загрузка...
Навчально-тематичний план курсу - Міжнародний менеджмент PDF Друк e-mail
Менеджмент - Міжнародний менеджмент - Є. Г. Панченко

1.2. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

Назви розділів, тем

Форми навчання

Денна

Вечірня

Заочна

Лекції

Консультації, реферати

Самостійна
робота

Разом

Лекції

Консультації, реферати

Самостійна
робота

Разом

Лекції

Консультації, реферати

Самостійна
робота

Разом

Розділ І. Теоретичні основи міжнародного менеджменту

Тема 1 . Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

2

2

4

8

2

6

8

1

2

5

8

Тема 2 . Середовище
міжнародного менеджменту

1

2

3

6

1

2

3

6

6

6

Розділ ІІ. Функції міжнародного менеджменту

Тема 3 . Стратегічне планування в міжнародних корпораціях

1

2

5

8

1

7

8

1

7

8

Тема 4 . Прийняття рішень у міжнародних корпораціях

1

2

5

8

1

7

8

1

7

8

Тема 5 . Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

1

2

5

8

1

7

8

1

7

8

Тема 6 . Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях

1

2

5

8

1

7

8

1

7

8

Назви розділів, тем

Форми навчання

Денна

Вечірня

Заочна

Лекції

Консультації, реферати

Самостійна
робота

Разом

Лекції

Консультації, реферати

Самостійна
робота

Разом

Лекції

Консультації, реферати

Самостійна
робота

Разом

Тема 7 . Керівництво і комунікації в міжнародних корпораціях

2

2

4

8

1

2

5

8

1

7

8

Тема 8 . Контроль і звітність у міжнародних корпораціях

1

2

5

8

1

7

8

1

7

8

Розділ ІІІ. Ключові проблеми міжнародного менеджменту

Тема 9 . Технологічна політика міжнародних корпорацій

2

2

4

8

1

7

8

1

7

8

Тема 10 . Міжнародний фінансовий менеджмент

2

2

4

8

2

2

4

8

1

7

8

Тема 11 . Торговельні операції міжнародних корпорацій

1

2

3

6

1

5

6

-

6

6

Тема 12 . Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

1

2

5

8

1

7

8

1

7

8

Тема 13 . Етика і соціальна відповідаль­ність міжнародних корпорацій

2

2

4

8

2

6

8

1

7

8

Тема 14 . Становлення глобального менеджменту

2

2

4

8

2

2

4

8

1

2

5

8

Усього:

20

28

60

108

18

8

82

108

12

4

92

108

 

 
загрузка...