загрузка...
загрузка...
Зміст - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни PDF Друк e-mail
Логіка - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М.

Зміст

Вступ................................................ 3

1. Тематичний план .................................... 5

2. Програма курсу логіки (адаптована для економічних
та юридичних спеціальностей)............................ 6

3. Конспект ключових тем курсу ......................... 12

Тема 1. Предмет, структура та завдання логіки............... 12

Тема 2. Екскурс в історію логіки......................... 16

Тема 3. Поняття...................................... 20

Тема 4. Судження.................................... 30

Тема 5. Основні закони логіки........................... 46

Тема 6. Умовивід.................................... 48

Тема 7. Логічні основи теорії аргументації................... 58

4. Плани семінарських (практичних) занять ................ 62

5. Самостійна робота студентів ........................... 71

Визначення базових понять.............................. 71

Символи логіки...................................... 73

«Хто є хто?»........................................ 74

Тематика рефератів................................... 75

6. Контрольні роботи з ключових тем курсу ................ 77

Контрольна робота № 1................................ 78

Контрольна робота № 2................................ 93

7. Рейтингова система оцінки знань студентів .............. 115

8. Питання для підготовки до заліку...................... 117

9. Глосарій .......................................... 118

10. Рекомендована література ........................... 124

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.