загрузка...
Навчальні цілі 6 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
КПН - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Бутенко Н. Ю., Приходько В. М., Федоренко Н. І.

2.6.2. Навчальні цілі

  • ознайомлення із сутністю та структурою ділового спілкування;
  • визначення особливостей процесу ділового спілкування;
  • розуміння механізму формування перешкод у діловому спілкуванні та ознайомлення з можливостями уникнення цих перешкод;
  • набуття навичок розроблення власної стратегії і тактики взаємодії у спілкуванні з урахуванням особистісних характеристик ділових партнерів;
  • діагностика власного типу модальності та можливостей її раціонального використання у спілкуванні;
  • відпрацювання свідомого використання в майбутній професійній діяльності різних способів та аспектів управлінського спілкування;
  • набуття вмінь щодо удосконалення власної взаємодії у діловому спілкуванні на підставі глибокого розуміння специфіки кожного етапу процесу спілкування та врахування типологічних характеристик особистості;
  • отримання знань та набуття навичок щодо особливостей комунікативної взаємодії в малих групах;
  • усвідомлення можливостей використання емоцій у діловому спілкуванні та набуття навичок з цієї діяльності.

 
загрузка...