загрузка...
Теми рефератів - Інвестиційний аналіз PDF Друк e-mail
Інвестування - Інвестиційний аналіз - Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.

Частина 4

Перелік тем
та навчально-методичні вказівки
до написання рефератів

1. Теми рефератів

1.  Зміст і методи бюджетування капіталу.

2.  Етапи процесу бюджетування капіталу.

3.  Особливості організації процесу бюджетування капіталу за сучасних економічних умов в Україні.

4.  Оцінювання інвестиційної пропозиції.

5.  Відмінності між принципами бухгалтерського обліку і прин­ципами розрахунку грошового потоку.

6.  Урахування нематеріальних активів у процесі бюджетування капіталу.

7.  Прогнозні фінансові звіти як джерело інформації для розрахунку грошових потоків.

8.  Використання облікових показників ефективності у процесі бюджетування капіталу.

9.  Дисконтна ставка як факторна ознака за аналізу ефективності інвестиційних пропозицій.

10.  Розрахунок вартості власного капіталу.

11.  Вплив значення лівериджу на вартість капіталу.

12.  Оцінювання поточної вартості капіталу в грошовому пулі.

13.  Інвестиційна стратегія компанії.

14.  Особливості аналізу балансу за реалізації інвестиційних проектів.

15.  Порівняльний аналіз методик оцінювання реальних інвестиційних проектів.

16.  Амортизація як джерело фінансування капіталу.

17.  Альтернативна вартість капіталу.

18.  Фінансування проектів за рахунок зовнішніх запозичень.

19.  Дійсна ціна капіталу для інвестиційних проектів.

20.  Особливості розрахунку грошових потоків.

Студент може запропонувати відмінну від запропонованих те­му для написання реферату, але вона обов’язково має бути узгод­жена з викладачем.
Так же если студенту нужны прицепы , мы поможем вам это организовать, просто звоните нам.


 
загрузка...