загрузка...
Основні типи геодезичних знаків й їхнє розміщення PDF Друк e-mail
Геодезія - Інженерна геодезія - Міхельов Д.Ш.

Істотна роль в організації спостережень за деформаціями споруд приділяється геодезичним знакам. Від правильного вибору конструкції й місць їхнього розміщення значною мірою залежить якість результатів спостережень.

Застосовувані для спостережень геодезичні знаки розрізняють по призначенню. Це опорні, допоміжні й деформаційні знаки. Знаки також діляться на планові й висотні.

Опорні знаки є вихідною основою, щодо якої визначаються зсуви деформаційних знаків. Закріплюються вони з розрахунком на стійкість і тривалу схоронність.

Допоміжні знаки є сполучними в схемі вимірів і використовуються для передачі координат від опорних знаків до деформаційного.

Деформаційні знаки закріплюються безпосередньо на досліджуваному спорудженні й, переміщаючись разом з ним, характеризують зміну його положення в просторі.

Для планових опорних знаків широко застосовують трубчасті конструкції. Основною деталлю знака є сталева труба діаметром від 100 до 300мм, заглублюєма й бетонуєма в ґрунті не менш чим на 1м нижче верхньої границі твердих корінних порід. Верхній кінець труби закінчується фланцем, до якого кріпиться голівка знака. Навколо основної труби споруджується захисна труба. Простір між основною й захисною трубами в нижній частині заповнюється бітумом, а у верхньої - легким теплоізоляційним матеріалом. Знак закривається кришкою. Конструкція голівки знака може бути різної й залежить від застосовуваних для спостережень приладів.

Для опорних висотних реперів також характерне застосування трубчастих конструкцій. У той же час для обліку зміни довжини репера внаслідок зміни температури використовують дві труби з різного матеріалу, наприклад сталеву й дюралюмінієву. Репер подібної конструкції називається біметалічним (рис. 24.1). Репер в основному складається з дюралюмінієвої труби 1, поміщеної в основну сталеву трубу 2. Обидві труби містяться в захисну трубу 3, кріпляться до загального башмака 4 і бетонуються у твердих породах. Дюралюмінієва труба обладнається базовою поверхнею, а сталева - кронштейном для відлікового пристосування 5 (звичайно вартового індикатора). На сталеву трубу нагвинчується голівка 6 для установки рейки. Захисна труба бетонується в оглядовому колодязі 7 із кришкою 8.

Для вивчення деформацій промислових і цивільних будинків у якості опорних застосовують пальові знаки й репери з поперечним перерізом 180 - 250мм.

Рис. 24.1. Біметалічний репер

Деформаційні знаки, застосовувані для спостережень за горизонтальними зсувами, - це в основному візирні цілі, що закріплюють або безпосередньо на конструкціях, або на кронштейнах. У підлозі споруд - це металеві пластини з перехрестям.

Для більшості осадових реперів характерна наявність сферичної голівки, на яку підвішується або встановлюється нівелірна рейка (рис. 24.2). На спорудженні можуть закріплюватися постійні нівелірні шкали. У цьому випадку відпадає необхідність у використанні рейок.

Від правильності розміщення й числа знаків багато в чому залежать якість, повнота й вірогідність виявлених деформацій.

Опорні знаки необхідно розмішати поза зоною можливих деформацій, але ближче до споруди. Їхнє число повинне бути не менш трьох, щоб забезпечити взаємний контроль за стійкістю.

Розташування деформаційних знаків на спорудженні залежить від багатьох факторів: від мети проведення робіт, виду деформації, конструкції споруди в цілому і його окремих елементах, інженерно-геологічних умов й ін.

Деформаційні знаки для визначення горизонтальних зсувів цивільних і промислових будинків розміщаються по периметрі, але не рідше, ніж через 15 - 20м по кутах і по обох сторони осадочних швів. На греблях гідровузлів знаки встановлюють у галереях і по гребені (верх греблі) не менш двох марок на секцію. На підпірних стінках, причальних спорудах і т.п. розміщають не менш двох марок на кожні 30м.

Висотні репери на цивільних і промислових будинках розташовують по кутах, по периметрі через 10-15м по обом

Рис. 24.2. Осадові репери: а - у стіні; б - у підлозі

сторонам деформаційних швів, на колонах, у місцях примикання поздовжніх і поперечних стін. На причальних і підпірних стінках репери розташовують через 15 -г 20м.

На димарях, доменних печах, різних вежах і т.п. установлюють кілька ярусів деформаційних знаків.

Крыша над головой всегда вселяет мне уверенность в завтрашнем дне. Совсем недавно я кстати переехал, а заказывал квартиры в строящихся домах подмосковья . это удобно и платить приходится меньше.


 
загрузка...