загрузка...
загрузка...
Градуальні, комплементарні, векторні антоніми PDF Друк e-mail
Лексикологія - Лексикологія і фонетика української мови

Градуальні антоніми виражають якісну логічну протилежність і виявляють градуальну (ступеневу) опозицію, яка вказує на різний ступінь прояву ознаки. Градуальні антоніми є найбільшим класом слів із протилежним значенням, що позначають два діаметрально протилежні (за мірою або ступенем вияву) видові поняття певного родового поняття. Це переважно поняття якості (хороший — поганий, красивий — потворний, гарячий — холодний), кількості (багато — мало), дії (починати — завершувати), ознаки дії або якості (дуже — злегка). Такі родові поняття характеризуються можливістю ступеневого зростання або спаду. Антоніми не повністю покривають його, тому між крайніми виявами можливі проміжні ланки (холодний — (прохолодний — теплий) — гарячий, любов — (приязнь — неприязнь) — ненависть). Якісні прикметники з префіксами не, без будуть антонімами тільки, якщо вони є граничними, крайніми членами антонімічної парадигми (культурний — некультурний).

Комплементарні антоніми виражають додатковість (комплементарність). У цьому порівняно невеликому класі слів реалізується комплементарна протилежність. Комплементарні антоніми позначають два взаємодоповнювальні видові поняття, які разом складають певне родове поняття, без проміжних ланок (наявність — відсутність, мертвий — живий, правда — брехня,рух — спокій). Протиставлення представлене двома протилежними словами, що взаємно доповнюють одне одного. Заперечення одного з членів такого протиставлення дає значення другого.

Векторні антоніми виражають взаємну протилежну спрямованість дій, ознак і властивостей або векторну протилежність лексичних одиниць. Векторні антоніми позначають дві протилежно спрямовані або взаємно зворотні дії, явища, ознаки, напрями, відношення тощо (вперед — назад, в'їжджати — виїжджати, вхід — вихід, закривати — відкривати, спуск — підйом).

Л. Новиков виділяє антоніми-квалітативи, антоніми-контративи, антоніми-комплементативи, які розрізняються характером сем, що протиставляються. В антонімах-квалітативах диференційні семи виражають якісно протилежний ступінь протиставлення ознаки, стану (молодий — старий). Такі опозиції характерні для прикметників однієї тематичної групи. Прикладом антонімівконтративів можуть бути слова, що позначають явища з протилежною спрямованістю (входити — виходити, відкривати — закривати). Диференційні семи, за якими протиставляються антоніми, органічно пов'язані з семою 'напрям', яка найчастіше присутня у се" мантиці дієслів. У змісті антонімів-комплементативів є взаємовиключні протилежні ознаки, між якими не може бути градуальних переходів (чоловік — жінка).

 

Самая полезная и интересная информация начинающим трейдерам в начале их пути к богатству.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.