загрузка...
Тематичний план - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
Логіка - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М.

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

лекцій, практичних занять,
самостійної роботи студентів

з примірною сіткою розподілу часу

№ з/п

Назва теми

Кількість годин*

Лекції

Практичні
заняття

Контрольні роботи

Самостійна робота

Консультації, залік

1

Модуль 1

Предмет, структу­ра та завдання логіки

2 (1)*

2

8 (10)
(словник)

2

Екскурс в історію логіки

2

7 (10)
(«Хто є хто?»)

3

Поняття

2 (1)

2

2

1 (5)
(символи)

4

Модуль 2

Судження

2 (1)

2

6 (9)
(реферат)

5

Основні закони ло­гіки

2

2

(4)

6

Умовивід

4 (1)

2

2 (2)

(4)

7

Логічні основи те­орії аргументації

2

2

(4)

(2)

Разом

16 (4)

12

4 (2)

22 (46)

За  рейтингом


 
загрузка...