загрузка...
Рейтингове оцінювання виконання завдань з курсу «КПН» - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
КПН - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Бутенко Н. Ю., Приходько В. М., Федоренко Н. І.

1.7. Рейтингове оцінювання виконання завдань з курсу «КПН»

 

Давно искала хорошую сумку, чтобы и перед подругами похвастаться и в свет могла выйти, не думаю о том, что моя сумочка оставляет лучшего, и что вы думаете? Мои поиски конечно же увенчались успехом, а нашла я их тут: купить сумку женскую в интернет магазине , стильные, брендовые, да любые какие захотите.

 

Таблиця 5

Навчальна тема

Завдання для СРТМ

Кількість балів

Обсяг, год

Завдання для СППЗ

Кількість балів

Обсяг, год

Завдання на ПЗ

Кількість балів

Тема 1 . Процес спілкування та його складові

1. Вивчення першоджерел

0,5

1. Опис власної актуальної ролі та зміни її складових протягом дня

2

1,5

1. Моделювання та аналіз конкретних ситуацій, що містять бар’єри та перепони у спілкуванні

2

2. Знайомство з додатковою літературою

0,5

2. Складання історії, в основі якої були б представлені послідовно відповідні сюжетні функції: угода (заборона, закон, норма, умова), порушення угоди та інше (всього 14 позицій). Кн. «Воспитателю о психологии и психогигиене общения»

2

1,5

2. Аналіз проблем, що виникають у стосунках викладача з учнями на підставі бар’єрів взаєморозуміння та розроблення шляхів оптимізації процесу їхнього спіл­кування

2

3. Складання конспектів, блок-схем та опорних кон­спектів

2

0,5

3. Підготовка до інтерв’ю, виходячи з певної ролі, та його проведення

2

1

3. Складання доповіді на тему: «Що дають нам знання про спілкування для майбутньої професійної діяльності та особистого життя»

2

Тема 1 . Процес спілкування та його складові

4. Складання бібліографічних карток за різними темами

1

0,5

4. Аналіз підходів до рівнів спілкування за А. Б. Доб­ровичем (див. кн. «Воспитателю о психологии и психогигиене общения»)

2

1

4. Порівняння своїх можливостей у здійсненні особисто орієнтованого та соціально орієнтованого спілкування (за спеціально розробленими схемами). Визначення етапів соціально орієнтованого спілкування, які викликають найбільші труднощі

2

5. Підбір цікавих пові-
домлень з теми

1

0,5

5. Підготовка до самопрезентації

2

1

5. Самопрезентація-зна­йомство

2

6. Складання тестів, кросвордів з тем курсу

2

1

7. Підготовка наочного матеріалу з тем курсу

2

1

Необхідна кількість з теми 1

5

3

2

3

5

Продовження тадл.5

Навчальна тема

Завдання для СРТМ

Кількість балів

Обсяг, год

Завдання для СППЗ

Кількість балів

Обсяг, год

Завдання на ПЗ

Кількість балів

Тема 2 . Вербальні та невербальні засоби спілкування

1. Вивчення першоджерел

0,5

1. Підготовка початку розповіді перед аудиторією

2

1

1. Опрацювання етюдів з публічної самотності

2

2. Знайомство з додатковою літературою

0,5

2. Побудова фрагмента діалогічної розповіді перед аудиторією згідно з відповідними критеріями (поліфонія, персоніфікація тексту повідомлення)

2

1

2. Моделювання та аналіз ситуацій, що характеризують різні типи слухачів та перепони на шляху ефективного слухання

2

3. Складання конспектів, блок-схем та опорних конспектів

2

0,5

3. Аналіз умінь викладачів університету використовувати невербальні засоби комуні­кації (міміку, жес­ти, рухи в аудиторії)

2

1

3. Опрацювання прийомів активного слухання в конкретних ситуаціях

2

4. Складання бібліографічних карток за різними темами

1

0,5

4. Виконання запропонованих викладачем вправ, що описані в роботах з ораторського мистецтва та театральної педагогіки

2

1

4. Моделювання ситуацій з позитивним та негативним початком бесіди. Їх аналіз

2

5. Підбір цікавих повідомлень з теми

1

0,5

5. Підготовка розповіді для аудиторії на підставі образ­ної системи «бачень»

2

1

5. Моделювання ситуацій на збіг та розбіжності вербальних та невербальних засобів переда­ння інформації

2

6. Складання тестів, кросвордів з тем курсу

2

1

6. Складання ситуацій з використанням практичних прийомів переконання

2

7. Підготовка наочного матеріалу з тем курсу

2

1

7. Розроблення прикладів використання вербального етикету для оптимізації навчального процесу

2

Необхідна кількість з теми 2

5

3

2,5

5

5

Тема 3. Спілкування як взаємодія

1. Вивчення першоджерел

0,5

1. Моделювання конкретних ситуацій з різними типами трансакцій

2

1

1. Моделювання конкретних ситуацій з різними типами трансакцій

2

2. Знайомство з додатковою літературою

1

2. Аналіз проблем, що виникають під час спілкування викладача з учнями з погляду процесу взаємодії

2

1

2. Аналіз проблем, що виникають під час спілкування викладача з учнями з погляду процесу взаємодії

2

3. Складання конспектів, блок-схем та опорних конспектів

2

0,5

3. Наведення та аналіз ситуацій з різними стилями спілкування

2

1

3. Наведення та аналіз ситуацій з різними стилями спілкування

2

4. Складання бібліографічних карток за різними темами

1

0,5

4. Розроблення та аналіз прикладів із застосуванням різних типів маніпуляцій та активного і пасив­ного захисту від них

2

1

4. Розроблення та аналіз прикладів із застосуванням різних типів маніпуляцій та активного і пасивного захисту від них

2

Продовження тадл.5

Навчальна тема

Завдання для СРТМ

Кількість балів

Обсяг, год

Завдання для СППЗ

Кількість балів

Обсяг, год

Завдання на ПЗ

Кількість балів

Тема 3. Спілкування як взаємодія

5. Підбір цікавих повідомлень з теми

1

1

5. Наведення прикладів використання асертивних технік поведінки. Аналіз їх доцільності

2

1

5. Наведення прикладів використання асертивних технік поведінки. Аналіз їх доцільності

2

6. Складання тестів, кросвордів з тем курсу

2

1,5

6. Розроблення та структурування рольової взаємодії

2

1

6. Розроблення та структурування рольової взаємодії

2

7. Підготовка наочного матеріалу з тем курсу

2

1,5

7. Опрацювання схем взаємодії

2

0,5

7. Опрацювання схем взаємодії

2

8. Складання текстів діалогів асертивної взаємодії

2

0,5

8. Складання текстів діа­логів асертивної взаємодії

2

9. Моделювання ситуацій маніпулятивної поведінки в навчальному процесі та аналіз їх доцільності

2

1

9. Моделювання ситуацій маніпулятивної поведінки в начальному про­цесі та аналіз їх доцільності

2

10. Зіставлення різних стилів спілкування у викладацькій діяльності, доцільність їх використання

2

2

10. Зіставлення їх використання різних стилів спілкування у викладацькій діяльності та доцільність

2

Необхідна кількість з теми 3

5

5

8

8

8

Тема 4. Сприйняття у спілкуванні

1. Вивчення першоджерел

0,5

1. Аналіз «Я-концепції»

1

0,5

1. Наведення прикладів компліментів

2

2. Знайомство з додатковою літературою

1

2. Моделювання прикладів виникнення помилок у формуванні першого враження

2

1

2. Самопрезентація у ролі викладача

2

3. Складання конспектів, блок-схем та опорних конспектів

2

1

3. Аналіз та складання іміджу будь-якого суб’єкта: реальної особи, фірми або установи, видання, музичного колективу тощо

2

2

3. Аналіз власного іміджу

2

4. Складання бібліографічних карток за різними темами

1

0,5

4. Аналіз іміджу викладача та підготовка самопрезентації у ролі викладача

2

2

4. Розроблення та аналіз різних видів самоподання

2

5. Підбір цікавих повідомлень з теми

1

1

5. Розроблення та аналіз різних видів самоподання

2

1

5. Наведення прикладів дії чинників сприйняття

2

6. Складання тестів, кросвордів з тем курсу

2

1

6. Наведення прикладів дії чинників сприйняття

2

1

6. Моделювання ситуацій сприйняття поведінки та її впливу на взаємодію в навчальній діяль­ності

2

7. Підготовка наочного матеріалу з тем курсу

2

1

7. Моделювання ситуацій сприйняття поведінки та її впливу на взаємодію в навчальній діяльності

2

1

Необхідна кількість з теми 4

5

5

4

5

6

Продовження тадл.5

Навчальна тема

Завдання для СРТМ

Кількість балів

Обсяг, год

Завдання для СППЗ

Кількість балів

Обсяг, год

Завдання на ПЗ

Кількість балів

Тема 5. Конфлікт у спілкуванні та взаємодії

1. Вивчення першоджерел

0,5

1. Аналіз класичних прикладів розв’язання конфліктів. Аналіз прикладів доречного і недоречного втручання у перебіг конфлікту

2

2

1. Дослідження міжособистісної конфліктної взаємодії

2

2. Знайомство з додатковою літературою

0,5

2. Складання картографії конфлікту

2

1

2. Визначення та аналіз індивідуального стилю поведінки у конфлікті

2

3. Складання конспектів, блок-схем та опорних конспектів

2

1

3. Моделювання конкретних прикладів виникнення конфліктів у педагогічному спілкуванні та аналіз можливої поведінки учасників. Розроблення рекомендацій щодо уникнення конфліктів

2

3

3. Розроблення ідеальних картин учасників конфлікту

2

Тема 5. Конфлікт у спілкуванні та взаємодії

4. Складання бібліографічних карток за різними темами

1

0,5

4. Розроблення прикладів використання різних методик уникнення конфліктів

2

2,5

4. Моделювання конкретних прикладів виникнення конфліктів у педагогічному спілкуванні та аналіз можливої поведінки учасників. Розроблення рекомендацій щодо уникнення конфліктів

2

5. Підбір цікавих повідомлень з теми

1

1

5. Розроблення прикладів використання різних методик уникнення конфліктів

2

6. Складання тестів, кросвордів з тем курсу.

2

1

6. Аналіз можливостей використання психологічних прийомів контро­лю емоційного стану в конкретних ситуаціях взаємодії

2

7. Підготовка наочного ма­теріалу з тем курсу

2

1

Необхідна кількість з теми 5

10

5

4

8

6

Закінчення тадл.5

Навчальна тема

Завдання для СРТМ

Кількість балів

Обсяг, год

Завдання для СППЗ

Кількість балів

Обсяг, год

Завдання на ПЗ

Кількість балів

Тема 6. Ділова міжособистісна комунікація

1. Вивчення першоджерел

0,5

1. Підготовка до самопрезентації у діловому спілкуванні та її проведення

1

1

1. Аналіз та обґрунтування доцільності використання під час професійного спілкування влас­ної системи комунікативних засобів встановлення емоційного контакту з аудиторією

2

2. Знайомство з додатковою літературою

0,5

2. Аналіз та обґрунтування найдоцільніших для вас шляхів самовдосконалення в галузі професійного спіл­кування

2

2

2. Моделювання конкретних ситуацій вибору ефективного стилю спілкування з кокретною лю­диною (залежно від цілей, статусу, власних характеристик та інших чинників)

2

3. Складання конспектів, блок-схем та опорних конспектів

2

0,5

3. Підготовка до можливої консультації колег з питань налаштування їх на проведення бесіди

2

2

3. Підготовка до проведення нарад, переговорів

2

Тема 6. Ділова міжособистісна комунікація

4. Складання бібліографічних карток за різними темами

1

0,5

4. Наведення прикладів можливої ділової взаємодії з «важкими» людьми

2

1

4. Підготовка до самопрезентації у діловому спілкуванні та її проведення

1

5. Підбір цікавих повідомлень з теми

1

2

5. Аналіз та обґрунтування найдоцільніших для Вас шляхів самовдосконалення в галузі професійного спілкування

2

6. Складання тестів, кросвордів з тем курсу

2

1

6. Підготовка до можливої консультації колег з питань налаштування їх на проведення бесіди

2

7. Підготовка наочного матеріалу з тем курсу

2

1

7. Наведення прикладів можливої ділової взаємодії з «важкими» людьми

2

Необхідна кількість з теми 6

5

5

5

5

5

 
загрузка...