загрузка...
загрузка...
Аудиторська діяльність
Аудит - Аудит - Л.М. Янчева

Аудиторська діяльність — один з основних елементів рин­кової інфраструктури країн з розвиненою ринковою економі­кою, її поширення зумовлене взаємною зацікавленістю під­приємства (в особі його власників), держави (в особі податко­вих органів) та користувачів фінансової звітності в отриманні об'єктивної інформації про достовірність фінансової звітності підприємства. В розвинених країнах аудит є основною формою фінансового контролю діяльності підприємств недержавної форми власності. Поява і розвиток аудиту в системі фінансово-господарського контролю пов'язані з різноманітністю форм власності капіталу в різних суспільно-економічних формаціях і необхідністю його раціонального використання.

У своїй діяльності аудитор керується законодавством і влас­ними інтересами. В умовах конкуренції в аудиторському бізне­сі це економічно сприяє підвищенню рівня проведення переві­рок. У свою чергу підприємство має нагоду вибору кваліфіко­ваного партнера, незалежного від будь-яких відомств, а держава отримує можливість забезпечити контроль достовір­ності фінансової звітності недержавних підприємств і, як на­слідок, правильності ведення ними податкового обліку, не ви­трачаючи на це коштів державного бюджету.

Лудит в сучасному розумінні є вже багато років. Існує думка про те, що аудит необхідний тільки для великих підприємств або компаній, де акціонери потребують захисту своїх інтересів. Проте це не так. Власник підприємства має бути зацікавлений у проведенні аудиту, оскільки це дає йому впевненість у закон­ності проведених ним господарських операцій, правильності ві­дображення їх в обліку і формування фінансових результатів.

Любишь читать действительно интересные книги? Книги боевики вот что тебе нужно. Заказывай на сайте нашего партнера.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.