загрузка...
загрузка...
Зміст - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
КПН - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Бутенко Н. Ю., Приходько В. М., Федоренко Н. І.

ЗМІСТ

Передмова............................................ 3

1. Програма курсу «Комунікативні процеси у навчанні» ........ 7

1.1. Обсяг та бюджет часу............................... 7

1.2. Основні вимоги до знань та вмінь...................... 8

1.3. Форми та методи навчання з курсу «КПН»............... 10

1.4. Самостійна робота з курсу «КПН»..................... 12

1.5. Вимоги до роботи студентів та поточний контроль знань
з курсу «КПН»........................................ 14

1.6. Тематичний план занять з курсу «КПН» та завдання
для роботи за окремими темами............................ 19

1.7. Рейтингове оцінювання виконання завдань з курсу «КПН»... 32

1.8. Підсумковий контроль знань з курсу «КПН»............. 42

1.9. Література з курсу................................. 43

2. Навчально-методичне забезпечення курсу
«Комунікативні процеси у навчанні».................... 45

2.1. Тема 1. Процес спілкування та його складові ........... 45

2.1.1. Вузлові питання.............................. 45

2.1.2. Навчальні цілі................................ 45

2.1.3. Методичне забезпечення теоретичного
опанування теми (СРТМ)............................ 46

Методичні поради................................. 46

Ілюстративний матеріал............................. 47

Питання для самоперевірки.......................... 53

Тести для самоперевірки............................ 53

Навчальні завдання для самостійної роботи
студентів........................................ 59

Тематика рефератів................................ 61

Визначення та аналіз особистісних якостей............... 61

Поради до використання............................ 78

2.1.4. Завдання для самостійної підготовки студентів
до практичних занять та для роботи в групах (СППЗ та ПЗ)... 78

Кейси.......................................... 78

Проблемні питання для обговорення в групах............. 83

Завдання для роботи в групах........................ 83

2.1.5. Література для поглибленого вивчення теми.......... 84

2.2. Тема 2. Вербальні та невербальні засоби спілкування ..... 85

2.2.1. Вузлові питання.............................. 85

2.2.2. Навчальні цілі............................... 85

2.2.3. Методичне забезпечення до теоретичного
опанування теми (СРТМ)............................ 86

Методичні поради................................. 86

Ілюстративний матеріал............................. 87

Питання для самоперевірки......................... 108

Тести для самоперевірки........................... 108

Навчальні завдання для самостійної роботи студентів....... 115

Матеріали до завдання............................. 116

Тематика рефератів............................... 125

Визначення та аналіз особистісних якостей.............. 126

Поради до використання........................... 140

2.2.4. Завдання для самостійної підготовки студентів
до практичних занять та для роботи в групах (СППЗ та ПЗ).. 141

Кейси......................................... 141

Проблемні питання для обговорення в групах............ 143

Завдання для роботи в групах........................ 144

2.2.5. Література для поглибленого вивчення теми......... 150

2.3. Тема 3. Спілкування як взаємодія ................... 151

2.3.1. Вузлові питання.............................. 151

2.3.2. Навчальні цілі............................... 151

2.3.3. Методичне забезпечення теоретичного
опанування теми (СРТМ)........................... 152

Методичні поради................................. 152

Ілюстративний матеріал............................ 153

Питання для самоперевірки.......................... 169

Тести для самоперевірки........................... 170

Навчальні завдання для самостійної роботи студентів....... 174

Тематика рефератів............................... 176

Визначення та аналіз особистісних якостей.............. 176

Поради до використання............................ 180

2.3.4. Завдання для самостійної підготовки студентів
до практичних занять та для роботи в групах (СППЗ та ПЗ)... 180

Кейси......................................... 180

Проблемні питання для обговорення в групах............ 184

Завдання для роботи в групах........................ 184

2.3.5. Література для поглибленого вивчення теми......... 189

2.4. Тема 4. Сприйняття у спілкуванні .................. 190

2.4.1. Вузлові питання.............................. 190

2.4.2. Навчальні цілі............................... 190

2.4.3. Методичне забезпечення теоретичного
опанування теми (СРТМ)........................... 191

Методичні поради................................. 191

Ілюстративний матеріал............................. 192

Питання для самоперевірки.......................... 196

Тести для самоперевірки............................ 196

Навчальні завдання для самостійної роботи студентів....... 201

Тематика рефератів................................ 203

Визначення та аналіз особистісних якостей............... 203

Поради до використання............................ 216

2.4.4. Завдання для самостійної підготовки студентів
до практичних занять та для роботи в групах (СППЗ та ПЗ)... 217

Кейси......................................... 217

Проблемні питання для обговорення в групах............ 219

Завдання для роботи в групах........................ 219

2.4.5. Література для поглибленого вивчення теми......... 221

2.5. Тема 5. Конфлікти у спілкуванні та взаємодії ......... 222

2.5.1. Вузлові питання.............................. 222

2.5.2. Навчальні цілі............................... 222

2.5.3. Методичне забезпечення до теоретичного
опанування теми (СРТМ)........................... 223

Методичні поради................................. 223

Ілюстративний матеріал............................ 224

Питання для самоперевірки.......................... 232

Тести для самоперевірки........................... 233

Навчальні завдання для самостійної роботи
студентів....................................... 237

Поради до використання............................ 241

Тематика рефератів............................... 242

Визначення та аналіз особистісних якостей.............. 242

Поради до використання............................ 261

2.5.4. Завдання для самостійної роботи студентів
до практичних занять та для роботи в групах (СППЗ та ПЗ)... 262

Кейси......................................... 262

Проблемні питання для обговорення в групах............ 269

Завдання для роботи в групах........................ 269

2.5.5. Література для поглибленого вивчення теми......... 272

2.6. Тема 6. Ділова міжособистісна комунікація ........... 273

2.6.1. Вузлові питання.............................. 273

2.6.2. Навчальні цілі............................... 273

2.6.3. Методичне забезпечення теоретичного
опанування теми (СРТМ)........................... 274

Методичні поради................................. 274

Ілюстративний матеріал............................ 275

Питання для самоперевірки.......................... 286

Тести для самоперевірки........................... 287

Навчальні завдання для самостійної роботи студентів....... 291

Тематика рефератів................................ 292

Визначення та аналіз особистісних якостей.............. 292

Поради до використання............................ 304

2.6.4. Методичне забезпечення самостійної підготовки студентів
до практичних занять та для роботи в групах
(СППЗ та ПЗ).................................... 304

Кейси......................................... 304

Проблемні питання для обговорення в групах............ 313

Завдання для роботи в групах........................ 314

2.6.5. Література для поглибленого вивчення теми......... 318

3. Методичні вказівки щодо підготовки індивідуальних
завдань з курсу «КПН» під час виконання курсової роботи
з методики викладання економіки та проходження
педагогічної практики............................... 320

Термінологічний словник .............................. 324

 

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.