загрузка...
Вступ - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
Логіка - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М.

ВСТУП


Навчально-методичні матеріали з курсу логіки містять адаптовану для юридичних та економічних спеціальностей програму, конспект основних теоретичних тем, плани практичних занять, тести, задачі, вправи для самостійної роботи студентів, контрольні роботи, структурований список рекомендованої літератури. Вони методично забезпечують самостійне вивчення дисциплін під контролем викладача.

Мета дисципліни : навчити студентів правильно мислити за допомогою наукових понять і термінів, запобігати помилковим судженням і умовиводам, забезпечувати правильність побудови думок, уміння логічно і аргументовано доводити істину або спро­стовувати хибні положення, показувати можливості логічного мислення у практичній діяльності економіста і юриста; створити логічний базис для засвоєння всіх навчальних дисциплін, наукової роботи студентів.

Предмет дисципліни : форми, структури і закони правильного мислення.

Основний зміст дисципліни складається з двох модулів (див. рис. 1):

  1. Основи понятійного мислення.
  2. Логічні форми відображення емпіричного і теоретичного пізнання.

До складу першого модуля входять теми:

  • Предмет, структура та завдання логіки;
  • Екскурс в історію логіки;
  • Поняття.


До складу другого модуля входять теми:

¨    Судження;

¨    Основні закони логіки;

¨    Умовиводи;

¨    Логічні основи теорії аргументації.

На вивчення дисципліни надається один кредит, тобто 54 академічних години, з котрих 16 годин — лекційних, 14 годин — практичних (семінарських). Решта кредиту складається з самостійної роботи студентів. Для студентів заочної форми навчання надається менший «бюджет» часу: лекції — 4 години, консультації — 2 години, решта — на самостійну роботу (див. тематичний план).
 
загрузка...