загрузка...
Символи логіки - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
Логіка - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М.

Символи логіки

Позначте відповідними символами подані нижче поняття та відношення.

 1. Предикат.
 2. Суб’єкт.
 3. Зв’язка.
 4. Квантор загальності.
 5. Квантор існування.
 6. Кон’юнкція.
 7. Строга диз’юнкція.
 8. Нестрога диз’юнкція.
 9. Імплікація.
 10. Еквіваленція.
 11. Змінні для висловлювань.
 12. Змінні для класів.
 13. Заперечення.
 14. Доповнення до класу.
 15. Сума класів А і В.
 16. Добуток А і В.
 17. Різниця А і В.
 18. Включення А у В.
 19. Належність елемента «а» до класу А.
 20. Тотожність А і В.
 21. Модальний оператор.
 22. Необхідно, що А.
 23. Випадково, що А.
 24. Можливо, що А.
 25. Закон тотожності.
 26. Закон непротиріччя (несуперечності).
 27. Закон виключеного третього.
 28. Дефінієндум.
 29. Дефінієнс.
 30. Фігури силогізмів.

  
загрузка...