загрузка...
загрузка...
Винесення в натуру проекту організації рельєфу PDF Друк e-mail
Геодезія - Інженерна геодезія - Міхельов Д.Ш.

Перенос проекту організації рельєфу в натуру виконується в такій послідовності:

відшукують на місцевості репери й марки висотної мережі й у випадку недостатнього їхнього числа роблять необхідне згущення;

виносять на місцевість проект організації рельєфу проїзду;

переносять на місцевість проектні позначки точок червоних ліній;

виносять на місцевість проект організації рельєфу кварталу (спочатку внутріквартальні проїзди, потім доріжки, тротуари, кути будинків і проектний рельєф незабудованої частини).

Перенос проекту організації рельєфу проїзду в натуру починають із його осі. Для цього по осі проїзду відзначають всі пікети й точки перегину проектного профілю й закріплюють їхніми дерев'яними колами або стовпами.

Коли забивають таким чином, щоб позначки верхніх зрізів були на проектних позначках даних точок профілю. Установку колів на проектну оцінку роблять за допомогою нівеліра від найближчих реперів міської нівелірної мережі. Відлік по рейці b , що відповідає проектній висоті верхнього зрізу кола, визначають за формулою

(18.6)

де H исх - позначка вихідного репера; а - відлік по рейці на вихідному репері; H пр , - проектна позначка обумовленої точки.

Точки проектного профілю по осі проїзду виносять через кожні 10 - 20 м. Потім у цих точках розбивають поперечники, закріплюють на них по обох сторони від осі точки, розташовані на осі лотка, на бордюрном камені тротуару й біля фасадної лінії.

У випадку, якщо через виїмку або високий насип установити кіл на проектну оцінку неможливо, те надходять у такий спосіб. Забивають кіл до міцного положення в ґрунті й нівелюють його. Обчислену оцінку порівнюють із проектної й різниця з відповідним знаком виписують на бічну поверхню кола. При плануванні відміряють цю різницю від верхнього зрізу кола до робочої поверхні ґрунту.

Розбивку на місцевості проектної лінії, укладеної між двома точками перегину профілю, роблять за допомогою похилого променя нівеліра, теодоліта, а також за допомогою лазерних приладів.

Проект організації рельєфу на внутріквартальній території й на площах переносять у натуру шляхом розбивки сітки квадратів зі сторонами 10 або 20 м. У вершинах квадратів закріплюють коли й установлюють їх на проектну оцінку описаним вище способом.

Якщо запроектований рельєф ділянки представляє похилу площину одного ухилу, то проект організації , рельєфу переносять, наприклад похилим променем нівеліра. Для цього по проекті визначають напрямок лінії АВ (рис. 18.7) з нульовим ухилом і переносять цей напрямок на місцевість. Потім у довільної, але зручно обраний­ ний точці C на цій лінії відновлюють перпендикуляр CD. Якщо в точці С установити нівелір і розташувати його                                                                                               .                                                       .

Рис. 18.7. Схема переносу в натуру площини проектного рельєфу

піднімальні гвинти 1, 2 й 3 як показано на малюнку, а потім за допомогою гвинта l задати візирної осі проектний ухил лінії CD, тo вісь обертання нівеліра займе положення, перпендикулярне похилої площини, що розбиває в натурі. У цьому випадку відлік b по рейці, установленої на кіл, забитий на висоту проектної позначки у всіх точках запроектованої площини, повинен бути однаковим і рівним значенню, обчисленому за формулою (18.6) з використанням проектної позначки точки C, на якій установлений нівелір.

Іноді проектну площину розбивають на окремі профілі й кожен профіль переносять у натуру похилим променем нівеліра, теодоліта або лазерного приладу.

Перенос на місцевість проектів організації рельєфу роблять в основному приладами й методами, що забезпечують точність технічного нівелювання.

 

Машины немецкого производства славятся своей долговечность и надежностью, а также отличной безопасностью. Генри Форд - отличный парень, который предлагает Ford Иркутск и в северном регионе, что немаловажно не так уж и дорого.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.