загрузка...
загрузка...
Пароніми PDF Друк e-mail
Лексикологія - Лексикологія і фонетика української мови

Пароніми близькі до однокореневих синонімів, хоча мають і явні відмінні риси. По-перше, паронімічні ряди складаються або тільки з питомих українських слів (визначати — відзначати — зазначати, свідоцтво — свідчення, світило — світоч), або тільки із запозичених (афект — ефект, експонат — експонент, комплекс — комплект), а в синонімічному ряду можуть бути представлені ті й інші (ефемерний — уявний, нереальний). По-друге, позначаючи одне і те саме або близьке поняття, синоніми нерідко семантично зближаються, розбіжності між ними нейтралізуються, а пароніми завжди позначають зовсім різні поняття й відрізняються чіткою семантичною диференціацією.

Нові пароніми виникають в українській мові постійно. Цьому сприяє активнодіючий у мові закон аналогії, а також авторське використання подібних за звучанням слів. Паронімія з давніх часів використовується письменниками і публіцистами. Вона лежить в основі особливої стилістичної фігури — парономазії. Парономазія — це стилістичний прийом, який полягає в умисному зближенні слів, які мають звукову подібність: У графа профіль як у грифа... (Л. Костенко); Маріє, мріє... (М. Вінграновський). При парономазії зіставляються як неспоріднені слова, звукова подібність яких є випадковою, гак і споріднені. Парономазія часто використовується в мові художньої літератури, у публіцистиці, але не використовується в науковому й офіційно-діловому стилях, які передбачають точність формулювань.

Пароніми можуть виконувати різні стилістичні функції. Вміла реалізація потенційних стилістичних можливостей паронімів дозволяє створювати незвичний, оригінальний образ, який привертає увагу, надавати мовленню особливих емоційно-експресивних відтінків, служити засобом гумору, іронії, сатири.

Живопись - это неотъемлемая часть нашей жизни. Она помогает узнать о том, что происходило когда-то, а также узнать себя лучше. Картины Левитана - это прекрасные образцы живописи конца 19 века. Окунитесь в мир прошлого!

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.