загрузка...
Методичне забезпечення теоретичного опанування теми (СРТМ) 3 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
КПН - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Бутенко Н. Ю., Приходько В. М., Федоренко Н. І.

2.3.3. Методичне забезпечення
теоретичного опанування теми (СРТМ)

Методичні поради

Опанування цієї теми безпосередньо пов’язане з організацією взаємодії у спілкуванні. Основні положення теми, які здаються суто теоретичними, насправді відіграють важливу роль у встановленні взаємозв’язку у спілкуванні, впливають на процес взаєморозуміння та визначають відносини, які складаються між людьми.

Бывает случается так, что подпись руководителя или ответственного лица нужна немедленно, но оного нет на месте. Что делать в такой ситуации? Взять факсимиле и "расписаться" где нужно, изготавливают факсимиле специализированные фирмы. Плюсов явно больше, чем минусов.

Краще засвоєння теми буде за умов глибокого розуміння теоретичних засад, а тільки потім на підставі цього відпрацювання — доцільних комунікативних, інтерактивних технологій. Звертання до теоретичних положень З. Фрейда, Е. Берна, Перлза надасть можливість студентам розібратися в тому, що саме визначає позиції людей у спілкуванні та суттєво впливає на їхню поведінку у взаємодії. Порівняння теоретичних засад із власним досвідом взаємодії допоможе практично оволодіти питаннями цієї теми.

Аналізуючи стилі спілкування, треба виходити з того, що у реальному житті процес спілкування, як правило, поєднує одночасно різні стилі спілкування, тому немає сенсу в реальній дійсності шукати конкретні прояви будь-якого стилю. Теоретична інформація про стилі спілкування дає можливість краще розуміти можливі аспекти взаєморозуміння та практично їх використовувати.

Опрацювання питань, пов’язаних з маніпулятивною та асертивною поведінкою, доцільно проводити паралельно, бо в житті та на практиці ці процеси дуже пов’язані й супроводжують один одного.

У літературі існують різні підходи до характеристики маніпулятивних типів поведінки та різні трактування асертивних технологій. Знайомство з ними та їх зіставлення дає можливість глибше розібратися у цих питаннях та результа­тивніше використовувати отримані знання та навички в майбутньому.

Питання асертивної та маніпулятивної поведінки, в свою чергу, також суттєво взаємозв’язані із проблемами конфліктів та оптимізації ділової взаємодії. Тому є сенс після ознайомлення з усіма названими темами курсу зробити узагальнені висновки, опрацювати завдання, що пов’язані з ними.

Для майбутнього керівника та викладача дуже велике значення має не лише опанування теоретичних засад цієї теми, а й набуття навичок оптимальної взаємодії з іншими людьми.

Виходячи з того, що навчальна діяльність є апріорі придатною для маніпуляцій, викладач повинен уміти й використовувати маніпулятивну поведінку, і запобігати її застосуванню. Щодо керівника, то навіть те, що маніпуляція — це приховане управління, вже свідчить про значущість даного питання для його діяльності.

Знайомство з питаннями психологічних засобів впливу під час спілкування має доповнити знання, які студенти отримали раніше з психології та менеджменту. На підставі цієї інформації можна реально вдосконалювати процес як взаємодії, так і процес управління.

Ілюстративний матеріал

Рис. 3.1. Позиції у спілкуванні.

Рис. 3.2. Основні класифікації ситуацій.

Рис. 3.3. Основні види ситуацій у спілкуванні.

Рис. 3.4. Основні чинники, що впливають на формування життєвих
позицій.

Рис. 3.5. Базові поняття трансактного аналізу Е. Берна.

Табл. 3.1. Прояви «Я»-стану (за теорією трансактного аналізу Е. Берна).

Табл. 3.2. Типи трансакцій.

Рис. 3.6. Стилі спілкування.

Рис. 3.7. Характеристика ритуального стилю.

Рис. 3.8. Форми і види ритуалів.

Рис. 3.9. Типи маніпуляторів.

Рис. 3.10. Основні види маніпуляцій.

Табл. 3.3. Характеристика маніпуляторів та актуалізаторів.

Рис. 3.11. Захист від маніпуляцій.

Рис. 3.12. Основні положення асертивної поведінки.

Рис. 3.13. Основні техніки асертивної поведінки.

Рис. 3.14. Засоби психологічного впливу у спілкуванні.


Рис. 3.1. Позиції у спілкуванні


Рис. 3.2. Основні класифікації ситуацій

Рис. 3.3. Основні види ситуацій

Рис. 3.4. Основні чинники, що впливають
на формування життєвих позицій

Рис. 3.5. Базові поняття трансактного аналізу Е. Берна


Таблиця 3.1

ПРОЯВИ «Я»-СТАНУ (за теорією трансактного аналізу Е. Берна)

«Я»-стан

Жести

Вираз обличчя

Вислови та вигуки

Батько

Вказуючий перст, постать нагадує букву Ф, коли сидить, відкидається назад

Поблажливість, можливе презирство, іноді — крива посмішка. Тяжкий погляд униз

Висловлює прописні істини. Вислови: «Я цього не розумію», «Щоб було зроблено терміново!», «Невже важко зрозуміти!», «Я абсолютно з цим не згоден!», «Ви мене не зрозуміли», «Хто ж так робить?», «Скільки можна Вам казати?», «Ви повинні…», «Не можна …»

Дорослий

Тіло ніби подане уперед, очі дещо розширені або збуджені

Погляд спрямований на об’єкт, на обличчі вираз розуміння, крізь яке можна побачити зацікавлену Дитину

Вислови: «Вибачте, я Вас не зрозумів, поясніть, будь ласка, ще раз», «Я, напевно, незрозуміло пояснив, тому Ви відмовили», «Давайте подумаємо», «А що, як нам зробити так», «Як Ви плануєте виконати цю роботу?»

Дитина

І поза, і вираз обличчя відповідають внутрішньому стану — радість, горе, страх, тривога та ін.

Вигуки: «Чудово!», «Хочу!», «Не хочу!», «Набридло!», «Нехай все горить вогнем», «Я Вас кохаю!», «Остогидло!», «Навіщо мені це потрібно!»


Таблиця 3.2

ТИПИ ТРАНСАКЦІЙ

Тип трансакції

Схема взаємодії

Характеристика

Приклад

Додаткова — рівна

Це така взаємодія, при якій партнери адекватно сприйма­ють позицію один одного, розуміють ситуацію однаково і відповідають саме з тієї позиції, з якої очікує партнер. Тому можна назвати цей підтип — спілкування з повним взаєморозумінням

Б1: «У нинішньої молоді немає нічого святого!»

Б2: «Так, ми були іншими. Сікти їх треба!»Др1:
«Не скажете, котра година?»

Др2: «Зараз тринад­цята , п’ятдесят п’ять»Дт1:
«Ось, поглянь, як Надя танцює! Давай і ми так!»

Дт2: «Давай, звичайно. Що ми гірші за неї?»

Додаткова — нерівна

У нерівній взаємодії партнери так само, як і в рівній, правильно розуміють і позицію партнера, і ту позицію, на яку вони повинні спиратися. Однак зміст дії найчастіше полягає не стільки в переданні інформації, скільки в оцінюванні партнера по спілкуванню

1) Б: «Що тут у вас знову відбувається?»

Дт: «Ой, ми нічого не можемо зробити. Це Васько знову хуліганить»

2) Дт: «Я не зробив домашню роботу. У мене нічого не вийшло»

Б: «І нічого дивного. Ти ж на уроках у морський бій граєш»

Закінчення табл. 3.2

Тип трансакції

Схема взаємодії

Характеристика

Приклад

Перехресна

Це «неправильна» взаємодія, тому що партнери, не розуміючи чи не бажаючи прислухатися, з якої позиції звертається співрозмовник, відповідають йому з іншої позиції. Така взаємодія є потенційно конфліктною

Др1: «Повторіть, будь ласка, завдання»

Б: «Ви що, не можете записати з першого разу?»
Др2:
«Петров, розповідайте, що Ви вивчили на сьогодні»

Дт: «Що це таке? На кожнім уроці тільки я повинен відповідати!»

Прихована

Це така взаємодія, яка містить у собі одночасно два рівні: явний, який виражається вербально, і прихований, який можна припустити. Те, що відкрито вимовляється, є прикриттям того, що припускається. Використання такої взаємодії передбачає або глибоке знання партнера, або хороше знання невербаліки

1. Явна взаємодія

Др: «Не забудь, на другу нам на консультацію»

Др: «Так, доведеться незабаром піти»

2. Прихована взаємодія

Дт: «Так нудно. Давай звідси підемо»

Дт: «Ну, молодець, добре придумав»

Др1: «Котра година?»

1а. «Коли вже закінчиться цей урок?»

Б2: «Не заважай! Сам не хочеш учитися, то не заважай іншим!»

Др1 :«Маріє Іванівно, вже дзвоник!»

1а: «Вона, як завжди, нас затримує. Ніколи не закінчує вчасно»

Дт2: «Ой, діти, вибачте, ще п’ять хвилин»

Рис. 3.6. Стилі спілкування

Рис. 3.7. Характеристика ритуального стилю

Рис. 3.8. Форми і види ритуалів

Рис. 3.9. Типи маніпуляторів

Рис. 3.10. Основні види маніпуляцій


Таблиця 3.3

ХАРАКТЕРИСТИКА МАНІПУЛЯТОРІВ
ТА АКТУАЛІЗАТОРІВ

Маніпулятори

Актуалізатори

1. Неправда (фальш, шахрайство). Маніпулятор використовує засоби, методи, маневри. Він розігрує ролі, комедію, що мають викликати враження; почуття, які він висловлює, змінюються залежно від обставин

1. Чесність (прозорість, щирість, сором’язливість). Актуалізатор здатний до чесного виявлення власних почуттів, які б вони не були. Йому притаманні щиросердність, вразливість, він по-справжньому буває самим собою

2. Неусвідомленість (апатія, нудьга). Маніпулятор не відчуває насправ­ді «смак життя». Він бачить та чує лише те, що бажає бачити та чути

2. Усвідомлення (бажання, життє­спрямованість, інтерес). Актуалізатор добре бачить і чує себе та інших людей. Він сприйнятливий до мистецтва, музики та інших сфер життя

3. Контроль (закритість, нарочитість). Для маніпулятора життя — це шахова дошка. Він здається спокійним, але тримає себе під постійним контролем та інших також, не розкриваючи їм власних мо-
тивів

3. Свобода (спонтанність, відкритість). Актуалізатор здатний до вільного виявлення своїх можливостей. Він хазяїн власного життя — суб’єкт, а не об’єкт.

4. Цинізм (безвір’я). Маніпулятор не довіряє собі та іншим, він відчуває глибоку недовіру до людської природи взагалі. Він вважає, що у стосунках між людьми існують тільки дві можливості: керувати або бути керованим

4. Довіра (віра, переконання). Ак­туалізатор має глибоку віру в себе та інших, в можливості встановлення зв’язку з життям та подолання труднощів тут і зараз.

Рис. 3.11. Захист від маніпуляцій

Рис. 3.12. Основні положення асертивної поведінки

Рис. 3.13. Основні техніки асертивної поведінки

Рис. 3.14. Засоби психологічного впливу у спілкуванні

Питання для самоперевірки

 1. У чому полягає інтерактивна сторона спілкування?
 2. Які класифікації позицій у спілкуванні Ви знаєте?
 3. Які чинники впливають на формування життєвих позицій?
 4. Які Ви знаєте базові поняття трансактного аналізу Е. Берна?
 5. Охарактеризуйте прояви «Я»-стану за теорією трансактного аналізу Е. Берна.
 6. Які ви знаєте стилі спілкування?
 7. Які ви знаєте види ритуалів та форми ритуальної поведінки?
 8. Які чинники можуть впливати на ефективність ритуального стилю поведінки?
 9. Яке значення має ритуальний стиль у міжособистісній взаємодії?
 10. Які стилі взаємодії використовує викладач у навчальній діяльності?
 11. Які стилі взаємодії використовує учень, студент у навчальній діяльності?
 12. У чому полягає маніпулятивний стиль поведінки?
 13. Чим відрізняються маніпулятори від актуалізаторів?

14.  Які типи маніпулятивної поведінки найчастіше зустрічаються у навчанні?

15.  У чому полягає захист від маніпуляцій?

16.  Чи вважаєте Ви за доцільне використання гуманістичного стилю у викладацькій діяльності?

17.  Охарактеризуйте асертивну поведінку та її роль у спілкуванні.

18.  Які Ви знаєте асертивні права людини? Які є можливості їх використання у спілкуванні в навчальній діяльності?

19.  Які асертивні техніки ефективні у викладацькій діяльності?

20.  Дайте визначення різним засобам психологічного впливу на людину.

21.  Які засоби психологічного впливу мають місце у навчанні? Наведіть приклади.

Тести для самоперевірки

Одиничний вибір

Укажіть одну правильну відповідь

Зараження — це:

а) несвідома схильність індивіда до визначених психічних станів;

б) цілеспрямований, неаргументований вплив однієї людини на іншу;

в) інтелектуальний вплив на іншу людину;

г) відтворення зразків поведінки, що мають місце.

Для якого стилю спілкування характерна неспрямованість, беззмістовність, незалученість у спілкування:

а) ритуального;

б) маніпулятивного;

в) гуманістичного.

Поведінка, що дає змогу гідно взаємодіяти з іншими людьми, відстоювати свою думку, характеризується як:

а) маніпулятивна;

б) асертивна;

в) ритуальна;

г) девіантна.

Для якого стилю спілкування характерна глибока спрямованість на партнера по спілкуванню, конгруентність:

а) ритуального;

б) маніпулятивного;

в) гуманістичного.

Поняття «Еrо» в теорії трансактного аналізу включає такі психологічні комплекси:

а) начальник, співробітник, підлеглий;

б) «батько», «дорослий», «дитина»;

в) начальник, «батько», «дитина».

Цілеспрямований неаргументований вплив однієї людини на іншу чи групу людей має назву:

а) зараження;

б) навіювання;

в) переконання;

г) наслідування.

Інтеракція — це одиниця обміну

а) ролями;

б) судженнями;

в) діями;

г) позиціями.

Який стиль спілкування відображає соціальні, міжгрупові ситуації спілкування:

а) ритуальний;

б) маніпулятивний;

в) гуманістичний.

Поняття «Еrо» позначає:

а) незалежні і відособлені у внутрішньому світі людини сукуп­ності емоцій, настанов і схем поведінки людини;

б) набуті в процесі соціалізації правила поведінки;

в) сукупність моральних норм.

Техніка перманентної відмови дає змогу:

а) протистояти незаконним вимогам;

б) отримати те, на що маєш законні права;

в) частково задовольняти потреби кожної сторони.

Множинний вибір

Укажіть кілька правильних відповідей

 1. До техніки асертивної поведінки належить:

а) компроміс;

б) перманентна відмова;

в) маніпуляція;

г) прохання про послугу;

д) критика.

 1. Асертивна поведінка дає можливість:

а) протистояти неправомірним вимогам;

б) відчувати власну перевагу над суперником;

в) суперничати з іншими;

г) поводитися і почуватися впевнено й гідно.

 1. Які з перерахованих нижче типів маніпуляторів відносяться до активної системи маніпулятивної поведінки:

а) «нездара»;

б) «диктатор»;

в) «математик»;

г) «мафіозі»;

д) «плющ».

 1. Асертивну поведінку можна охарактеризувати як:

а) стиль поведінки, що дає змогу домагатися своїх цілей, використовуючи при цьому співрозмовника;

б) стиль поведінки, що дає змогу домагатися своїх цілей і в основі якого лежить бажання співробітничати з іншими людьми;

в) стиль поведінки, що дає змогу протистояти неправомірним претензіям інших людей;

г) стиль поведінки, що ґрунтується на спробі стати на позицію іншої людини.

Альтернативний вибір

Дайте правильну відповідь «так» чи «ні»

 1. Додаткова трансакція характеризується тим, що ті, хто спіл­кується:

а) правильно розуміють позиції один одного і відповідають цим позиціям (так/ні);

б) не розуміють і не беруть до уваги позиції один одного (так/ні);

в) говорять одне, а думають інше (так/ні).

 1. Індивідуальний стиль спілкування — це:

а) спосіб дій, при якому виявляється максимальне розуміння партнера по спілкуванню (так/ні);

б) спосіб дій, що характерний для конкретної ситуації і виявляється в складних випадках (так/ні);

в) постійне використання ритуалів у спілкуванні (так/ні).

 1. Існують такі системи маніпулятивної поведінки:

а) активна, пасивна, змагальна, байдужа (так/ні);

б) активна, пасивна, байдужа, що кооперує (так/ні);

в) активна, пасивна, змагальна, байдужа (так/ні).

 1. Трансактний аналіз спрямовано на вивчення:

а) ситуаційних моделей поведінки (так/ні);

б) соціальних моделей взаємодії (так/ні);

в) міжособистісних позицій у спілкуванні (так/ні);

г) контексту взаємодії (так/ні).

 1. Активним типом маніпулятора можна вважати:

а) «математика»;

б) «грубіяна»;

в) «диктатора»;

г) «мафіозі».

 1. Сукупність методів, засобів і характеристик спілкування, типів взаємодії у спілкуванні визначає:

а) маніпулятивну роль (так/ні);

б) стиль спілкування (так/ні);

в) асертивне право людини (так/ні);

г) техніку асертивної поведінки (так/ні).

 1. До основних положень асертивної поведінки відноситься:

а) потреба позитивно формулювати те, що ви хочете сказати (так/ні);

б) люди можуть мати недоліки і достоїнства (так/ні);

в) критика не зашкодить (так/ні);

г) поведінку людей не можна змінити (так/ні);

д) завжди хваліть свого співрозмовника (так/ні).

 1. Засобами захисту від маніпуляції є:

а) контрманіпуляція (так/ні);

б) збереження дружньої атмосфери в розмові (так/ні);

в) усвідомлення, що вами маніпулюють (так/ні);

г) зміна теми розмови (так/ні).

 1. До асертивних прав людини відносяться такі:

а) людина має право змінювати свої погляди (так/ні);

б) людина залежить від доброї волі інших людей (так/ні);

в) людина має право робити помилки і не відповідати за них (так/ні);

г) людина має право вирішити, що її цікавить у житті і якою мірою (так/ні)

10.Маніпуляції стають можливими в результаті того, що люди:

а) мають численні потреби (так/ні);

б) хочуть справити приємне враження на навколишніх (так/ні);

в) взаємозалежні одне від одного (так/ні);

г) часто самі провокують маніпулятора на дану дію (так/ні).

Упорядкований вибір

Визначте і вкажіть цифрами

1. Підберіть правильні характеристики психологічним засобам впливу в процесі спілкування:

1) переконання; а) несвідома, мимовільна схильність індивіда до певних психічних станів;

2) навіювання; б) цілеспрямований інтелектуальний вплив однієї людини на іншу;

3) зараження; в) відтворення зразків поведінки, що демонструється;

4) наслідування; г) цілеспрямований неаргументований вплив однієї людини на іншу.

2. Вкажіть відповідність маніпулятивної ролі (1) — «диктатор»; 2) — «математик»; 3) — «нездара»; 4) — «плющ») наведеним характеристикам поведінки:

а) людина маніпулює, використовуючи свій статус і становище;

б) людина вдає свою залежність від інших людей;

в) людина прораховує варіанти вигідної для себе поведінки в кожній ситуації;

г) людина принижує свої можливості, демонструє свою нездатність що-небудь робити.

3. Підберіть правильну характеристику маніпулятивним системам поведінки (1) активна; 2) пасивна; 3) змагальна; 4) байдужа):

а) людина відкидає турботу, прагне відійти від контактів з іншими людьми;

б) людина намагається виграти за будь-яку ціну, використовує будь-які засоби;

в) людина прикидається безпомічною, слабкою, недолугою або нездарою;

г) людина прагне керувати, використовуючи залежність чи слабкість інших людей.

4. Визначіть послідовність етапів активного захисту від маніпуляцій:

а) розставити крапки над «і»;

б) не показувати слабкості;

в) контрманіпулювати;

г) усвідомити, що вами маніпулюють.

Навчальні завдання
для самостійної роботи студентів

 1. Підберіть у літературі приклади стилів спілкування (див. рис. 3.6). Дайте їх характеристику. Звіт оформити у вигляді таблиці.

Стиль спілкування

Приклад

Обґрунтування

 1. Наведіть приклади основних типів трансакцій та дайте їх схематичний аналіз (див. табл. 3.2). Звіт оформити письмово.

Тип трансакції

Приклад

Схематичний аналіз

 1. Знайдіть у літературі описання поведінки людей, що відоб­ражає їхні дії з різних позицій спілкування (див. рис. 3.1). Звіт оформити письмово.

Приклад

Позиції спілкування

Обґрунтування

 1. Підберіть у літературі приклади навіювання , наслідування , переконання та зараження (див. рис. 3. 14). Звіт подати в письмовому вигляді (приклад + аналіз).
 2. Переконайте, будь ласка, свого партнера в тому, що студенти самі можуть вибирати собі предмети, які вони збираються вивчати, не зважаючи на навчальний план, а викладачі можуть самі вибирати собі студентів, не зважаючи на їхні бажання.

Чинники, що сприяють
переконуючому впливу партнера

Чинники, що перешкоджають
переконуючому впливу партнера

1 2 3 і т. д.

1 2 3 і т. д.

 1. Придумати та описати ситуації, в яких слід:

—  домогтися, щоб адресат виступив на конференції;

—  домогтися, щоб адресат не виступав на конференції;

—  домогтися, щоб адресат виділив кошти на ваш проект;

—  домогтися, щоб адресат не виділяв кошти на чужий проект;

—  домогтися, щоб адресат прийняв пропозицію постачальників;

—  домогтися, щоб адресат відмовився прийняти цю пропозицію;

—  домогтися, щоб адресат висунув свою кандидатуру на конкурс;

—  домогтися, щоб адресат відмовився від участі в конкурсі і т. д.

Завдання : проаналізувати, які техніки найбільш ефективні для досягнення цілей, асертивні чи маніпулятивні. Обґрунтувати відповідь письмово (див. рис. 3.9, 3.10, 3.13).

 1. Наведіть чотири конкретні приклади з навчального життя про те, як Вами маніпулювали чи як робили це Ви (див. рис. 3.9, 3.10). Вкажіть, який захист від маніпуляцій доцільно було б використати в цих випадках. Роботу оформіть письмово.
 2. Підберіть в літературі ситуації маніпулювання і наведіть приклади захисту від неї за схемою (див. рис. 3.11). Звіт оформити письмово у вигляді таблиці.

Приклад

Вид маніпуляції

Можливий захист
від маніпуляції

Тематика рефератів

 1. Мистецтво взаємодії викладача з учнем.
 2. Ефективна взаємодія — успішна кар’єра.
 3. Мистецтво керувати конкретними ситуаціями.
 4. Маніпуляція: «за» і «проти».
 5. Асертивність у навчанні. Можливості використання.
 6. Роль ритуального спілкування у професійній діяльності.

Визначення та аналіз особистісних якостей

Завдання 1

Трансактний аналіз спілкування дає вам можливість опанувати тонкощі ділового спілкування: більш точно уловлювати прихований зміст сказаного, стати ініціатором спілкування, уникнути тактичних і стратегічних помилок контакту.

За допомогою нижченаведеного тесту сформуйте свою формулу проявів «Я»-стану за теорією трансактного аналізу Е. Берна. Використовуючи отримані результати та табл. 3.4 і рис. 3.4, складіть перелік причин та чинників, які вплинули на формування Вашої життєвої позиції у спілкуванні.

Оцініть наведені висловлення в балах від нуля до десяти.

1. Мені іноді не вистачає витримки.

2. Якщо мої бажання заважають мені, то я вмію їх втамувати.

3. Батьки, як більш зрілі люди, повинні влаштовувати сімейне життя своїх дітей.

4. Я іноді перебільшую свою роль у якихось подіях.

5. Мене ошукати нелегко.

6. Мені б сподобалося бути вихователем.

7. Буває, мені хочеться подуріти, як маленькому.

8. Думаю, що я правильно розумію всі події, що відбуваються.

9. Кожен повинен виконувати свої обов’язки.

10. Нерідко я поводжуся не як треба, а як хочеться.

11. Приймаючи рішення, я намагаюся продумати його наслідки.

12. Молодше покоління повинне вчитися у старших, як йому варто жити.

13. Я, як і багато людей, буваю вразливий.

14. Мені вдається бачити в людях більше, ніж вони говорять про себе.

15. Діти повинні безумовно виконувати вказівки батьків.

16. Я — захоплива людина.

17. Мій основний критерій оцінювання людини — об’єктив­ність.

18. Мої погляди непохитні.

19. Буває, що я не поступають у суперечці лише тому, що не хочу поступатись.

20. Правила виправдані лише доти, доки вони корисні.

21. Люди повинні дотримуватись усіх правил незалежно від обставин.

Підрахуйте окремо суму балів по рядках:

1,4,7,10,13,16,19 — Дт («дитина»)

2,5,8,11,14,17,20 — Др («дорослий»)

3,6,9,12,15,18,21 — Б («батько»)

Розташуйте відповідні символи в порядку зменшення ваги. Якщо у Вас вийшла формула ДрДтБ , то виходить, що Ви маєте розвинуте почуття відповідальності, в міру імпульсивні, безпосередні і не схильні до повчань. Вам можна побажати лише зберегти ці якості і надалі. Вони допоможуть Вам у будь-якій справі, зв’язаній зі спілкуванням, колективною працею, творчістю.

Гірше, якщо на першому місці стоїть «Батько» Категоричність і самовпевненість протипоказані, наприклад, педагогові, організаторові — словом, усім, хто в основному має справу з людьми, а не з машинами.

Сполучення БДтДр іноді здатне ускладнити життя власникові такої характеристики. «Батько» з дитячою безпосередністю ріже «правду-матку», ні в чому не сумніваючись і не зважаючи на наслідки. Але й тут немає особливих причин для зневіри. Якщо Вас не приваблює організаторська робота, гучні компанії і Ви волієте побути наодинці з книгою, чи кульманом етюдником, то усе в порядку. Якщо ж Ви захочете пересунути «Батька» на друге чи навіть на третє місце, то це цілком реально. Вам допоможуть і так звані групи тренування спілкування, організовані професійними психологами в багатьох містах.

Дт на чолі пріоритетної формули — цілком прийнятний варіант, скажімо, для наукової праці. Ейнштейн, наприклад, одного разу жартівливо пояснив причини своїх наукових успіхів тим, що він розвивався повільно і над багатьма питаннями задумався лише тоді, коли звичайні люди перестають про них думати.

Але дитяча безпосередність приваблива до певних меж. Якщо вона починає заважати справі, то, виходить, настав час взяти свої емоції під контроль.

Завдання 2

Використовуючи наведені вище рисунки 3.12, 3.13, складіть свій психологічний портрет на тему «Чи асертивна я людина». Далі пройдіть нижченаведений тест. Зробіть порівняльний аналіз Вашого психологічного портрета з результатами тесту.

Відповісти «так» чи «ні» на такі питання:

1. Мене дратують помилки інших людей.

2. Я можу нагадати другові про борг.

3. Час від часу я говорю неправду.

4. Я спроможний подбати про себе сам.

5. Я іноді їду «зайцем».

6. Суперництво краще за співробітництво.

7. Я часто мучу себе дрібницями.

8. Я людина самостійна і досить рішуча.

9. Я люблю усіх, кого знаю.

10. Я вірю в себе. У мене вистачить сил, щоб справитися з поточними проблемами.

11. Нічого не поробиш, людина завжди повинна бути напоготові, щоб зуміти захистити свої інтереси.

12. Я ніколи не глузую з непристойних жартів.

13. Я визнаю авторитети і поважаю їх.

14. Я нікому не дозволяю вити із себе мотузки. Я протестуватиму.

15. Я підтримую будь-яке добре починання.

16. Я ніколи не брешу.

17. Я практична людина.

18. Мене гнітить навіть можливість того, що я можу зазнати невдачі.

19. Я згодний з висловом: «Розраховувати варто тільки на себе».

20. Друзі мають на мене великий вплив.

21. Я завжди правий, навіть якщо інші вважають інакше.

22. Я згодний з тим, що важлива не перемога, а участь.

23. Перш ніж що-небудь почати, гарненько подумаю, як це сприймуть інші.

24. Я ніколи нікому не заздрю.

Тепер підрахуйте кількість позитивних відповідей у позиціях:

1,6,7,11,13,18,20,23 Рахунок А =

2,4,8,10,14,17,19,22 Рахунок Б =

3,5,9,12,15,16,21,24 Рахунок В =

Найвищий показник досягнень у рахунку А: Ви маєте уявлення про асертивність, але не достатньо користуєтеся нею в житті. Ви часто відчуваєте невдоволення собою і навколишніми.

Найвищий показник досягнень у рахунку Б: Ви на правильному шляху і можете дуже добре опанувати асертивність. У принципі, Ви вже зараз здатні діяти в потрібному напрямі. Іноді Ваші спроби поводитися асертивно виливаються в агресивність. Але це неважливо. Який учень не набивав собі ґуль.

Найвищий показник досягнень у рахунку В: Незважаючи на результати попередніх двох підрахунків, у Вас дуже гарні шанси опанувати асертивність. Словом, у Вас склалася думка про себе і свою поведінку, Ви оцінюєте себе реалістично, а це непогана база для набуття потрібних навичок, необхідних при контактах з навколишніми.

Найменший показник досягнень у рахунку А: Те, що Вам не вдається використовувати багато шансів, що дає життя, — не трагедія. Важливо навчитися жити в згоді із собою і знати, що потрібно робити.

Найменший показник досягнень у рахунку Б: Асертивності можна навчитися. Як сказав С. Лек: «Тренування — це все. Навіть кольорова капуста — усього-навсього добре вимуштрувана білокочанна».

Найменший показник досягнень у рахунку В: От це вже проблема. Ви переоцінюєте себе і поводитеся не цілком щиро. Йдеться навіть не стільки про самообман, скільки про те, що Ви бачите себе в кращому світлі. Непогано було б задуматись над цим.

Поради до використання

ЯК ЗРОБИТИ ВЗАЄМОДІЮ ЕФЕКТИВНОЮ

1.  Зорієнтуйтеся у ситуації взаємодії: пристосуйтеся до позиції партнера.

2.  Починайте спілкування не з моментів, що розділяють, а зі спільних.

3.  Не принижуйте статус співрозмовника.

4.  Не використовуйте конфліктогенів.

5.  Не примушуйте співрозмовника захищатися.

6.  Знайдіть підхід до співрозмовника.

7.  Контролюйте свої емоції, створюйте позитивну атмосферу.

8.  Не маніпулюйте співрозмовником.

9. Поводьтеся асертивно.


 
загрузка...