загрузка...
Критерії оцінювання знань під час іспиту - Інвестиційний аналіз PDF Друк e-mail
Інвестування - Інвестиційний аналіз - Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.

2.2. Критерії оцінювання знань під час іспиту

Кожне з шести завдань, екзаменаційного білету оцінюється за шкалою: 10; 5; 0 балів.

Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. Якщо відповіді студента оцінено менше як у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну загальну оцінку. Результати поточного контролю у такому разі не враховуються.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ

Кількість
балів

Критерії

10

Студентом дана правильна і вичерпна відповідь на поставлене запитання. При цьому ним виявлено високий рівень знань і володіння понятійним апаратом, знання першоджерел

5

Студентом в цілому дана правильна відповідь на поставлене запитання. Проте він не зміг переконливо аргументувати її, помилився у використанні понятійного апарату, виявив низький рівень знання відповідних літературних першоджерел

0

Студентом дана неправильна відповідь на запитання. Він ухилився від аргументації, виявив незадовільні знання понятійного апарату, спеціальної літератури або взагалі нічого не відповів

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЗАДАЧ

Кількість
балів

Критерії

10

Студентом прийнято правильне рішення, наведено формули, використані під час виконання розрахунків, і відповідні теоретичні положення, зроблено аналітичний висновок

5

Студентом правильно виконано розрахункову задачу, наведено формули, використані під час виконання розрахунків

0

Студентом прийнято неправильне рішення — результат (логічний висновок, величина, розмірність) є хибним

 

Увлечение спортом еще никому не навредило, следить за новостями с развитием интернета стало в разы проще, всегда актуальные новости спорта обитают на сайте sport.bigmir.net.


 
загрузка...