загрузка...
Методичне забезпечення теоретичного опанування теми (СРТМ) 5 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
КПН - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Бутенко Н. Ю., Приходько В. М., Федоренко Н. І.

2.5.3. Методичне забезпечення
теоретичного опанування теми (СРТМ)

Методичні поради

Выбрать красивую для себя прическу тяжеловато с ходу. Присмотреться и примерить на себя несколько причесок всегда полезно, прически фото на сайте bt-lady.com.ua всегда рады вам помочь найти свой образ.

Під час вивчення цієї теми студенти мають можливість користуватися знаннями з проблем конфліктів, які вони отримали раніше, вивчаючи суміжні дисципліни (соціологію, психологію, менеджмент).

Дуже важливою ця проблема постає відносно її прояву в педагогічній діяльності. Але опанування матеріалів теми з курсу «Комунікативні процеси у навчанні» полягає у глибокому аналізі та розумінні процесу взаємодії у конфлікті, розгляданні можливих поведінкових тактик, прийомів запобігання та подолання протистояння у конфлікті, стратегій формування позитивних відносин.

Проблема конфліктів має неосяжний обсяг, вона є предметом вивчення багатьох дисциплін і має безліч характеристик. Але, опановуючи цю тему з курсу, треба виходити з того, що найважливішою є не просто характеристика або класифікація будь-яких сторін конфлікту; найважливішим є розуміння причин виникнення конфліктів, протистояння, непорозуміння та можливостей, шляхів, технологій вдосконалення процесу спілкування.

Особливу увагу доцільно приділити зародженню міжособистісних конфліктів, тобто причинам їх виникнення та механізмам розвитку. Поширення світогляду з цих питань доцільно робити на підставі ознайомлення з додатковою літературою з даної теми, з опрацюванням теоретичних підходів різних авторів — фахівців у галузі конфліктології. Власне розуміння теоретичних засад та набуття певного практичного досвіду можна отримати завдяки розв’язанню практичних завдань, моделюванню та аналізу конкретних ситуацій конфліктної взаємодії, опрацюванню поведінкових тактик оптимізації взаємодії у спілкуванні.

Аналіз особистісних поведінкових переваг у розв’язанні проблемних ситуацій та визначення рівня власної конфліктності дає можливість усвідомити власні проблеми та обмеження з цього питання і працювати над ними.

На підставі зробленої теоретичної та практичної роботи студенти набувають навичок конкретизації можливостей розв’я­зання конфліктних ситуацій у професійному та педагогічному спілкуванні, побудови оптимальної взаємодії з урахуванням особистісних характеристик партнера у спілкуванні.

Узагальнення інформації щодо причин виникнення проблемних ситуацій у педагогічному спілкуванні та конкретизація можливостей розв’язання конфліктних ситуацій у педагогічному спіл­куванні може здійснюватися студентами як самостійно, так і в процесі групової роботи на підставі аналізу власного досвіду навчання та взаємодії у навчанні.

Ілюстративний матеріал

Рис. 5.1. Схема виникнення конфлікту.

Рис. 5.2. Схема взаємозв’язків причин, характеру конфліктів і сфери
їх розв’язання.

Рис. 5.3. Розподіл позицій і типи спілкування.

Табл. 5.1. Саботажники спілкування.

Рис. 5.4. Стилі поведінки в конфлікті.

Рис. 5.5. Сітка Томаса-Кілменна.

Рис. 5.6. Міжособистісні стилі поведінки у конфлікті.

Рис. 5.7. Координати подвійності в конфлікті.

Рис. 5.8. Жорсткий стиль поведінки у конфлікті.

Рис. 5.9. М’який стиль поведінки у конфлікті.

Рис. 5.10. Типи особистості та їх поведінка у конфлікті.

Рис. 5.11. Карта конфлікту.

Конфлікт

Рис. 5.1. Схема виникнення конфлікту

Рис. 5.2. Схема взаємозв’язків причин, характеру конфліктів
і сфери їх розв’язання

Рис. 5.3. Розподіл позицій і типи спілкування

Таблиця 5.1
САБОТАЖНИКИ СПІЛКУВАННЯ
Саботажник спілкування
Приклад

Погрози (викликають страх, підпорядкування, образу, ворожість)

« Якщо Ви не можете вчасно приходити на роботу, нам доведеться подумати про можливість Вашого звільнення»; «Робіть, як сказано або…»

Накази (коли ми вдаємося до влади над іншими)

«Терміново зайдіть до мене в кабінет»; «Не запитуйте, чому, робіть так, як Вам сказано»

Критика (негативна)

«Ви недостатньо старанно працюєте»; «Ви постійно скаржитеся»

Образливі прізвиська

«Таке може сказати тільки ідіот»; «Ну ти просто дурень»; «Чого ще можна чекати від бюрократа?»

Слова-«боржники»

«Ви повинні поводитися більш відповідально»; «Ви повинні зважати на факти»; «Ви не повин­ні так сердитися»

Приховання важливої інформації (репліка-пастка)

«Вам цей проект буде до душі» (не сказавши, що з ним зв’язане)

Допит

«Скільки годин у Вас пішло на це?»; «Чому ти так пізно?»; «Чим ти займаєшся?»

Похвала з підступом

«У Вас так добре виходять звіти; чи не напишете ще один?»

Діагноз мотивів поведінки

«Ви одержимі власницьким інстинктом»; «Вам завжди бракувало ініціативи»

Несвоєчасні поради (коли людина просто хоче, щоб її вислухали)

«Якби ти навів порядок на своєму письмовому столі, у тебе не було б причин для паніки»; «Чому ти не зробив це ось так?»; «Просто не звертай на них уваги»

Переконання логікою

«Не переймайся. Усе це досить логічно.»

Відмова від обговорення питання

«Нічого тут обговорювати. Я не бачу тут проблеми»

Зміна теми

«Дуже цікаво... Я дивився вчора смішний фільм...»

Змагання

«— Я потрапив на минулому тижні в жахливу аварію.

— Це що, ти б подивився на мою…»

Заспокоєння запереченням

«Не нервуй»; «Не хвилюйся, усе наладиться»; «Все минеться»; «Ти прекрасно виглядаєш»

Рис. 5.4. Стилі поведінки у конфлікті

Рис. 5.5. Сітка Томаса-Кілменна

Рис. 5.6. Міжособистісні стилі поведінки у конфлікті

Рис. 5.7. Координати подвійності в конфлікті

Рис. 5.8. Жорсткий стиль поведінки у конфлікті

Рис. 5.9. М’який стиль поведінки у конфлікті

Рис. 5.10. Типи особистості та їх поведінка у конфлікті

Продовження рис. 5.10

Рис. 5.11. Карта конфлікту

Питання для самоперевірки

 1. У чому полягає сутність конфлікту у спілкуванні?
 2. Які головні причини та сторони конфлікту?
 3. Які є типи конфліктів?
 4. Які Ви знаєте стадії конфлікту?
 5. Які стилі поведінки у конфлікті ви знаєте? У чому полягає доцільність їх використання?
 6. Причини конфліктів у навчанні. Заходи їх подолання.
 7. Які існують методи запобігання конфліктів у спілкуванні?
 8. Дайте характеристику впливу особистісних якостей на ймовірність конфліктної поведінки.
 9. Які типи конфліктних людей Ви знаєте?
 10. Яка роль емоцій у спілкуванні та у конфлікті?
 11. Які Ви знаєте методи контролю емоцій?
 12. Який характер (конструктивний чи деструктивний) мають міжособистісний та діловий конфлікти?
 13. Що можна віднести до ефективних шляхів уникання тривоги, зменшення емоційного напруження?
 14. Як можна уникати конфліктних ситуацій?
 15. Як слід долати конфліктні ситуації?
 16. Які прийоми відносяться до непрямих шляхів ліквідації наслідків конфлікту?
 17. Які є стратегії поведінки в конфліктній ситуації?
 18. У чому полягає суть стратегії «виграти може кожен»?
 19. Для чого потрібно робити картографію конфлікту?

Тести для самоперевірки

Одиничний вибір

Укажіть одну правильну відповідь

1. Пристосуванням називають:

а) рішення, що задовольняє інтереси всіх сторін;

б) взаємні поступки;

в) прагнення вийти з конфліктної ситуації, не вирішуючи її;

г) згладжування суперечностей за рахунок своїх інтересів;

2. Який метод розв’язання конфлікту дає змогу частково задовольнити потреби кожної сторони:

а) конструктивний;

б) деструктивний;

в) механічний;

г) компроміс.

3. Як по-іншому можна назвати внутрішньособистісний конфлікт:

а) ілюзія;

б) амбівалентність;

в) спроба пізнати себе.

4. Що відрізняє конструктивні конфлікти від деструктивних:

а) особливості проходження конфлікту;

б) ступінь формалізації взаємодії;

в) наслідки конфлікту;

5. Що потрібно зробити, щоб вийти з «порочного кола»:

а) відійти від конфлікту;

б) використати жест примирення;

в) почекати, коли на поступки піде інша сторона.

6. Оптимальне самоствердження — це:

а) завоювання авторитету колег завдяки зухвалій поведінці;

б) творчий підхід до конфлікту;

в) засіб перейти до діалогу.

7. Деструктивні конфлікти виникають на підставі:

а) повного чи часткового підпорядкування іншого;

б) технологічних проблем;

в) неправомірних вимог.

Множинний вибір

Укажіть кілька правильних відповідей

1. Щоб не дратуватися, постійно тримати себе в руках, необхідно:

а) зайнятися звичною роботою, уміти ухилитися від своїх турбот;

б) не бичувати себе, якщо щось не виходить на високому рівні;

в) не висувати надмірних вимог до навколишніх;

2. Результатом конфлікту може бути:

а) повне чи часткове підпорядкування іншого;

б) компроміс;

в) переривання конфліктних дій;

г) інтеграція.

3. Причинами конфлікту можуть бути:

а) агресія;

б) егоїзм;

в) непорозуміння;

г) виявлення переваг.

4. Методами позбавлення негативних емоцій у конфлікті можуть бути:

а) пасивні;

б) активні;

в) гуманістичні;

г) комунікативні.

5. До потенційно конфліктних людей можна віднести:

а) агресора;

б) нездару;

в) критика;

г) робота.

6. До прийомів примирення відносять:

а) вибачення;

б) роздратування;

в) переконання;

г) розкриття власних побоювань.

7. Перешкодами у подоланні протиріч можуть бути:

а) висловлення співчуття;

б) ілюзії;

в) хибні рефлекси;

г) відхилення від взаємодії.

8. Які види ілюзій роблять неможливим подолання конфлікту?

а) Ілюзія «поганої» людини;

б) ілюзія виграшу-програшу;

в) ілюзія вседозволеної поведінки.

9. Чинник переваги у конфлікті виявляється:

а) у погрозах;

б) у грубощах;

в) у критиці;

г) у щирих побажаннях.

10. У кожному конфлікті наявні такі види проблем:

а) псевдозмістовні;

б) змістовні;

в) псевдоемоційні;

г) емоційні.

Альтернативний вибір

Дайте правильну відповідь «так» чи «ні»

 1. Виберіть правильне твердження:

а) емоційні проблеми — це те, що відрізняє конфлікт від непорозумінь (так/ні);

б) проблеми справедливості базуються на потребах бути прийнятим до соціальної групи (так/ні);

в) загальною характеристикою усіх жестів примирення є те, що вони роблять одну зі сторін більш вразливою (так/ні).

 1. Виберіть правильне твердження:

а) проблема розгорання конфлікту пов’язана з тим, що на кожен конфліктоген у відповідь надають ще сильніший конфліктоген (так/ні);

б) емоційні проблеми можна розв’язати раціональним методом (так/ні);

в) боротьба — це необхідна умова конфлікту (так/ні).

 1. Виберіть правильне твердження:

а) агресія може бути ситуативною, а може бути рисою характеру (так/ні);

б) є три методи контролю емоцій у конфлікті: логічний, нелогічний, пасивний (так/ні);

в) саботажники спілкування — це чинники, що обумовлюють виникнення конфлікту (так/ні).

 1. Виберіть правильне твердження:

а) стиль конкуренції — це активні дії, спрямовані на досягнення власних інтересів (так/ні);

б) стиль співробітництва можуть використовувати тільки добре знайомі між собою люди (так/ні);

в) силою, що веде до гармонії, є амбівалентність (так/ні).

 1. Виберіть правильне твердження:

а) найважливішою у будь-якому конфлікті є змістовна проблема (так/ні);

б) до емоційних проблем у конфлікті відносять проблеми ідентифікації та проблеми адаптації (так/ні);

в) компроміс дає можливість певною мірою задовольнити інтереси кожної сторони (так/ні);

 1. Виберіть правильне твердження:

а) конфлікт не слід вважати дефектом спілкування (так/ні);

б) особистий конфлікт має конструктивний характер, діловий конфлікт — деструктивний (так/ні);

в) одна з причин конфліктів — невміння спиратися в роботі на неформальні об’єднання учнів (так/ні).

 1. Виберіть правильне твердження:

а) конфліктуюча сторона, як правило, неадекватно сприймає опонента (так/ні);

б) основний шлях впливу на конфліктуючих — переконання (так/ні);

в) до ефективних шляхів уникання тривоги можна віднести психологічні механізми раціоналізації і компенсації (так/ні).

 1. Договір, що укладається при розв’язанні конфлікту, має бути:

а) збалансованим (так/ні);

б) у письмовій формі (так/ні);

в) специфічним (так/ні);

г) логічним (так/ні);

 1. Стиль ухилення у конфлікті передбачає:

а) захист своїх прав, без співробітництва з іншими (так/ні);

б) пасивну поведінку (так/ні);

в) ухилення від взаємодії (так/ні);

10.Конфлікт може відбуватися на таких рівнях:

а) міжгруповому (так/ні);

б) група — особистість (так/ні);

в) міжособистісному (так/ні);

г) внутріособистісному (так/ні);

Упорядкований вибір

1. Встановити правильну послідовність стадій перебігу конфлікту:

а) протиборство;

б) розв’язання конфлікту;

в) передконфліктна ситуація;

г) сприйняття конфлікту як такого однією зі сторін.

 1. Встановити логічну послідовність використання 4-кроко­вого методу подолання конфлікту за методикою Д. Дена:

а) обговоріть проблему;

б) підготуйте умови;

в) знайдіть час для бесіди;

г) складіть договір.

 1. Розставте рівні проходження конфліктів за ступенем зро-
  стання їх активізації:

а) криза;

б) сутички;

в) зіткнення.

Навчальні завдання
для самостійної роботи студентів

1. Уважно прочитайте наведені нижче варіанти потенційно конфліктних ситуацій. Наведіть приклади всіх можливих стилів вирішення або запобігання конфліктних ситуацій (див. рис. 5.6). Обґрунтований звіт подайте у вигляді таблиці.

Ситуація

Можливі стилі

Їх переваги в цих ситуаціях

Їх недоліки в цих ситуаціях

 • Один із Ваших одногрупників здається дуже дружелюбним, але деякі з його питань занадто зацікавлені і нав’язливі. Сьогодні Ви знову відчули занепокоєння, коли він підійшов до Вас і сказав: «Можу я задати тобі одне особисте питання?»
 • Викладач прийшов на заняття, а студенти не готові до нього.
 • Учень списав роботу у сусіда по парті, взявши при цьому чужий варіант завдання.
 • На уроці викладач розповідає нову тему. Учні ніяк не можуть заспокоїтися.
 • Вам пропонують узятися за розроблення проекту і вже до п’ятниці здати його. Ви знаєте, що для розроблення якісного проекту необхідно десять днів.
 • Ви поділяєте будинок — і роботу в будинку — із двома друзями, але чомусь виходить, що саме Ви завжди миєте кухню і наводите там порядок.
 • Під час шкільних канікул Ваші діти, очевидно, завжди сидять зі своїми друзями у Вас вдома, тоді коли Ви перебуваєте на роботі. Тому ваш холодильник увесь час порожній, у Ваших кімнатах увесь час безлад і бруд, Ваше терпіння, і так уже досить виснажене до кінця довгого робочого дня, піддається черговому випробуванню.
 • Ви готові відвідувати свого старого родича досить часто, але він хоче встановити точний день і час Вашого відвідування щотижня.
 • Ви охоче погодилися допомогти сусідам доглянути за їхнім собакою, коли вони відправилися в довгу ділову поїздку на цілий день. Наступного разу вони попросили Вас про це саме через місяць, — і Ви знову погодилися. Сьогодні вони говорять: «Ну як, доглянеш завтра за Понго ще раз?» Вам не подобається, що сусіди вважають само собою зрозумілим, що Ви завжди доглянете за їхньою твариною.

2. Визначте саботажників спілкування у наведених прикладах. Запропонуйте варіанти безконфліктної поведінки. Відповідь обґрунтуйте та подайте у вигляді таблиці.

№ прикладу

Аналіз саботажників спілкування

Варіанти відповідей

А. Ваш сусід прийшов додому раніше за Вас. Ви входите у двері, а він зустрічає вас гнівними словами: «Чому, чорт забери, ти залишила на цілий день гриль включеним?»

Б. Ви купили собі новий одяг і готуєтеся піти в ньому на ділову зустріч. Ваш партнер говорить Вам: «Куди ти в цьому збираєш­ся? Він абсолютно тобі не личить».

В. «Ви вважаєте себе досить здатним справитися з цією роботою?»

Г. На зборах співробітників Ви пропонуєте цікаву ідею, що прийшла Вам у голову. Один із Ваших колег заявляє: «Дуже забавна думка. У неї є стільки ж шансів здійснитися, як у мене стати Папою римським!» — «Щоразу, коли я намагаюся щось з Вами обговорювати, Ви чи саркастично жартуєте, чи починаєте захищатися».

Д. «Як ти потрапив до інституту, якщо в тебе проблеми з арифметикою?»

Е. «А хто не зробить, той може навіть не мріяти про отримання заліку?»

Є. «Тобі краще перевірити все двічі. Ти ж телепень ще той, завжди всі дати переплутаєш».

Ж. «Що за дурниці ти верзеш! Кожного разу ти мене підставляєш».

З. «Я знаю, що ти трохи уповільнено усе схоплюєш, тому спеціально для тебе написав покрокову інструкцію, щоб ти нічого не переплутав».

І. «У Вашій організації всі такі само непродуктивні, як Ви?»

Ї. «А про результати виконання тестів дізнаєтеся на заліку» .

 1. Розгляньте наведені ситуації. Змоделюйте варіанти взаємодії до кожної з них на підставі використання п’яти підходів можливого вирішення (див. рис. 5.4). Зіставте їх та зробіть висновки щодо доцільності їх використання та психологічного почування в кожній ситуації. (Оформити письмово у вигляді аналітичного звіту.)

A.  Два студенти, Коля і Саша, знімають одну квартиру на двох і поділяють навпіл усі витрати. Кінець семестру, і їхні фінанси практично закінчилися — насправді їх уже немає. Не повідомивши один одному, кожен із них запросив на вечерю свою однокурсницю, знаючи, що у них залишалося дуже мало продуктів. Обидва хочуть приготувати з них вечерю.

 1. Спробуйте оцінити в собі навички зниження напруженості в бесіді, наприклад, за 10-бальною шкалою. Думкою співвіднесіть свою оцінку з можливими оцінками своїх знайомих. Знайдіть двох осіб, що перевершують Вас за рівнем розвитку навички, і двох осіб, що поступаються Вам. Обґрунтуйте свою думку. Складіть письмовий звіт.
 2. Часто способи взаємодії з агресивно настроєним партнером виявляються неконструктивними і не стільки знижують напруженість, скільки, навпаки, підвищують її. Розділіть аркуш вертикальною лінією навпіл і в лівий стовпчик записуйте техніки, що знижують напругу, а в правий стовпчик — що підвищують її.
 3. Змоделюйте ситуації навчальної діяльності (див. рис. 5.4), які б демонстрували різні стилі поведінки у конфлікті. Проаналізуйте ефективність використання того чи іншого стилю.
 4. Проілюструйте можливі саботажники спілкування у навчальній діяльності, використовуючи власний досвід. Проаналізуйте причини їх появи з боку вчителя та з боку учнів (див. табл. 5.1).
 5. Змоделюйте ситуації навчальної взаємодії, які б демонстрували різні типи особистості у конфлікті. Запропонуйте власне відчуття та власні погляди щодо правил поведінки та спілкування з цими людьми (див. рис. 5.10).
 6. Заповніть таблицю та доповніть своїми прикладами.

Які знижують напруженість

Які підвищують напруженість

1. Надання партнеру можливості виговоритися

2. Вербалізація емоційного стану: а) свого; б) партнера.

3. Підкреслення спільності з партнером (подібність інтересів, думок, єдність мети й ін.)

1. Перебивання партнера

2. Ігнорування емоційного стану: а) свого; б) партнера.

3. Підкреслення розходжень між собою і партнером, зменшення внеску партнера у спільну справу і перебільшення власного

 • Прояв інтересу до проблем партнера.
 • Підкреслення значимості партнера, його думки у ваших очах.
 • У випадку вашої неправоти — негайне визнання її.
 • Пропозиція конкретного виходу із ситуації, що склалася.
 • Звертання до фактів.
 • Спокійний упевнений темп мови.
 • Підтримка оптимальної дистанції, кута повороту і контакту очей.
 • Демонстрація незацікавленості в проблемі партнера.
 • Приниження партнера, негативна оцінка особистості партнера.
 • Відтягування моменту визнання своєї неправоти чи заперечення її.
 • Пошук винних і обвинувачення партнера.
 • Перехід на «особистості».
 • Різке прискорення темпу мови.
 • Уникання просторової близькості і нахилу тіла.

10.Постарайтеся визначити, у використанні яких технік зниження напруги Ви найбільш і, навпаки, найменш успішні.

11.Спробуйте підкреслити значимість тих людей, з якими Ви працюєте чи спілкуєтеся — психологічно коректно оцініть істотність їхнього внеску в загальну справу, відзначте вдалі ідеї, речення, виразіть повагу до них, симпатію і т. ін. Щире визнання переваг іншої людини не тільки допомагає знизити напруженість у бесіді, а й розвиває в психолога здатність до безумовного прийняття інших людей.

12.Спробуйте розробити свій власний словник емоцій. Нехай у ньому буде три розділи: позитивні емоції, негативні емоції і «нейтральні» чи амбівалентні, психічні стани. Поповнюйте словник щоразу, коли згадаєте новий термін, що описує емоційні стани.

Приклад: Позитивні емоційні стани — радість, захват, замилування, задоволення, розчулення, благоговіння, наснага, натхнення, блаженство, самозабуття, зачарованість, гордість, самозамилування, щастя, насолода, безтурботність, надія, передчуття, ентузіазм, торжество і т. п.

Поради до використання

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕДІНКИ
В ЕМОЦІЙНО НАПРУЖЕНИХ СИТУАЦІЯХ:

Негативні емоційні стани — досада, розчарування, засмучення, зневіра, туга, депресія, пригніченість, скорбота, тривожність, страх, жах, дискомфорт, сум’яття, розпач, шок, образа, залежність, приниженість, гнів, обурення, мстиве почуття, заздрість і т. п.

«Нейтральні» чи амбівалентні стани — цікавість, інтерес, подив, увага, нудьга, байдужість, спокій, зніяковілість, смуток (від «гіркого» до «солодкого»), веселість, полегшення, порушення, чекання, нетерпіння, напруженість, «спортивна» злість, азарт, потяг, ревнощі, порив, бунтарство, зосередженість, розслабленість, споглядальність, (відчуженість) умиротворення, смиренність, примирення і т. п.

Спробуйте додати до цього списку ще принаймні по десять нових термінів.

 1. Спробуйте використовувати різні техніки зниження емоційної напруги в різних ситуаціях Вашого життя для того, щоб визначити, які з них більшою мірою відповідають Вашим індивідуальним особливостям, пасують конкретним людям чи ситуаціям.

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ ПОВОДЖЕННЯ
В ЕМОЦІЙНО НАПРУЖЕНИХ СИТУАЦІЯХ

Чинники, що сприяють зняттю емоційної напруги

Чинники, що перешкоджають зняттю емоційної напруги

1
2
3 тощо

1
2
3 тощо

14.Знайдіть у літературі приклади різних типів конфліктних людей. Наведіть уривки з творів та обґрунтуйте свій вибір.

15. Визначте власний улюблений стиль поведінки в конфлікті за допомогою таблиці (Дж. Г. Скотт, 1991), заповнюючи яку уявіть власну звичайну поведінку в конфліктних ситуаціях за останні кілька років.

Проранжуйте стратегії по чотирьох зазначених категоріях. Для цього послідовно поставте цифри (від 1 до 5) у кожному з
4-х стовпчиків. Цифра 1 означає, що стиль займає перше місце (ранг), цифра 5 — останнє місце (ранг).

Стиль дозволу конфлікту

Використовую найчастіше

Володію найкраще

Приносить найкращі результати

Почуваю себе при викори­станні найбільш комфортно

Наполегливість (Я активно відстоюю власну позицію)

Відхід (Я намагаюся ухилитися від участі в конфлікті)

Пристосування (Я намагаюся в усьому уступати, йти назустріч партнеру)

Компроміс (Я шукаю рішення, засноване на взаємних поступках)

Співробітництво (Я намагаюся знайти рішення, що максимально задовольняє інтереси обох сторін)

Заповнена таблиця дасть Вам наочне уявлення про те, який зі стилів Ви використовуєте найчастіше, яким володієте найкраще, який найчастіше дає найкращі результати і який найбільш комфортний для Вас.

Тематика рефератів

 1. Конфлікти в педагогічній діяльності: причини виникнення та шляхи подолання.
 2. Ефективна поведінка керівника у конфліктній ситуації.
 3. Конфліктна людина — яка вона і як з нею спілкуватися.
 4. «Поганий мир кращий, ніж хороша війна».

Визначення та аналіз особистісних якостей

Завдання 1 . Використовуючи нижченаведені тестові методики, продіагностуйте деструктивні тенденції своєї особистості. Отримавши результати, поміркуйте над тим, який тип агресії Вам найбільш притаманний і чому. Поміркуйте над тим, чи можна змінити себе і як це зробити. Свої міркування викладіть у письмовій формі.

ТЕСТ № 1. «ЧИ АГРЕСИВНІ ВИ?»

Виберіть у кожному питанні один із варіантів відповіді. Якщо на будь-яке питання не зможете знайти відповіді, то, підраховуючи набрані бали, дайте цьому питанню 2 бали.

 1. Чи схильні Ви шукати шляхи до примирення після конфлікту?

а) завжди;

б) іноді;

в) ніколи.

 1. Як Ви поводитеся в критичній ситуації?

а) внутрішньо кипите;

б) зберігаєте повний спокій;

в) втрачаєте самовладання.

 1. Яким вважають Вас колеги?

а) самовпевненим;

б) дружелюбним;

в) спокійним.

 1. Як Ви відреагуєте, якщо Вам запропонують відповідальну посаду, на якій можна «погоріти»?

а) приймете її з деякими побоюваннями;

б) погодитеся без коливань;

в) відмовитеся від неї заради власного спокою.

 1. Як Ви будете поводитися, якщо хтось із Ваших колег без дозволу візьме папір з Вашого столу?

а) видасте йому «по перше число»;

б) попросите повернути;

в) проігноруєте.

6. Якими словами Ви зустрінете дружину, якщо вона повернулася з роботи пізніше звичного?

а) «Що це тебе так затримало?»;

б) «де ти стирчиш допізна?»;

в) «я вже почав хвилюватися».

(Жінкам — те саме питання про чоловіка. Неодруженим — як зустрінете того, хто запізнився на зустріч.)

7. Як Ви поводитеся за кермом автомобіля (свого чи перебу­ваючи з дитиною на автодромі)?

а) намагаєтеся обігнати машину, що показала Вам «хвіст»;

б) Вам байдуже, скільки автомобілів Вас обійшло;

в) помчитеся з такою швидкістю, щоб ніхто Вас не наздогнав (на автодромі будете «таранити»).

 1. Якими Ви вважаєте свої погляди на життя?

а) урівноваженими;

б) легкомінливими;

в) твердими.

 1. Що Ви починаєте робити, якщо не все вдається?

а) знаходите винуватого (з числа навколишніх);

б) упокорюєтеся;

в) стаєте надалі обережнішим.

10.Як Ви відреагуєте на інформацію про розбещеність сучасної молоді?

а) «ловити і відправляти в колонію!»;

б) «пуританство, видно, сьогодні не в моді»;

в) «треба ввести поліцію нравів і штрафувати за таку поведінку!».

11.Що Ви відчуваєте, якщо посада, яку Ви хотіли обійняти, дісталася іншому?

а) «І навіщо я тільки на це нерви витрачав?»

б) «видно, його фізіономія шефу приємніша!»;

в) «може, мені це вдасться наступного разу».

12.Як Ви дивитеся страшний фільм?

а) боїтеся;

б) нудьгуєте;

в) одержуєте щире задоволення.

13.Як Ви ставитеся до змагання, гри?

а) намагаєтеся перемогти;

б) по-олімпійски: головне не перемога, а участь;

в) нервуєте дуже сильно, якщо програєте.

14.Якщо через дорожню пробку Ви спізнилися на важливу нараду:

а) будете нервувати під час наради;

б) спробуєте виправдатися;

в) засмутитеся.

15.Як Ви будете поводитися, якщо Вас погано обслужили в ресторані, кафе?

а) стерпите, уникаючи скандалу;

б) викличете адміністратора;

в) відправитеся зі скаргою до директора ресторану (кафе).

16.Як Ви будете поводитися, якщо Вашу дитину (молодшого брата, сестру) скривдять у школі?

а) поговорите з учителем;

б) влаштуєте скандал батькам «малолітнього злочинця»;

в) порадите дитині дати здачі.

17.Яка, по-Вашому, Ви людина?

а) недостатньо впевнена у собі;

б) впевнена;

в) гнучка, а дехто говорить — «пробивна».

18.Як Ви відповісте підлеглому, котрий молодший від Вас за віком, з яким Ви зіштовхнулися у дверях і який почав вибачатися?

а) «Вибачте, це моя провина»;

б) «нічого, дрібниці!»;

в) «а ввічливішим Ви бути не можете?».

19.Як Ви відреагуєте на статтю в газеті про випадки хуліганства серед молоді?

а) «Коли ж нарешті ними займуться?»;

б) «Спочатку висікти, а якщо це не допоможе — відправити в колонію!»;

в) «Не можна усе валити на них, винуваті й вихователі».

20.Уявіть, що Ви заново народилися, але вже твариною. Якою твариною Ви бажали б бути?

а) тигром;

б) домашньою кішкою;

в) ведмедем.

Оцінка результатів

Кожна Ваша відповідь оцінюється від 1 до 3 балів. Цю оцінку Ви знайдете в наведеній таблиці.

Відповідь

Питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

А

1

2

3

2

3

2

2

2

3

3

1

3

2

1

1

1

1

1

2

3

Б

2

1

2

3

2

3

1

1

2

2

3

1

1

2

2

3

2

2

3

2

В

3

3

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

3

3

3

2

3

3

1

1

45 і більше балів : Ви надзвичайно агресивні, при цьому нерідко виявляєтеся надмірно жорстокими до інших людей і неврівноваженими. Ви сподіваєтеся піднятися «нагору», розраховуючи на себе, і домогтися успіху, жертвуючи інтересами навколишніх. Тому Вас не дивує ворожість товаришів по службі, але за найменшої можливості Ви намагаєтеся їх за це покарати.

45 і менше балів : Ви помірковано агресивні, але цілком успішно долаєте перешкоди, оскільки у Вас достатньо здорового честолюбства і впевненості.

35 і менше балів : Ви надмірно миролюбні, що, можливо, обумовлене недостатньою впевненістю у своїх силах і можливостях. З цього, звичайно, не випливає, що Ви, як травинка, гнетеся під будь-яким вітерцем… І все-таки більше рішучості Вам не завадить.

Якщо з 7 і більше питань Ви набрали по 3 бали і менше ніж із 7 питань по одному балу, то вибухи Вашої агресивності мають скоріше руйнівний, ніж конструктивний характер. Ви схильні до непродуманих вчинків і запеклих дискусій. Ви ставитеся до людей зневажливо і своєю поведінкою провокуєте конфліктні ситуації, яких цілком могли б уникнути.

Якщо ж із 7 і більше питань Ви одержали по одному балу і менше ніж із 7 питань — по 3 бали, то Ви надмірно замкнуті. Із цього не значить, що Вам теж не властиві спалахи агресивності, але Ви контролюєте їх занадто ретельно.

ТЕСТ № 2. ДІАГНОСТИКА СТАНУ АГРЕСІЇ
(ОПИТУВАЛЬНИК «БАССА—ДАРКИ»)

 1. Запитальник складається з 75 тверджень, на які Ви відповідаєте «так» чи «ні».
 2. Іноді брешу про людей, яких не люблю.
 3. Я легко дратуюся, але швидко заспокоююся.
 4. Якщо мене не попросять по-доброму, я не виконаю нічого.
 5. Я не завжди одержую те, що заслуговую.
 6. Я не знаю, що люди говорять про мене за моєю спиною.
 7. Якщо я не схвалюю поведінки друзів, я даю їм це відчути.
 8. Коли мені траплялося обдурити кого-небудь, я почувався винним.
 9. Мені здається, що я не здатний вдарити людину.
 10. Я ніколи не дратуюся настільки, щоб кидатися предметами.
 11. Я завжди поблажливий до чужих недоліків.
 12. Якщо мені не подобається встановлене правило, мені хочеться порушити його.
 13. Інші вміють майже завжди використовувати сприятливі обставини.
 14. Я тримаюся насторожено з людьми, що ставляться до мене трохи більш дружньо, ніж я очікував.
 15. Я часто буваю незгодний з людьми.
 16. Іноді у мене виникають думки, яких я соромлюся.
 17. Якщо хто-небудь першим ударить мене, я не відповім йому.
 18. Коли я роздратований, я грюкаю дверима.
 19. Я набагато більш дратівливий, ніж здається.
 20. Якщо хтось удає із себе начальника, то я завжди роблю йому наперекір.
 21. Мене частково засмучує моя доля.
 22. Я думаю, що багато людей не люблять мене.
 23. Я не можу утриматися від суперечки, якщо люди не згодні з мною.
 24. Люди, які відволікають від роботи, повинні почуватися винними.
 25. Той, хто ображає мене і мою родину, напрошується на бійку.
 26. Я не здатний на грубі жарти.
 27. Мене охоплює лють, коли з мене насміхаються.
 28. Коли люди вдають із себе начальників, я роблю все, щоб вони не зазнавалися.
 29. Майже щотижня я бачу кого-небудь, хто мені не подобається.
 30. Досить багато людей заздрять мені.
 31. Я вимагаю, щоб люди поважали мене.
 32. Мене гнітить те, що я мало роблю для своїх батьків.
 33. Люди, що постійно доводять вас, заслуговують того, щоб їх «клацнули по носі».
 34. Я ніколи не буваю хмурий від злості.
 35. Якщо до мене ставляться гірше, ніж я того заслуговую, я не нервую.
 36. Якщо хтось виводить мене із себе, я не зважаю на це.
 37. Хоча я і не показую цього, мене іноді гризе заздрість.
 38. Іноді мені здається, що з мене сміються.
 39. Навіть якщо я злюся, я не вдаюся до «сильних» виражень.
 40. Мені хочеться, щоб мої гріхи були прощені.
 41. Я рідко даю здачі, навіть якщо хто-небудь ударить мене.
 42. Коли виходить не по-моєму, я іноді ображаюся.
 43. Іноді люди дратують мене однією своєю присутністю.
 44. Немає людей, яких би я по-справжньому ненавидів.
 45. Мій принцип: «Ніколи не довіряти «чужинцям».
 46. Якщо хто-небудь дратує мене, я готовий сказати, що я про нього думаю.
 47. Я роблю багато такого, про що згодом шкодую.
 48. Якщо я розлючуся, я можу вдарити кого-небудь.
 49. З дитинства я ніколи не виявляв вибухів гніву.
 50. Я часто почуваюся як порохова бочка, що готова вибухнути.
 51. Якби всі знали, що я почуваю, мене б вважали людиною, з якою нелегко працювати.
 52. Я завжди думаю про те, які таємні причини змушують людей робити що-небудь приємне для мене.
 53. Коли на мене кричать, я починаю кричати у відповідь.
 54. Невдачі засмучують мене.
 55. Я б’юся не рідше і не частіше за інших.
 56. Я можу згадати випадки, коли я був настільки лютий, що хапав яку-небудь річ і ламав її.
 57. Іноді я відчуваю, що готовий першим почати бійку.
 58. Іноді я почуваю, що життя несправедливе до мене.
 59. Раніше я думав, що більшість людей говорить правду, але тепер я в це не вірю.
 60. Я сварюся тільки від злості.
 61. Коли я поводжуся неправильно, мене мучить совість.
 62. Якщо для захисту своїх прав мені потрібно застосувати фізичну силу, я застосовую її.
 63. Іноді я виражаю свій гнів тим, що стукаю кулаком по столу.
 64. Я буваю грубуватий стосовно людей, що мені не подобаються.
 65. У мене немає ворогів, які хотіли б мені нашкодити.
 66. Я не вмію поставити людину на місце, навіть якщо вона того заслуговує.
 67. Я часто думаю, що жив неправильно.
 68. Я знаю людей, що здатні довести мене до бійки.
 69. Я не засмучуюся через дрібниці.
 70. Мені рідко приходить у голову, що люди намагаються розлютити чи образити мене.
 71. Я часто тільки погрожую людям, хоча і не збираюся застосовувати силу.
 72. Останнім часом я став занудою.
 73. У суперечці я часто підвищую голос.
 74. Я намагаюся звичайно приховувати своє погане ставлення до людей.
 75. Я краще погоджуся з чим-небудь, ніж стану сперечатися.

1.    Часом я не можу справитися з бажанням заподіяти шкоду іншим.

Характеристика типів можливих реакцій

 1. Фізична агресія — використання фізичної сили проти іншої людини.
 2. Непряма — агресія, обхідним шляхом спрямована на іншу людину чи ні на кого не спрямована.
 3. Роздратування — готовність до прояву негативних почуттів при найменшому збудженні (запальність, брутальність).
 4. Негативізм — опозиційна манера в поводженні від пасивного опору до активної боротьби проти сталих звичаїв і законів.
 5. Образа — заздрість і ненависть до навколишнього за справжні і вигадані дії.
 6. Підозрілість — у діапазоні від недовіри та обережності стосовно людей до переконання в тому, що інші люди планують і завдають шкоду.
 7. Вербальна агресія — вираження негативних почуттів як через форму (кригу), так і через зміст словесних відповідей (проклін, погрози).
 8. Почуття провини — виражає можливе переконання суб’єкта в тому, що він є поганою людиною, яка робить зло, і також відчуває докори сумління.

Відповіді оцінюються за вісьмома шкалами у такий спосіб:

 1. Фізична агресія:

«так» = 1, «ні» = 0: 1, 25, 31, 41, 48, 55, 62, 68;

«ні» = 1, «так» = 0: 9, 7.

 1. Непряма агресія:

«так» = 1, «ні» = 0: 2, 10, 18, 42, 56, 63;

«ні» = 1, «так» = 0: 26, 49.

 1. Роздратування:

«так» = 1, «ні» = 0: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72;

«ні» = 1, «так» = 0: 11, 35, 69.

 1. Негативізм:

«так» = 1, «ні» = 0: 4, 12, 20, 28;

«ні» = 1, «так» = 0: 36.

 1. Образа:

«так» = 1, «ні» = 0: 5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58.

 1. Підозрілість:

«так» = 1, «ні» = 0: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59;

«ні» = 1, «так» = 0: 33, 66, 74, 75.

 1. Вербальна агресія:

«так» = 1, «ні» = 0: 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73;

«ні» = 1, «так» = 0: 33, 66, 74, 75.

 1. Почуття провини:

«так» = 1, «ні» = 0: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67.

Індекс ворожості містить у собі 5 і 6 шкалу, а індекс агресивності (прямий і мотиваційний) — шкали 1, 3, 7.

Нормою агресивності є величина її індексу, яка дорівнює
21 + (– 4), а ворожості — 6,5 – 7 + (– 3). При цьому звертається увага на можливість досягнення визначеної величини, що показує ступінь прояву агресивності.

Користуючись даною методикою, необхідно пам’ятати, що агресивність як властивість особистості та агресія як акт поведінки можуть бути зрозумілими в контексті психологічного аналізу мотиваційно-потребнісної сфери особистості. Тому опитувальником «Басса—Дарки» варто користуватися разом з іншими методиками: особистісними тестами психічних станів (Кеттелла, Спілбергера), проективними методиками (Люшера) і т. ін.

Завдання 2 . Використовуючи наведені тестові методики, проаналізуйте, чи схильні Ви до конфліктів і як Ви поводите себе у конфліктній ситуації. Поміркуйте над отриманими результатами і викладіть їх у письмовій формі під назвою «Я і конфлікт: основні причини конфліктної поведінки та мої шляхи подолання конфліктів».

ТЕСТ № 1. «ЧИ КОНФЛІКТНА ВИ ОСОБИСТІСТЬ»

Інструкція : Відповідаючи на питання тесту, виберіть один із трьох запропонованих варіантів .

 1. Уявіть, що в громадському транспорті починається суперечка. Що Ви робите?

а) уникаю участі у сварці;

б) я можу втрутитися, стати на сторону потерпілого, того, хто правий;

в) завжди втручаюся і до кінця відстоюю свою думку.

 1. На зборах Ви критикуєте керівництво за допущені помилки?

а) завжди критикую за помилки;

б) так, але залежно від мого особистого ставлення до нього;

в) ні.

 1. Ваш безпосередній начальник викладає свій план роботи, що Вам здається нераціональним. Чи запропонуєте Ви свій план, що здається Вам кращим?

а) якщо інші мене підтримають, то так;

б) зрозуміло, я запропоную свій план;

в) боюся, що за це мене можуть позбавитися преміальних.

 1. Чи любите Ви сперечатися зі своїми колегами, друзями?

а) тільки з тими, хто не ображається, і коли суперечки не псують наші стосунки;

б) так, але тільки з принципових, важливих питань;

в) я вступаю в суперечку з усіма і з будь-якого приводу.

 1. Хтось намагається пройти перед Вами, без черги. Ви:

а) думаю, що і я не гірше його, теж намагаюся обійти чергу;

б) обурююся, але про себе;

в) відкрито висловлюю своє обурення.

 1. Уявіть, що розглядається проект, у якому є сміливі ідеї, але є й помилки. Ви знаєте, що від Вашої думки залежить доля цієї роботи. Що Ви зробите?

а) висловлюся і про позитивні, і про негативні сторони цього проекту;

б) виділю позитивні сторони проекту і запропоную дати можливість продовжити його розроблення авторові;

в) стану критикувати: щоб бути новатором, не можна допускати помилок.

 1. Уявіть, що теща (свекруха) говорить Вам про необхідність економії й ощадливості, про Вашу марнотратність, а сама раз по раз купує дорогі стародавні речі. Вона хоче знати Вашу думку про свою останню покупку. Що Ви їй скажете:

а) що схвалюю її покупку, якщо вона нею задоволена;

б) говорю, що ця річ не має художньої цінності;

в) постійно сварюся з нею через це.

 1. У парку Ви зустріли підлітків, що голосно святкують щось. Як Ви реагуєте?

а) роблю їм зауваження;

б) думаю: «Навіщо мені псувати собі настрій через чужих, погано вихованих молодиків»;

в) якби це було не в громадському місці, то я б їх вичитав.

 1. У ресторані Ви зауважуєте, що офіціант обрахував Вас:

а) у такому випадку я не дам йому чайових, хоча і збирався це зробити;

б) попрошу, щоб він ще раз, при мені, склав рахунок;

в) скажу йому все, що я про нього думаю.

10.Ви в будинку відпочинку. Адміністратор займається сторонніми справами, сам розважається замість того, щоб виконувати свої обов’язки: стежити за прибиранням у кімнатах, різноманітністю меню... Чи обурює Вас це?

а) я знаходжу спосіб поскаржитися на нього, нехай його покарають чи навіть звільнять з роботи;

б) так, але якщо я навіть і висловлю йому якісь претензії, це навряд чи що змінить;

в) чіпляюся до обслуговуючого персоналу і (кухаря) чи прибиральниці зриваю свій гнів на дружині.

11.Ви сперечаєтеся з Вашим сином-підлітком і переконуєтеся, що він правий. Чи визнаєте Ви свою помилку?

а) ні;

б) зрозуміло, визнаю;

в) постараюся примирити наші точки зору.

Підрахунок набраних балів: кожна Ваша відповідь оцінюється від 0 до 4 балів. Оцінку відповідей Ви знайдете в запропонованій таблиці:

Питання/відповідь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

А

4

0

2

4

0

2

4

0

4

0

0

Б

2

2

0

2

4

4

2

4

2

4

4

В

0

4

4

0

2

0

0

2

0

2

2

Результати:

Від 30 до 44 балів: Ви тактовні. Не любите конфліктів. Вмієте їх згладити, легко уникаєте критичних ситуацій. Коли ж Вам доводиться вступати в суперечку —враховуєте, як це може відбитися на Вашому службовому становищі чи приятельських стосунках. Ви прагнете бути приємним для навколишніх, але коли їм потрібна допомога, Ви не завжди зважуєтеся допомогти. Чи не думаєте Ви, що тим самим втрачаєте повагу до себе в очах інших?

Від 15 до 29 балів: про Вас говорять, що Ви — конфліктна особистість. Ви наполегливо відстоююєте власну думку, незважаючи на те, як це вплине на Ваші службові чи особистісні стосунки. І за це Вас поважають.

До 14 балів: Ви дріб’язкові, шукаєте приводів для суперечок, велика частина яких зайва. Любите критикувати, але тільки коли це вигідно Вам. Ви нав’язуєте свою думку, навіть якщо не праві. Ви не образитеся, якщо Вас будуть вважати людиною, яка любить посперечатися. Подумайте, чи не приховується за Вашою поведінкою комплекс неповноцінності?

ТЕСТ № 2. «ТЕСТ К. ТОМАСА»

Мета: визначити стиль поведінки, вивчення особистісної схильності до конфліктної поведінки.

Опис методики:

З метою вирішення виникаючих конфліктів, керування конфліктною ситуацією необхідно визначити, які форми поведінки характерні для індивідуумів, які з них є найбільш продуктивними, які — деструктивними, яким чином можна стимулювати продуктивну поведінку.

В основі типології конфліктної поведінки К. Томаса лежать два стилі поведінки: це кооперація, яка пов’язана з увагою людини до інтересів інших людей, залучених до конфлікту, і напористість, для якої характерний захист власних інтересів.

Інструкція: «Запропонований Вашій увазі опитувальник складається з подвійних висловлень: А і Б. Уважно прочитавши кожне висловлення, виберіть те, що більшою мірою відповідає тому, як Ви звичайно поводитеся.

Текст опитувальника

 1. а) Іноді я даю можливість іншим узяти на себе відповідальність за вирішення суперечливого питання;

б) замість того, щоб обговорювати те, у чому ми розходимося, я намагаюся звернути увагу на те, з чим ми обоє згодні.

 1. а) Я намагаюся знайти компромісне рішення;

б) я намагаюся уладнати справу з урахуванням усіх інтересів і іншої людини, і своїх власних.

 1. а) Зазвичай я прагну домогтися свого;

б) іноді я жертвую своїми власними інтересами заради інтересів іншої людини.

 1. а) Я намагаюся знайти компромісне рішення;

б) я намагаюся не зачепити почуттів іншої людини.

 1. а) Улагоджуючи суперечливу ситуацію, я весь час намагаюся підтримати іншу людину;

б) я намагаюся робити все, щоб уникнути зайвої напруженості.

 1. а) Я намагаюся уникнути неприємностей для себе;

б) я намагаюся домогтися свого.

 1. а) Я намагаюся відкласти рішення суперечливого питання, щоб згодом вирішити його остаточно;

б) я вважаю за можливе в чомусь уступити, щоб домогтися іншого.

 1. а) Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого;

б) я насамперед намагаюся визначити те, в чому полягають усі порушені інтереси і суперечливі питання.

 1. а) Я вважаю, що не завжди варто хвилюватися через виникнення якихось розбіжностей;

б) я докладаю зусиль, щоб домогтися свого.

10.а) Я твердо прагну домогтися свого;

б) я намагаюся знайти компромісне рішення.

11.а) По-перше, я прагну визначити те, в чому полягають усі порушені інтереси і суперечливі питання;

б) я намагаюся заспокоїти іншого і головним чином зберегти наші стосунки.

12.а) Найчастіше я уникаю позиції, що може викликати суперечку;

б) я даю можливість іншому частково залишитися при своїй думці, якщо він також іде назустріч.

 1. а) Я пропоную середню позицію;

б) я наполягаю, щоб усе було зроблено по-моєму.

 1. а) Я повідомляю іншому свою точку зору і запитую про його погляди;

б) я намагаюся довести іншому логіку і перевагу моїх поглядів.

 1. а) Я намагаюся заспокоїти іншого і зберегти наші стосунки;

б) я намагаюся зробити все необхідне, щоб уникнути напруженості.

 1. а) Я намагаюся не торкатися почуттів іншого;

б) я зазвичай намагаюся переконати іншого в перевагах своєї позиції.

 1. а) Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого;

б) я намагаюся зробити все, щоб уникнути зайвої напруженості.

 1. а) Якщо це робить іншого щасливим, я дам йому можливість настояти на своєму;

б) я дам іншому можливість залишитися при своїй думці, якщо він іде мені назустріч.

 1. а) Перш за все я намагаюся визначити, в чому полягають усі порушені інтереси і суперечливі питання;

б) я намагаюся відкласти суперечливі питання, щоб згодом вирішити їх остаточно.

 1. а) Я намагаюся негайно подолати наші розбіжності;

б) я намагаюся знайти найкраще поєднання вигід і втрат для нас обох.

 1. а) Я намагаюся знайти компромісну позицію;

б) я захищаю свою позицію.

 1. а) Як правило, я намагаюся задовольнити бажання кожного з нас;

б) іноді я надаю іншим можливість узяти на себе відповідальність за рішення суперечливого питання.

 1. а) Якщо позиція іншого здається йому дуже важливою, я намагаюся йти йому назустріч;

б) я намагаюся переконати іншого піти на компроміс.

 1. а) Я намагаюся переконати іншого у своїй правоті;

б) я намагаюся бути уважним до аргументів іншого, коли веду переговори.

 1. а) Я звичайно пропоную середню позицію;

б) я майже завжди прагну задовольнити інтереси кожного з нас.

 1. а) Найчастіше прагну уникнути суперечок;

б) якщо це зробить іншу людину щасливою, я дам їй можливість настояти на своєму.

27.а) Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого;

б) залагоджуючи ситуацію, я зазвичай прагну отримати підтримку іншої людини.

 1. а) Я пропоную середню позицію;

б) думаю, що не завжди варто перейматися розбіжностями, що виникають.

 1. а) Я намагаюся не вразити почуття іншого;

б) я завжди займаю таку позицію в суперечці, щоб ми могли спільно домогтися успіху.

Отримані результати дослідження співвідносяться з запропонованим нижче ключем. Далі Ви підраховуєте частоту прояву кожного типу поводження.

КЛЮЧ ОПИТУВАЛЬНИКА:

суперництво

співробітництво

компроміс

запобігання

пристосування

1

А

Б

2

Б

А

3

А

Б

4

А

Б

5

А

Б

6

Б

А

7

Б

А

8

А

Б

9

Б

А

10

А

Б

11

А

Б

12

Б

А

13

Б

А

14

Б

А

15

Б

А

16

Б

А

17

А

Б

18

Б

А

19

А

Б

20

А

Б

21

Б

А

22

Б

А

23

А

Б

24

Б

А

25

А

Б

26

Б

А

27

А

Б

28

А

Б

29

А

Б

30

Б

А

Кількість балів, набраних індивідом по кожній шкалі, дає уявлення про виразність у нього тенденції до прояву відповідних форм поводження в конфліктних ситуаціях.

ТЕСТ № 3 НА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ
КОНФЛІКТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Інструкція: Відповідаючи на питання тесту, з трьох запропонованих варіантів відповіді виберіть одну і запишіть її. Наприклад: 1-а, 2-б, 3-в і т. д.

Питання:

 1. Чи характерне для Вас прагнення домінування, тобто того, щоб підкоряти своїй волі інших?

а) Ні; б) коли як; в) так.

 1. Чи є у Вашому колективі люди, що Вас побоюються, а, можливо, і ненавидять?

а) Так; б) важко відповісти; в) немає.

 1. Хто Ви більшою мірою?

а) Пацифіст; б) принциповий; в) заповзятливий.

 1. Як часто Вам доводиться виступати з критичними судженнями?

а) Часто; б) періодично; в) рідко.

 1. Що для Вас було б найхарактернішим, якби Ви очолили новий колектив?

а) Розробив би програми роботи колективу на рік уперед і переконав би колектив у її доцільності; б) вивчив би, хто є хто, і встановив би контакт із лідерами; в) частіше б радився з людьми.

 1. У разі невдач, який стан для Вас найхарактерніший?

а) Песимізм; б) поганий настрій; в) образа на самого себе.

 1. Чи характерне для Вас прагнення відстоювати і дотримуватись традиції Вашого колективу?

а) Так; б) швидше за все так; в) ні.

 1. Чи відносите Ви себе до людей, яким краще сказати гірку правду в очі, ніж промовчати?

а) Так; б) швидше за все так; в) ні.

 1. Із трьох особистих якостей, з якими Ви боретеся, найчастіше намагаєтеся зжити в собі:

а) Дратівливість; б) уразливість; в) нетерпимість до критики інших.

 1. Хто Ви з погляду співробітників?

а) Аутсайдер; б) генератор ідей; в) лідер.

 1. Якою людиною вважають Вас Ваші друзі?

а) Екстравагантною; б) оптимістом; в) наполегливою.

12.Проти чого Вам найчастіше випадає боротися?

а) Несправедливості; б) бюрократизму; в) егоїзму.

 1. Що для є Вас найхарактернішим?

а) Недооцінюю свої здібності; б) оцінюю свої здібності досить об’єктивно; в) переоцінюю свої здібності.

 1. Що найчастіше призводить Вас до зіткнення і конфлікту з людьми?

а) Зайва ініціатива; б) зайва критичність; в) зайва прямолінійність.

ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ

Питання

Оцінні бали відповідей

Рівні розвитку
конфліктності

Сума балів

1

а) 1; б) 2; в) 3

1 — дуже низький

14—17

2

а) 3; б) 2; в) 1

2 — низький

18—20

3

а) 1; б) 3; в) 2

3 — нижче середнього

21—23

4

а) 3; б) 2; в) 1

4 — трохи нижче середнього

24—26

5

а) 3; б) 2; в) 1

5 — середній

27—29

6

а) 2; б) 3; в) 1

6 — ледве вище за серед­ній

30—32

7

а) 3; б) 2; в) 1

7 — вище за середній

33—35

8

а) 3; б) 2; в) 1

8 — високий

36—38

9

а) 2; б) 1; в) 3

9 — дуже високий

39—42

10

а) 3; б) 1; в) 2

11

а) 2; б) 1; в) 3

12

а) 3; б) 2; в) 1

13

а) 2; б) 1; в) 3

14

а) 1; б) 2; в) 3

Якщо Ви набрали більше 36 балів — це означає, що характер у Вас не з легких. Вам буває важко дійти згоди не тільки з іншими, а й із самим собою. Більше того, ймовірно, відсутність згоди із самим собою і є причиною Вашої конфліктності.

Люди, які ефективно вирішують внутрішньособистісні конфлікти і знаходять шляхи згоди із собою, мають такі навички і здіб­ності (І. Атватер, 1988):

q    здатність зберігати вірність своїм принципам, незважаючи на протилежні думки інших, у поєднанні з достатньою гнучкістю й умінням змінити свою думку, якщо вона помилкова;

q    здатність діяти на свій розсуд, не відчуваючи провини чи незручності в разі несхвалення з боку інших;

q    здатність не витрачати час на надмірне занепокоєння про завтрашній і вчорашній день;

q    уміння зберігати впевненість у своїх здібностях, незважаючи на тимчасові невдачі і труднощі;

q    уміння цінувати в кожній людині особистість і почуття її корисності для інших незалежно від рівня її здібностей і становища, яке вона займає;

q    відносна невимушеність у спілкуванні, уміння як відстоювати свою правоту, так і погоджуватися з думкою інших;

q    уміння приймати похвалу і компліменти без удаваної скром­ності;

q    уміння чинити опір;

q    здатність розуміти свої і чужі почуття, уміння придушувати свої пориви;

q    здатність знаходити задоволення в найрізноманітнішій діяльності, включаючи роботу, гру, спілкування з друзями, творче самовираження чи відпочинок;

q    чуйне ставлення до недоліків інших людей, дотримання прийнятих соціальних норм;

q    уміння знаходити в людях хороше, вірити в їхню порядність, незважаючи на їхні недоліки.

ТЕСТ № 4. «ЧИ СХИЛЬНІ ВИ ДО КОНФЛІКТІВ?»

У будь-якої людини можна виділити риси характеру, які призводять до конфліктів у міжособистісному спілкуванні. В одних вони яскраво виражені, в інших слабше. Про те, що Ви самі за певних умов можете сприяти виникненню конфлікту, необхідно знати. Це допоможе Вам правильно визначити поведінку і скоригувати її. Із запропонованих відповідей на питання виберіть варіант, що Вам притаманний.

 1. Як Ви реагуєте на критику?

а) Як правило, критика мене глибоко вражає;

б) критику звичайно сприймаю близько до серця;

в) намагаюся врахувати, якщо критика справедлива;

г) на критику звичайно не звертаю уваги.

 1. Чи вірите Ви людям?

а) Дотримуюся тієї думки, що краще нікому не вірити;

б) людям майже не вірю — я в них розчарувався;

в) я вірю людям, коли немає особливих причин для недовіри;

г) звичайно я довіряю всім людям, не перебираючи.

 1. Ви вмієте відстоювати свої погляди?

а) Я завжди завзято відстоюю свої погляди;

б) відстоюю свої погляди лише тоді, коли цілком переконаний, що правий;

в) скоріше поступлюся, ніж буду енергійно відстоювати свої погляди;

г) волію відмовитися від своїх поглядів, ніж через них конфліктувати.

 1. Ви волієте керувати чи підкорятися?

а) У будь-якій справі люблю керувати сам;

б) люблю як керувати, так і бути керованим;

в) охоче працюю під керівництвом;

г) як правило, волію працювати під чиїм-небудь керівництвом і відповідальність передаю йому.

 1. Якщо Вас хтось скривдив…

а) Намагаюся відплатити тим же;

б) боюся мститися через подальші наслідки;

в) вважаю помсту зайвим, непотрібним зусиллям;

г) якщо мене хтось скривдив — образу швидко забуваю.

 1. Вас спробували обійти в черзі…

а) Здатний таку людину викинути геть;

б) сварюсь, але якщо тільки сваряться інші;

в) мовчу, хоча обурений;

г) волію відступити, у сварку не вступаю.

 1. Чи просто Вас «вибити з колії»?

а) Я легко збуджуюся через незначний привід;

б) я нервуюся, коли на те є серйозні причини;

в) нервуюся рідко і тільки через серйозні причини;

г) мене мало що нервує.

 1. Ви «лід» чи «полум’я»?

а) Я гарячий і запальний;

б) не дуже запальний;

в) скоріше спокійний, ніж запальний;

г) я цілком спокійна людина.

 1. Чи легко Вам говорити правду?

а) Я завжди говорю те, що думаю, прямо в очі;

б) буває, що я можу сказати усе, що думаю;

в) говорю обдумано, лише після того, як усе обміркую;

г) я не раз зважу свої слова, перш ніж що-небудь сказати.

Залежно від варіанта відповіді поставте за а) — 1 бал, за б) — 2, за в) — 3, за г) — 4 бали. Підсумуйте результати.

Від 9 до 19 балів. Ви людина важка у спілкуванні, іноді йдете на конфлікт не заради справи, а «через принцип». Можливо, Ви, не зізнаючись самому собі, відчуваєте задоволення, даючи волю своїм емоціям і спостерігаючи, як розпалюються пристрасті навколо Вас. Іноді про Вас люди говорять: «Борець за правду», «Сміливий, не боїшся критикувати недоліки». Проте варто прислухатись до інших думок: «Побережи свої нерви і нерви навколишніх». Зізнайтеся собі чесно, чи є справді велика користь від Вашої боротьби за справедливість?

Від 20 до 25 балів. Ця сума говорить про Вас, як про людину товариську, покладисту, здатну протистояти загостренням стосунків у групі, колективі.

Від 26 до 34 балів. Ви навряд чи є джерелом конфлікту. Однак спілкування з Вами приємне небагатьом, оскільки нецікава та людина, яка завжди з усіма в усьому погоджується. До того ж пасивність, прагнення відійти вбік мимоволі робить Вас непрямим винуватцем конфліктних ситуацій.

Поради до використання

МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТУ
ЧЕРЕЗ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

 1. Визначте проблему в категоріях цілей, а не рішень.
 2. Після того, як проблема визначена, визначте рішення, що прийнятні для обох сторін.
 3. Зосередьте увагу на проблемі, а не на особистісних якостях іншої сторони.
 4. Під час спілкування створіть атмосферу довіри, виявляючи симпатію і вислуховуючи думку іншої сторони, а також звівши до мінімуму прояви негативних емоцій.

 
загрузка...