загрузка...
Завдання менеджменту продуктивності - Менеджмент продуктивності PDF Друк e-mail
Менеджмент - Менеджмент продуктивності - Ласкавий А.О.

1.3. Завдання менеджменту продуктивності

Головне завдання курсу — надати спеціалістам максимум знань з проблем управління продуктивністю для їх широкого, практичного застосування в усіх ланках макро- і мікроекономіки. Виконання цього завдання досягається перш за все розробленою методикою підготовки спеціалістів, з даного курсу, яка включає в себе начитку лекцій, проведення практичних і семінарських занять, і закріплення теоретичного матеріалу на базах практики — підприємствах і державних установах.

Сьогодні в усьому світі визнано, що практично всі соціально-економічні проблеми будь-якої країни можуть бути вирішені тільки на основі зростання продуктивності.

Тому ще одним важливим завданням курсу «Менеджмент продуктивності» є обґрунтоване доведення в процесі викладення теоретичного матеріалу життєвої необхідності включення показників продуктивності в систему управління економікою, аби домогтися високих темпів соціально-економічного зростання. Більше того тільки на основі аналізу системи показників продуктивності можна всебічно і достовірно оцінити результативність функціонування економічної системи в цілому і в окремих її ланках.

Іншими словами: менеджмент продуктивності повинен переконливо довести свою основополагаючу роль у вирішенні соціально-економічних проблем країни.

Менеджмент продуктивності — це одна із галузей науки. І тому перед менеджментом продуктивності як наукою стоїть завдання-вивчати і аналізування конкретні соціально-економічні явища і на цій основі розробляти практичні рекомендації по підвищенню продуктивності в усіх ланках економіки.

В завдання курсу «Менеджмент продуктивності» входить також організація практичної діяльності менеджерів підприємств по оптимальному використанню всіх без винятку ресурсів, що є чинником зростання продуктивності.

У відповідності до завдань курсу формується і його зміст.

Контрольні запитання і завдання

  1. Що є предметом і об’єктом менеджменту продуктивності?
  2. Визначить метод, предмет і об’єкт менеджменту продуктивності.
  3. Розкрийте суть взаємозв’язку курсу «Менеджмент продуктивності» зі іншими дисциплінами.
  4. Назвіть основні завдання менеджменту продуктивності праці.

 

 

 

 
загрузка...