загрузка...
загрузка...
Зміст - Фінансове право України PDF Друк e-mail
Право - Фінансове право України - Шкарупа В.К.

ЗМІСТ

Тема 1. Фінансове право як галузь права.

1. Поняття, предмет і метод фінансового права.

2. Співвідношення фінансового права з іншими галузями права.

3. Система і джерела фінансового права.

4. Наука фінансового права. Фінансова політика. Фінансова діяльність держави.

5. Фінансово-правові норми: поняття, структура, види.

6. Фінансові правовідносини.

Тема 2. Правові засади фінансового контролю в україні

1. Поняття, сутність, призначення фінансового контролю.

2. Види і методи фінансового контролю.

3. Органи та організація фінансового контролю.

Тема 3. Державні доходи та державні витрати

1. Поняття та класифікація державних і муніципальних доходів.

2. Поняття та класифікація державних і муніципальних витрат.

Тема 4 Поняття бюджету. Бюджетна система україни.

1. Поняття бюджету та бюджетної системи України, внутрішня структура бюджетів.

2. Бюджетний процес та його учасники.

3. Правове регулювання місцевого бюджетного процесу.

4. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства, відповідальність за бюджетні правопорушення .

Тема 5 Правові основи оподаткування в україні

1. Поняття податку, податкової системи, принципи оподаткування.

2. Податкове право, податкові правовідносини.

3. Правове регулювання окремих механізмів та процедур оподаткування.

Тема 6 Правова природа державного боргу. Державна позика

1. Державний борг .

Тема 7 Фінансово-правові основи регулювання банківської діяльності

1. Банківська система України та роль у ній Національного банку України.

2. Правовий статус Національного банку України.

3. Банківське регулювання і банківський нагляд.

Тема 8 Правові основи грошового обороту

1. Грошова система України.

2. Поняття та зміст грошового обороту.

3. Правове регулювання готівкових розрахунків.

4. Правове регулювання бехготівкових розрахунків.

Тема 9. Правове регулювання валютних відносин.

1. Загальна характеристика валютного правовідношення.

2. Об'єкт валютних правовідносин.

3. Суб'єкти валютних правовідносин.

4. Валютне регулювання та валютний контроль.

5. Порядок здійснення окремих видів валютних операцій.

Тема 10. Відповідальність за порушення фінансового законодавства

1. Теоретичний аспект відповідальності за порушення фінансового законодавства.

2. Адміністративна відповідальність за порушення фінансового законодавства.

3. Кримінальна відповідальність за порушення фінансового законодавства.

4. Фінансова відповідальність за порушення фінансового законодавства.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.