загрузка...
загрузка...
Бентосні (донні) водорості PDF Друк e-mail
Ботаніка - Гідроботаніка

Бентосні (донні) водорості - представлені сукупністю організмів, пристосованих до існування у прикріпленому чи не прикріпленому стані на дні водойм (чи біля дна) та на різноманітних предметах, живих та мертвих організмах, що знаходяться у воді. Вы слышали про израильскую косметику «DeSheli»? А она уже стала инновацией в мире косметологии. Особенностью марки является уникальная технология производства под названием «умные кристалы», которая разрабатывалась и тестировалась в течении многих лет. На частичку сахарозы записывают правильную частоту работы здоровых клеток, а затем через косметические средства эта информация проникает в самые глубокие слои кожи и оказывает воздействие на поврежденные клетки, поворачивая процесс старения вспять. «Умные кристаллы» позволяют распознавать проблемы кожи, направляя ее потенциал на регенерацию клеток и восстановление естественного функционирования. Благодаря этой технологии «DeSheli» является единственной компанией в мире, которая работает не с типом кожи, а с ее состоянием. Приобрести эту прекрасную косметику вы можете на сайте  http://desheli.com.ua/ .

Можливість     існування бентосних водоростей                     у конкретних

місцезростаннях       визначається    як    біотичними, так              і абіотичними

факторами. Серед біотичних істотну роль відіграє конкуренція з іншими водоростями та наявність консументів. Це призводить до того, що окремі види бентосних водоростей ростуть далеко не на всякій глибині та не в усіх водоймах із необхідним світловим та гідрохімічним режимом. Для росту бентосних водоростей як фотосинтезуючих рослин особливо важлива роль належить світлу.       Але ступінь         його  використання залежить від інших

екологічних факторів: температури,        вмісту біогенних та біологічно- активних речовин, кисню та неорганічних джерел кисню, а головне - від темпів надходження цих речовин у шари, що знаходяться залежно від концентрації речовин та швидкості руху води. Зазвичай, бурхливий розвиток бентосних водоростей характерний для місць які відрізняються інтенсивним рухом води.

Бентосні водорості, що живуть в умовах руху води, мають переваги порівняно із водоростями, що розвиваються у малорухомих водах. Один і той же рівень фотосинтезу може бути досягнутий організмами фітобентосу в умовах течії при меншій освітленості, що сприяє росту крупніших таломів із більшим складом білку та вуглеводів. Рух води до того ж запобігає осіданню на скелі та каміння мулистих часточок, які заважають закріпленню ділянок водоростей, сприятливих для росту бентосних водоростей, змиваючи з поверхні ґрунту тварин, що харчуються водоростями.

Вплив руху води на розвиток бентосних водоростей особливо помітно у річках, струмках, та гірських потоках. У цих водоймах виділяється група бентосних реофільних організмів, що полюбляють місця із постійною течією. В озерах, де не буває сильної течії, основне значення має рух хвилі. У морях хвилі також проявляють значний вплив на життя бентосних водоростей, зокрема на їх вертикальний розподіл.

Температура справляє різноманітний вплив на життя бентосних водоростей. Разом із іншими факторами вона визначає швидкість їхнього росту, темп та його напрямок, момент закладання у них органів розмноження, географічну зональність поширення тощо.

Інтенсивному розвиткові бентосних водоростей сприяє також помірний вміст у воді біогенних речовин. У прісних водах такі умови створюються у неглибоких ставках, прибережній ділянці озер, річкових заводях, морях - мілких заплавах.

Якщо у таких місцях існування наявне достатнє освітлення, тверді ґрунти та слабкий рух води, то створюються оптимальні умови для життя фітобентосу. За відсутності руху води та її недостатнього збагачення біогенними речовинами, бентосні водорості мають уповільнений ріст. Такі умови існують у скелястих бухтах із великим нахилом дна та значними заглибинами в центрі, оскільки біогенні речовини із придонних відкладів не виносяться у верхні горизонти. До того ж, макроскопічні морські водорості , що слугують субстратом для низки бентосних водоростей, у подібних місцезростаннях можуть бути відсутні.

Крім світла, руху води, температури та складу біогенних речовин, ріст бентосних водоростей залежить від присутності рослиноїдних водних тварин - ракоподібних, риб, черевоногих молюсків, морських їжаків. Це особливо помітно по заростях ламінарієвих водоростей, що різняться великими розмірами. У тропічних морях, у деяких місцях риби повністю виїдають зелені, бурі та червоні водорості із м’якими таломами. Черевоногі молюски, повзаючи по дну, поїдають мікроскопічні водорості та дрібні проростки макроскопічних видів.

Переважаючими бентосними водоростями континентальних водойм є діатомові, зелені, синьозелені та жовто-зелені нитчасті водорості , що прикріплені або ж не прикріплені до субстрату (види родів Navicula, Nitzschia, Diatoma, Rhoicosphenia, Gynosigma тощо)

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.