загрузка...
загрузка...
Процеси номінації PDF Друк e-mail
Лексикологія - Лексикологія і фонетика української мови

Процеси номінації прийнято описувати, виходячи з тричленного відношення "реалія — поняття — ім'я", представленого у "семантичному трикутнику" Ч. Огдена й А. Річардса:

 

Слово як лексична одиниця являє собою єдність знака (звукової і графічної оболонки слова) і значення — специфічного мовного відображення дійсності. Звукова (графічна) оболонка слова стає знаком, тому що має значення. До чинників, які визначають лексичне значення , належить передусім об'єктивна реальність, з якою співвідноситься мовна одиниця. Значення як необхідний складник лексичної одиниці тісно пов'язане з певним знаком, входить у складі слова в мовну систему й визначається нею.

У сучасній семантиці залежність лексичного значення від чинників, які його визначають (об'єктивної дійсності, мислення, системи мови), і його зв'язок із предметом, поняттям чи знаком схематично зображують у вигляді трапеції.

За межами понятійної частини змісту лексичних значень слів лежать елементи, які входять у ці значення як додаткова інформація експресивно-стилістичного характеру. Ця інформація може стосуватися самого слова або явища, позначеного словом. Явища дійсності можуть мати певну оцінку. Відповідно слова, що позначають такі явища, містять у своїх значеннях, крім понятійного змісту, інформацію про соціальну оцінку явищ, яка має переважно емоційний характер. У словниках слова з оцінною інформацією подаються зі спеціальними примітками, наприклад: птах — перен., розм., ірон. людина, яка відзначається чимось незвичайним, особливим (переважно щодо суспільного стану, значення і т. ін.).

Елементом значення може бути мотиваційна ознака, внутрішня форма слова. Похідні слова завжди пов'язані з вихідними семантичними ознаками, які входять у мотиваційну частину значень. Мотивуюча частина, спільна для похідного і вихідного слів, є втіленням їхньої семантичної близькості. При цьому мотиваційні ознаки можуть бути прямо представлені в лексичному значенні слів як його компоненти або не входити до складу основних семантичних компонентів лексичного значення похідного слова. Іноді мотивуюча ознака взагалі настільки завуальована, що не усвідомлюється носіями мови.

Г. Уфімцева вважає, що лексичне значення повнозначного слова — це "ідеальна сутність, яка відображає реальні речі, явища таїхні зв'язки у предметному світі, а також"поняття й уявлення кваліфікативних (оцінних) етичних і психічних сфер носіїв мови ".

З окремими словами у свідомості носіїв мови можуть бути пов'язані соціально значущі (спільні для всіх носіїв мови ) чи індивідуальні асоціації. У формуванні лексичних значень слів беруть участь й інші, значущі для носіїв мови, елементи, що мають специфічно мовний характер. Таким чином, усі фактори, які визначають природу, структуру і значення лексичної одиниці, є співвіднесеними і взаємопов'язаними, хоча між предметом і знаком прямого зв'язку немає: вони пов'язані опосередковано через зміст знака (поняття, значення).

Отже, лексичне значення слова — це не тільки його співвіднесеність із конкретним предметом або абстрактним явищем. Лексичне значення включається в систему мови, відображає її національну специфіку. Ототожнювати лексичне значення з поняттям не слід. У значенні слова відображені загальні предметно-логічні зв'язки, відношення з лексичними значеннями інших слів, межі його лексичної сполучуваності, характер лексико-граматичної віднесеності і його емоційно-експресивні характеристики.

Каждой хозяйке нужно обустроить кухню так, чтобы, в первую очередь, ей было удобно там находиться. Для этого ей надо и хлебницы, и молотки для мяса, и подставки, и различные наборы посуды , и много другое, что сделает ее работу легче и поможет получать удовольствие от кухонной рутины.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.