загрузка...
Програма курсу "Комунікатичні процеси у навчанні" - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
КПН - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Бутенко Н. Ю., Приходько В. М., Федоренко Н. І.

1. ПРОГРАМА КУРСУ
«КОМУНІКАТИВНІ ПРОЦЕСИ У НАВЧАННІ»

Робоча програма з дисципліни «Комунікативні процеси у навчанні» розроблена для забезпечення психолого-педагогічної підготовки студентів-економістів у Національному економічному університеті до фахової та викладацької діяльності.

Програма розроблена з урахуванням Закону України про освіту (ст. 54 — обов’язкова психолого-педагогічна підготовка для працівників системи освіти), рекомендацій Міносвіти України (лист №1\9 — 224 від 10.11.94 р.) «Про реалізацію заходів Державної національної програми «Освіта» (Україна XXI століття)» — психолого-педагогічна підготовка студентів та досвіду засвоєння цієї дисципліни студентами-економістами (самопрезен­тація, психолого-педагогічний та комунікативний аспекти управлінської діяльності тощо).

Програма репрезентує загальні цілі та завдання дисципліни, форми та методи роботи з курсу «Комунікативні процеси у навчанні», основні вимоги до засвоєння бази знань, сутність поточного та підсумкового контролю та рекомендовану літературу.

Відповідно до змін у навчальному плані в програмі подана структура навчального навантаження щодо тем курсу «Комунікативні процеси у навчанні», зважаючи на аудиторні та позааудиторні заняття і враховуючи теоретичну, практичну та самостійну форми роботи. Для забезпечення рейтингової форми контролю в програмі розроблена шкала балів відповідно до різних типів завдань.

 

Тенденции моды меняются каждый день, обладать своим собственным стилем должен каждый молодой человек или молодая девушка. Идти в ногу со временем, учитывая все изменения в индустрии одежды помогает сообщество стильных девушек и молодых людей LookJury, уличная мода теперь не так далека как раньше.


 
загрузка...