загрузка...
загрузка...
Житлове господарство й житловий фонд міста PDF Друк e-mail
Менеджмент - Ремонт основних фондів - С.І. Плотницька

Житлове господарство (ЖГ) - одна з провідних підгалузей житлово-комунального господарства, що має особливе соціальне значення. Це насамперед пов'язано з тим, що функціональним призначенням житлового господарства є створення оптимальних умов для проживання населення. Таким чином, від стану і ефективності діяльності ЖГ значною мірою залежить реалізація одного з важливих елементів відносин у суспільстві - турботи про нормальні умови проживання громадян. Це є об'єктивною необхідністю для будь-якої суспільно-економічної формації, якщо вона зацікавлена у своєму стабільному розвитку.

Житлове господарство — це галузь економіки, функціональне призначення якої полягає в задоволенні потреб населення в житлових послугах, для чого вона здійснює: реконструкцію, ремонт і технічну експлуатацію житлового фонду; утримання, відповідно до санітарних вимог, місць загального користування в житлових будинках і прибудинкових територіях, надання комплексу додаткових супутніх послуг.

Виконання завдань, пов'язаних з функціональним призначенням галузі, здійснюється житлово-експлуатаційними організаціями (ЖЕО) із залученням на договірних засадах інших підприємств, насамперед комунального господарства, які виконують роботи й надають послуги, потреба в яких виникає в процесі експлуатації й обслуговування житлового фонду.

Житловий фонд - сукупність нерухомого майна, яке використовується як приміщення, незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціальні будинки (гуртожитки, будинки для самотніх пристарілих, дитячі будинки, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів, інтернати при школах і школи-інтернати), квартири, службові приміщення, інші житлові приміщення в будинках, придатних для проживання.

Житловий фонд України - одна із складових національного багатства країни. Його соціальна структура, тобто співвідношення за формами власності: державний (комунальний), відомчий, приватний - не є постійною. На сьогодні переважну частину (понад 3/4) становить державний житловий фонд. При цьому спостерігається тенденція росту частки приватного житлового фонду, і як наслідок, приватизації населенням житлового фонду місцевих Рад і відомств.

Наявність нормальних житлових умов завжди була першочерговою потребою людини. Житло забезпечує охорону людей від зовнішніх несприятливих атмосферних умов; сприяє вирішенню демографічного питання, зміцненню здоров'я, підвищенню рівня освіти населення, дає можливість користуватися комунальними, послугами й сучасними побутовими приладами й оснащенням, які полегшують домашню роботу тощо.

Діючий житловий фонд України нараховує близько 10,5 млн. будинків, які належать до різних форм власності. Фахівці виділяють приватний і усуспільнений житловий фонд. Останній, у свою чергу, складається з державного, кооперативного й колективного.

Державний житловий фонд — це фонд державних установ, підприємств і організацій (загальнодержавна власність) і фонд адміністративно-територіальних одиниць (комунальна власність).

Колективний житловий фонд — це фонд колективних і орендних підприємств, господарчих товариств, об'єднань недержавних підприємств (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни), релігійних організацій, політичних партій, об'єднань громадян і т.п.

Приватний житловий фонд - це житлові будинки, приватизовані квартири, власники яких є фізичними особами (громадянами).

Кооперативний житловий фонд — це фонд житлово-будівельних кооперативів.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.