загрузка...
загрузка...
Помилки в аудиті
Аудит - Аудит - Л.М. Янчева

«В охотку!» — это новый, современный, обладающий многими неповторимыми, индивидуальными чертами Мультимедийный Комплекс для самостоятельного изучения английского языка.   программы для изучения английского онлайн Основная цель — развивать и совершенствовать навыки иностранного языка: говорить, понимать, читать, писать.

 

Аудитору варто розглянути також можливість існування окремих помилок у взаємопов'язаних операціях, які разом мо­жуть суттєво впливати на фінансову звітність підприємства. Крім того, рівень суттєвості має визначатися по-різному:

•       щодо всієї фінансової звітності;

•       залишків окремих рахунків;

•       видів господарських операцій;

•       господарських договорів.

Це пов'язано з видом звітності, що перевіряється аудито­ром, а також з вимогами чинного законодавства стосовно пев­них господарських операцій або форм звітності. Тому аудитор може по-різному визначати і встановлювати критерії оцінки суттєвості залежно від характеру, часу і глибини аудиторських процедур, поставлених цілей і специфіки фінансово-господар­ської діяльності підприємства, що перевіряється.

Під час планування аудиторської перевірки аудитор має проаналізувати, які дії або операції певного підприємства спричинюють суттєві помилки і викривлення показників фі­нансової звітності підприємства. Аудиторська оцінка суттєвос­ті залипіків за рахунками та інформацією, що міститься в укладених підприємством договорах, допомагає аудитору ви­рішити, які питання та статті балансу і фінансової звітності слід проаналізувати, який розмір вибірки використовувати і які аналітичні процедури провести. Це дасть змогу аудитору вибрати такі процедури перевірки, від проведення яких у су­купності можна чекати зменшення аудиторського ризику до прийнятного рівня.

 

личина ризику аудитора, і навпаки. Тому аудитору варто бра­ти до уваги такий взаємозв'язок при визначенні характеру, часу і розміру процедур перевірки .

Наприклад, якщо після планування спеціальних процедур перевірки аудитор приходить до висновку про моясливість зменшення припустимого рівня суттєвості, то аудиторський ризик пропорційно збільшується. Врегулювання цього прово­диться шляхом зменшення (де це можливо) вже визначеного розміру ризику внутрішнього контролю і підкріплення зниже­ного розміру ризику внутрішнього контролю шляхом виконан­ня додаткового тестування елементів системи внутрішнього контролю на підприємстві. Додатково проводиться зменшення ризику невиявлепня помилок шляхом зміни характеру, часу і розміру запланованих процедур перевірки .

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.