загрузка...
загрузка...
Зміст - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право PDF Друк e-mail
Право - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право - Антонов В.М.

ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................................. 8

Глава 1. Інтелект, інтелектуальна творчість та інтелектуальна власність................... 10

1.1.   Характеристика основних понять...................................................................... 10

1.2.   Поняття інтелектуальної власності та система її правової охорони.............................. 16

1.3.   Історія та еволюція авторського права............................................................. 25

1.4.   Основні функції та принципи авторського права............................................. 28

1.5.   Об'єкти авторського права ................................................................................ 47

Глава 2. Нормативно-правова база.......................................................................... 51

2.1.  Загальна характеристика.................................................................................... 51

2.2.  Internet-доступ до нормативно-правової бази.............................................. 53

2.3.  Конституція України, Кримінальний кодекс

та Кодекс України про адміністративні правопорушення

стосовно питань захисту інтелектуальної власності................................................. 56

2.4. Правова база в сфері охорони використання

комп'ютерних програм та баз даних.......................................................................... 58

Глава 3. Організації, які захищають авторські і суміжні права............................. 67

3.1.  Організації України ............................................................................................. 67

3.2.  Міжнародні організації......................................................................................... 76

3.3.  Концепція розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав .............. 76

3.4. Програма інтеграції України до Європейського Союзу

у галузі авторського права і суміжних прав ............................................................ 78

Глава 4. Міжнародна система охорони інтелектуальної власності............................. 90

4.1.  Значення міжнародної співпраці у сфері охорони інтелектуальної власності для України ............................... 90

4.2.  Основні завдання і напрями діяльності міжнародної системи охорони інтелектуальної власності............... 92

4.3.  Всесвітня організація інтелектуальної власності............................................... 94

4.4.  Міжнародні договори та угоди у сфері охорони промислової власності ВОІВ........................... 103

4.5.  Міжнародні конвенції і договори з охорони авторського права і суміжних прав........................ ............ 114

4.6.   Регіональні міжнародні організації з питань охорони інтелектуальної власності    125

4.7.   Участь України у створенні та діяльності Міждержавної ради
з питань охорони промислової власності країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) .....................................................  128

4.8.  Євразійська патентна конвенція, її мета і завдання. Євразійська патентна організація ..........................  131

4.9.  Багатосторонні і двостороння міжнародна співпраця у сфері охорони інтелектуальної власності........................................................................................... 133

4.10.  Міжнародна співпраця у створенні, удосконаленні та розвитку
національної законодавчо-нормативної бази у сфері охорони інтелектуальної власності в Україні ...............................................  137

4.11.  Участь України в міжнародній співпраці з питань стандартизації у сфері охорони промислової власності................  139

4.12.  Міжнародна співпраця у створенні та вдосконаленні національного
патентно-інформаційного фонду та довідково-пошукового апарату.............................................................................. 140

4.13.  Участь України в міжнародних програмах підготовки і підвищення кваліфікації фахівців з охорони інтелектуальної власності........................................................................................... 142

4.14.  Участь неурядових і громадських організацій України в міжнародній співпраці у сфері охорони інтелектуальної власності........................................................................................... 144

4.15.  Співпраця з Всесвітньою торговельною організацією .....................................  145

Глава 5. Захист інтелектуальної власності і комп'ютерного авторського права.......... 147

5.1.   Основні охоронні документи.............................................................................. 147

5.2.   Авторський договір ............................................................................................  148

5.3.   Державна реєстрація прав автора на твори науки, літератури і мистецтва .............  161

5.4.  Судовий порядок захисту прав на об'єкт інтелектуальної власності........................ 173

Глава 6. Методи оцінки інтелектуальної власності................................................. 188

6.1.   Фактор часу при оцінці....................................................................................... 188

6.2.   Оцінка ризику...................................................................................................... 201

6.3.   Метод аналізу чутливості ..................................................................................  211

6.4.   Основи методології вартісної оцінки інтелектуальної власності....................................... 212

Глава 7. Сучасні інформаційні технології та комп'ютерне авторське право...................... 230

7.1.  Поняття, завдання та напрямки правового регулювання у сфері інформаційних відносин.......................... 232

7.2.  Теоретична концепція розвитку інформаційного законодавства............................ 236

7.3.  Правовий статус учасників у сфері інформаційних відносин........................................ 241

7.4.   Права та обов'язки учасників інформаційних відносин ....................................  251

7.5.   Дослідження проблем глобальної інформаційної мережі Internet у СІЛА та країнах
Європи, формування законодавства у цій сфері...................................................................... 265

7.6.  Шляхи формування і розвитку законодавства України у сфері інформаційних відносин.......................... 269

Глава 8. Інтернет і питання права........................................................................... 279

8.1.  Загальні положення............................................................................................ 279

8.2.   Право та Інтернет............................................................................................... 281

8.3.   Доступ до Інтернету............................................................................................ 284

8.4.   Проблема відповідальності інформаційних провайдерів....................... 286

8.5.   Захист сайтів в Інтернеті ..........................  289

8.6.   Іменне право.......................................... 298

Література....................................... 307

Тезаурус.............................................................. 313

АнтоновоЛОГІЯ — Закони автора книги стосовно інтелектуальної власності і комп'ютерного авторського права............. 370

Закон України «Про авторське право і суміжні права» ............................................ 387

Концепція правової охорони комп'ютерних програм в Україні............................ 405

Закон України «Про науково-технічну інформацію»................................................ 412

Положення про дистанційну освіту (ДО) в Україні.................................................. 423

Положення про дистанційну освіту........................................................................... 426

Закон України «Про інформацію» ............................................................................. 462

Закон України «Про видавничу справу» ................................................................... 481

Постанова Кабінету Міністрів України «Про державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції» ..........  496

Положення про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції............................... 497

Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» ...................................................................................  498

Примірне тимчасове положення про фонд навчальних комп'ютерних програм........................................................... 505

Примірне тимчасове положення про реєстр навчальних комп'ютерних програм ........................................................ 507

Заява про внесення до Реєстру навчальних комп'ютерних програм ........................ 510

Свідоцтво про внесення навчальної комп'ютерної програми до реєстру навчальних комп'ютерної програм........ 511

Плагіат в Інтернеті....................................................................................................... 512

Коротка історія копірайта ..........................................................................................  513

Диктатура копірайта ...................................................................................................  515

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.