загрузка...
загрузка...
Аудит на відповідність
Аудит - Аудит - Л.М. Янчева

Аудит на відповідність полягає в аналізі певної інформа­ції про стан фінансово-господарської діяльності економічного суб'єкта з метою визначення її відповідності чинним норма­тивно-правовим актам або іншим документам. Якщо такі умо­ви (наприклад, правила внутрішнього контролю) встановлені адміністрацією підприємства, то цей вид аудиту здійснюється працівниками підрозділу внутрішніх аудиторів.

Певні вимоги або умови можуть містити різні господарські договори підприємства з партнерами по бізнесу, комерційни­ми банками, страховими компаніями. У цьому випадку від повноти, своєчасності та сумлінності виконання умов контрак­тів однією стороною можуть серйозно залежати дії іншої сторо­ни.

Наприклад, це може стосуватися умов кредитування під­приємства комерційним банком (цільове використання нада­ного кредиту, вимога підтримки певного співвідношення між обіговим капіталом і короткостроковими зобов'язаннями, ви­мога наявності на підприємстві певної величини товарних за­пасів і т. ін.). У цьому випадку такий вид аудиту може прово­дитися разом з аудитом фінансових результатів або за наполя­ганням зацікавленої сторони.

Если вам нужно найти хорошую квартиру в Киеве, есть два варианта, либо идти в риелторскую контору, либо просто вбить в поиске:  квартиры посуточно киев .

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.