загрузка...
Обсяг та бюджет часу - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
КПН - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Бутенко Н. Ю., Приходько В. М., Федоренко Н. І.

1.1. Обсяг та бюджет часу

Лекції — 20 годин .

Практичні заняття — 16 годин .

Самостійна робота — 60 годин .

Індивідуальна робота — 12 годин .

Загальний обсяг — 108 годин .

Таблиця 1

РОЗПОДІЛ ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ КУРСУ ТА ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Тема

Обсяг часу за основними напрямами
навчальної діяльності студентів (години)

Л *

СРТМ

СППЗ

ПЗ

ІКР
і контроль

Всього

Тема 1. «Процес спілкування та його складові»

2

3

3

2

2

12

Тема 2. «Вербальні та невербальні засоби спілкування»

2

3

5

2

2

14

Тема 3. «Спілкування як взаємодія»

4

5

8

4

2

23

Тема 4. «Сприйняття у спілкуванні»

4

5

5

2

2

18

Тема 5. «Конфлікти у спілкуванні та взаємодії»

4

5

8

4

2

23

Тема 6. «Ділова міжособистісна комунікація»

4

5

5

2

2

18

Загальний обсяг

20

26

34

16

12

108

* Л — лекції;

СРТМ — самостійна робота з теоретичним матеріалом;

СППЗ — самостійна підготовка до практичних занять;

ПЗ — практичні заняття;

ІКР — індивідуальна контрольна робота.

 

Психология довольно обширная область познания человеческого мозга. Нейро-лингвистическое программирование является одним из интереснейших разделов психологического воздействия, многим людям оно помогает стать успешными и преуспевающими в практически любых вопросах, Правила НЛП описаны на проекте centernlp.ru

 
загрузка...