загрузка...
загрузка...
Аудитор-керівник
Аудит - Аудит - Л.М. Янчева

Аудитор - керівник має розглянути результати роботи кож­ного з асистентів і оцінити їх з погляду:

•       дотримання чинних стандартів аудиту (міжнародних і внутрішніх);

•       розуміння суті поставлених перед ними завдань, глибини і повноти розкриття всіх суттєвих питань;

•       оцінки відповідності висновків асистентів тим висно­вкам, що зроблені аудитором-керівником;

•       наявності і якості ведення асистентами робочих докумен­тів;

•       можливості використання результатів роботи асистентів для формування думки щодо достовірності фінансової звітнос­ті в аудиторському висновку.

Раціональна організація процесу аудиторської перевірки передбачає максимальне скорочення строків її проведення. Це значною мірою характеризується можливістю використання зовнішнім аудитором результатів роботи внутрішніх аудито­рів. Отже, зовнішній аудитор має оцінити ефективність їх ро­боти і визначити ступінь довіри до даних роботи внутрішніх аудиторів (МСА 610 "Розгляд роботи внутрішнього аудиту").

Мебель для дачи самого лучшего качества, это то что вам надо. Самая эксклюзивная мебель ручной работы.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.