загрузка...
загрузка...
Планування й проектування міської території PDF Друк e-mail
Геодезія - Інженерна геодезія - Міхельов Д.Ш.

Міська територія формується з функціональних зон, що визначають її планувальну структуру й архітектурний вигляд. Виділяються наступні міські зони:

селитебна - для розміщення житлових районів, суспільних центрів (адміністративних, наукових, навчальних, медичних, спортивних й ін.), зелених насаджень загального користування (скверів, парків і т.п.);

промислова - для розміщення промислових підприємств і пов'язаних з ними об'єктів;

комунально-складська - для розміщення баз і складів, гаражів, трамвайних депо, тролейбусних й автобусних парків і т.п.;

зовнішнього транспорту - для розміщення транспортних пристроїв і споруд пасажирських і вантажних станцій, портів, пристаней й ін.

На територіях сільських населених пунктів виділяють селитебну й виробничу зони.

На територіях, що прилягають до міст, передбачають організацію приміських зон, призначених як резерви наступного розвитку міста й для розміщення об'єктів господарського обслуговування, а також зелених зон для відпочинку населення й поліпшення мікроклімату міста.

Основним планувальним елементом селитебної зони є мікрорайон, обмежений червоними лініями магістральних і житлових вулиць. Червоними лініями називають границі між всіма видами вулиць (проїздів) і основними містоутворюючими елементами: зонами житлової забудови й водних басейнів, промисловими, зеленими, технічної зонами. Будинку уздовж вулиць розміщають по лінії забудови, що відступає від червоної лінії в глиб території мікрорайону не менш чим на 6 м на магістральних вулицях і на 3 м - на житлові.

Планування й забудова міста здійснюється на основі цілого ряду спеціальних проектних документів, у складанні яких і реалізації їхніх рішень геодезисти беруть безпосередню участь.

Основним містобудівним документом є генеральний план міста, у якому на основі установок народногосподарських планів, соціального й науково-технічного прогресу визначаються на 25 - 30 років перспективи розвитку міста; комплексне рішення всіх його функціональних елементів, жилою й промисловою забудовою, мереж суспільного обслуговування, благоустрою й міського транспорту.

Генеральний план міста містить у собі:

основне креслення генерального плану;

план існуючого міста (так званий опорний план за станом на рік випуску генерального плану);

матеріали, що характеризують ідею архітектурно-просторової композиції;

схеми, що визначають природні умови, інженерне встаткування й підготовку території;

схеми міського й зовнішнього транспорту;

схеми розміщення установ і підприємств культурно-побутового обслуговування;

проект розміщення першочергового будівництва;

пояснювальну записку.

Генеральний план міста із чисельністю населення більше 500 тис. чоловік виконується на топографічному плані в масштабі 1:10000, для інших міст - у масштабах 1:5000 - 1:2000.

Генеральний план міста є основою для розробки проекту детального планування й ескізів забудови; проектів планування міських промислових районів, інженерного встаткування, міського транспорту, благоустрою, озеленення й ін.

Проекти детального планування й ескізи забудови розробляються на окремі частини селитебної території: житлові райони й мікрорайони, загальноміські центри, суспільні комплекси, що підлягають забудові, реконструкції або благоустрою в найближчі 3 - 5 років відповідно до проектів першочергового будівництва.

Проект детального планування виконується в складі:

схеми розміщення проектованого району в системі міста;

плану червоних ліній й ескізу забудови;

разбивочного креслення червоних ліній;

схеми інженерної підготовки території й організації рельєфу по осях міських проїздів у точках перетинання й найбільш характерних переломах рельєфу місцевості;

схеми розміщення загальноміських інженерних мереж;

схеми організації руху транспорту й пішоходів;

поперечних профілів вулиць.

План червоних ліній й ескіз забудови виконуються на топографічному плані в масштабах 1: 500 - 1:2000, на якому показуються:

існуюча забудова всіх видів;

проектована мережа вулиць, проїздів, пішохідних алей і зелених насаджень;

розміщення проектованих житлових і суспільних будинків і споруд;

червоні лінії й проектні елементи поперечного профілю вулиць і проїздів.

Розбивочні креслення із прив'язками червоних ліній до опорних будинків, споруд і геодезичним пунктам, закріпленим на місцевості, координатами характерних точок червоних ліній виконується на копії плану червоних ліній й ескізу забудови.

Схема інженерної підготовки території й організації рельєфу виконується на копії плану червоних ліній. На схемі показуються: проектні й фактичні позначки по осях проїздів у кутах мікрорайонів, у місцях зламу червоних ліній і рельєфу місцевості, рішення по інженерній підготовці (схема водовідводу, ділянки підсипання або зрізки ґрунту, захисні споруди, дренажі).

Поперечні профілі вулиць виконуються в масштабах 1:100 - 1:200 з показом існуючих профілів; проектних рішень із виділенням проїзної частини, тротуарів, смуг зелених насаджень, трамвайних шляхів, наземних і підземних інженерних мереж.

Проекти забудови розробляються, як правило, на основі проекту детального планування й ескізу забудови на житловий мікрорайон, квартал або групу житлових будинків, а також на забудову суспільного комплексу.

Проект забудови розробляється у дві стадії: проект і робоча документація або в одну стадію - робочий проект, тобто проект, сполучений з робочими кресленнями.

Проект містить ситуаційний план розміщення будівництва; генеральний план забудови; макет забудови; креслення організації рельєфу, інженерних мереж, озеленення території; паспорта типових і креслення інсмідуальних проектів будинків; проект організації будівництва; зведений кошторисно-фінансовий розрахунок. Всі матеріали проекту виконуються в масштабах 1:500 - 1:1000, ситуаційний план - у масштабах 1:2000 - 1:5000.

Робоча документація розробляється на основі затвердженого проекту в складі:

генерального плану ділянки забудови в масштабах 1:500 - 1:1000;

разбивочного креслення в масштабах 1:500 - 1:1000 з показом прив'язок розміщення будинків і споруд;

креслень прийнятих до будівництва будинків і споуд;

креслень по організації рельєфу території в масштабах 1:500 - 1:1000 з показом проектних горизонталей, позначок й ухилів, картограми грабарств;

креслень по водопостачанню, каналізації, теплофікації, електропостачанню, газопостачанню, слабкострумовим пристроям і т.д. у масштабі 1:500;

посадочно-дендрологічного креслення в масштабі 1:500;

кошторисів на будівництво.

Проект планування міського промислового району розробляється на основі генерального плану міста з урахуванням розвитку існуючих і будівництва нових підприємств.

Проект планування міського промислового району виконується в складі:

основного креслення планування промислового району в масштабі 1:2000;

схеми розміщення району в плані міста в масштабі 1:5000 або 1:10000;

схеми розміщення інженерних мереж, організації рельєфу й інженерної підготовки території в масштабі 1:2000;

поперечних профілів магістралей, вулиць і місцевих проїздів масштабах 1:100 - 1:200;

пояснювальної записки.

Для міст чисельністю населення 250 тис. чоловік і більше, а також міст-курортів розробляється проект планування приміської зони. Для міст із чисельністю населення менш 250 тис. чоловік і селищ міського типу в складі генерального плану виконується схема планування прилягаючого до міста району.

Архітектурно-проектні рішення для будівництва житлово-цивільних будинків приймаються на основі матеріалів будівельного паспорта.

Будівельний паспорт (паспорт земельної ділянки) є комплексним документом, що забезпечує зручності користування матеріалами інженерно-будівельних досліджень при узгодженні, проектуванні й будівництві. Паспорт містить: загальну частину; акт про відвід границь ділянки будівництва; архітектурно-планувальне завдання; інженерно-геологічну характеристику ділянки; умови приєднання проектованих будинків і споруд до міських інженерних мереж; опис будов і зелених насаджень, що перебувають на ділянці. Основу більшості документів будівельного паспорта становить топографічний план, звичайно масштабу 1:500.

 

Ваше авто - это фактически единственно возможное средство передвижения, если вы за рулем уже более 2-3 лет. Ни один автомобилист не хочет потом ездить на общественном транспорте, поэтому поддерживать на ходу автомобиль важно для ваших нервов, купить автозапчасти Оренбург можно недорого на сайте irenburg.irr.ru

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.