загрузка...
загрузка...
Позиція лексичної одиниці PDF Друк e-mail
Лексикологія - Лексикологія і фонетика української мови

Важливим поняттям синтагматики є позиція лексичної одиниці , тобто її статус у тексті стосовно інших слів. У позиції слова реалізується певне його значення. Розрізнення сильних і слабких позицій є суттєвим для розуміння природи й функціонування лексичних одиниць. Так, співзначення багатозначних слів чітко протиставляються в сильних позиціях, а взаємне заміщення синонімів, як одна з найважливіших їхніх функцій, реалізується у слабких позиціях. Парадигматичні властивості лексичної одиниці розкриває її опозиція (протиставлення) іншим семантично однорідним одиницям. Характер опозиції ми можемо з'ясувати, проаналізувавши використання слів у тексті. Тому парадигматичні відношення мовних одиниць доцільно розглядати відповідно до їхніх синтагматичних властивостей, характеру їх оточення в тексті.

 

Слова, зв'язані між собою різними типами опозицій, утворюють різні за обсягом і структурою лексико-семантичні угруповання: синонімічні ряди, лексико-семантичні групи, лексико-семантичні поля, лексико-фразеологічні поля, тематичні групи, асоціативні угруповання.

Социальные сети - это уникальный способ общения. Каждый человек не прибегая к диалогу может показать то, о чем он думает и чего хочет. Статусы для одноклассников идеально показывают ваше настроение и полностью раскрывают Ваш внутренний мир. Позвольте людям заметить Вас!

 

Повний і всебічний опис лексичні одиниці отримують у семантичному полі. Теорію семантичних полів на початку XX ст. розробив німецький лінгвіст Й. Трір. Теорія Тріра набула розвитку в працях М. Пєшковського, П. Роже, Р. Халліга, Г. Іпсена, А. Бондарко, Ю. Караулова та інших дослідників." Поле "можна розглядати як фрагмент лексикону, який складається зі слів, пов'язаних за смислом (наприклад, семантичні поля кольору, часу тощо).

 

Можливість розподілити одиниці словникового складу мови за семантичними полями (класами слів зі спільним загальним значенням) є одним із найважливіших виявів системності лексики. Головний принцип польового моделювання системи мови — об'єднання мовних одиниць за змістом: кожна одиниця лексичної системи включається в певні поля на основі змістової подібності та певних асоціацій з іншими одиницями. Одиниці одного поля відображають предметну, понятійну або функціональну подібність позначуваних явищ, отже, польова модель репрезентує діалектичний зв'язок між мовними одиницями та явищами світу. Лексика як система являє собою множину полів, одиниці яких не тільки взаємопов'язані, але й взаємодіють з одиницями інших полів. Словниковий склад мови ділиться на класи слів, підкласи й лексико-семантичні групи .

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.