загрузка...
Складання виконавчих генеральних планів PDF Друк e-mail
Геодезія - Інженерна геодезія - Міхельов Д.Ш.

Виконавчий генеральний план становлять за результатами виконавчих зйомок закінчених будинків і споруд комплексного об'єкта (жилою масив, промислове підприємство й т.п.).

Розрізняють генплани оперативні, чергові й остаточні.

Будівництво великих комплексів, як правило, триває кілька років, протягом яких постійно уточнюється, доповнюється й змінюється проектна документація. У цих умовах виникає необхідність у систематичному відновленні виконавчої документації, що дозволяє оперативно постачати геодезичними даними виконавців будівельних робіт. Для цієї мети ведеться оперативний виконавчий генплан. Крім того, виникає необхідність додатково мати інформацію про обсяги виконаних на певну дату будівельних робіт із всіх окремих об'єктів будівництва. Із цією метою становлять черговий генплан. На відміну від оперативного на цей план наносять всі зводимі будинки й споруди й умовні значки показують стадію будівельних робіт.

Остаточний виконавчий генплан становлять після завершення будівництва. На цей план наносять всі побудовані по проекті будинки й споруди, які здають в експлуатацію. План складається на підставі матеріалів виконавчих зйомок, виконуваних у міру зведення об'єктів.

Комплект остаточного виконавчого генплану складається зі зведеного генерального плану в масштабах 1:1000 - 1:2000, а для особливо великих об'єктів - 1:5000; генеральних планів окремих об'єктів у масштабах 1:200 - 1: 500; спеціалізованих виконавчих планів комунікацій, доріг, ліній електропередач, зв'язку й т.п.; допоміжної пояснювальної документації.

Виконавчий генплан становлять на планшетах стандартного розміру або підрамниках, що поєднують кілька планшетів, у кольорових умовних знаках по загальноприйнятих знімальних інструкціях.

Окремі види виконавчих зйомок для складання виконавчого генплану мають свої особливості.

Виконавчу зйомку виконаної в натурі вертикального планування ведуть методами нівелювання поверхні й проклоданням ходів по характерних точках. Позначки визначають по вимощеннях будинків, у місцях перетинань і переломів профілю доріг, тротуарів, проїздів, у решіток водозбирачів й в інших характерних місцях. На відкритих майданчиках нівелювання виробляється по квадратах або по поперечниках.

Виконавча зйомка підземних комунікацій проводиться в міру їхнього зведення, але, як правило, до засипання траншей.

Знімаються кути повороту, точки на прямолінійних ділянках не рідше, ніж через 50 м, точки початку, середини й кінця кривих, місця перетинання трас, місця приєднань і відгалужень, люки, колодязі, камери, компенсатори й т.п. Збирають дані про число прокладок, діаметрах труб, тиску в газових н напрузі в кабельних мережах, матеріалах труб. Роблять обмірювання колодязів і камер із прив'язкою розташування труб і фасонних частин до стрімкої лінії, що проходить через центр кришки люка.

При зйомці доріг перевіряють елементи кривих, визначають координати вершин кутів повороту, точок перетинань і примикань, центрів стрілочних переводів. Визначають позначки голівок рейок і дорожнього полотна, а також габарит наближення будов.

Головною особливістю зйомок для складання виконавчого генплану, що відрізняє їх від зйомок при дослідженнях, є координування великої кількості точок, що визначають фактичне положення на місцевості основних елементів будинків і споруд.

 
загрузка...