загрузка...
загрузка...
Професійна компетентність аудитора
Аудит - Аудит - Л.М. Янчева

Професія аудитора має свої особливості, стосовно яких аудитор має:

• володіти професійними навиками;

•       брати на себе відповідальність як стосовно суспільства, так і клієнта;

•       бути об'єктивним у роботі з клієнтами;

•       надавати послуги, які відповідали б високим вимогам норм і правил поведінки під час надання аудиторських по­слуг.

Шлях аудитора до професійної компетентності може бути поділений на дві стадії (рис. 3.15).

Конфіденційність. Аудитор зобов'язаний зберігати в таєм­ниці конфіденційну інформацію про справи клієнтів, отрима­ну ним під час надання професійних послуг, без обмежень у часі і незалежно від продовження або припинення безпосеред­ніх стосунків з ним.

 

Аудитор не має використовувати конфіденційну інформа­цію клієнта, що стала йому відомою у процесі виконання про­фесійних послуг, для своєї вигоди або для вигоди третьої сто­рони.

 

Передбачаються виняткові ситуації, коли публікація або інше розголошення конфіденційної інформації щодо клієнтів не вважатимуться порушенням аудитором професійної етики (рис. 3.16).

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.