівників;</p> <p style="background: white; margin-left: 0.25pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; дослідження несподіваних відхилень у динаміці показ&shy;ників фінансової звітності;</p> <p style="background: white; margin-left: 0.25pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; аналіз дії непередбачених чинників;</p> <p style="background: white; margin-left: 0.25pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; оцінка результатів аналізу в світлі інформації, отриманої від адміністрації підприємства і третіх осіб.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 19.2pt 0pt 26.15pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt">Загальні цілі використання <b>аналітичних процедур</b> в аудиті наведені на рис. 5.14.</p> <p style="margin-top: 6.95pt"><img id="Рисунок 63" title="Аналітичні процедури в аудиті" height="391" alt="Аналітичні процедури в аудиті" src= http://lection.com.ua/" http://lection.com.ua//images/2012-04-14/analitichni-proceduri-v-auditi_1.jpg" width="490" /></p> <p style="background: white; margin: 17.3pt 0.5pt 0pt 0cm; text-indent: 13.45pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify"><b>Аналітичні процедури</b> є видом незалежних аудиторських процедур, що виконуються для отримання аудитором потріб&shy;них аудиторських доказів. Термін <i>аналітичні процедури </i>в міжнародній аудиторській практиці використовується для опису економічного аналізу не тільки показників фінансово-господарської діяльності, а й їх тенденцій.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt 0.25pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Установлення норм і правил використання <b>аналітичних процедур</b> під час аудиторської перевірки міститься в МСА 520 &quot;<b>Аналітичні процедури</b>&quot;.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt 0.25pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify"><i>Аналітичні процедури </i>&mdash; це аналіз і оцінка важливих від&shy;носних показників та їх порівняння, разом із підсумковим до&shy;слідженням відхилень та взаємозв'язків, які суперечать іншій інформації або мають відхилення від очікуваних величин.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt 0.25pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">До типових видів аналітичних процедур, що застосовуються в <b>аудиті</b>, належать:</p> <p style="background: white; margin-left: 14.9pt; text-indent: 0cm; line-height: 12.95pt">&bull; порівняння залишків за рахунками за різні періоди;</p> <p style="background: white; margin-left: 14.9pt; text-indent: 0cm; line-height: 12.95pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; порівняння показників бухгалтерської звітності із ко&shy;шторисними (плановими) показниками;</p> <p style="background: white; margin-left: 14.9pt; text-indent: 0cm; line-height: 12.95pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; оцінка співвідношень між різними статтями звітності та зіставлення їх з даними попередніх періодів;</p> <p style="background: white; margin-left: 14.9pt; text-indent: 0cm; line-height: 12.95pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; порівняння фінансових показників діяльності економіч&shy;ного суб'єкта з середніми показниками відповідної галузі еко&shy;номіки або з показниками інших суб'єктів господарювання приблизно такої самої величини у тій самій галузі;</p> <p style="background: white; margin-left: 14.9pt; text-indent: 0cm; line-height: 12.95pt">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; порівняння фінансової і нефінансової інформації (відо&shy;мостей про діяльність економічного суб'єкта, що безпосередньо не відображаються в системі його бухгалтерського обліку);</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0cm 0pt 0.25pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; аналіз зв'язку між елементами фінансової інформації, що, як очікується, відповідатимуть прогнозам, які ґрунтуються на досвіді суб'єкта (наприклад, відсоток валового прибутку);</p> <p style="background: white; margin-left: 0.25pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; аналіз зв'язку між фінансовою інформацією і відповід&shy;ною нефінансовою інформацією, наприклад, витратами на оплату праці й чисельністю працівників;</p> <p style="background: white; margin-left: 0.25pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; дослідження несподіваних відхилень у динаміці показ&shy;ників фінансової звітності;</p> <p style="background: white; margin-left: 0.25pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; аналіз дії непередбачених чинників;</p> <p style="background: white; margin-left: 0.25pt; text-indent: 14.65pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; оцінка результатів аналізу в світлі інформації, отриманої від адміністрації підприємства і третіх осіб.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 19.2pt 0pt 26.15pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt">Загальні цілі використання <b>аналітичних процедур</b> в аудиті наведені на рис. 5.14.</p> <p style="margin-top: 6.95pt"><img id="Рисунок 63" title="Аналітичні процедури в аудиті" height="391" alt="Аналітичні процедури в аудиті" src= http://lection.com.ua/" http://lection.com.ua//images/2012-04-14/analitichni-proceduri-v-auditi_1.jpg" width="490" /></p> Аудит 2012-04-10T01:39:26Z 2012-04-10T01:39:26Z http://lection.com.ua/audit/adt/audit Administrator phirelli@gmail.com <p style="margin-right:.95pt;text-align:justify;text-indent: 13.9pt;line-height:12.95pt;background:white"><em>Аудит </em>— це незалежний контроль, що здійснюється ауди­торськими організаціями за договорами з суб'єктами господа­рювання. <strong>Аудит</strong> сьогодні економічно вигідний чотирьом заці­кавленим сторонам (рис. 1.6).</p> <p style="margin-right:.5pt;text-align:justify;text-indent: 13.9pt;line-height:12.95pt;background:white"><strong>Аудит</strong>, як частина системи фінансово-економічного конт­ролю, в сучасному його розумінні належить до особливого роду інтелектуальної діяльності. Вона передбачає дослідження всіх</p> <p> </p> <table style="height: 529px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="padding-top:0cm;padding-right: 1.9pt;padding-bottom:0cm;padding-left:1.9pt" height="529" align="left" valign="top"> <p><img src= http://lection.com.ua/" http://lection.com.ua/images/2012-04-14/audit_1.jpg" border="0" alt="Аудит" title="Аудит" width="471" height="529" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left:13.9pt;background:white"><em>Рис. </em>1.6. Економічна зацікавленість сторін у проведенні аудиту</p> <p style="margin-top:17.3pt;text-align:justify;line-height: 13.2pt;background:white">аспектів фінансово-господарської діяльності підприємства, що перевіряється, і висловлювання професійної думки аудитора стосовно достовірності та якості складання фінансової звітнос­ті. Під час своєї діяльності аудитор керується законодавством і власними госпрозрахунковими інтересами.</p> <p style="margin-top:17.3pt;text-align:justify;line-height: 13.2pt;background:white">Нужен <a href= http://lection.com.ua/"http://rfservis.ru/repair-engines.aspx">ремонт двигателей сао</a>? Обращайтесь к нашим партнерам, они вам помогут сделать капитальный ремонт двигателей.</p> <p style="margin-right:.95pt;text-align:justify;text-indent: 13.9pt;line-height:12.95pt;background:white"><em>Аудит </em>— це незалежний контроль, що здійснюється ауди­торськими організаціями за договорами з суб'єктами господа­рювання. <strong>Аудит</strong> сьогодні економічно вигідний чотирьом заці­кавленим сторонам (рис. 1.6).</p> <p style="margin-right:.5pt;text-align:justify;text-indent: 13.9pt;line-height:12.95pt;background:white"><strong>Аудит</strong>, як частина системи фінансово-економічного конт­ролю, в сучасному його розумінні належить до особливого роду інтелектуальної діяльності. Вона передбачає дослідження всіх</p> <p> </p> <table style="height: 529px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="padding-top:0cm;padding-right: 1.9pt;padding-bottom:0cm;padding-left:1.9pt" height="529" align="left" valign="top"> <p><img src= http://lection.com.ua/" http://lection.com.ua/images/2012-04-14/audit_1.jpg" border="0" alt="Аудит" title="Аудит" width="471" height="529" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left:13.9pt;background:white"><em>Рис. </em>1.6. Економічна зацікавленість сторін у проведенні аудиту</p> <p style="margin-top:17.3pt;text-align:justify;line-height: 13.2pt;background:white">аспектів фінансово-господарської діяльності підприємства, що перевіряється, і висловлювання професійної думки аудитора стосовно достовірності та якості складання фінансової звітнос­ті. Під час своєї діяльності аудитор керується законодавством і власними госпрозрахунковими інтересами.</p> <p style="margin-top:17.3pt;text-align:justify;line-height: 13.2pt;background:white">Нужен <a href= http://lection.com.ua/"http://rfservis.ru/repair-engines.aspx">ремонт двигателей сао</a>? Обращайтесь к нашим партнерам, они вам помогут сделать капитальный ремонт двигателей.</p> Аудит і керівництво 2012-04-10T16:19:41Z 2012-04-10T16:19:41Z http://lection.com.ua/audit/adt/audit-i-kerivnitstvo Administrator phirelli@gmail.com <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt 0.7pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Аудитор, як правило, опитує <strong>керівництво</strong> підприємства сто­совно достовірності і надійності інформації, потрібної для ви­користання <strong>аналітичних процедур</strong>, і знайомиться з результа­тами процедур, виконаних персоналом підприємства. Вико­ристання підготовлених клієнтом аналітичних даних може бути продуктивним для аудитора, якщо у нього немає сумнівів стосовно підготовлення даних належним чином.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">У тому випадку, якщо аудитор доходить висновку про мож­ливість <strong>використання аналітичних</strong> процедур як процедур пе­ревірки на істотність йому слід врахувати деякі чинники:</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0.7pt 0pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">• мета <strong>аналітичних процедур</strong> і рівень довіри їхнім резуль­татам;</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0cm 0pt 0.7pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">•       характер діяльності підприємства і рівень, на якому така інформація може розроблятися для досягнення більшого ефек­ту (наприклад, аналітичні процедури можуть бути ефективні­шими, якщо вони застосовуються до фінансової інформації окремих структурних підрозділів підприємства, а не до фінан­сової звітності в цілому);</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0.5pt 0pt 0.7pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">•       доступність як фінансової (бюджети, кошториси), так і нефінансової інформації (кількість одиниць виготовленої або проданої продукції);</p> <p style="background: white; margin: 9.85pt 1.7pt 0pt 0cm; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       надійність доступної інформації (наприклад, чи є можли­вість оцінити ретельність підготовлених бюджетів, кошторисів);</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.45pt 0pt 0cm; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       доцільність <strong>доступної інформації</strong> (наприклад, мета роз­робки бюджетів: фіксація очікуваних результатів діяльності або обґрунтовані перспективи розвитку);</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.95pt 0pt 0cm; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       джерела доступної інформації (джерела, незалежні від клієнта, вважаються, як правило, надійнішими, ніж джерела всередині підприємства);</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.95pt 0pt 0cm; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       можливість порівняння <strong>доступної інформації</strong> (наявність інформації про основні показники діяльності інших аналогіч­них підприємств галузі для порівняння її з показниками під­приємства, що перевіряється);</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.95pt 0pt 0cm; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       відомості, отримані за підсумками попередніх перевірок, які стосуються проблемних моментів у діяльності підприєм­ства, що під час попередніх аудитів призводили до збільшення виправлень і корегувань у фінансовій звітності. їх коригують з урахувашшм поточної оцінки аудитором ефективності систем обліку і внутрішнього контролю.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.5pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.5pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Результатами <strong>використання аналітичних процедур</strong> є вияв­лення аудитором наявності або відсутності незвичайних коли­вань або відхилень показників бухгалтерської звітності еконо­мічного суб'єкта. Якщо аудитор у результаті аналітичних про­цедур дійшов висновку про наявність значних відхилень даних або несумісність їх з іншою інформацією, отриманою з дослі­джуваного питання, він має провести додаткові дослідження й отримати відповідні пояснення і підтверджувальні докази.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Процес дослідження відхилень, як правило, починається з опитування керівництва економічного суб'єкта. Відповіді ке­рівництва мають бути підтверджені аудиторськими доказами або знаннями аудитора про діяльність економічного суб'єкта. Крім того, аудитор має розглянути можливість проведення ін­ших аудиторських процедур, які ґрунтуються на результатах опитування керівництва. Аудитор може використовувати дані, підготовлені економічним суб'єктом.</p> <p style="background: white; margin-left: 0.95pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Якщо, аналізуючи величину незвичайних розбіжностей, аудитор встановлює, що незвичайні відхилення перевищують рівень, який аудитор вважає прийнятним у певному випадку, то мають досліджуватися причина і величина розбіжності. У тому випадку, якщо цю величину важко виразити в абсолют­них значеннях, аудитор використовує величини, виражені у відсотках.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.9pt 0pt 0.25pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Результати аналізу незвичайних відхилень, а також резуль­тати планування і виконання аналітичних процедур аудитор має відобразити в робочих документах з проведення аудитор­ської перевірки.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.9pt 0pt 0.25pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify"><span id="unchor_text">Нужен хороший сервис? Обращайтесь к настоящим экспертам по адресу <a href= http://lection.com.ua/"http://www.бош-сервис-москва.рф/shod-razval-v-moskve.aspx">http://www.бош-сервис-москва.рф/shod-razval-v-moskve.aspx</a></span></p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt 0.7pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Аудитор, як правило, опитує <strong>керівництво</strong> підприємства сто­совно достовірності і надійності інформації, потрібної для ви­користання <strong>аналітичних процедур</strong>, і знайомиться з результа­тами процедур, виконаних персоналом підприємства. Вико­ристання підготовлених клієнтом аналітичних даних може бути продуктивним для аудитора, якщо у нього немає сумнівів стосовно підготовлення даних належним чином.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">У тому випадку, якщо аудитор доходить висновку про мож­ливість <strong>використання аналітичних</strong> процедур як процедур пе­ревірки на істотність йому слід врахувати деякі чинники:</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0.7pt 0pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">• мета <strong>аналітичних процедур</strong> і рівень довіри їхнім резуль­татам;</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0cm 0pt 0.7pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">•       характер діяльності підприємства і рівень, на якому така інформація може розроблятися для досягнення більшого ефек­ту (наприклад, аналітичні процедури можуть бути ефективні­шими, якщо вони застосовуються до фінансової інформації окремих структурних підрозділів підприємства, а не до фінан­сової звітності в цілому);</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0.5pt 0pt 0.7pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">•       доступність як фінансової (бюджети, кошториси), так і нефінансової інформації (кількість одиниць виготовленої або проданої продукції);</p> <p style="background: white; margin: 9.85pt 1.7pt 0pt 0cm; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       надійність доступної інформації (наприклад, чи є можли­вість оцінити ретельність підготовлених бюджетів, кошторисів);</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.45pt 0pt 0cm; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       доцільність <strong>доступної інформації</strong> (наприклад, мета роз­робки бюджетів: фіксація очікуваних результатів діяльності або обґрунтовані перспективи розвитку);</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.95pt 0pt 0cm; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       джерела доступної інформації (джерела, незалежні від клієнта, вважаються, як правило, надійнішими, ніж джерела всередині підприємства);</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.95pt 0pt 0cm; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       можливість порівняння <strong>доступної інформації</strong> (наявність інформації про основні показники діяльності інших аналогіч­них підприємств галузі для порівняння її з показниками під­приємства, що перевіряється);</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.95pt 0pt 0cm; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       відомості, отримані за підсумками попередніх перевірок, які стосуються проблемних моментів у діяльності підприєм­ства, що під час попередніх аудитів призводили до збільшення виправлень і корегувань у фінансовій звітності. їх коригують з урахувашшм поточної оцінки аудитором ефективності систем обліку і внутрішнього контролю.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.5pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.5pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Результатами <strong>використання аналітичних процедур</strong> є вияв­лення аудитором наявності або відсутності незвичайних коли­вань або відхилень показників бухгалтерської звітності еконо­мічного суб'єкта. Якщо аудитор у результаті аналітичних про­цедур дійшов висновку про наявність значних відхилень даних або несумісність їх з іншою інформацією, отриманою з дослі­джуваного питання, він має провести додаткові дослідження й отримати відповідні пояснення і підтверджувальні докази.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Процес дослідження відхилень, як правило, починається з опитування керівництва економічного суб'єкта. Відповіді ке­рівництва мають бути підтверджені аудиторськими доказами або знаннями аудитора про діяльність економічного суб'єкта. Крім того, аудитор має розглянути можливість проведення ін­ших аудиторських процедур, які ґрунтуються на результатах опитування керівництва. Аудитор може використовувати дані, підготовлені економічним суб'єктом.</p> <p style="background: white; margin-left: 0.95pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Якщо, аналізуючи величину незвичайних розбіжностей, аудитор встановлює, що незвичайні відхилення перевищують рівень, який аудитор вважає прийнятним у певному випадку, то мають досліджуватися причина і величина розбіжності. У тому випадку, якщо цю величину важко виразити в абсолют­них значеннях, аудитор використовує величини, виражені у відсотках.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.9pt 0pt 0.25pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Результати аналізу незвичайних відхилень, а також резуль­тати планування і виконання аналітичних процедур аудитор має відобразити в робочих документах з проведення аудитор­ської перевірки.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.9pt 0pt 0.25pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify"><span id="unchor_text">Нужен хороший сервис? Обращайтесь к настоящим экспертам по адресу <a href= http://lection.com.ua/"http://www.бош-сервис-москва.рф/shod-razval-v-moskve.aspx">http://www.бош-сервис-москва.рф/shod-razval-v-moskve.aspx</a></span></p> Аудит на відповідність 2012-04-10T04:11:18Z 2012-04-10T04:11:18Z http://lection.com.ua/audit/adt/audit-na-vidpovidnist Administrator phirelli@gmail.com <p style="margin-top: 0.25pt; background: white; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify"><em><strong>Аудит на відповідність</strong> </em>полягає в аналізі певної інформа­ції про стан фінансово-господарської діяльності економічного суб'єкта з метою визначення її відповідності чинним норма­тивно-правовим актам або іншим документам. Якщо такі умо­ви (наприклад, правила внутрішнього контролю) встановлені адміністрацією підприємства, то цей вид аудиту здійснюється працівниками підрозділу внутрішніх аудиторів.</p> <p style="background: white; margin: 8.4pt 1.2pt 0pt 0cm; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Певні вимоги або умови можуть містити різні господарські договори підприємства з партнерами по бізнесу, комерційни­ми банками, страховими компаніями. У цьому випадку від повноти, своєчасності та сумлінності виконання умов контрак­тів однією стороною можуть серйозно залежати дії іншої сторо­ни.</p> <p style="background: white; margin: 8.4pt 1.2pt 0pt 0cm; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Наприклад, це може стосуватися умов кредитування під­приємства комерційним банком (цільове використання нада­ного кредиту, вимога підтримки певного співвідношення між обіговим капіталом і короткостроковими зобов'язаннями, ви­мога наявності на підприємстві певної величини товарних за­пасів і т. ін.). У цьому випадку такий вид аудиту може прово­дитися разом з аудитом фінансових результатів або за наполя­ганням зацікавленої сторони.</p> <p style="background: white; margin: 8.4pt 1.2pt 0pt 0cm; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Если вам нужно найти хорошую квартиру в Киеве, есть два варианта, либо идти в риелторскую контору, либо просто вбить в поиске: <a href= http://lection.com.ua/"http://www.apartment.com.ua/">квартиры посуточно киев</a>.</p> <p style="margin-top: 0.25pt; background: white; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify"><em><strong>Аудит на відповідність</strong> </em>полягає в аналізі певної інформа­ції про стан фінансово-господарської діяльності економічного суб'єкта з метою визначення її відповідності чинним норма­тивно-правовим актам або іншим документам. Якщо такі умо­ви (наприклад, правила внутрішнього контролю) встановлені адміністрацією підприємства, то цей вид аудиту здійснюється працівниками підрозділу внутрішніх аудиторів.</p> <p style="background: white; margin: 8.4pt 1.2pt 0pt 0cm; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Певні вимоги або умови можуть містити різні господарські договори підприємства з партнерами по бізнесу, комерційни­ми банками, страховими компаніями. У цьому випадку від повноти, своєчасності та сумлінності виконання умов контрак­тів однією стороною можуть серйозно залежати дії іншої сторо­ни.</p> <p style="background: white; margin: 8.4pt 1.2pt 0pt 0cm; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Наприклад, це може стосуватися умов кредитування під­приємства комерційним банком (цільове використання нада­ного кредиту, вимога підтримки певного співвідношення між обіговим капіталом і короткостроковими зобов'язаннями, ви­мога наявності на підприємстві певної величини товарних за­пасів і т. ін.). У цьому випадку такий вид аудиту може прово­дитися разом з аудитом фінансових результатів або за наполя­ганням зацікавленої сторони.</p> <p style="background: white; margin: 8.4pt 1.2pt 0pt 0cm; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Если вам нужно найти хорошую квартиру в Киеве, есть два варианта, либо идти в риелторскую контору, либо просто вбить в поиске: <a href= http://lection.com.ua/"http://www.apartment.com.ua/">квартиры посуточно киев</a>.</p> Аудит операцій з пов'язаними сторонами 2012-04-10T17:18:55Z 2012-04-10T17:18:55Z http://lection.com.ua/audit/adt/audit-operatsiy-z-pov-yazanimi-storonami Administrator phirelli@gmail.com <p style="background: white; margin: 17.05pt 0.95pt 0pt 0cm; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Виконання МСА 550 "Зв'язані сторони" є обов'язковим для всіх аудиторів під час проведення аудиту, що передбачає на­дання офіційного аудиторського висновку. Положення стан­дарту мають рекомендаційний характер стосовно аудиторської перевірки, яка не передбачає надання офіційного висновку, а також під час виконання супутніх аудиту робіт.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.2pt 0pt 0.5pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.2pt 0pt 0.5pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Для цілей певного стандарту різні економічні суб'єкти на­лежать до зв'язаних сторін, якщо один з них контролює іншо­го або має значний вплив на прийняття принципових або по­точних рішень іншого підприємства.</p> <p style="background: white; margin-left: 14.4pt; line-height: 12.95pt">До пов'язаних сторін належать:</p> <p style="background: white; margin-left: 14.9pt; text-indent: 0cm; line-height: 12.95pt">•       головні, дочірні, залежні товариства;</p> <p style="background: white; margin-left: 14.9pt; text-indent: 0cm; line-height: 12.95pt">•       підприємства, які належать до однієї групи взаємопо­в'язаних організацій;</p> <p style="background: white; margin-left: 14.9pt; text-indent: 0cm; line-height: 12.95pt">•       підприємства, що мають учасників або управлінський персонал, які перебувають у родинних стосунках;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.5pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">•       підприємства, учасниками або керівниками яких є одні й ті самі особи.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.25pt 0pt 0.95pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Аудитор має спланувати та здійснити <strong>аудит</strong> таким чином, щоб отримати достатні аудиторські докази, які дали б можли­вість з упевненістю зробити висновки щодо відображення та розкриття в бухгалтерській звітності суттєвої інформації сто­совно операцій підприємства з пов'<strong>язаними</strong> сторонами.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt 0.95pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt 0.95pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Аудитор має оглянути надану управлінським персоналом інформацію про пов'язані сторони та перевірити достовірність і повноту такої інформації. З цією метою аудитору рекоменду­ється виконати певні процедури (рис. 5.21).</p> <p style="background: white; margin-left: 1.2pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Якщо концептуальна основа фінансової звітності вимагає розкриття інформації про стосунки з пов'язаною стороною, ау­дитор має переконатися, чи справді така інформація розкрита належним чином. Для цього аудитору слід перевірити підго­товлену керівництвом інформацію, яка стосується операцій з пов'язаними сторонами, та ретельно її дослідити.</p> <p><span id="unchor_text"><a href= http://lection.com.ua/"http://www.peterburg.ru/places/loft-proekt-etazhi">Лофт проект этажи</a> - новый символ Санкт-Петербурга, приглашаем вас посетить этот современный и модный комплекс.</span></p> <p style="margin-top: 10.55pt"><img src= http://lection.com.ua/" http://lection.com.ua/images/2012-04-14/audit-operacij-z-pov-yazanimi-storonami_1.jpg" border="0" alt="Аудит операцій з пов'язаними сторонами" title="Аудит операцій з пов'язаними сторонами" width="458" height="449" /></p> <p style="background: white; margin: 11.3pt 10.55pt 0pt 16.55pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Аудитор має прано вважати інформацію, представлену ке­рівництвом клієнта щодо операцій з пов'<strong>язаними сторонами</strong>, правдивою, а документацію — справжньою в тих випадках, якщо відсутні ознаки протилежного. Проте, керуючись профе­сійним досвідом, аудитору слід враховувати можливість наяв­ності на підприємстві, що перевіряється, інших зв'язаних сто­рін, у тому числі й таких, що можуть суттєво вплинути на до­стовірність фінансової звітності такого суб'єкта.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 10.3pt 0pt 16.55pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 10.3pt 0pt 16.55pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Тому для перевірки повноти надання інформації стосовно пов'язаних сторін аудитор може звірити перелік пов'язаних сторін економічного суб'єкта для аудиту звітного періоду з тими, що зафіксовані в робочих документах з аудиту попере­днього звітного періоду. Обов'язково слід також вивчити на­дійність внутрішніх процедур і засобів контролю економічного суб'єкта, спрямованих на виявлення фінансово-господарських операцій з пов'язаними сторонами.</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0.7pt 0pt 0.25pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Особливу увагу потрібно звернути на операції, які можуть вказувати на наявність пов'язаних сторін. До них належать:</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.5pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       операції, в яких використовуються інші, ніж звичайно ціни, відсоткові ставки, гарантії та умови оплати тощо;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.5pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       операції, проведення яких, з погляду аудитора, не має логічних причин;</p> <p style="background: white; margin-left: 14.9pt; text-indent: 0cm; line-height: 12.7pt">•       операції, в яких зміст не відповідає їхній формі;</p> <p style="background: white; margin-left: 14.9pt; text-indent: 0cm; line-height: 12.7pt">•       незвичайні або рідкісні операції;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.5pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       невиправдано більша кількість операцій з певними по­купцями або постачальниками, ніж звичайно, з іншими парт­нерами;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.95pt 0pt 0.5pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       здійснення операцій з суб'єктами, зареєстрованими в зо­нах з пільговим оподаткуванням;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.2pt 0pt 0.5pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       санкціонування або оформлення операцій особами, які, зазвичай, не здійснюють такі операції.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Під час перевірки операцій з пов'язаними сторонами ауди­тор має пересвідчитися, що такі операції належним чином ві­дображені у бухгалтерському обліку, фінансовій звітності під­приємства та в примітках до неї. Це пов'язано з тим, що інколи такі операції, як і взаємовідносини пов'язаних сторін, можуть бути прихованими. Це знижує доказовість операцій з пов'яза­ними сторонами.</p> <p style="background: white; margin-left: 0.5pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Тому аудитору слід інляхом проведення таких: тестування операцій і рахунків; вивчення протоколів зборів учасників і за­сідань ради директорів; ретельного вивчення записів, які ма­ють значні суми та операцій, що можуть вважатися незвичай­ними; аналізу операцій, проведених у кінці звітного періоду, та інвестиційних операцій (купівля або продаж частки капіталу спільного або іншого підприємства), впевнитися, що серед та­ких операцій справді немає операцій з пов'язаними сторонами.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.5pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Під час перевірки операцій з пов'язаними сторонами ауди­тор має зосередитися на проведенні аудиторських процедур пе­ревірки, що дадуть йому змогу:</p> <p> </p> <p style="background: white; margin: 10.1pt 0.95pt 0pt 0.5pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">•       підтвердити (або не підтвердити) умови та обсяги опера­цій з пов'язаними сторонами;</p> <p style="background: white; margin-left: 14.65pt; text-indent: 0cm; line-height: 13.2pt">•       перевірити докази стосовно пов'язаності сторін;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">•       підтвердити або обговорити інформацію з суб'єктами, які мають відношення до операцій (банками, адвокатами, гаранта­ми й агентами тощо).</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Крім того, аудитору слід отримати письмові підтвердження від управлінського персоналу щодо повноти інформації, яка стосується визначення пов'язаних сторін та відповідності роз­криття інформації з цих питань у фінансовому звіті за період, що перевіряється. Бо саме управлінський персонал підприєм­ства несе відповідальність за операції з пов'язаними сторонами та повноту формування такої інформації в обліку і розкриття її у фінансовій звітності.</p> <p style="background: white; margin-left: 0.7pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">По закінченні проведення аудиту аудитору слід подати ке­рівникам та/або власникам економічного суб'єкта письмову інформацію, яка містить обґрунтовані зауваження стосовно правильності відображення <strong>операцій</strong> з пов'язаними <strong>сторона</strong>­ми. Потрібно також зазначити, які зі зроблених зауважень є суттєвими з погляду аудитора і можуть мати вплив на аудитор­ський висновок.</p> <p style="background: white; margin-left: 0.7pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Залежно від результатів оцінки аудитором достовірності відображення в обліку та звітності операцій з пов'язаними сто­ронами (достовірності та переконливості отриманих аудитор­ських доказів) аудитор складає аудиторський висновок (МСА 701).</p> <p style="background: white; margin-left: 0.25pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Якщо аудитор вважає, що йому не були надані переконливі докази стосовно операцій з пов'<strong>язаними сторонами</strong>, які мають суттєве значення, він зобов'язаний надати за результатами ау­диту умовно-позитивний висновок або представити офіційну відмову від висловлення думки щодо достовірності бухгалтер­ської звітності економічного суб'єкта.</p> <p style="background: white; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; margin-right: 0.25pt; text-align: justify">Якщо аудитор вважає, що операції з пов'язаними <strong>сторона</strong>­ми недостовірно відображені в обліку і це спричинило суттєві викривлення показників звітності, аудитор має скласти за ре­зультатами проведеного аудиту умовно-позитивний або нега­тивний висновок.</p> <p style="background: white; margin: 17.05pt 0.95pt 0pt 0cm; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Виконання МСА 550 "Зв'язані сторони" є обов'язковим для всіх аудиторів під час проведення аудиту, що передбачає на­дання офіційного аудиторського висновку. Положення стан­дарту мають рекомендаційний характер стосовно аудиторської перевірки, яка не передбачає надання офіційного висновку, а також під час виконання супутніх аудиту робіт.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.2pt 0pt 0.5pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.2pt 0pt 0.5pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">Для цілей певного стандарту різні економічні суб'єкти на­лежать до зв'язаних сторін, якщо один з них контролює іншо­го або має значний вплив на прийняття принципових або по­точних рішень іншого підприємства.</p> <p style="background: white; margin-left: 14.4pt; line-height: 12.95pt">До пов'язаних сторін належать:</p> <p style="background: white; margin-left: 14.9pt; text-indent: 0cm; line-height: 12.95pt">•       головні, дочірні, залежні товариства;</p> <p style="background: white; margin-left: 14.9pt; text-indent: 0cm; line-height: 12.95pt">•       підприємства, які належать до однієї групи взаємопо­в'язаних організацій;</p> <p style="background: white; margin-left: 14.9pt; text-indent: 0cm; line-height: 12.95pt">•       підприємства, що мають учасників або управлінський персонал, які перебувають у родинних стосунках;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.5pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.95pt; text-align: justify">•       підприємства, учасниками або керівниками яких є одні й ті самі особи.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.25pt 0pt 0.95pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Аудитор має спланувати та здійснити <strong>аудит</strong> таким чином, щоб отримати достатні аудиторські докази, які дали б можли­вість з упевненістю зробити висновки щодо відображення та розкриття в бухгалтерській звітності суттєвої інформації сто­совно операцій підприємства з пов'<strong>язаними</strong> сторонами.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt 0.95pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt 0.95pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Аудитор має оглянути надану управлінським персоналом інформацію про пов'язані сторони та перевірити достовірність і повноту такої інформації. З цією метою аудитору рекоменду­ється виконати певні процедури (рис. 5.21).</p> <p style="background: white; margin-left: 1.2pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Якщо концептуальна основа фінансової звітності вимагає розкриття інформації про стосунки з пов'язаною стороною, ау­дитор має переконатися, чи справді така інформація розкрита належним чином. Для цього аудитору слід перевірити підго­товлену керівництвом інформацію, яка стосується операцій з пов'язаними сторонами, та ретельно її дослідити.</p> <p><span id="unchor_text"><a href= http://lection.com.ua/"http://www.peterburg.ru/places/loft-proekt-etazhi">Лофт проект этажи</a> - новый символ Санкт-Петербурга, приглашаем вас посетить этот современный и модный комплекс.</span></p> <p style="margin-top: 10.55pt"><img src= http://lection.com.ua/" http://lection.com.ua/images/2012-04-14/audit-operacij-z-pov-yazanimi-storonami_1.jpg" border="0" alt="Аудит операцій з пов'язаними сторонами" title="Аудит операцій з пов'язаними сторонами" width="458" height="449" /></p> <p style="background: white; margin: 11.3pt 10.55pt 0pt 16.55pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Аудитор має прано вважати інформацію, представлену ке­рівництвом клієнта щодо операцій з пов'<strong>язаними сторонами</strong>, правдивою, а документацію — справжньою в тих випадках, якщо відсутні ознаки протилежного. Проте, керуючись профе­сійним досвідом, аудитору слід враховувати можливість наяв­ності на підприємстві, що перевіряється, інших зв'язаних сто­рін, у тому числі й таких, що можуть суттєво вплинути на до­стовірність фінансової звітності такого суб'єкта.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 10.3pt 0pt 16.55pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 10.3pt 0pt 16.55pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Тому для перевірки повноти надання інформації стосовно пов'язаних сторін аудитор може звірити перелік пов'язаних сторін економічного суб'єкта для аудиту звітного періоду з тими, що зафіксовані в робочих документах з аудиту попере­днього звітного періоду. Обов'язково слід також вивчити на­дійність внутрішніх процедур і засобів контролю економічного суб'єкта, спрямованих на виявлення фінансово-господарських операцій з пов'язаними сторонами.</p> <p style="background: white; margin: 0.25pt 0.7pt 0pt 0.25pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Особливу увагу потрібно звернути на операції, які можуть вказувати на наявність пов'язаних сторін. До них належать:</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.5pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       операції, в яких використовуються інші, ніж звичайно ціни, відсоткові ставки, гарантії та умови оплати тощо;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.5pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       операції, проведення яких, з погляду аудитора, не має логічних причин;</p> <p style="background: white; margin-left: 14.9pt; text-indent: 0cm; line-height: 12.7pt">•       операції, в яких зміст не відповідає їхній формі;</p> <p style="background: white; margin-left: 14.9pt; text-indent: 0cm; line-height: 12.7pt">•       незвичайні або рідкісні операції;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.5pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       невиправдано більша кількість операцій з певними по­купцями або постачальниками, ніж звичайно, з іншими парт­нерами;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.95pt 0pt 0.5pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       здійснення операцій з суб'єктами, зареєстрованими в зо­нах з пільговим оподаткуванням;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 1.2pt 0pt 0.5pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">•       санкціонування або оформлення операцій особами, які, зазвичай, не здійснюють такі операції.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Під час перевірки операцій з пов'язаними сторонами ауди­тор має пересвідчитися, що такі операції належним чином ві­дображені у бухгалтерському обліку, фінансовій звітності під­приємства та в примітках до неї. Це пов'язано з тим, що інколи такі операції, як і взаємовідносини пов'язаних сторін, можуть бути прихованими. Це знижує доказовість операцій з пов'яза­ними сторонами.</p> <p style="background: white; margin-left: 0.5pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Тому аудитору слід інляхом проведення таких: тестування операцій і рахунків; вивчення протоколів зборів учасників і за­сідань ради директорів; ретельного вивчення записів, які ма­ють значні суми та операцій, що можуть вважатися незвичай­ними; аналізу операцій, проведених у кінці звітного періоду, та інвестиційних операцій (купівля або продаж частки капіталу спільного або іншого підприємства), впевнитися, що серед та­ких операцій справді немає операцій з пов'язаними сторонами.</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.7pt 0pt 0.5pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 12.7pt; text-align: justify">Під час перевірки операцій з пов'язаними сторонами ауди­тор має зосередитися на проведенні аудиторських процедур пе­ревірки, що дадуть йому змогу:</p> <p> </p> <p style="background: white; margin: 10.1pt 0.95pt 0pt 0.5pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">•       підтвердити (або не підтвердити) умови та обсяги опера­цій з пов'язаними сторонами;</p> <p style="background: white; margin-left: 14.65pt; text-indent: 0cm; line-height: 13.2pt">•       перевірити докази стосовно пов'язаності сторін;</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">•       підтвердити або обговорити інформацію з суб'єктами, які мають відношення до операцій (банками, адвокатами, гаранта­ми й агентами тощо).</p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify"> </p> <p style="background: white; margin: 0cm 0.5pt 0pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Крім того, аудитору слід отримати письмові підтвердження від управлінського персоналу щодо повноти інформації, яка стосується визначення пов'язаних сторін та відповідності роз­криття інформації з цих питань у фінансовому звіті за період, що перевіряється. Бо саме управлінський персонал підприєм­ства несе відповідальність за операції з пов'язаними сторонами та повноту формування такої інформації в обліку і розкриття її у фінансовій звітності.</p> <p style="background: white; margin-left: 0.7pt; text-indent: 13.9pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">По закінченні проведення аудиту аудитору слід подати ке­рівникам та/або власникам економічного суб'єкта письмову інформацію, яка містить обґрунтовані зауваження стосовно правильності відображення <strong>операцій</strong> з пов'язаними <strong>сторона</strong>­ми. Потрібно також зазначити, які зі зроблених зауважень є суттєвими з погляду аудитора і можуть мати вплив на аудитор­ський висновок.</p> <p style="background: white; margin-left: 0.7pt; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Залежно від результатів оцінки аудитором достовірності відображення в обліку та звітності операцій з пов'язаними сто­ронами (достовірності та переконливості отриманих аудитор­ських доказів) аудитор складає аудиторський висновок (МСА 701).</p> <p style="background: white; margin-left: 0.25pt; text-indent: 14.4pt; line-height: 13.2pt; text-align: justify">Якщо аудитор вважає, що йому не були надані переконливі докази стосовно операцій з пов'<strong>язаними сторонами</strong>, які мають суттєве значення, він зобов'язаний надати за результатами ау­диту умовно-позитивний висновок або представити офіційну відмову від висловлення думки щодо достовірності бухгалтер­ської звітності економічного суб'єкта.</p> <p style="background: white; text-indent: 14.15pt; line-height: 13.2pt; margin-right: 0.25pt; text-align: justify">Якщо аудитор вважає, що операції з пов'язаними <strong>сторона</strong>­ми недостовірно відображені в обліку і це спричинило суттєві викривлення показників звітності, аудитор має скласти за ре­зультатами проведеного аудиту умовно-позитивний або нега­тивний висновок.</p>