загрузка...
загрузка...
Зміст - Менеджмент продуктивності PDF Друк e-mail
Менеджмент - Менеджмент продуктивності - Ласкавий А.О.

ЗМ ІСТ

Вступ

Розділ І. Предмет, метод і завдання курсу «Менеджмент продуктивності»

1.1. Предмет і метод менеджменту продуктивності

1.2. Зв’язок менеджменту продуктивності з іншими науками

1.3. Завдання менеджменту продуктивності

Розділ ІІ. Історичний аспект дослідження факторів зростання багатства і продуктивності

2.1. Чинники формування багатства в економічній думці докапіталістичного періоду

2.2. Віддача ресурсів і факторів виробництва в дослідженнях класичної теорії

2.3. Державно-соціальний, маржиналістський і інвестиційний напрям розвитку факторів продуктивності

2.4. Кейнсіанська і неокейнсіанська теорії зростання економіки і продуктивності

2.5. Неолібералістська і неокласична теорії економічного розвитку

Розділ ІІІ. Продуктивність і її вимірювання

3.1. Поняття продуктивності

3.2. Роль продуктивності у вирішенні соціально-економічних проблем

3.3. Зарубіжний досвід вимірювання продуктивності

3.4. Вимірювання продуктивності з урахуванням якісних параметрів виробів

Розділ IV. Взаємозв’язок динаміки витрат і продуктивності

4.1. Потреби і ресурси

4.2. Економічні витрати і зміни продуктивності в короткостроковому періоді

4.3. Віддача витрат у довгостроковому періоді

Розділ V. Управління продуктивністю на мікрорівні

5.1. Класифікація мікрорівневих факторів продуктивності

5.2. Управління матеріально-технічними факторами продуктивності

5.3. Управління соціально-організаційними факторами продуктивності

5.4. Управління інтегральними факторами продуктивності

Розділ VI. Управління продуктивністю на макрорівні

6.1. Класифікація зовнішніх факторів продуктивності

6.2. Шляхи оптимального формування і використання складових життєвого простору країни

6.3. Управління структурними змінами в економіці

6.4. Оптимізація інфраструктури і соціально-економічної політики уряду

Розділ VII. Зарубіжний досвід управління продуктивністю інновацій

7.1. Принципи управління інноваційними процесами на підприємствах

7.2. Особливості управління продуктивністю інновацій на крупних і дрібних підприємствах

7.3. Основні напрями державного регулювання інноваційної політики

Література

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.