загрузка...
загрузка...
Зміст - Психологія управління PDF Друк e-mail
Психологія - Психологія управління - Максимюк П.С.

Зміст

Тема 1. Роль психології управління в системі менеджменту

1.1. Основні поняття психології управління

1.2. Історія розвитку психології управління

1.3. Психологічні закономірності управлінської діяльності

Тема 2. Особистість менеджера в організації

2.1 Поняття особистості та її структура

2.2 Характер менеджера

2.3 Визначення складу управлінських здібностей

2.4 Спрямованість особистості

2.5 Методи вивчення особистості

Тема 3. Управлінські здібності менеджера

3.1. Визначення складу управлінських здібностей

3.2. Організаторські здібності

3.3. Комунікативна компетентність керівника

Тема 4 . Емоційно-вольова регуляція станів в управлінській діяльності

4.1.Поняття емоційно-вольової регуляції станів

4.2. Проблеми психічних станів в діяльності керівника

4.3. Управління емоційним станом людини

Тема 5. Психологічні основи інформаційного забезпечення управлінської діяльності

5.1. Специфіка перцептивних процесів в управлінській діяльності

5.2. Специфіка мнемічних процесів в управлінській діяльності

5.3. Специфіка мислення в діяльності керівника

5.4. Специфіка інтелектуальних якостей керівника

Тема 6. Психологічні основи прийняття рішень

6.1. Підходи до вивчення процесів прийняття управлінських рішень

6.2. Загальна характеристика основних психологічних особливостей процесів прийняття управлінських рішень

6.3. Процесуальна організації процесів прийняття рішень

6.4. Структурна організація процесів прийняття управлінських рішень

6.5. Феноменологія процесів прийняття управлінських рішень

Тема 7. Психологічні основи функцій управління

7.1. Регулятивні процеси в управлінській діяльності

7.2. Специфіка цілеутворення, прогнозування, планування та програмування в управлінській діяльності

7.3. Психологічні основи функції організації

7.4. Психологічні основи функції контролю

7.5. Психологія мотивації

Тема 8. Психологія взаємовідносин в системах управління

8.1.Психологія керівництва й лідерства

8.2. Комунікативни процеси в діяльності керівника

8.3. Комунікативна структура організації

Тема 9. Психологічні основи організації праці та професійної діяльності

9.1. Поняття та види діяльності

9.2. Професійна придатність

9.3. Психічні стани і їхній вплив на працездатність

9.4. Психологічні фактори охорони праці і техніки безпеки

9.5. Взаємоадаптація людини та ЕОМ в системах управління

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.