загрузка...
загрузка...
Зйомка й знімальне обґрунтування PDF Друк e-mail
Геодезія - Інженерна геодезія - Міхельов Д.Ш.

Топографічна зйомка - це комплекс геодезичних робіт, які виконуються на місцевості для складання топографічних карт і планів. Розрізняють зйомки для складання топографічних планів великих масштабів (1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000) і дрібних (1:10000, 1:25000 і дрібніше). В інженерній геодезії виконують в основному зйомки великих масштабів.

Зйомці й відображенню на топографічних планах підлягають всі елементи ситуації місцевості, що існує забудови, благоустрою, підземних і наземних комунікацій, а також рельєф місцевості.

Точки, що визначають на плані положення контурів ситуації, умовно ділять на тверді й нетверді. До твердого відносять чітко обумовлені контури споруд, побудованих з довгострокових матеріалів (цегли, бетону), наприклад, кути капітальних будинків. Контури, що не мають чітких границь, наприклад лугу, лісу, ріллі, відносять до нетвердого.

На топографічні плани наносять пункти планових і висотних геодезичних мереж, а також всі точки, з яких роблять зйомку, якщо вони закріплені постійними знаками. На спеціалізованих планах допускається відображення не всієї ситуації місцевості, а тільки тих об'єктів, які необхідне: застосування нестандартних висот перетинів рельєфу, зниження або підвищення точності зображення контурів і зйомки рельєфу.

Топографічну зйомку виконують із точок місцевості, положення яких у прийнятій системі координат відомо. Такими точками служать пункти опорних державних й інженерно-геодезичних мереж. Однак їхньої кількості, що доводиться на площу ділянки, що знімає, здебільшого буває недостатньо, тому геодезична основа згущається обґрунтуванням, який називають  знімальним.

Знімальне обґрунтування розвивається від пунктів планових і висотних опорних мереж. На ділянках зйомки площею до 1 км2 знімальне обґрунтування може бути створене у вигляді самостійної геодезичної опорної мережі.

При побудові знімального обґрунтування одночасно визначають положення точок у плані й по висоті. Планове положення точок знімального обґрунтування визначають прокладанням теодолітних і тахеометричних ходів, побудовою аналітичних мереж із трикутників і різного роду зарубками. Висоти точок знімального обґрунтування найчастіше визначають геометричним і тригонометричним нівелюванням.

Найпоширеніший вид знімального планового обґрунтування - теодолітні ходи, що опираються на один або два вихідних пункти, або системи ходів, що опираються не менш чим на два вихідних пункти. У системі ходів, у місцях їхніх перетинань, утворяться вузлові точки, у яких можуть сходитися кілька ходів. Довжини теодолітних ходів залежать від масштабу зйомки й умов місцевості, яку знімають. Наприклад, для зйомки забудованої території в масштабі 1:5000 довжина ходу не повинна перевищувати 4,0км; у масштабі 1:500 - 0,8км; на незабудованій території - відповідно 6,0 й 1,2км. Довжини ліній у знімальних теодолітних ходах повинні бути не більше 350м і не менш 20м. Відносні лінійні нев'язки в ходах не повинні перевищувати 1:2000, а при несприятливих умовах вимірів (заросли, болоті) - 1:1000.

Кути повороту на точках ходів вимірюють теодолітами із середньої квадратичною помилкою 0,5' одним прийомом. Розбіжність значень кутів у напівприйомах допускають не більше 0,8'. Довжину ліній у ходах вимірюють оптичними або світловіддалемірами, мірними стрічками й рулетками. Кожну сторону вимірюють двічі - у прямому й зворотному напрямках. Розбіжність в обмірюваних значеннях допускається в межах 1:2000 від вимірюваної довжини лінії.

При визначенні висот точок знімального обґрунтування геометричним нівелюванням нев'язки в ході не повинна перевищувати 5√L см, тригонометричним нівелюванням - 20√L см, де L - довжина ходу, км.

Точки знімального обґрунтування, як правило, закріплюють на місцевості тимчасовими знаками: дерев'яними колами, стовпами, металевими штирями, трубами. Якщо ці точки передбачається використати надалі для інших цілей, їх закріплюють постійними знаками.

Для складання топографічних планів застосовують аналітичний, мензульний, тахеометричний, аерофототопографічний, фототеодолітний методи зйомок, зйомку нівелюванням поверхні й за допомогою супутникових приймачів. Застосування того або іншого методу залежить в основному від умов і масштабу зйомки.

 

Очень часто при съеме жилья приходится переплачивать лишние деньги агентству. Снимать жилье напрямую всегда выгоднее, недорого снять комнату в Москве без посредников довольно сложно, но возможно благодаря проекту irr.ru.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.