загрузка...
загрузка...
Критерії та способи визначення рівня суттєвості
Аудит - Аудит - Л.М. Янчева

Вы хотите узнать что такое аттестация рабочих мест на предприятии ? Сибирский Центр Безопасности Труда поможет вам ответить на любые вопросы. Мы проводим аттестацию рабочих мест в городах Сибири и Дальнего востока.

Рівень суттєвості помилок і похибок в обліку і звітності зна­чною мірою впливає на обсяг роботи аудитора (кількість ауди­торських доказів), перевірочні аудиторські процедури, що ним використовуються. Саме тому визначення суттєвості прово­диться насамперед на етапі планування аудиторської перевір­ки. Одна з цілей формування аудитором попередньої думки про суттєвість (встановлення критеріїв віднесення помилок і похибок до суттєвих) — акцентувати під час перевірки на за­ключній стадії аудиту увагу аудитора, з одного боку, на най-значущіших для формування фінансових результатів ділянках діяльності, а з іншого, — привернути увагу до "проблемних" (що мають схильність до наявності суттєвих помилок або на­вмисних перекручень) груп господарських операцій або статей фінансової звітності.

Але для того, щоб це стало можливим, потрібне суб'єктивне встановлення аудитором величини граничнодопустимої по­милки. Причому йдеться не тільки про кількісне вираження рівня суттєвості . Суттєвість може мати не тільки кількісний, а й якісний аспекти. Якісна оцінка суттєвості значною мірою за­лежить від професійної думки аудитора, спирається на його компетентність і досвід. Більш того, цей бік суттєвості безпо­середньо пов'язаний як зі специфікою діяльності, організацій­ною структурою економічного суб'єкта, так і зі ступенем її виливу на потенційні рішення користувачів, що можуть бути ними прийняті щодо певного економічного суб'єкта на основі даних його фінансової звітності.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.