загрузка...
Підсумковий контроль знань з курсу «КПН» - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
КПН - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Бутенко Н. Ю., Приходько В. М., Федоренко Н. І.

1.8. Підсумковий контроль знань з курсу «КПН»

♦     «Положенням про організацію навчального процесу в університеті» (п. 3.12.2, с. 16), що розроблене на основі відповідного «Положення…» Міносвіти, затвердженого Наказом міністра № 161 від 2 червня 1993 р., встановлено, що за умов диференційованого оцінювання всіх поточних завдань оцінка семестрового заліку виставляється диференційовано («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Згідно з цим положенням студентські роботи з курсу «КПН» оцінюються за 4-бальною шкалою , проте залік не вважається диференційованим за навчальним планом.

♦     Залік виключно за результатами поточного контролю.

♦     Залік оформлюється під час останнього практичного заняття в семестрі.

♦     Відповідно до нової редакції «Порядку оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності» (Наказ ректора № 589 від 02.10.2002 р.) з першого семестру 2002/2003 навчального року знання студентів оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів.

♦     Результати поточного контролю знань студентів, які отримали 20 і більше балів ( 25, 30, 35, 40 ), вносяться до залікової відомості , що має містити:

  • кількість балів поточного контролю (0, 20, 25, 30, 35, 40 — за табл. 6);
  • оцінку — залік диференційований (табл. 6).

Переведення 40-бальної шкали в 4-бальну шкалу оцінювання.

Таблиця 6

Бали 40-бальної шкали

Оцінка за 4-бальною шкалою

35, 40

«відмінно»

25, 30

«добре»

20

«задовільно»

до 20-ти

«незадовільно»

♦     Семестровий залік виставляється за умови успішного виконання студентом завдань за робочою програмою і набору не менше 20-ти балів (тобто 50 % загальної шкали у 40 балів).

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єк­тивних причин студенти мають право, за дозволом декана, скласти їх до останнього практичного заняття (час і порядок

Сейчас валютные рынки все больше и больше набирают обороты, самое время подумать о форексе. Cкачать forex бесплатно и начать играть на бирже вы можете прямо сейчас вместе с сайтом hamaha.net

 
загрузка...