загрузка...
Хто є хто - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
Логіка - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М.

«Хто є хто?»

Таблиця

№ з/п

Відомі імена
з історії логіки

Країна або етнічна
належність

Період історії логіки

Назва напряму або школи логіки

Внесок у розвиток логіки

1

Гаутама

?

?

Школа ньяя
Буддійська логіка

?

2

Зенон Елейський

?

?

Елейська школа, па­радоксальна логіка апорій

?

3

Сократ

?

?

Логіка діалогу

?

4

Д. Крон

?

?

Логіка парадоксів, мегарська школа

?

5

Платон

?

?

Логіка понять

?

6

Протагор

?

?

Логіка софістів

?

7

Арістотель

?

?

Традиційна логіка

?

8

Аверроес

?

?

Начала модальної логіки

?

9

Ж. Буридан

?

?

Начала деонтичної логіки

?

10

Маймонід

?

?

Логіка «Святого письма»

?

11

П. Абеляр

?

?

Схоластична логіка

?

12

Р. Луллій

?

?

Логіка машинізації умовиводів

?

13

Ф. Бекон

?

?

Індуктивна логіка

?

14

Р. Декарт

?

?

Дедуктивна логіка

?

15

Т. Гоббс

?

?

Начала семіотики

?

16

Г. Лейбніц

?

?

Начала математичної логіки

?

17

І. Кант

?

?

Трансцендентальна логіка

?

18

Г.-В.-Ф. Гегель

?

?

Діалектична логіка

?

19

Н. Васильєв

?

?

Уявна логіка

?

20

Дж. Булль

?

?

Алгебра логіки

?

Закінчення табл.

№ з/п

Відомі імена
з історії логіки

Країна або етнічна
належність

Період історії логіки

Назва напряму або школи логіки

Внесок у розвиток логіки

21

Б. Рассел

?

?

Класична логіка, логіка парадоксів

?

22

Я. Лукасевич

?

?

Пропозиційна логіка

?

23

О. де Морган

?

?

Логіка висловлювань і логіка класів

?

24

Г. Фреге

?

?

Логічна семантика

?

25

А. Марков

?

?

Конструктивна
логіка

?

26

П. А. Гольбах

?

?

Інтуїціоністська логіка

?

27

Д. А. Бочвар

?

?

Трьохзначна логіка

?

28

Г. Х. фон Врігт

?

?

Логіка дії

?

29

Л. Вітгенштейн

?

?

Логічна семантика

?

30

Е. Л. Пост

?

?

Безкінечнозначна логіка

?


 
загрузка...