загрузка...
загрузка...
Парадигматичні та синтагматичні відношення PDF Друк e-mail
Лексикологія - Лексикологія і фонетика української мови

Парадигматичні та синтагматичні відношення між одиницями одного рівня є універсальними для мовної системи в цілому й реалізуються в межах усіх її рівнів. Чітке визначення парадигматичних і синтагматичних відношень , особливості їхнього співвіднесення сформульовані у працях Ф. де Соссюра та Л. Єльмслева. Детальний опис синтагматичних відношень зробив О. Єсперсен у праці "Філософія граматики" (1928). При спілкуванні людина для вираження своєї думки обирає певну лексичну одиницю і пов'язує її в мовленні з іншими одиницями. Співрозмовник, сприймаючи цю одиницю у зв'язному тексті, зіставляє її з близькими одиницями й конкретизує. Це є можливим тому, що кожна одиниця входить одночасно до двох видів відношень, які утворюють систему: до лінійних (синтагматичних) і нелінійних (парадигматичних).

 

Парадигматичними відношеннями слова зв'язані між собою як самостійні одиниці лексичної системи в їхній основній, номінативній функції. В основі парадигматичних відношень у лексиці лежить формальна чи семантична подібність слів або їх протилежність. Парадигма — це група елементів (мовних знаків), що мають певну загальну властивість, але розрізняються за якоюсь ознакою.

 

Парадигматичні відношення одиниць не представлені в тексті безпосередньо: вони виявляються шляхом протиставлення одних лексичних одиниць іншим однорідним одиницям і встановлення їхніх подібних і специфічних ознак. Значущість лексичних одиниць зумовлюється їхніми диференційними (розрізнювальними) ознаками. Кожна одиниця посідає в парадигмі цілком визначене місце. Парадигмами можна вважати структуру багатозначного слова, синонімічні ряди, антонімічні пари, лексико-семантичні групи, семантичні поля.

 

Синтагматичні відношення виявляються у закономірностях сполучуваності слів у лінійному ряду (у словосполученнях, реченнях). Слова визначають свій контекст і одночасно самі визначаються ним: значення слова не можна спостерігати безпосередньо, воно виводиться з тексту.

Чтение делает нас образованными людьми, которые могут поддержать любой разговор и способны найти ответ на любой интересующий их вопрос. Сейчас тем более стало легче искать ту информацию, которая нас интересует. Литература способна перенести нас в волшебный мир сказок, романтичный мир любовных отношений или страшный мир истории. Чтение должно быть неотъемлемой частью любого уважающего себя человека!

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.