загрузка...
Завдання й організація спостережень PDF Друк e-mail
Геодезія - Інженерна геодезія - Міхельов Д.Ш.

Основною метою спостережень є визначення величин деформації для позначки стійкості споруди й прийняття своєчасних профілактичних мір, що забезпечують його нормальну роботу.

Крім того, за результатами спостережень перевіряється правильність проектних розрахунків і виявляються закономірності, що дозволяють прогнозувати процес деформації.

Спостереження за деформаціями споруд являють собою комплекс вимірювальних й описових заходів щодо виявлення величин деформацій і причин їхнього виникнення.

Для складних і відповідальних споруд спостереження починають одночасно із проектуванням. На площадці майбутнього будівництва вивчають вплив природних факторів й у цей же період створюють систему опорних знаків для того, щоб заздалегідь визначити ступінь їхньої стійкості.

Спостереження безпосередньо за спорудою починають із моменту початку його зведення й продовжують протягом усього будівельного періоду. Для більшості великих споруд спостереження проводяться й у період їхньої експлуатації. Залежно від характеру споруди, природних умов і т.д. спостереження можуть бути закінчені при припиненні деформацій, а можуть тривати й весь період експлуатації.

На кожному етапі зведення або експлуатації споруди спостереження за його деформаціями роблять через певні проміжки часу. Такі спостереження, проведені за календарним планом, називаються систематичними.

У випадку появи фактора, що приводить до різкого змінення звичайного ходу деформації (зміна навантаження на підставу, температури навколишнього середовища й самого споруди, рівня ґрунтових вод, землетрус й ін.), виконують термінові спостереження. Паралельно з виміром деформацій для виявлення причин їхнього виникнення організують спеціальні спостереження за зміною стану й температури ґрунтів і підземних вод, температурою тіла споруди, за зміною метеоумов і т.п. Ведеться облік зміни будівельного навантаження й навантаження від установленого встаткування.

Для виробництва спостережень становлять спеціальний проект, що у загальному випадку містить у собі:

технічне завдання на провадження робіт;

загальні відомості про споруди, природні умови й режим його роботи;

схему розміщення опорних і деформаційних знаків;

принципову схему спостережень; розрахунок необхідної точності вимірів;

методи й засоби вимірів;

рекомендації з методики обробки результатів вимірі й оцінці стану споруди;

календарний план (графік) спостережень; склад виконавців, обсяги робіт і кошторис.

Наверняка многие слышали про групон. Если кто-то не в курсе, то Групон предоставляет скидки на походы по интересным мероприятиям.


 
загрузка...