загрузка...
загрузка...
Контрольне середовище
Аудит - Аудит - Л.М. Янчева

Вам нужны свадебные платья ? Звоните по телефону (044)206-67-17, наш офис находится в Киеве не далеко от метро Позняки, вы найдете самый лучший выбор свадебных платьев. Поверьте без платья вы от нас не уйдете.

Характєризує загальне розуміння адміністрацією і власниками економічного суб'єкта ролі систе­ми внутрішнього контролю в організації ефективної діяльнос­ті підприємства і серйозність їх відношення до її створення.

 

Контрольне середовище

Якщо керівники вищих ланок управління вважають, що контроль важливий, то решта співробітників підприємства на­лежатиме до контролю з належним розумінням і ретельно ви­конуватиме всі методики і процедури контролю, передбачені ним. Отже, середовище контролю — це дії, заходи і процедури, які відображають відношення вищих кіл адміністрації і влас­ників до контролю і важливість такого контролю для цього підприємства.

Контрольне середовище економічного суб'єкта може бути охарактеризоване як загальна внутрішня дисципліна на під­приємстві, що стосується працівників всіх ланок і структур­них підрозділів. Ця система створюється керівництвом під­приємства і ним насамперед має підтримуватися. Вона перед­бачає наявність певних принципів і методів як для керівництва підприємством, так і виконання посадових обов'язків кожним зі співробітників. До факторів контрольного середовища нале­жать:

•       діяльність керівництва (власника) клієнта;

•       політика і методи керівництва;

•       організаційна структура підприємства і методи розподі­лу функцій управління та відповідальності;

•       управлінські методи контролю, у тому числі кадрова по­літика і практика, а також порядок розподілу обов'язків.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.