загрузка...
Термінологічний покажчик - Міжнародний менеджмент PDF Друк e-mail
Менеджмент - Міжнародний менеджмент - Є. Г. Панченко

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК


Автократичне керівництво ( Autho­ritarian Leadership ) 219

Автократичний лідер 219

Авторитарне керівництво 236, 218

Адміністративний імператив 122

Акредитив 350

Англо-американська модель облі-
ку 269

Арбітраж 314

Багатонаціональна консолідація 269

Бар’єри міжнародних комунікацій 228—229

Бар’єри сприйняття ( Perceptual Barriers ) 228

Бартер 360

Блейк—Моутон — управлінська ре­шітка 238

Брендинг країни 103-115

Бюджетний контроль 246

Бюрократична культура 210

Бюрократичний контроль 246, 269

Валютна позиція 330

Валютний арбітраж 330

Валютний курс 330

Валютний опціон 330

Валютний ризик 330

Валютний своп 330

Валютні контракти 330

Валютні операційні ризики 316

Венчурний бізнес 283, 309

Вертикальна диференціація 172

Вертикальна інтеграція 50, 79

Вертикальні прямі іноземні інвестиції 357

Випереджаючі індикатори корпоративного управління 175

Висхідні комунікації ( upward com­munication ) 227

«Гарячі» гроші 355

Геоцентризм (глобалізм) 45, 79, 122, 140

Глобалізація 37, 38, 79

Глобалізація ринків 428

Глобалізація соціальна 428

Глобалізація технологічна 428

Глобалізація фінансова 429

Глобалізм 429

Глобалістика 429

Глобальна (світова) етика 429

Глобальна відповідальність 429

Глобальна інтеграція 429

Глобальна компанія 429

Глобальна конкуренція 429

Глобальна культура 429

Глобальна організація 49, 79

Глобальна продуктова дивізіональна структура 165

Глобальна регіональна дивізіональна структура 166

Глобальна розумова спрямованість («global mindset») 413

Глобальна синергія 429

Глобальна стратегія 126

Глобальна структура 168, 189

Глобальна функціональна структура 166

Глобальна цивілізація 429

Глобальне мислення 429

Глобальне розумове спрямуван-
ня 429

Глобальний ефект Фішера 330

Глобальний менеджмент 429

Глобальний стиль життя 430

Глобальні режисери 430

Глобально-корпоративний менеджмент 430

Горизонтальна диференціація 172

Горизонтальна інтеграція 50, 79

Горизонтальні прямі іноземні інвестиції 366

Громадянське право 115

Група (організаційний підрозділ) 222

Двозначність контролю 269

Демократичне керівництво ( Participative Leadership ) 219, 237

Демократичний лідер 219

Депозитарні розписки 330

Дзайбацу 189

Дзен-буддизм 237

Дискримінація позитивна (перевернута) 399

Дискримінація 399

Діаграма Ішикави (причинно-на­слідкова діаграма) 309

Европейсько-японська система обліку 269

Еклектична парадигма Данінга 366

Екологічний менеджмент 399

Еколометрика 399

Економічне середовище міжнародного менеджменту 69, 115

Економічний валютний ризик 318

Економічний імператив 121

Експатріанти 193, 199, 210

Експорт 38, 79

Експортне фінансування 339

Екстерналії 366

Електронна демократизація 430

Етика 369

Етика бізнесу 369, 399

Етноцентризм 43, 56, 79, 140

Ефект маховика 237

Ефект Фішера 315, 331

Євроакції 331

Євробонди 331

Євровалюта 331

Єврокредит 331

Єврооблігація 331

Європейська модель кар’єри 214

Загальні принципи Саллівана 381

Закон єдиної ціни 314, 331

Залізний закон соціальної відповідальності 396

Зарубіжний бізнес 33, 79

Зв’язки 409

Звичайне право 85, 116

Зворотні вертикальні прямі іноземні інвестиції 366

Змішане стимулювання 198

Зовнішні міжнародні комунікації 226

«Золоті» парашути 210

Зустрічна закупівля 340, 350

Зустрічна торгівля 340, 350

ІSO-14000 383

ІSO-14001 383

ІSO-14004 383

ІSO-14010 383

ІSO-14011 383

ІSO-14012 384

ІSO-14040 384

ІSO-14050 384

Інвестиційний аналіз 366

Інвестиційні стимули 366

Індекс інституційної якості Кауфмана-Крейда-Зойдо-Лобатона-Ведера 116

Індекс лібералізації де Мело-Денізера-Гельба 87, 116

Індикатор структурних реформ ЄБРР 89, 116

Інтегрована система технологічного розвитку 280, 309

Інтегровані структури міжнародного бізнесу 180

Інтернаціоналізація бізнесу і менеджменту 39, 79

Інтуїція 144

Кайзен 190

Кейрецу 190

Кейс-метод 56

Керівник п’ятого рівня 220

Керівництво 237

Кластер 79

Клірингова угода 350

Команда 222, 237

Компарабільність 269

Компенсації 197

Компетентність 409

Компонентні технології Сенге 210

Комунікативні бар’єри 237

Комунікативні відстані 237

Комунікації 237

Комунікації міжнародні 237

Комунікації приховані 237

Коносамент 350

Контролінг 269

Контроль 269

Контроль діяльності персоналу 355

Контроль за результатами 270

Контроль культурний 243, 270

Контроль непрямий 243, 270

Контроль особистий 246, 270

Контроль прямий 246, 270

Контроль якості 251

Концепція аналізу силового поля 177

Концепція дотримання прав людини 374

Концепція «їжака» 410

Концепція справедливості 375

Крива Гомпертца (S-крива, крива логістики) 309

Культура 116

Культура колективної дисциплі­ни 210

Культурна матриця 225

Культурні бар’єри 242

Лайкерта система 237

Лідерство 238

Ліцензування 39, 79

Локальне складування і продаж 39, 79

Мак-Грегора теорії «Х»; «Y» 238

Матеріальна винагорода 197

Матриця технологічного портфе-
ля 309

Матрична структура 168, 190

Менеджмент 51, 80

Метанаціональні компанії 409

Механізми міжнародної координації 190

Міжнародна альянсова мережа 190

Міжнародна дивізіональна структура 190

Міжнародна ділова етика 399

Міжнародна допомога 399

Міжнародна етика 372

Міжнародна зустрічна угода 351

Міжнародна корупція 399

Міжнародна мережа екологічного менеджменту 400

Міжнародна організаційна структура 190

Міжнародна організація 47, 80

Міжнародна передача технологій ( international technology transfer ) 283, 309

Міжнародна репутація фірми 400

Міжнародне місто 430

Міжнародне право 86, 116

Міжнародне фінансове середови­ще 331

Міжнародний банк 331

Міжнародний бізнес 32, 33, 80

Міжнародний бізнес-етикет 375

Міжнародний валютний ринок (ринок іноземних валют) 331

Міжнародний діловий етикет 400

Міжнародний ефект Фішера (відкрита умова Фішера) 331

Міжнародний життєвий цикл продукту 351

Міжнародний колектив 210

Міжнародний контракт купівлі-продажу 351

Міжнародний лізинг 351

Міжнародний менеджмент 51, 64, 80

Міжнародний реінжиніринг 190

Міжнародний ринок інвестицій 366

Міжнародні альянси 180, 190

Міжнародні інвестиції 366

Міжнародні інвестиційні компанії 366

Міжнародні інвестиційні проекти 366

Міжнародні інвестиційні ризики 366

Міжнародні інтегровані структури 190

Міжнародні комітети 309

Міжнародні рішення. 162

Міжнародні стандарти екологічного менеджменту ISO-14000  400

Міжнародні стандарти обліку 260, 270

Міжнародні стандарти якості 309

Міжнародні стратегічні альянси 180

Міжнародні фонди 378

Місія фірми 140

Місцевий персонал 210

Моделі управління персоналом 210

Модель Вінтера 383, 400

Модель Герпотта 288, 309

Модель Коллінза «Від доброго до видатного» 410

Модель керівництва Р. Лайкерта 237

Модель Лесара—Лоранжа 270

Модель Пірсона-Брокхофа-Бемера 289, 310

Модель Портера «п’яти факторів конкуренції» 310

Модель технологічної кривої 288, 310

Мотивація персоналу 211

Мультинаціональна матрична струк­тура 190

Мультинаціональна організація 47, 80

Наднаціональна концепція глобального менеджменту 404

Науково-технічне співробітни­цтво 310

Національна свідомість 430

Національна школа бізнесу 59, 80

Національні моделі керівництва 238

Національні стандарти бухгалтерського обліку 270

Нематеріальне стимулювання 197

Неттинг 331

Оперативний лізинг (лізинг з неповною окупністю) 351

Операційні ризики 162

Організаційна структура 190

Організаційне проектування 190

Організаційний конфлікт 191

Організаційний розвиток 191

Організаційний фактор 164

Організація (1) ( Organisation ) 191

Організація (2) ( Orgаnіzing ) 191

Організація без кордонів ( The Boundaryless Organization ) 180

Особистий контроль 245

Оучі теорія «Z» 238

Офсет 351

Пакет розвитку 37, 80

Парадокс Стокдейла 238

Парадокс Фельдстейна—Хоріоки 355

Паритет відсоткових ставок (закрита умова Фішера) 331

Паритет купівельної спроможності валют 331

Патерналістське керівництво ( Paternalistic Leadership ) 218, 237

Патерналістський лідер 217

Персонал 195

Персонал третіх країн 211

Південноамериканська модель обліку 270

Підхід Кейптаунського університету 55

Планетарна концепція 404

Політика глобального центру 310

Політика позитивної дії 400

Політика поліцентризму 310

Політико-правове середовище 84, 116

Політичний імператив 121

Політичний ризик 151, 1628

Поліцентризм 42, 80, 140

Порівняльний менеджмент 52, 80

Портфельні іноземні інвестиції 367

Правове середовище 116

Принцип управління якістю Демінга 310

Програми «шість сигм» 310

Продаж через третю сторону 351

Проектний менеджмент 310

Промислова компансаційна угода 353

Прямі іноземні інвестиції 367

Ревізія 268

Регіональні фонди 367

Регіоцентризм 42, 80, 140

Регіоцентрична орієнтація 123

Реінвойсинговий центр 331

Рингісей 148, 162

Розподілена система технологічного розвитку 310

Самонавчальна організація 122

Світова валютна система 332

Сексуальні домагання 400

Середовище міжнародного менеджменту (середовище діяльності міжнародних корпорацій) 116

Синонімічна концепція 404

Синоптична модель ухвалення рішень 161

Система екологічного менеджменту 400

Система контролінгу 262

Система контролю 270

Скляна стеля 400

Сого-Соша 351

Соціалістичне право 86, 116

Соціальна безвідповідальність 400

Соціальна відповідальність 378, 400

Соціальна політика 211

Соціально-культурне середовище. 89, 116

Спеціалізація 182

Спеціальні центри оцінки 260

Спільне підприємство 80

Стратегічне планування 119, 1406

Стратегія 117, 140

Страхування валютних ризиків 332

Теократичне право 86, 116

Теорія інтерналізації 49, 50, 80

Теорія незміщеного форвардного курсу 329

Теорія «X» 215, 217, 218

Теорія «Y» 215, 217, 218

Теорія «Z» 218

«Терплячі» гроші 353

Техніка міжнародного контролю 270

Технічна культура 211

Технологічна політика міжнародних корпорацій 310

Технологічне середовище 97, 116, 310

Технологічний парадокс 310

Технологічний розрив 311

Технологічний трансферт 311

Технологія 311

Торгова компенсаційна угода 351

Тотальне управління якістю 311

Транснаціональна корпорація 45, 81

Транснаціональна організація 47, 81

Трансферне ціноутворення 321

Трансферні витратні ціни 332

Трансферні договірні ціни 332

Трансферні кінцеві ціни 332

Трансферні ризики 162

Трансферні ринкові ціни 332

Тратта (вексель) 351

Трикутники прийняття рішень 146

Трилисникові організації 211

Управлінська решітка 238

Управління за відхиленнями 239

Управлінські контракти 40, 81

Управлінські рішення 143

Успіхологія 107, 116


Утилітаризм 373

Факторинг 332

Феномен «Касандри» 147

Фінансовий контроль 249

Фінансовий лізинг (лізинг з повною окупністю) 351

Фінансово-промислова група 191

Форвардний контракт 332

Форвардні вертикальні ПІІ 367

Формалізація 183

Форфетинг 332

Франчайзинг 40, 81

Фронтингова позика 332

Функціональна валюта 332

Хеджування страхування валютних ризиків 335

Хибне коло 238

Централізація 184

Цивілізаційна концепція глобального менеджменту 404

Цивілізація 430

Цивільне право 86

Шість СИГМ 187

Юридична відповідальність 381

Якісний імператив 121

Якість 296, 311

Японська модель кар’єри 59

Японський підхід до навчання менеджменту і маркетингу 58

 

 
загрузка...