загрузка...
Вузлові питання 2 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
КПН - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Бутенко Н. Ю., Приходько В. М., Федоренко Н. І.

2.2. ТЕМА 2. ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ
ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ

2.2.1. Вузлові питання

  1. Загальна характеристика засобів спілкування.
  2. Мова як головний засіб спілкування.
  3. Вміння говорити та слухати.
  4. Прийоми ефективного слухання.
  5. Характеристика невербальних засобів спілкування. Мова жестів.
  6. Просторово-часовий чинник спілкування.
  7. Контакт зору та інші невербальні засоби передання інформації.
  8. Роль вербальних та невербальних засобів у навчальному процесі.
  9. Одяг як невербальний засіб передання інформації.
 
загрузка...