загрузка...
Питання для підготовки до заліку - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
Логіка - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М.

8. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

 1. Предмет логіки.
 2. Структура логіки.
 3. Поняття, їх види.
 4. Відношення між поняттями.
 5. Зміст і обсяг понять.
 6. Поділ понять.
 7. Визначення понять.
 8. Операції обмеження і узагальнення понять.
 9. Операції над класами понять.
 10. Класифікація понять.
 11. Судження, його структура.
 12. Прості і складні судження.
 13. Атрибутивні, релятивні та екзистенціальні судження.
 14. Логічний квадрат. Об’єднана класифікація суджень за кількістю та якістю.
 15. Розподіленість термінів судження.
 16. Модальні судження.
 17. Складні судження. Таблиця істинності складних суджень.
 18. Безпосередні умовиводи.
 19. Категоричний силогізм, його фігури та модуси.
 20. Умовні та розділові силогізми.
 21. Полісилогізми. Сорит.
 22. Ентимема.
 23. Епіхейрема.
 24. Індуктивний умовивід, його виводи.
 25. Аналогія.
 26. Гіпотеза, версія.
 27. Доведення і спростування.
 28. Дискусія, полеміка, спір.
 29. Закон логіки.
 30. Основні етапи розвитку історії логіки. Логічні школи України.
 
загрузка...