загрузка...
загрузка...
Поняття лексеми, семи, семами і архісеми PDF Друк e-mail
Лексикологія - Лексикологія і фонетика української мови

План вираження слова (ЛСВ) називають лексемою, а план змісту — семемою. Термін лексема був запропонований О. Пєшковським (1918), уточнювався у працях В. Виноградова, О. Смирницького, А. Залізняка та ін. У сучасному мовознавстві під лексемою розуміють слово як одиницю словникового складу мови в сукупності його конкретних граматичних форм і флексій, які їх виражають, а також можливих конкретних смислових варіантів; як абстрактну двобічну одиницю словника. Конкретну реалізацію лексеми в мовленні (тексті), тобто одну з граматичних форм , прийнято називати лексою: ліс, лісу, лісом — лекси однієї лексеми ліс. Лексема — це знак, звукова чи графічна оболонка мовної одиниці, її форма, семема — її зміст, елементарне значення, яке реалізується в мовленні (тексті). Семеми мають комунікативний, соціальний характер. У словниках вони подаються як окремі значення багатозначних слів.

Лексико-семантичний варіант слова як елементарна одиниця мови являє собою єдність лексеми і семеми. Слово як основна мовна одиниця — це єдність лексеми і співвідносних із нею взаємопов'язаних семем. Порівнюючи основну й елементарну одиниці лексики, тобто слово й ЛСВ, можна зробити висновок, що "робочою" одиницею семантичного аналізу й опису словникового складу мови є ЛСВ.

Лексема і семема не є далі неподільними одиницями: лексема, наприклад, може членуватися на морфеми {ліс у, ліс-н-ий тощо), семема — на семи.

Сема (від грец. вёта — знак) — це мінімальний компонент елементарного значення, або семеми, гранична одиниця плану змісту. Семи утворюють структуру семеми. Архісема (від грец. агсЫ — початок, вета — знак) відображає загальний зміст усього класу одиниць без урахування тих семантичних ознак, за якими вони протиставляються. Сема є операційною одиницею компонентного аналізу.

Отже, слово є основою лексико-семантичної системи як внутрішньо організованої єдності, водночас, будучи пов'язаним із різними рівнями мови, воно скріплює загальномовну системність. Крім того, у слові відображені результати пізнавальної діяльності народу, його культура, традиції, морально-етичні цінності тощо.

Apple не перестает нас удивлять. С каждым новым девайсом поднимается все больше волнений в обществе. Есть люди которые просто не могут представить себе жизнь без продукции Apple. Сейчас уже ожидается iphone 5s . Будьте готовы к новым возможностям с этим смартфоном!

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.