загрузка...
загрузка...
Зміст - Організація агропромислового комплексу PDF Друк e-mail
Економіка - Організація агропромислового комплексу - Хоружний М.Й

ЗМІСТ

Передмова .....................................................................................

І. Типова програма дисципліни ....................................................

ІІ. Навчально-методичне забезпечення тем дисципліни..............

Тема 1. Формування АПК — об’єктивний процес поглиблення
суспільного поділу праці
....................................................................

1.1. Методичні поради щодо вивчення теми....................................

1.2. План семінарського заняття......................................................

1.3. Термінологічний словник.........................................................

1.4. Навчальні завдання..................................................................

1.5. Завдання для самоперевірки знань............................................

Тема 2. АПК — логічне завершення процесу
агропромислової інтеграції
................................................................

2.1. Методичні поради щодо вивчення теми....................................

2.2. План семінарського заняття......................................................

2.3. Термінологічний словник.........................................................

2.4. Навчальні завдання..................................................................

2.5. Завдання для самоперевірки знань............................................

Тема 3. Перша сфера та її роль у розвитку АПК.........................

3.1. Методичні поради щодо вивчення теми....................................

3.2. План семінарського заняття......................................................

3.3. Термінологічний словник.........................................................

3.4. Навчальні завдання..................................................................

3.5. Завдання для самоперевірки знань............................................

Тема 4. Друга сфера — головна ланка
агропромислового комплексу............................................................

4.1. Методичні поради щодо вивчення теми....................................

4.2. План семінарського заняття......................................................

4.3. Термінологічний словник.........................................................

4.4. Навчальні завдання..................................................................

4.5. Завдання для самоперевірки знань ...........................................

Тема 5. Третя сфера та її роль у створенні кінцевого
продукту
АПК ...................................................................................

5.1. Методичні поради щодо вивчення теми....................................

5.2. План семінарського заняття......................................................

5.3. Термінологічний словник.........................................................

5.4. Навчальні завдання..................................................................

5.5. Завдання для самоперевірки знань............................................

Тема 6. Виробнича інфраструктура та її функціональне
призначення
.......................................................................................

6.1. Методичні поради щодо вивчення теми....................................

6.2. План семінарського заняття......................................................

6.3. Термінологічний словник.........................................................

6.4. Навчальні завдання..................................................................

6.5. Завдання для самоперевірки знань............................................

Тема 7. Соціальна інфраструктура АПК......................................

7.1. Методичні поради щодо вивчення теми....................................

7.2. План семінарського заняття......................................................

7.3. Термінологічний словник.........................................................

7.4. Навчальні завдання..................................................................

7.5. Завдання для самоперевірки знань............................................

Тема 8. Агропромислові формування та основи
їх функціонування
.............................................................................

8.1. Методичні поради щодо вивчення теми....................................

8.2. План семінарського заняття......................................................

8.3. Термінологічний словник.........................................................

8.4. Навчальні завдання..................................................................

8.5. Завдання для самоперевірки знань............................................

Тема 9. Продуктові підкомплекси як основа організації
агропромислових формувань
...........................................................

9.1. Методичні поради щодо вивчення теми....................................

9.2. План семінарського заняття......................................................

9.3. Термінологічний словник.........................................................

9.4. Навчальні завдання..................................................................

9.5. Завдання для самоперевірки знань............................................

Тема 10. Економічний механізм АПК...........................................

10.1. Методичні поради щодо вивчення теми..................................

10.2. План семінарського заняття....................................................

10.3. Термінологічний словник.......................................................

10.4. Навчальні завдання.................................................................

10.5. Завдання для перевірки знань.................................................

ІІІ. Завдання для блочно-модульного контролю ..........................

ІV. Критерії оцінювання знань студентів

з дисципліни за підсумкового контролю...........................................

Література.....................................................................................

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.