загрузка...
Визначення базових понять - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
Логіка - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М.

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Вивчення курсу логіки здійснюється у таких формах СРС:

 • визначення базових понять (словник з 50-ти термінів ло-
  гіки);
 • засвоєння мови символів (30 символів логіки);
 • самостійне вивчення основних етапів розвитку логічного знання шляхом аналізу внеску видатних логіків світу (30 персоналій за методикою «Хто є хто?»);
 • підготовка реферату або наукової доповіді на наукову студентську конференцію на вільну або задану тему;
 • самостійне виконання вправ і розв’язання задач на практичних заняттях і контрольних роботах;
 • за результатами виконання СРС студент допускається або не допускається до заліку. Ця норма особливо стосується студентів заочної форми навчання: для них це головний показник підготовки до заліку.

Визначення базових понять

 1. Логіка.
 2. Поняття.
 3. Термін.
 4. Обсяг поняття.
 5. Зміст поняття.
 6. Закон зворотного відношення між змістом і обсягом поняття.
 7. Узагальнення.
 8. Обмеження.
 9. Клас і підклас.
 10. Загальні і одиничні поняття.
 11. Абстрактні і конкретні поняття.
 12. Відносні і безвідносні поняття.
 13. Позитивні і негативні поняття.
 14. Порівнянні і непорівнянні поняття.
 15. Сумісні і несумісні поняття.
 16. Пусті і непусті поняття.
 17. Різнозначність понять.
 18. Перетин обсягу понять.
 19. Підпорядкованість понять.
 20. Співпідпорядкованість понять.
 21. Протилежність понять.
 22. Суперечність понять.
 23. Операції:
 • ·додавання;
 • ·множення;
 • ·віднімання;
 • ·доповнення;
 • ·дихотомічного поділу;
 • ·поділу за видотворною ознакою.
 1. Класифікація:
 • ·природна;
 • ·допоміжна.
 1. Дефініція:
 • ·номінальна;
 • ·реальна.
 1. Визначення:
 • ·явні;
 • ·неявні.
 1. Судження:
 • ·прості;
 • ·складні.
 1. Прості судження:
 • ·атрибутивні;
 • ·екзистенціальні;
 • ·релятивні.
 1. Атрибутивні судження:
 • ·одиничні;
 • ·часткові;
 • ·загальні.
 1. Складні судження:
 • ·імплікативні;
 • ·кон’юнктивні;
 • ·диз’юнктивні;
 • ·еквівалентні.

 
загрузка...