загрузка...
Форми та методи навчання з курсу «КПН» - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
КПН - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Бутенко Н. Ю., Приходько В. М., Федоренко Н. І.

1.3. Форми та методи навчання з курсу «КПН»

Головні цілі курсу — набуття та вдосконалення комунікативних умінь, тобто курс має прикладний характер. Тому головною формою роботи з курсу є робота на практичних заняттях (ПЗ). Але для підготовки до неї суттєве значення мають не лише теоретичні заняття, тобто лекції (Л), а й самостійна робота студентів (СРС), як із теоретичним матеріалом (СРТМ), так і безпосередньо та, що спрямована на підготовку до практичних занять (СППЗ).

Рис. 1. Складові підготовки до практичного заняття

В цілому з курсу «КПН» застосовують такі методи навчання :

I. Традиційні:

 1. Лекції.
 2. Семінарські та практичні заняття.
 3. Контроль роботи з теоретичним матеріалом.
 4. Проведення поточного та підсумкового контролю знань з теоретичного матеріалу.
 5. Перевірка володіння конкретними навичками в процесі вирішення практичних проблем.

II. Складові підготовки, що активізують пізнавальну діяльність студентів:

 1. Складання блок-схем або опорного конспекту з тем, що вивчаються.
 2. Розроблення тестових завдань за темами.
 3. Складання бібліографічних карт з тем курсу.
 4. Підготовка рефератів.
 5. Підготовка додаткової інформації з питань тем курсу.
 6. Моделювання та аналіз конкретних ситуацій взаємодій.
 7. Рольові ігрові вправи.
 8. Групова взаємодія тощо.

Перелік обов’язкових завдань з курсу «Комунікативні процеси у навчанні», що виконуються кожним студентом упродовж семестру

І. Реферування додаткової спеціальної літератури з курсу та виступи на основі опанованого матеріалу (доповідь розраховано на 10 хв).

Мета:

 • одержання студентами додаткової інформації з курсу;
 • відпрацювання навичок формування доповіді (з урахуванням композиційних складових, регламенту, специфіки готовності сприймати інформацію);
 • відпрацювання навичок прилюдного виступу (вміння студен­та триматися перед аудиторією: контроль уваги слухачів, грамотність виступу);
 • уміння студентів відповідати на питання.

Виконання цього завдання оцінюється двома оцінками:

1)   за роботу з літературою, зміст та композицію повідомлення;

2)   безпосередньо за успішне повідомлення (тобто відповідність регламенту, рівень володіння матеріалом, уміння налагоджувати контакт з аудиторією тощо).

ІІ. Підготовка проблеми та проведення за нею дискусії (обговорення розраховано на 10—15 хв).

Мета:

 • навчитися пропонувати слухачам актуальну та цікаву проблему;
 • навчитися подавати проблему;
 • навчитися зав’язувати та проводити дискусію;
 • навчитися підбивати підсумки дискусії.

Виконання цього завдання оцінюється двома оцінками:

1)   за вміння знайти та подати проблему;

2)   за вміння проводити дискусію.

ІІІ. Самопрезентація (в діловому спілкуванні) (проводиться 10—15 хв).

Мета:

 • навчитися подавати себе: зацікавити партнерів, привабити їх;
 • навчитися віднаходити правильні способи самоподання;
 • навчитися формувати імідж;
 • навчитися контролювати свою мову, міміку, жести, пози;
 • вміти відповідати на питання, що виникли;
 • навчитися налагоджувати комунікативні зв’язки.

Схема виконання завдання:

1)   змалювання ситуації презентації (хто? що? навіщо? де? тощо);

2)   самопрезентація студента;

3)   питання до претендента.

Виконання оцінюється однією загальною оцінкою.

Примітка: Всі завдання (1, 2, 3) після того, як вони були виконані студентом, обговорюються в групі стосовно якості їх виконання (з аналізом припущених помилок) та порад доповідачеві щодо вдосконалення його діяльності.

 

Интернет - большое поле, все больше и больше заполняющееся интернет-проектами разных людей и компаний. Немногим более 10 лет назад ни у кого и в мыслях не было, что для престижа компании ей просто необходим проект в мире веб-технологий. Сейчас дела обстоят так, что ощутимое число пользователей, у которых есть персональный компьютер, все больше и больше предпочитают сначала найти интересующую их информацию в интернете, а уже потом отправляться за покупкой товара. Эта волна захлестнула абсолютно все страны и города, маленькие и большие, именно поэтому растет количество компаний, разрабатывающих веб-сайты, создание сайтов одесса , увеличьте продажи с помощью сайта, созданного профессионалами.

 
загрузка...