Бібліотека онлайн Lection - підручники для українського студента
http://lection.com.ua/administratopr
http://lection.com.ua/administrator
Аудит - Л.М. Янчева
http://lection.com.ua/adt/audit/adt/feed/atom
Аудит - Л.М. Янчева
Аудит на відповідність
Аудитор-керівник
Аудиторська діяльність
Аудиторська вибірка
Аудиторські процедури, які проводяться для перевірки пра­цездатності і надійності системи
Етапи створення відділу внутрішнього аудиту
Контрольне середовище
Критерії оцінки аудиторських доказів
Критерії та способи визначення рівня суттєвості
Організація аудиторської діяльності в Україні
Організація та об'єкти внутрішнього аудиту
Основні вимоги до аудиту
http://lection.com.ua/audit/adt/otsinka-efektivnosti-funktsionuvannya-sistemi-vnutrishnogo-kontrolyu
Оцінка подій, що відбулися після дати складання фінансової звітності
Оцінка принципу ймовірності безперервної діяльності підприємства
Оцінка результатів аудиторських процедур
Оцінка результатів вибірки
Помилки в аудиті
Поняття аудиторських доказів та їх види
Поняття інформаційного ризику
Поняття системи внутрішнього контролю
Поняття суттєвості в аудиті
Професійна компетентність аудитора
Суттєвість стандартів аудиту у США
Умовно-позитивний аудиторський висновок
Управлінські методи контролю
Бентосні (донні) водорості
Ендоплазматична сітка (ретикулум)
Генезис і структура угруповань незакріплених ґрунтів
Основні бентосні водорості морів та океанів
Типи екоклииів незакріплених ґрунтів та їхня характеристика
Вегетаційний розвиток водоростей
Життєві форми водних макрофітів та їхня класифікація
Типи листків
http://lection.com.ua/cgi-sys/suspendedpage.cgi
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,032c40871786a8fd72d0ee0008c5498d407e0ab3/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,0b645863ccbd67a6d9f8008133d3aab35ce65133/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,0eb16997c533621a1f4b63ad02a6a4635d5a6ef0/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,10870e60ffda57edaf3da6dc276a99cb81667c29/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,1153fe5347bf6cf59810887452f7c458d6f4154d/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,1304cdb74d2aa46dc15a962451b7a55f13d151fb/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,161a985bcf6273de30143f26ae308f2d43d64f6f/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,211ba789730e03d60309f702e474530a62854a3e/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,26862ddd4b42821dd0a29ccb9efd252480d500c0/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,29589b84bfcd758c74f4db8404dcc7948ce969cd/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,30ae89710a29e5fa8f69237801533057e2827a9a/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,3a49def8c7856b6055ecf105ee296d72900abfe0/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,3a8fb72dce2b3dee903aa022f658c834a029fbeb/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,3ba6e1ad6da76666453bd42436ea076a0eace9b6/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,4298795f4ec88ae0d95cab319f63fba6437c31cd/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,4d927c7a3cf5a1b723c2b190974712ebde1362b0/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,54d3c3ff1e2ccce17a07e6fb1c43e06a2e6f9760/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,59389e493ad2f0e0f6a260af52e825457915fcf3/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,5a750dbe7e2627288055e598ad1f2966f7b60e17/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,5ac19cd7a00020ddedc89bbeb5f8922f6b9b2255/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,5b17b692905a74f3a042f252af1ab23e342a9ffa/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,6283b2083183fdb2d5a5dfc532755d637e59fb07/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,643031c560675badc52fa1b17c2e65d2414af992/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,6b578172a5a83e33c242d25cb84632c59c801a81/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,7162c40ce4722b7013c6a5e5c5e5f888abea1226/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,7741c556d5453501cef18cec6a3f4c6856172fbc/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,83050e146549df37055184811a324fa20a493d3e/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,8555d7829fcb0f503e5bc82390f071ffb5362ede/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,8b92dd124beef841aa46601e91a3db24dbe2c7b3/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,9ceecc2f5dd18b6136593d89d784779441581c06/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,9ec237f2c455e8d523d503824ae28df39d607dcb/tmpl,component/
http://www.lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,a09feb078024b066ead5e41c9081a749ed7283e3/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,a33a3c3de8ba5102c01a812d04dee30fc099217f/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,af21e09baeaafc4b1b97d66a4dc41284f5d5fe66/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcva29udHJvbC1pLXp2aXRuaXN0LXUtbWl6aG5hcm9kbmloLWtvcnBvcmF0c2l5YWgtbWl6aG5hcm9kbml5LW1lbmVkemhtZW50/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcva2VyaXZuaXRzdHZvLWkta29tdW5pa2F0c2l5aS12LW1pemhuYXJvZG5paC1rb3Jwb3JhdHNpeWFoLW1pemhuYXJvZG5peS1tZW5lZHpobWVudA==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvaW1lbm5peS1wb2themhjaGlrLW1pemhuYXJvZG5peS1tZW5lZHpobWVudA==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvaW52ZXN0aXRzaXluaS1vcGVyYXRzaXlpLW1pemhuYXJvZG5paC1rb3Jwb3JhdHNpeS1taXpobmFyb2RuaXktbWVuZWR6aG1lbnQ=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvb3JnYW5pemF0c2l5bml5LXJvenZpdG9rLW1pemhuYXJvZG5paC1rb3Jwb3JhdHNpeS1taXpobmFyb2RuaXktbWVuZWR6aG1lbnQ=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvb3Nub3ZuaS1wb255YXR0eWEta3Vyc3UtbWl6aG5hcm9kbml5LW1lbmVkemhtZW50/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvbGl0ZXJhdHVyYS1taXpobmFyb2RuaXktbWVuZWR6aG1lbnQ=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvbmF2Y2hhbG5peS1rZXlzLcKrZGVsbC1rb21w4oCZeXV0ZXIta29ycG9yZXlzaG7Cuy1taXpobmFyb2RuaXktbWVuZWR6aG1lbnQ=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvbmF2Y2hhbG5vLXRlbWF0aWNobml5LXBsYW4ta3Vyc3UtbWl6aG5hcm9kbml5LW1lbmVkemhtZW50/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvbWl6aG5hcm9kbml5LWZpbmFuc292aXktbWVuZWR6aG1lbnQtbWl6aG5hcm9kbml5LW1lbmVkemhtZW50/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvc2VyZWRvdmlzY2hlLW1pemhuYXJvZG5vZ28tbWVuZWR6aG1lbnR1LW1pemhuYXJvZG5peS1tZW5lZHpobWVudA==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvc3Bpc29rLXJpc3Vua2l2LW1pemhuYXJvZG5peS1tZW5lZHpobWVudA==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvc3Bpc29rLXRhYmxpdHMtbWl6aG5hcm9kbml5LW1lbmVkemhtZW50/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvc3Rhbm92bGVubnlhLWdsb2JhbG5vZ28tbWVuZWR6aG1lbnR1LW1pemhuYXJvZG5peS1tZW5lZHpobWVudA==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvc3RyYXRlZ2ljaG5lLXBsYW51dmFubnlhLXYtbWl6aG5hcm9kbmloLWtvcnBvcmF0c2l5YWgtbWl6aG5hcm9kbml5LW1lbmVkemhtZW50/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvc3V0LWktaGFyYWt0ZXJuaS1yaXNpLW1pemhuYXJvZG5vZ28tbWVuZWR6aG1lbnR1LW1pemhuYXJvZG5peS1tZW5lZHpobWVudA==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvcG9rYXpoY2hpay1rb21wYW5peS1pLW9yZ2FuaXphdHNpeS1taXpobmFyb2RuaXktbWVuZWR6aG1lbnQ=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvcG9rYXpoY2hpay1rZXlzaXYtcHJpa2xhZGl2LXotZ29zcG9kYXJza295aS1wcmFrdGlraS1taXpobmFyb2RuaXktbWVuZWR6aG1lbnQ=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvcGl0YW5ueWEteWFraS12aW5vc3lhdHN5YS1uYS1pc3BpdC1taXpobmFyb2RuaXktbWVuZWR6aG1lbnQ=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvcHJpeW55YXR0eWEtcmlzaGVuLXUtbWl6aG5hcm9kbmloLWtvcnBvcmF0c2l5YWgtbWl6aG5hcm9kbml5LW1lbmVkemhtZW50/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvdGlwb3ZhLXByb2dyYW1hLWt1cnN1LW1pemhuYXJvZG5peS1tZW5lZHpobWVudA==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvdGVobm9sb2dpY2huYS1wb2xpdGlrYS1taXpobmFyb2RuaWgta29ycG9yYXRzaXktbWl6aG5hcm9kbml5LW1lbmVkemhtZW50/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvdGVybWlub2xvZ2ljaG5peS1wb2themhjaGlrLW1pemhuYXJvZG5peS1tZW5lZHpobWVudA==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvdXByYXZsaW5ueWEtbHl1ZHNraW1pLXJlc3Vyc2FtaS12LW1pemhuYXJvZG5paC1rb3Jwb3JhdHNpeWFoLW1pemhuYXJvZG5peS1tZW5lZHpobWVudA==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvem1pc3QtbWl6aG5hcm9kbml5LW1lbmVkemhtZW50/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9taXpobWFuYWcvZXRpa2EtaS1zb3RzaWFsbmEtdmlkcG92aWRhbG5pc3QtbWl6aG5hcm9kbmloLWtvcnBvcmF0c2l5LW1pemhuYXJvZG5peS1tZW5lZHpobWVudA==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9tYW5hZ3Byb2QvcHJlZG1ldC10YS1tZXRvZC1tZW5lZHpobWVudHUtcHJvZHVrdGl2bm9zdGktbWVuZWR6aG1lbnQtcHJvZHVrdGl2bm9zdGk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9tYW5hZ3Byb2Qvem1pc3QtbWVuZWR6aG1lbnQtcHJvZHVrdGl2bm9zdGk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9tYW5hZ3Byb2QvenbigJl5YXpvay1tZW5lZHpobWVudHUtcHJvZHVrdGl2bm9zdGktei1pbnNoaW1pLW5hdWthbWktbWVuZWR6aG1lbnQtcHJvZHVrdGl2bm9zdGk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9yZW1vc2ZkL2Ftb3J0aXphdHNpeWEtaS16bm9zLW9m/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9yZW1vc2ZkL3JlbW9udC1vc25vdm5paC1mb25kaXYtem1pc3Q=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL21hbmFnbWVudC9yZW1vc2ZkL3Rlcm1pbmktc2x1emhiaS1rb25zdHJ1a3RzaXktaS1lbGVtZW50aXYtemhpdGxvdmloLWJ1ZGlua2l2/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHova2FtZXJhbG5lLXRyYXN1dmFubnlh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHova2FydG9ncmFmaWNobmEtcHJvZWt0c2l5YS15LXNpc3RlbWEtcGxvc2tpaC1wcnlhbW9rdXRuaWgta29vcmRpbmF0/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovb2Jyb2JrYS15LWFuYWxpei1yZXp1bHRhdGl2LXNwb3N0ZXJlemhlbg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovb2Ryb3RlaG5pY2huaS1zcG9ydWRpLXktc2tsYWQtZ2VvZGV6aWNobmloLXJvYml0LXByaS15aWgtenZlZGVubmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovb3JnYW5pemF0c2l5YS1nZW9kZXppY2huaWgtcm9iaXQtdS1idWRpdm5pdHN0dmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovb3Nub3ZuaS10aXBpLWdlb2RlemljaG5paC16bmFraXYteS15aWhuZS1yb3ptaXNjaGVubnlh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovb3Nub3ZuaS1kemhlcmVsYS1wb21pbG9rLXByaS1yb3piaXZvY2huaWgtcm9ib3RhaA==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovb3Nub3ZuaS1lbGVtZW50aS10cmFzaS10dW5lbHl1/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovb3Nub3ZuaS1wcmF2aWxhLW9iY2hpc2xlbg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovb3Nub3ZuaS1yb3piaXZvY2huaS1yb2JvdGk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovb3NvYmxpdm9zdGktbW9udGF6aHUtdGVobm9sb2dpY2hub2dvLXZzdGF0a3V2YW5ueWEtcGlkdmlzY2hlbm95aS10b2Nobm9zdGk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovb3NvYmxpdm9zdGktemFrcmlwbGVubnlhLWdlb2RlemljaG5paC1wdW5rdGl2LW5hLXRlcml0b3JpeWktbWlzdC1pLXByb21pc2xvdmloLXBsb3NjaGFkb2s=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovbGF6ZXJuaS1nZW9kZXppY2huaS1wcmlsYWRp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovbGl0c2VuenV2YW5ueWEtZ2VvZGV6aWNobmloLXJvYml0/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovbGluaXluby1rdXRvdmktbWVyZXpoaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovbm9ybWktdi1wcmludHNpcGktcm96cmFodW5rdS10b2Nobm9zdGktcm96Yml2b2NobmloLXJvYml0/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovbml2ZWx5dXZhbm55YS1wb3ZlcmhuaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovbml2ZWxpcmktbml2ZWxpcm5pLXJleWtpLW1pbGl0c2kteS1iYXNobWFraQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovbmVyaXZub3RvY2huaXN0LXZpbWlydQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovbWFnaXN0cmFsbmktdHJ1Ym9wcm92b2Rp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovbWFzc2h0YWJpLXpvYnJhemhlbm55YS1uYS1wbG9zY2hpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc2h0YXRpdmktdml6aXJuaS1sYW50c3l1Z2kteWEtZWtlcmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc2hlbWEtcG9idWRvdmktZ2VvZGV6aWNobm95aS1waWRzdGF2aS10cmFzaS10dW5lbHl1/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc2lzdGVtaS12aWRsaWt1LWNoYXN1LXkta29vcmRpbmF0/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc2lzdGVtYS16YWJlenBlY2hlbm55YS1nZW9tZXRyaWNobmloLXBhcmFtZXRyaXYtdS1idWRpdm5pdHN0dmkteS1wb3J5YWRvay1yb3pyYWh1bmt1LXlpaG5veWktdG9jaG5vc3Rp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc2tsYWQtZ2VvZGV6aWNobmloLXJvYml0LWRseWEta2FkYXN0cnU=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc2tsYWRhbm55YS12aWtvbmF2Y2hpaC1nZW5lcmFsbmloLXBsYW5pdg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc2tsYWRhbm55YS15LXJvenJhaHVua2ktcHJvZWt0dS1jaGVydm9uaWgtbGluaXk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc2tsYWRhbm55YS1wbGFudS16ZW1seWFuaWgtbWFz/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc2tsYWRhbm55YS1wbGFudS1vcmdhbml6YXRzaXlpLXJlbGVmdQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc2VyZWRueWEta3ZhZHJhdGljaG5hLWdyYW5pY2huYS15LXZpZG5vc25hLXBvbWlsa2k=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc3Bpc29rLWxpdGVyYXR1cmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc3Bvc29iaS11c3Rhbm92a2kteS12aXZpcmtpLWJ1ZGl2ZWxuaWgta29uc3RydWt0c2l5LXktdXN0YXRrdXZhbm55YS1wby12aXNvdGk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc3Bvc29iaS12aXZpcmtpLXByeWFtb2xpbml5bm9zdGk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc3Bvc29iaS15LXRvY2huaXN0LXZpem5hY2hlbm55YS1wbG9zY2gtemVtZWxuaWgtZGlseWFub2s=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc3Bvc29iaS1uaXZlbHl1dmFubnlh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc3Bvc29iaS1wbGFub3ZveWktdXN0YW5vdmtpLXktdml2aXJraS1rb25zdHJ1a3RzaXkteS11c3RhdGt1dmFubnlh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc3Bvc29iaS1wcnlhbW95aS15LXp2b3JvdG5veWkta3V0b3ZpaC16YXJ1Ym9r/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc3Bvc2liLWJpY2hub2dvLW5pdmVseXV2YW5ueWE=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc3Bvc2liLWxpbml5bm95aS16YXNpY2hraQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc3Bvc2liLXBvbHlhcm5paC1rb29yZGluYXQ=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc3Bvc2liLXByeWFtb2t1dG5paC1rb29yZGluYXQ=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc3Bvc3RlcmV6aGVubnlhLXphLW9wYWRhbWktc3BvcnVk/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc3Bvc3RlcmV6aGVubnlhLXphLWdvcml6b250YWxuaW1pLXpzdXZhbWktc3BvcnVk/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc3Bvc3RlcmV6aGVubnlhLXphLWtyZW5hbWktdHJpc2NoaW5hbWkteS16c3V2YW1p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc3RhbmRhcnRpemF0c2l5YS12LWluemhlbmVybm8tZ2VvZGV6aWNobmloLXJvYm90YWg=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovc3VjaGFzbmktbWV0b2RpLWluemhlbmVybmloLWRvc2xpZHpoZW4=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcG92aXRyeWFuaS1saW5peWktZWxla3Ryb3BlcmVkYWNoLWktenYteWF6a3U=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcG96bmFjaGthLXRvY2hub3N0aS1yZXp1bHRhdGl2LXZpbWlyaXY=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcG9idWRvdmEtYmF6aXNuaWgtb3NvdmloLXNpc3RlbS1pLXJvemJpdmthLW9zZXktbmEtdmloaWRub211LWdvcml6b250aQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcG9idWRvdmEtYnJ1a2l2dHNpLXJvemJpdm9jaG5veWktb3Nub3Zp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcG9saWdvbm9tZXRyaWNobmktbWVyZXpoaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcG9sb3ZlLXRyYXN1dmFubnlh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcG9taWxrYS1mdW5rdHNpeWktb2JtaXJ5dXZhbmloLXZlbGljaGlu/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcG9zaHVrLXBpZHplbW5paC1rb211bmlrYXRzaXk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcGVyZW5vcy1vc2V5LXktcG96bmFjaG9rLW5hLW1vbnRhemhuaS1nb3Jpem9udGk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcGVyZWRhY2hhLWtvb3JkaW5hdC15LW9yaWVudHV2YW5ueWEtZ2VvZGV6aWNobm9nby1vYmdydW50dXZhbm55YS12LXBpZHplbW5paC12aXJvYmthaA==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcGVyZWRhY2hhLXBvem5hY2hraS12LXBpZHplbW5pLXZpcm9ibGVubnlh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcGVyZXR2b3Jlbm55YS1rb29yZGluYXQ=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcGVyZXZpcmtpLWkteXVzdGlyb3ZraS1uaXZlbGlyaXY=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcGVyZXZpcmtpLXYteXVzdGlyb3ZraS10ZW9kb2xpdGl2/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcGxhbm92aS1nZW9kZXppY2huaS1tZXJlemhp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcGxhbnV2YW5ueWEteS1wcm9la3R1dmFubnlhLW1pc2tveWktdGVyaXRvcml5aQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcHJpbGFkaS12ZXJ0aWthbG5vZ28tcHJvZWt0dXZhbm55YQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcHJpbGFkaS1kbHlhLW9yaWVudHV2YW5ueWEtbmEtbWlzdHNldm9zdGk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcHJpbnRzaXBpLWdlb2RlemljaG5vZ28temFiZXpwZWNoZW5ueWEtbW9udGF6aHUtYnVkaXZlbG5paC1rb25zdC1ydWt0c2lpLXktdGVobm9sb2dpY2hub2dvLXZzdGF0a3V2YW5ueWE=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcHJpbnRzaXBpLXByb2VrdHV2YW5ueWEteS1yb3pyYWh1bm9rLXRvY2hub3N0aS1wb2J1ZG92aS1vcG9ybmloLW1lcmV6aA==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcHJpem5hY2hlbm55YS12aWRpLXktb3NvYmxpdm9zdGktcG9idWRvdmktc3Bpcm5paC1tZXJlemg=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcHJpem5hY2hlbm55YS15LW1ldG9kaS12aWtvbmF2Y2hpaC16eW9tb2s=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcHJpem5hY2hlbm55YS15LW9yZ2FuaXphdHNpeWEtcm96Yml2b2NobmloLXJvYml0/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcm96Yml2a2EtcGlkemVtbmloLWtvbXVuaWthdHNpeS1pLWdlb2RlemljaG5pLXJvYm90aS1wcmkteWloLXVrbGFkYW5ueXU=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcm96Yml2a2EtcHJvbWlzbG92aWgtc3BvcnVk/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcm96Yml2a2EtdmVyaG5veWktYnVkb3ZpLWRvcm9naQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcm96Yml2a2EtemVtbHlhbm9nby1wb2xvdG5hLWRvcm9naQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcm96Yml2a2EteS12aXZpcmthLXBpZGtyYW5vdmloLWtvbGl5/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcm96Yml2b2Nobmktcm9ib3RpLW5hLXBsb3NjaGFkdHNpLWdpZHJvdnV6bGE=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcm96Yml2b2Nobmktcm9ib3RpLXByaS16dmVkZW5uaS1vcG9yLWktcHJvbGl0bmloLWJ1ZG92LW1vc3Rh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcm96Z3JhZmthLXktbm9tZW5rbGF0dXJh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovcmlzaGVubnlhLXphdmRhbi1wby1rYXJ0YWgtaS1wbGFuYW0tei1nb3Jpem9udGFseWFtaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdGFoZW9tZXRyaWNobmEtenlvbWth/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdGVobmlrYS1iZXpwZWtpLXByaS12aWtvbmFubmktaW56aGVuZXJuby1nZW9kZXppY2huaWgtcm9iaXQ=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdGVvZG9saXRuaS1ob2Rp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdHJpbGF0ZXJhdHNpeW5pLW1lcmV6aGk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdHJpYW5ndWx5YXRzaXluaS1tZXJlemhp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdHNpdmlsbmktYnVkaW5raS15LXNrbGFkLWdlb2RlemljaG5paC1yb2JpdC1wcmkteWlobm9tdS16dmVkZW5uaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdml6bmFjaGVubnlhLWtvb3JkaW5hdC12aWRzdGFuZXktaS1rdXRpdi1uYS1wbGFuYWgtaS1rYXJ0YWg=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdmlkaS15LXphdmRhbm55YS1pbnpoZW5lcm5paC1kb3NsaWR6aGVu/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdmlkaS1kZWZvcm1hdHNpeWkteS1wcmljaGluaS15aWhub2dvLXZpbmlrbmVubnlh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdmlkaS1wb21pbG9rLXZpbWlyaXY=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdmlkbm92bGVubnlhLWRvcm96aG5veWktdHJhc2kteS1yb3piaXZrYS1rcml2aWg=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdmlrb25hdmNoaS16eW9ta2ktdi1idWRpdm5pdHN0dmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdmltaXItZ29yaXpvbnRhbG5paC1pLXZlcnRpa2FsbmloLWt1dGl2LW5hLW1pc3RzZXZvc3Rp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdmltaXItZG92emhpbmktbGluaXktZGFsZWtvbWlyYW1p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdmltaXItZG92emhpbmktbGlwbmktbWlybmltaS1wcmlsYWRhbWk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdmltaXJpLXktcG9idWRvdmktdi1nZW9kZXppeWk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdmltaXJpLXlha2ktdmlrb251eXV0c3lhLXN1cHV0bmlrb3ZpbWktcHJpeW1hY2hhbWk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdmlub3MtdS1uYXR1cnUtcHJvZWt0bm9nby1rb250dXJ1LXZvZG95bWlzY2hh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdmlub3MtdS1uYXR1cnUtcHJvZWt0bmloLWt1dGl2LWktZG92emhpbi1saW5peQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdmlub3MtdS1uYXR1cnUtcHJvZWt0bmloLXBvem5hY2hvay1saW5peS1pLXBsb3NjaGluLXByb2VrdG5vZ28tdWhpbHU=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdmlub3MtdS1uYXR1cnUteS12aXpuYWNoZW5ueWEtZ3Jhbml0cy16ZW1sZWtvcmlzdHV2YW5ueWE=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdmluZXNlbm55YS12LW5hdHVydS1hLXpha3JpcGxlbm55YS1jaGVydm9uaWgtbGluaXktb3NleS1wcm95aXpkaXYtYnVkaW5raXYtaS1zcG9ydWQ=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdmluZXNlbm55YS12LW5hdHVydS1wcm9la3R1LW9yZ2FuaXphdHNpeWktcmVsZWZ1/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdmlwcmF2bGVubnlhLXNjaG8tdnZvZHlhdC11LXJlenVsdGF0aS12aW1pcml2/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdmlyb2JuaXRzdHZvLWdlb21ldHJpY2hub2dvLW5pdmVseXV2YW5ueWE=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdmlzb3RuaS1nZW9kZXppY2huaS1tZXJlemhp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdmlzb3RuaS1vcG9ybmktbWVyZXpoaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdmxhc3Rpdm9zdGktdmlwYWRrb3ZpaC1wb21pbG9r/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovdW1vdm5pLXpuYWtpLW5hLXBsYW5haC1pLWthcnRhaA==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovem1pc3QtaW56aGVuZXJuYS1nZW9kZXppeWE=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovem5ha2ktZGx5YS16YWtyaXBsZW5ueWEtZ2VvZGV6aWNobmloLW1lcmV6aA==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovem9icmF6aGVubnlhLXplbW5veWktcG92ZXJobmktbmEtcGxvc2NoaW5pLXBsYW4ta2FydGEtcHJvZmls/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovem9icmF6aGVubnlhLXplbW5veWktcG92ZXJobmktdi10c2lmcm92b211LXZpZGk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovemF2ZGFubnlhLXktb3JnYW5pemF0c2l5YS1zcG9zdGVyZXpoZW4=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovemFnYWxuaS12aWRvbW9zdGktcHJvLWdlb2RlemljaG5pLW1lcmV6aGk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovemFnYWxuaS12aWRvbW9zdGktcHJvLXBpZHplbW5pLWtvbXVuaWthdHNpeWk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovemFnYWxuaS12aWRvbW9zdGktcHJvLXR1bmVsaS15LXNwb3NvYmkteWlobm9nby1zcG9ydWRp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovemFnYWxuZS1wb255YXR0eWEtcHJvLXplbWVsbml5LWthZGFzdHI=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovemFrcmlwbGVubnlhLW9zZXktc3BvcnVk/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovenlvbWthLXBpZHplbW5paC1rb211bmlrYXRzaXk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovenlvbWthLXktem5pbWFsbmUtb2JncnVudHV2YW5ueWE=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovYW5hbGl0aWNobml5LW1ldG9kLXp5b21raQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovYW5hbGl0aWNobml5LXJvenJhaHVub2stdHJhc2ktdHVuZWx5dQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovYWVyb2ZvdG90b3BvZ3JhZmljaG5hLXktZm90b3Rlb2RvbGl0bmEtenlvbWtp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovYXppbXV0aS1ydW1iaS1kaXJla3RzaXluaS1rdXRpLXktemFsZXpobm9zdGktbWl6aC1uaW1p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovZ2VvZGV6aWNobmEtcGlkZ290b3ZrYS1wcm9la3R1/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovZ2VvZGV6aWNobmEtYnVkaXZlbG5hLXNpdGth/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovZ2VvZGV6aWNobmktcm96bGl2b2Nobmktcm9ib3RpLXByaS1waWR6ZW1ub211LWJ1ZGl2bml0c3R2aQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovZ2VvZGV6aWNobmktcm9ib3RpLXByaS16dmVkZW5uaS1idWRpbmtpdi16LW1vbm9saXRub2dvLXphbGl6b2JldG9uYS15LXRzZWdlbG5paC1idWRpbmtpdg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovZ2VvZGV6aWNobmktcm9ib3RpLXByaS16dmVkZW5uaS1uYWR6ZW1ub3lpLWNoYXN0aW5pLXpiaXJuaWgtYnVkaW5raXY=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovZ2VvZGV6aWNobmktcm9ib3RpLXByaS16dmVkZW5uaS1waWR6ZW1ub3lpLWNoYXN0aW5pLWJ1ZGlua2l2/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovZ2VvZGV6aWNobmktcm9ib3RpLXByaS1idWRpdm5pdHN0dmktc3BvcnVkLWJhc2h0b3ZvZ28tdGlwdQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovZ2VvZGV6aWNobmktcm9ib3RpLXByaS1idWRpdm5pdHN0dmktYWVz/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovZ2VvZGV6aWNobmktcm9ib3RpLXByaS1naWRyb21lbGlvcmF0aXZub211LWJ1ZGl2bml0c3R2aQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovZ2VvZGV6aWNobmktcm9ib3RpLXByaS1zY2hpdG92aXktcHJvaG9kdHNp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovZ2VvZGV6aWNobmUtb2JncnVudHV2YW5ueWEtdi1waWR6ZW1uaWgtdmlyb2JrYWg=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovZ2VvZGV6aWNobmUtb2JncnVudHV2YW5ueWEtZGx5YS1idWRpdm5pdHN0dmEtZ2lkcm90ZWhuaWNobmloLXNwb3J1ZHpoZW4=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovZ2VvZGV6aWNobmUtemFiZXpwZWNoZW5ueWEtbW9udGF6aG5paC1yb2JpdC1uYS1naWRyb3Z1emxp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovZ2xvYmFsbmktc2lzdGVtaS12aXpuYWNoZW5ueWEtbWlzdHN5YS1yb3p0YXNodXZhbm55YS1uYXZzdGFyLWktZ2xvbmFzcw==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovZG9zbGlkemhlbm55YS1kbHlhLWxpbml5bmloLXNwb3J1ZA==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovZG9zbGlkemhlbm55YS1tYXlkYW5jaGlrb3ZpaC1zcG9ydWQ=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovZm9ybWEtemVtbGkteWEtdml6bmFjaGVubnlhLXBvbG96aGVubnlhLXRvY2hvay1uYS16ZW1uaXktcG92ZXJobmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovZm9ybWktcmVsZWZ1LWkteW9nby16b2JyYXpoZW5ueWE=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2dlb2Rlc3kvaW5nZHovZWxla3Ryb25uaS10ZW9kb2xpdGkteS10YWhlb21ldHJp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2hpc3Rvcnkva3NibC9rb3phdHNraS1zbG9iaWRza2ktcG9sa2ktdS1kcnVnaXktcG9sb3ZpbmkteHZpaS1wZXJzaGl5LXBvbG92aW5peHZpaWljdC16bWlzdA==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2hpc3RvcnkvZ2VvZ3JhZml5YS10YS1pc3Rvcml5YS1pc3BhbmlpL3pvdm5pc2hueWEtcG9saXRpa2Eta2F0b2xpdHNraWgtZ29zdWRhcml2/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L21ldG9kaWNobmktdmtheml2a2ktZG8tdml2Y2hlbm55YS10ZW1pLTMtaW52ZXN0aXRzaXluaXktYW5hbGl6/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L21ldG9kaWNobmktdmtheml2a2ktZG8tdml2Y2hlbm55YS10ZW1pLTQtaW52ZXN0aXRzaXluaXktYW5hbGl6/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L21ldG9kaWNobmktdmtheml2a2ktZG8tdml2Y2hlbm55YS10ZW1pLTUtaW52ZXN0aXRzaXluaXktYW5hbGl6/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L21ldGEtaS16YXZkYW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmktaW52ZXN0aXRzaXluaXktYW5hbGl6/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L29zbm92bmEtdGVybWlub2xvZ2l5YS00LWludmVzdGl0c2l5bml5LWFuYWxpeg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L29zbm92bmEtdGVybWlub2xvZ2l5YS0yLWludmVzdGl0c2l5bml5LWFuYWxpeg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L29zbm92bmEtdGVybWlub2xvZ2l5YS0zLWludmVzdGl0c2l5bml5LWFuYWxpeg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L2tvbnRyb2xuaS16YXBpdGFubnlhLTItaW52ZXN0aXRzaXluaXktYW5hbGl6/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L2tvbnRyb2xuaS16YXBpdGFubnlhLTQtaW52ZXN0aXRzaXluaXktYW5hbGl6/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L2tyaXRlcml5aS1vdHNpbnl1dmFubnlhLXpuYW4tcGlkLWNoYXMtaXNwaXR1LWludmVzdGl0c2l5bml5LWFuYWxpeg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L2tyaXRlcml5aS1vdHNpbnl1dmFubnlhLXpuYW4temEtcmV6dWx0YXRhbWktcG90b2Nobm9nby1rb250cm9seXUtaW52ZXN0aXRzaXluaXktYW5hbGl6/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L2xpdGVyYXR1cmEtMy1pbnZlc3RpdHNpeW5peS1hbmFsaXo=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L2xpdGVyYXR1cmEtNC1pbnZlc3RpdHNpeW5peS1hbmFsaXo=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L3BlcmVsaWstZWt6YW1lbmF0c2l5bmloLXphdmRhbi1pbnZlc3RpdHNpeW5peS1hbmFsaXo=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L3BpZGdvdG92a2EtcmVmZXJhdGl2LWludmVzdGl0c2l5bml5LWFuYWxpeg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L3BsYW5pLXNlbWluYXJza2loLXphbnlhdC00LWludmVzdGl0c2l5bml5LWFuYWxpeg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L3BsYW5pLXNlbWluYXJza2loLXphbnlhdC01LWludmVzdGl0c2l5bml5LWFuYWxpeg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L3Npc3RlbWEtcG90b2Nobm9nby1rb250cm9seXUtaW52ZXN0aXRzaXluaXktYW5hbGl6/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L3Npc3RlbWEtcGlkc3Vta292b2dvLWtvbnRyb2x5dS1pbnZlc3RpdHNpeW5peS1hbmFsaXo=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L3phZ2FsbmEtcGlkc3Vta292YS1vdHNpbmthLXotZGlzdHNpcGxpbmktaW52ZXN0aXRzaXluaXktYW5hbGl6/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L3ptaXN0LWludmVzdGl0c2l5bml5LWFuYWxpeg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L3RlbWF0aWNobml5LXBsYW4tei1kaXN0c2lwbGluaS1pbnZlc3RpdHNpeW5peS1hbmFsaXo=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L3RlbWktcmVmZXJhdGl2LWludmVzdGl0c2l5bml5LWFuYWxpeg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L3RpcG92aS10ZXN0aS1kbHlhLXByb3ZlZGVubnlhLXBlcnNob2dvLWV0YXB1LWJsb2Nobm8tbW9kdWxub2dvLWtvbnRyb2x5dS1pbnZlc3RpdHNpeW5peS1hbmFsaXo=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L3RpcG92aS16YWRhY2hpLTQtaW52ZXN0aXRzaXluaXktYW5hbGl6/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L3RpcG92aS16YWRhY2hpLTUtaW52ZXN0aXRzaXluaXktYW5hbGl6/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L3RpcG92aS16YWRhY2hpLXZpa29yaXN0b3Z1dmFuaS1kbHlhLWZvcm11dmFubnlhLWtvbXBsZWtzbm95aS12aXJvYm5pY2hveWktc2l0dWF0c2l5aS1kcnVnb2dvLWV0YXB1LWJsb2Nobm8tbW9kdWxub2dvLWtvbnRyb2x5dS1pbnZlc3RpdHNpeW5peS1hbmFsaXo=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2ludmVzdG1lbnQvaW52ZXN0YW5hbGl6L3ZzdHVwLWludmVzdGl0c2l5bml5LWFuYWxpeg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvb3Nub3ZuaS12aW1vZ2ktZG8tem5hbi10YS12bWluLWtvbXVuaWthdGl2bmktcHJvdHNlc2ktdS1uYXZjaGFubmktbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvbGl0ZXJhdHVyYS16LWt1cnN1LWtvbXVuaWthdGl2bmktcHJvdHNlc2ktdS1uYXZjaGFubmktbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvbGl0ZXJhdHVyYS1kbHlhLXBvZ2xpYmxlbm9nby12aXZjaGVubnlhLXRlbWkta29tdW5pa2F0aXZuaS1wcm90c2VzaS11LW5hdmNoYW5uaS1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvbGl0ZXJhdHVyYS1kbHlhLXBvZ2xpYmxlbm9nby12aXZjaGVubnlhLXRlbWktMi1rb211bmlrYXRpdm5pLXByb3RzZXNpLXUtbmF2Y2hhbm5pLW5hdmNoYWxuby1tZXRvZGljaG5peS1wb3NpYm5pay1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm9nby12aXZjaGVubnlhLWRpc3RzaXBsaW5p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvbGl0ZXJhdHVyYS1kbHlhLXBvZ2xpYmxlbm9nby12aXZjaGVubnlhLXRlbWktMy1rb211bmlrYXRpdm5pLXByb3RzZXNpLXUtbmF2Y2hhbm5pLW5hdmNoYWxuby1tZXRvZGljaG5peS1wb3NpYm5pay1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm9nby12aXZjaGVubnlhLWRpc3RzaXBsaW5p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvbGl0ZXJhdHVyYS1kbHlhLXBvZ2xpYmxlbm9nby12aXZjaGVubnlhLXRlbWktNi1rb211bmlrYXRpdm5pLXByb3RzZXNpLXUtbmF2Y2hhbm5pLW5hdmNoYWxuby1tZXRvZGljaG5peS1wb3NpYm5pay1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm9nby12aXZjaGVubnlhLWRpc3RzaXBsaW5p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvbGl0ZXJhdHVyYS1kbHlhLXBvZ2xpYmxlbm9nby12aXZjaGVubnlhLXRlbWktNS1rb211bmlrYXRpdm5pLXByb3RzZXNpLXUtbmF2Y2hhbm5pLW5hdmNoYWxuby1tZXRvZGljaG5peS1wb3NpYm5pay1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm9nby12aXZjaGVubnlhLWRpc3RzaXBsaW5p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvbmF2Y2hhbG5pLXRzaWxpLTIta29tdW5pa2F0aXZuaS1wcm90c2VzaS11LW5hdmNoYW5uaS1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvbmF2Y2hhbG5pLXRzaWxpLTMta29tdW5pa2F0aXZuaS1wcm90c2VzaS11LW5hdmNoYW5uaS1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvbmF2Y2hhbG5pLXRzaWxpLTQta29tdW5pa2F0aXZuaS1wcm90c2VzaS11LW5hdmNoYW5uaS1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvbmF2Y2hhbG5pLXRzaWxpLTUta29tdW5pa2F0aXZuaS1wcm90c2VzaS11LW5hdmNoYW5uaS1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvbmF2Y2hhbG5pLXRzaWxpLTYta29tdW5pa2F0aXZuaS1wcm90c2VzaS11LW5hdmNoYW5uaS1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvbmF2Y2hhbG5pLXRzaWxpLWtvbXVuaWthdGl2bmktcHJvdHNlc2ktdS1uYXZjaGFubmktbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvbWV0b2RpY2huaS12a2F6aXZraS1zY2hvZG8tcGlkZ290b3ZraS1pbmRpdmlkdWFsbmloLXphdmRhbi16LWt1cnN1LcKra3BuwrstcGlkLWNoYXMtdmlrb25hbm55YS1rdXJzb3ZveWktcm9ib3RpLXotbWV0b2Rpa2ktdmlrbGFkYW5ueWEtZWtvbm9taWtpLXRhLXByb2hvZHpoZW5ueWEtcGVkYWdvZ2ljaG5veWktcHJha3Rpa2kta29tdW5pa2F0aXZuaS1wcm90c2VzaS11LW5hdmNoYW5uaS1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvbWV0b2RpY2huZS16YWJlenBlY2hlbm55YS10ZW9yZXRpY2hub2dvLW9wYW51dmFubnlhLXRlbWktc3J0bS00LWtvbXVuaWthdGl2bmktcHJvdHNlc2ktdS1uYXZjaGFubmktbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvbWV0b2RpY2huZS16YWJlenBlY2hlbm55YS10ZW9yZXRpY2hub2dvLW9wYW51dmFubnlhLXRlbWktc3J0bS01LWtvbXVuaWthdGl2bmktcHJvdHNlc2ktdS1uYXZjaGFubmktbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvbWV0b2RpY2huZS16YWJlenBlY2hlbm55YS10ZW9yZXRpY2hub2dvLW9wYW51dmFubnlhLXRlbWktc3J0bS0yLWtvbXVuaWthdGl2bmktcHJvdHNlc2ktdS1uYXZjaGFubmktbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvbWV0b2RpY2huZS16YWJlenBlY2hlbm55YS10ZW9yZXRpY2hub2dvLW9wYW51dmFubnlhLXRlbWktc3J0bS0zLWtvbXVuaWthdGl2bmktcHJvdHNlc2ktdS1uYXZjaGFubmktbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvbWV0b2RpY2huZS16YWJlenBlY2hlbm55YS10ZW9yZXRpY2hub2dvLW9wYW51dmFubnlhLXRlbWktc3J0bS1rb211bmlrYXRpdm5pLXByb3RzZXNpLXUtbmF2Y2hhbm5pLW5hdmNoYWxuby1tZXRvZGljaG5peS1wb3NpYm5pay1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm9nby12aXZjaGVubnlhLWRpc3RzaXBsaW5p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvbWV0b2RpY2huZS16YWJlenBlY2hlbm55YS1zYW1vc3RpeW5veWktcGlkZ290b3ZraS1zdHVkZW50aXYtZG8tcHJha3RpY2huaWgtemFueWF0LXRhLWRseWEtcm9ib3RpLXYtZ3J1cGFoLXNwcHotdGEtcHotNi1rb211bmlrYXRpdm5pLXByb3RzZXNpLXUtbmF2Y2hhbm5pLW5hdmNoYWxuby1tZXRvZGljaG5peS1wb3NpYm5pay1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm9nby12aXZjaGVubnlhLWRpc3RzaXBsaW5p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvc2Ftb3N0aXluYS1yb2JvdGEtei1rdXJzdS3Cq2twbsK7LWtvbXVuaWthdGl2bmktcHJvdHNlc2ktdS1uYXZjaGFubmktbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvcGlkc3Vta292aXkta29udHJvbC16bmFuLXota3Vyc3UtwqtrcG7Cuy1rb211bmlrYXRpdm5pLXByb3RzZXNpLXUtbmF2Y2hhbm5pLW5hdmNoYWxuby1tZXRvZGljaG5peS1wb3NpYm5pay1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm9nby12aXZjaGVubnlhLWRpc3RzaXBsaW5p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvcHJvZ3JhbWEta3Vyc3Uta29tdW5pa2F0aWNobmktcHJvdHNlc2ktdS1uYXZjaGFubmkta29tdW5pa2F0aXZuaS1wcm90c2VzaS11LW5hdmNoYW5uaS1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvcmV5dGluZ292ZS1vdHNpbnl1dmFubnlhLXZpa29uYW5ueWEtemF2ZGFuLXota3Vyc3UtwqtrcG7Cuy1rb211bmlrYXRpdm5pLXByb3RzZXNpLXUtbmF2Y2hhbm5pLW5hdmNoYWxuby1tZXRvZGljaG5peS1wb3NpYm5pay1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm9nby12aXZjaGVubnlhLWRpc3RzaXBsaW5p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvdGVtYXRpY2huaXktcGxhbi16YW55YXQtei1rdXJzdS3Cq2twbsK7LXRhLXphdmRhbm55YS1kbHlhLXJvYm90aS16YS1va3JlbWltaS10ZW1hbWkta29tdW5pa2F0aXZuaS1wcm90c2VzaS11LW5hdmNoYW5uaS1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvdGVybWlub2xvZ2ljaG5peS1zbG92bmlrLWtvbXVuaWthdGl2bmktcHJvdHNlc2ktdS1uYXZjaGFubmktbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvdmltb2dpLWRvLXJvYm90aS1zdHVkZW50aXYtdGEtcG90b2Nobml5LWtvbnRyb2wtem5hbi16LWt1cnN1LcKra3Buwrsta29tdW5pa2F0aXZuaS1wcm90c2VzaS11LW5hdmNoYW5uaS1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvdnV6bG92aS1waXRhbm55YS00LWtvbXVuaWthdGl2bmktcHJvdHNlc2ktdS1uYXZjaGFubmktbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvdnV6bG92aS1waXRhbm55YS01LWtvbXVuaWthdGl2bmktcHJvdHNlc2ktdS1uYXZjaGFubmktbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvdnV6bG92aS1waXRhbm55YS02LWtvbXVuaWthdGl2bmktcHJvdHNlc2ktdS1uYXZjaGFubmktbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvdnV6bG92aS1waXRhbm55YS0yLWtvbXVuaWthdGl2bmktcHJvdHNlc2ktdS1uYXZjaGFubmktbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvdnV6bG92aS1waXRhbm55YS0zLWtvbXVuaWthdGl2bmktcHJvdHNlc2ktdS1uYXZjaGFubmktbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvdnV6bG92aS1waXRhbm55YS1rb211bmlrYXRpdm5pLXByb3RzZXNpLXUtbmF2Y2hhbm5pLW5hdmNoYWxuby1tZXRvZGljaG5peS1wb3NpYm5pay1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm9nby12aXZjaGVubnlhLWRpc3RzaXBsaW5p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvem1pc3Qta29tdW5pa2F0aXZuaS1wcm90c2VzaS11LW5hdmNoYW5uaS1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvemF2ZGFubnlhLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub3lpLXBpZGdvdG92a2ktc3R1ZGVudGl2LWRvLXByYWt0aWNobmloLXphbnlhdC10YS1kbHlhLXJvYm90aS12LWdydXBhaC1zcHB6LXRhLXB6LTIta29tdW5pa2F0aXZuaS1wcm90c2VzaS11LW5hdmNoYW5uaS1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvemF2ZGFubnlhLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub3lpLXBpZGdvdG92a2ktc3R1ZGVudGl2LWRvLXByYWt0aWNobmloLXphbnlhdC10YS1kbHlhLXJvYm90aS12LWdydXBhaC1zcHB6LXRhLXB6LTMta29tdW5pa2F0aXZuaS1wcm90c2VzaS11LW5hdmNoYW5uaS1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvemF2ZGFubnlhLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub3lpLXBpZGdvdG92a2ktc3R1ZGVudGl2LWRvLXByYWt0aWNobmloLXphbnlhdC10YS1kbHlhLXJvYm90aS12LWdydXBhaC1zcHB6LXRhLXB6LTQt/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvemF2ZGFubnlhLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub3lpLXBpZGdvdG92a2ktc3R1ZGVudGl2LWRvLXByYWt0aWNobmloLXphbnlhdC10YS1kbHlhLXJvYm90aS12LWdydXBhaC1zcHB6LXRhLXB6LWtvbXVuaWthdGl2bmktcHJvdHNlc2ktdS1uYXZjaGFubmktbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvemF2ZGFubnlhLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub3lpLXJvYm90aS1zdHVkZW50aXYtZG8tcHJha3RpY2huaWgtemFueWF0LXRhLWRseWEtcm9ib3RpLXYtZ3J1cGFoLXNwcHotdGEtcHotNS1rb211bmlrYXRpdm5pLXByb3RzZXNpLXUtbmF2Y2hhbm5pLW5hdmNoYWxuby1tZXRvZGljaG5peS1wb3NpYm5pay1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm9nby12aXZjaGVubnlhLWRpc3RzaXBsaW5p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2twbi9rcG5ubXBzdmQvZm9ybWktdGEtbWV0b2RpLW5hdmNoYW5ueWEtei1rdXJzdS3Cq2twbsK7LWtvbXVuaWthdGl2bmktcHJvdHNlc2ktdS1uYXZjaGFubmktbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2Vjb25vbWljcy9pbm5lY28vaW5ub3ZhdHNpeW5hLWVrb25vbWlrYS16bWlzdA==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2Vjb25vbWljcy9pbm5lY28vaW5ub3ZhdHNpeW5hLXBvbGl0aWthLXBpZHByaWVtc3R2YS1vcmdhbml6YXRzaXlp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2Vjb25vbWljcy9vcmFnY3BsL3ptaXN0LW9yZ2FuaXphdHNpeWEtYWdyb3Byb21pc2xvdm9nby1rb21wbGVrc3U=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2Vjb25vbWV0cnkvZWNuYXZwb3Mvem1pc3QtZWtvbm9tZXRyaXlhLW5hdmNoYWxuaXktcG9zaWJuaWs=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2VuZ2xpc2gvYW5nbG1vdmFrdW4va2V5cy10by1leGVyY2lzZXMtYW5nbGl5c2thLW1vdmE=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2VuZ2xpc2gvYW5nbG1vdmFrdW4vcGVyZWRtb3ZhLWFuZ2xpeXNrYS1tb3Zh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2VuZ2xpc2gvYW5nbG1vdmFrdW4vcmVmZXJlbmNlLWxpc3QtYW5nbGl5c2thLW1vdmE=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2VuZ2xpc2gvYW5nbG1vdmFrdW4vdW5pdC00LWFuZ2xpeXNrYS1tb3Zh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2VuZ2xpc2gvYW5nbG1vdmFrdW4vdW5pdC01LWFuZ2xpeXNrYS1tb3Zh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2VuZ2xpc2gvYW5nbG1vdmFrdW4vdW5pdC02LWFuZ2xpeXNrYS1tb3Zh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2VuZ2xpc2gvYW5nbG1vdmFrdW4vdW5pdC03LWFuZ2xpeXNrYS1tb3Zh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2VuZ2xpc2gvYW5nbG1vdmFrdW4vdW5pdC04LWFuZ2xpeXNrYS1tb3Zh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2VuZ2xpc2gvYW5nbG1vdmFrdW4vdW5pdC05LWFuZ2xpeXNrYS1tb3Zh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2VuZ2xpc2gvYW5nbG1vdmFrdW4vdW5pdC0xLWFuZ2xpeXNrYS1tb3Zh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2VuZ2xpc2gvYW5nbG1vdmFrdW4vdW5pdC0xMC1hbmdsaXlza2EtbW92YQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2VuZ2xpc2gvYW5nbG1vdmFrdW4vdW5pdC0xMi1hbmdsaXlza2EtbW92YQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2VuZ2xpc2gvYW5nbG1vdmFrdW4vdW5pdC0xMS1hbmdsaXlza2EtbW92YQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2VuZ2xpc2gvYW5nbG1vdmFrdW4vdW5pdC0xNS1hbmdsaXlza2EtbW92YQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2VuZ2xpc2gvYW5nbG1vdmFrdW4vdW5pdC0zLWFuZ2xpeXNrYS1tb3Zh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2VuZ2xpc2gvYW5nbG1vdmFrdW4vem1pc3QtYW5nbGl5c2thLW1vdmE=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2VuZ2xpc2gvYW5nbG1vdmFrdW4vZ3JhbW1hci1hbmdsaXlza2EtbW92YQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2xvZ2lrL25tcHN2ZC91bW92aXZpZC1sb2dpa2EtbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2xvZ2lrL25tcHN2ZC92aXpuYWNoZW5ueWEtYmF6b3ZpaC1wb255YXQtbG9naWthLW5hdmNoYWxuby1tZXRvZGljaG5peS1wb3NpYm5pay1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm9nby12aXZjaGVubnlhLWRpc3RzaXBsaW5p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2xvZ2lrL25tcHN2ZC96bWlzdC1sb2dpa2EtbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2xvZ2lrL25tcHN2ZC9la3NrdXJzLXYtaXN0b3JpeXUtbG9naWtpLWxvZ2lrYS1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2xvZ2lrL25tcHN2ZC9odG8tZS1odG8tbG9naWthLW5hdmNoYWxuby1tZXRvZGljaG5peS1wb3NpYm5pay1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm9nby12aXZjaGVubnlhLWRpc3RzaXBsaW5p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2xvZ2lrL25tcHN2ZC9sb2dpY2huaS1vc25vdmktdGVvcml5aS1hcmd1bWVudGF0c2l5aS1sb2dpa2EtbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2xvZ2lrL25tcHN2ZC9vc25vdm5pLXpha29uaS1sb2dpa2ktbG9naWthLW5hdmNoYWxuby1tZXRvZGljaG5peS1wb3NpYm5pay1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm9nby12aXZjaGVubnlhLWRpc3RzaXBsaW5p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2xvZ2lrL25tcHN2ZC9wcm9ncmFtYS1rdXJzdS1sb2dpa2ktbG9naWthLW5hdmNoYWxuby1tZXRvZGljaG5peS1wb3NpYm5pay1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm9nby12aXZjaGVubnlhLWRpc3RzaXBsaW5p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2xvZ2lrL25tcHN2ZC9wcmVkbWV0LXN0cnVrdHVyYS10YS16YXZkYW5ueWEtbG9naWtpLWxvZ2lrYS1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2xvZ2lrL25tcHN2ZC9zaW12b2xpLWxvZ2lraS1sb2dpa2EtbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL2xvZ2lrL25tcHN2ZC9zdWR6aGVubnlhLWxvZ2lrYS1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BoaWxvc29waHkvcHJlZHBoL3BlcmVkbW92YS1wcmVkbWV0LWktcHJvYmxlbWF0aWthLWtsYXNpY2hub3lpLXRhLW5la2xhc2ljaG5veWktZmlsb3NvZml5aQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BoaWxvc29waHkvcHJlZHBoL3ptaXN0LXByZWRtZXQtaS1wcm9ibGVtYXRpa2Eta2xhc2ljaG5veWktdGEtbmVrbGFzaWNobm95aS1maWxvc29maXlp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BoaWxvc29waHkvZmlubmF1L3ptaXN0LWZpbG9zb2ZpeWEtbmF1a2k=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BoeXNpY3Mvc3ZpdGVjL3N2aXRsb3RlaG5pa2Etem1pc3Q=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BoeXNpY3MvZGpzdmwvZHpoZXJlbGEtc3ZpdGxhLXptaXN0/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2l2bGNhcHIva29uc3RpdHV0c2l5YS11a3JheWluaS1rcmltaW5hbG5peS1rb2Rla3MtdGEta29kZWtzLXVrcmF5aW5pLXByby1hZG1pbmlzdHJhdGl2bmktcHJhdm9wb3J1c2hlbm55YS1zdG9zb3Zuby1waXRhbi16YWhpc3R1LWludGVsZWt0dWFsbm95aS12bGFzbm9zdGktaW50ZWxla3R1YWxuYS12bGFzbmlzdC1pLWtvbXAteXV0ZXJuZS1hdnRvcnNrZS1wcmF2bw==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2l2bGNhcHIva29udHNlcHRzaXlhLXByYXZvdm95aS1vaG9yb25pLWtvbXAteXV0ZXJuaWgtcHJvZ3JhbS12LXVrcmF5aW5pLWludGVsZWt0dWFsbmEtdmxhc25pc3QtaS1rb21wLXl1dGVybmUtYXZ0b3Jza2UtcHJhdm8=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2l2bGNhcHIvaW50ZXJuZXQtZG9zdHVwLWRvLW5vcm1hdGl2bm8tcHJhdm92b3lpLWJhemktaW50ZWxla3R1YWxuYS12bGFzbmlzdC1pLWtvbXAteXV0ZXJuZS1hdnRvcnNrZS1wcmF2bw==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2l2bGNhcHIvb3Nub3ZpLW1ldG9kb2xvZ2l5aS12YXJ0aXNub3lpLW90c2lua2ktaW50ZWxla3R1YWxub3lpLXZsYXNub3N0aS1pbnRlbGVrdHVhbG5hLXZsYXNuaXN0LWkta29tcC15dXRlcm5lLWF2dG9yc2tlLXByYXZv/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2l2bGNhcHIvc2hseWFoaS1mb3JtdXZhbm55YS1pLXJvenZpdGt1LXpha29ub2RhdnN0dmEtdWtyYXlpbmktdS1zZmVyaS1pbmZvcm1hdHNpeW5paC12aWRub3Npbi1pbnRlbGVrdHVhbG5hLXZsYXNuaXN0LWkta29tcC15dXRlcm5lLWF2dG9yc2tlLXByYXZv/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2l2bGNhcHIvcHJhdm92YS1iYXphLXYtc2Zlcmktb2hvcm9uaS12aWtvcmlzdGFubnlhLWtvbXAteXV0ZXJuaWgtcHJvZ3JhbS10YS1iYXotZGFuaWgtaW50ZWxla3R1YWxuYS12bGFzbmlzdC1pLWtvbXAteXV0ZXJuZS1hdnRvcnNrZS1wcmF2bw==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2l2bGNhcHIvdnNlc3ZpdG55YS1vcmdhbml6YXRzaXlhLWludGVsZWt0dWFsbm95aS12bGFzbm9zdGktaW50ZWxla3R1YWxuYS12bGFzbmlzdC1pLWtvbXAteXV0ZXJuZS1hdnRvcnNrZS1wcmF2bw==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2l2bGNhcHIvem1pc3QtaW50ZWxla3R1YWxuYS12bGFzbmlzdC1pLWtvbXAteXV0ZXJuZS1hdnRvcnNrZS1wcmF2bw==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsva29uc3RpdHV0c2l5bm8tcHJhdm92aS12aWRub3NpbmktdGEteWloLXN1YuKAmWVrdGkta29uc3RpdHV0c2l5bmUtcHJhdm8temFydWJpemhuaWgta3JheWlu/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsva29uc3RpdHV0c2l5bm8tcHJhdm92aXktaW5zdGl0dXQtdmlib3Jpdi1rb25zdGl0dXRzaXluZS1wcmF2by16YXJ1Yml6aG5paC1rcmF5aW4=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsva29uc3RpdHV0c2l5bm8tcHJhdm92ZS1yZWd1bHl1dmFubnlhLWtvbnN0aXR1dHNpeW5lLXByYXZvLXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsva29uc3RpdHV0c2l5bmktaW5zdGl0dXRpLXJlZmVyZW5kdW11LXRhLW5hcm9kbm95aS1pbml0c2lhdGl2aS1rb25zdGl0dXRzaXluZS1wcmF2by16YXJ1Yml6aG5paC1rcmF5aW4=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsva29uc3RpdHV0c2l5bmktcHJpbnRzaXBpLW9yZ2FuaXphdHNpeWktZGEtZGl5YWxub3N0aS1wb2xpdGljaG5paC1wYXJ0aXktdS16YXJ1Yml6aG5paC1rcmF5aW5haC1rb25zdGl0dXRzaXluZS1wcmF2by16YXJ1Yml6aG5paC1rcmF5aW4=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsva29uc3RpdHV0c2l5bmktcHJpbnRzaXBpLWR1aG92bm9nby16aGl0dHlhLXN1c3BpbHN0dmE=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsva29uc3RpdHV0c2l5bmktcHJpbnRzaXBpLWVrb25vbWljaG5veWktb3JnYW5pemF0c2l5aS1zdXNwaWxzdHZhLWtvbnN0aXR1dHNpeW5lLXByYXZvLXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsva29uc3RpdHV0c2l5bmktcHJpbnRzaXBpLXBvbGl0aWNobmloLXZpZG5vc2luLWtvbnN0aXR1dHNpeW5lLXByYXZvLXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsva29uc3RpdHV0c2l5bmktcHJpbnRzaXBpLXNvdHNpYWxuaWgtdmlkbm9zaW4tdS16YXJ1Yml6aG5paC1rcmF5aW5haC1rb25zdGl0dXRzaXluZS1wcmF2by16YXJ1Yml6aG5paC1rcmF5aW4=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsva29uc3RpdHV0c2l5bml5LWluc3RpdHV0LWZvcm1pLXByYXZsaW5ueWEta29uc3RpdHV0c2l5bmUtcHJhdm8temFydWJpemhuaWgta3JheWlu/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsva29uc3RpdHV0c2l5bml5LWluc3RpdHV0LWZvcm1pLXRlcml0b3JpYWxuby1wb2xpdGljaG5veWktb3JnYW5pemF0c2l5aS1kZXJ6aGF2aS11LXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbmFoLWtvbnN0aXR1dHNpeW5lLXByYXZvLXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsva29uc3RpdHV0c2l5bml5LWluc3RpdHV0LXBvbGl0aWNobm9nby1yZXpoaW11LXYtemFydWJpemhuaWgta3JheWluYWgta29uc3RpdHV0c2l5bmUtcHJhdm8temFydWJpemhuaWgta3JheWlu/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsva29uc3RpdHV0c2l5bmUtcHJhdm8temFydWJpemhuaWgta3JheWluLXlhay1uYXZjaGFsbmEtZGlzdHNpcGxpbmEta29uc3RpdHV0c2l5bmUtcHJhdm8temFydWJpemhuaWgta3JheWlu/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsva29udHNlcHRzaXlhLWZvcm1pLWRlcnpoYXZpLXUta29uc3RpdHV0c2l5bm9tdS1wcmF2aS1rb25zdGl0dXRzaXluZS1wcmF2by16YXJ1Yml6aG5paC1rcmF5aW4=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvb3Nub3ZuaS1wb255YXR0eWEta29uc3RpdHV0c2l5bmUtcHJhdm8temFydWJpemhuaWgta3JheWlu/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvb3NvYmxpdm9zdGkta29uc3RpdHV0c2l5bm9nby1yZWd1bHl1dmFubnlhLXphc2FkLXN1c3BpbG5vZ28tbGFkdS1rb25zdGl0dXRzaXluZS1wcmF2by16YXJ1Yml6aG5paC1rcmF5aW4=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvb3NvYmxpdm9zdGkta29uc3RpdHV0c2l5bm9nby1zdGF0dXN1LWdsYXYtZGVyemhhdi11LXN1Y2hhc25vbXUtc3ZpdGkta29uc3RpdHV0c2l5bmUtcHJhdm8temFydWJpemhuaWgta3JheWlu/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvbmF1a2Eta29uc3RpdHV0c2l5bm9nby1wcmF2YS12LXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbmFoLWtvbnN0aXR1dHNpeW5lLXByYXZvLXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvc2lzdGVtYS1nYWx1emkta29uc3RpdHV0c2l5bm9nby1wcmF2YS11LXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbmFoLWtvbnN0aXR1dHNpeW5lLXByYXZvLXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvc2lzdGVtYS1rb25zdGl0dXRzaXluaWgtcHJhdi1zdm9ib2QtaS1vYm924oCZeWF6a2l2LWx5dWRpbmktaS1ncm9tYWR5YW5pbmEta29uc3RpdHV0c2l5bmUtcHJhdm8temFydWJpemhuaWgta3JheWlu/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvc3RydWt0dXJhLWktdm51dHJpc2hueWEtcG9idWRvdmEtcGFsYXQtcGFybGFtZW50aXYtdS16YXJ1Yml6aG5paC1rcmF5aW5haC1rb25zdGl0dXRzaXluZS1wcmF2by16YXJ1Yml6aG5paC1rcmF5aW4=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvc3V0bmlzdC10YS15dXJpZGljaG5hLXByaXJvZGEtZGVyemhhdm5veWktdmxhZGktaS1kZXJ6aGF2bm9nby1zdXZlcmVuaXRldHUta29uc3RpdHV0c2l5bmUtcHJhdm8temFydWJpemhuaWgta3JheWlu/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvcG92bm92YXpoZW5ueWEtdGEtZnVua3RzaXlpLWdsYXZpLWRlcnpoYXZpLWtvbnN0aXR1dHNpeW5lLXByYXZvLXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvcG9ueWF0dHlhLWtvbnN0aXR1dHNpeW5vZ28tcmV6aGltdS1rb25zdGl0dXRzaXluZS1wcmF2by16YXJ1Yml6aG5paC1rcmF5aW4=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvcG9ueWF0dHlhLWtvbnN0aXR1dHNpeWktdGEtb3Nub3ZuaS1ldGFwaS1rb25zdGl0dXRzaXlub2dvLXJvenZpdGt1LXN1Y2hhc25paC1kZXJ6aGF2LWtvbnN0aXR1dHNpeW5lLXByYXZvLXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvcG9ueWF0dHlhLXRhLWtvbnN0aXR1dHNpeW5vLXByYXZvdmUtcmVndWx5dXZhbm55YS1ncm9tYWR5YW5zdHZhLXYtemFydWJpemhuaWgta3JheWluYWgta29uc3RpdHV0c2l5bmUtcHJhdm8temFydWJpemhuaWgta3JheWlu/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvcG9yeWFkb2stZm9ybXV2YW5ueWEtcGFybGFtZW50aXYtaS1zdGF0dXMtZGVwdXRhdGl2LXUtemFydWJpemhuaWgta3JheWluYWgta29uc3RpdHV0c2l5bmUtcHJhdm8temFydWJpemhuaWgta3JheWlu/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvcGVyZWRtb3ZhLWtvbnN0aXR1dHNpeW5lLXByYXZvLXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvcHJhdm92aS1nYXJhbnRpeWktb3Nub3ZuaWgtcHJhdi1pLXN2b2JvZC1seXVkaW5pLWktZ3JvbWFkeWFuaW5hLXYtemFydWJpemhuaWgta3JheWluYWgta29uc3RpdHV0c2l5bmUtcHJhdm8temFydWJpemhuaWgta3JheWlu/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvcHJhdm92YS1vaG9yb25hLWtvbnN0aXR1dHNpeWkta29uc3RpdHV0c2l5bmUtcHJhdm8temFydWJpemhuaWgta3JheWlu/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvcHJhdm92ZS1yZWd1bHl1dmFubnlhLXZpYm9yY2hvZ28tcHJvdHNlc3Uta29uc3RpdHV0c2l5bmUtcHJhdm8temFydWJpemhuaWgta3JheWlu/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvcHJlZG1ldC1pLW1ldG9kLWtvbnN0aXR1dHNpeW5vZ28tcHJhdmEtdi16YXJ1Yml6aG5paC1rcmF5aW5haC1rb25zdGl0dXRzaXluZS1wcmF2by16YXJ1Yml6aG5paC1rcmF5aW4=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvcHJlZG1ldC1uYXVraS1rb25zdGl0dXRzaXlub2dvLXByYXZhLWtvbnN0aXR1dHNpeW5lLXByYXZvLXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvcHJpbnRzaXAtcm96cG9kaWx1LXZsYWQtdS1rb25zdGl0dXRzaXlub211LXByYXZpLXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbi1rb25zdGl0dXRzaXluZS1wcmF2by16YXJ1Yml6aG5paC1rcmF5aW4=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvcHJpbnRzaXAtZWRub3N0aS1kZXJ6aGF2bm95aS12bGFkaS11LWtvbnN0aXR1dHNpeW5vbXUtcHJhdmktemFydWJpemhuaWgta3JheWluLWtvbnN0aXR1dHNpeW5lLXByYXZvLXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvcHJpbnRzaXBpLWtvbnN0aXR1dHNpeW5vLXByYXZvdm9nby1yZWd1bHl1dmFubnlhLXN0YXR1c3UtbHl1ZGluaS1pLWdyb21hZHlhbmluYS1rb25zdGl0dXRzaXluZS1wcmF2by16YXJ1Yml6aG5paC1rcmF5aW4=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvcHJpeW55YXR0eWEtdGEtem1pbmkta29uc3RpdHV0c2l5aS12LXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbmFoLWtvbnN0aXR1dHNpeW5lLXByYXZvLXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvcHJvYmxlbWEta29wZXRlbnRzaXlpLXRhLWtvbnN0aXR1dHNpeW5hLXJlZ2xhbWVudGF0c2l5YS1wb3Zub3Zhemhlbi1wYXJsYW1lbnRpdi1rb25zdGl0dXRzaXluZS1wcmF2by16YXJ1Yml6aG5paC1rcmF5aW4=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvdmlib3JjaGktc2lzdGVtaS11LXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbmFoLWtvbnN0aXR1dHNpeW5lLXByYXZvLXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvdmluaWtuZW5ueWEtdGEtZXZvbHl1dHNpeWEta29uc3RpdHV0c2l5bm9nby1wcmF2YS16YXJ1Yml6aG5paC1rcmF5aW4ta29uc3RpdHV0c2l5bmUtcHJhdm8temFydWJpemhuaWgta3JheWlu/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvem1pc3Qta29uc3RpdHV0c2l5bmUtcHJhdm8temFydWJpemhuaWgta3JheWlu/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvem1pc3QtZm9ybWEtaS1zdHJ1a3R1cmEta29uc3RpdHV0c2l5aS1rb25zdGl0dXRzaXluZS1wcmF2by16YXJ1Yml6aG5paC1rcmF5aW4=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvemFnYWxuYS1oYXJha3RlcmlzdGlrYS1pbnN0aXR1dHUtcGFybGFtZW50dS1rb25zdGl0dXRzaXluZS1wcmF2by16YXJ1Yml6aG5paC1rcmF5aW4=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvYmV6cG9zZXJlZG55YS1kZW1va3JhdGl5YS1wb255YXR0eWEteXVyaWRpY2huYS1wcmlyb2RhLWktZm9ybWkta29uc3RpdHV0c2l5bmUtcHJhdm8temFydWJpemhuaWgta3JheWlu/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvZGV5YWtpLXRlcm1pbm9sb2dpY2huaS11dG9jaG5lbm55YS1rb25zdGl0dXRzaXluZS1wcmF2by16YXJ1Yml6aG5paC1rcmF5aW4=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvZGVmaW5pdHNpeWEta29uc3RpdHV0c2l5bm9nby1wcmF2YS11LXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbmFoZGVmaW5pdHNpeWEta29uc3RpdHV0c2l5bm9nby1wcmF2YS11LXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbmFoLWtvbnN0aXR1dHNpeW5lLXByYXZvLXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvZGVyemhhdm5hLXZsYWRhLXlhay1pbnN0aXR1dC1rb25zdGl0dXRzaXlub2dvLXByYXZhLWtvbnN0aXR1dHNpeW5lLXByYXZvLXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvZm9ybWktZHpoZXJlbGEta29uc3RpdHV0c2l5bm9nby1wcmF2YS11LXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbmFoLWtvbnN0aXR1dHNpeW5lLXByYXZvLXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2twemsvZXZvbHl1dHNpeWEtaW5zdGl0dXR1LWdsYXZpLWRlcnpoYXZpLXUtc3ZpdGkta29uc3RpdHV0c2l5bmUtcHJhdm8temFydWJpemhuaWgta3JheWlu/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2ZpbnBydnNoay92aWRpLWktbWV0b2RpLWZpbmFuc292b2dvLWtvbnRyb2x5dS1maW5hbnNvdmUtcHJhdm8tdWtyYXlpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2ZpbnBydnNoay92YWx5dXRuZS1yZWd1bHl1dmFubnlhLXRhLXZhbHl1dG5peS1rb250cm9sLWZpbmFuc292ZS1wcmF2by11a3JheWluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2ZpbnBydnNoay96bWlzdC1maW5hbnNvdmUtcHJhdm8tdWtyYXlpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2ZpbnBydnNoay9ieXVkemhldG5peS1wcm90c2VzLXRhLXlvZ28tdWNoYXNuaWtpLWZpbmFuc292ZS1wcmF2by11a3JheWluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2ZpbnBydnNoay9iYW5raXZza2Etc2lzdGVtYS11a3JheWluaS10YS1yb2wtdS1uaXktbmF0c2lvbmFsbm9nby1iYW5rdS11a3JheWluaS1maW5hbnNvdmUtcHJhdm8tdWtyYXlpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2ZpbnBydnNoay9kZXJ6aGF2bml5LWJvcmctZmluYW5zb3ZlLXByYXZvLXVrcmF5aW5p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2ZpbnBydnNoay9maW5hbnNvdm8tcHJhdm92aS1ub3JtaS1wb255YXR0eWEtc3RydWt0dXJhLXZpZGktZmluYW5zb3ZlLXByYXZvLXVrcmF5aW5p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2ZpbnBydnNoay9ncm9zaG92YS1zaXN0ZW1hLXVrcmF5aW5pLWZpbmFuc292ZS1wcmF2by11a3JheWluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2ZpbnBydnNoay9vYi1la3QtdmFseXV0bmloLXByYXZvdmlkbm9zaW4tZmluYW5zb3ZlLXByYXZvLXVrcmF5aW5p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2ZpbnBydnNoay9wb255YXR0eWEtcHJlZG1ldC1pLW1ldG9kLWZpbmFuc292b2dvLXByYXZhLWZpbmFuc292ZS1wcmF2by11a3JheWluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL2ZpbnBydnNoay9wcmF2b3ZpeS1zdGF0dXMtbmF0c2lvbmFsbm9nby1iYW5rdS11a3JheWluaS1maW5hbnNvdmUtcHJhdm8tdWtyYXlpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3ByYXZvL3BoaWxwcnYvem1pc3QtZmlsb3NvZml5YS1wcmF2YQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BzeWNob2xvZ3kvb3B0cC90ZW1hdGljaG5peS1wbGFuLWRpc3RzaXBsaW5pLW9zbm92aS1wc2lob2xvZ2l5aS10YS1wZWRhZ29naWtp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BzeWNob2xvZ3kvb3B0cC92aWhvdmFubnlhLeKAlC1waWRnb3RvdmthLWRpdGluaS1kby1kb3Jvc2xvZ28temhpdHR5YS1vc25vdmktcHNpaG9sb2dpeWktdGEtcGVkYWdvZ2lraQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BzeWNob2xvZ3kvb3B0cC92c3R1cC1kby1wc2lob2xvZ2l5aS1vc25vdmktcHNpaG9sb2dpeWktdGEtcGVkYWdvZ2lraQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BzeWNob2xvZ3kvb3B0cC92c3R1cC1kby1wcm9ncmFtaS1vc25vdmktcHNpaG9sb2dpeWktdGEtcGVkYWdvZ2lraQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BzeWNob2xvZ3kvb3B0cC92c3R1cC1vc25vdmktcHNpaG9sb2dpeWktdGEtcGVkYWdvZ2lraQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BzeWNob2xvZ3kvb3B0cC95YS1rb250c2VwdHNpeWEtc2lzdGVtYS1wc2lob2xvZ2ljaG5vZ28temFoaXN0dS1vc25vdmktcHNpaG9sb2dpeWktdGEtcGVkYWdvZ2lraQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BzeWNob2xvZ3kvb3B0cC96bWlzdC10ZW0ta3Vyc3Utb3Nub3ZpLXBzaWhvbG9naXlpLXRhLXBlZGFnb2dpa2k=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BzeWNob2xvZ3kvb3B0cC96bWlzdC1vc25vdmktcHNpaG9sb2dpeWktdGEtcGVkYWdvZ2lraQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BzeWNob2xvZ3kvb3B0cC9iaW9wc2loaWNobmktdmxhc3Rpdm9zdGktbHl1ZGluaS1vc25vdmktcHNpaG9sb2dpeWktdGEtcGVkYWdvZ2lraQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BzeWNob2xvZ3kvb3B0cC9rb250cm9sLW9zbm92aS1wc2lob2xvZ2l5aS10YS1wZWRhZ29naWtp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BzeWNob2xvZ3kvb3B0cC9taXpob3NvYmlzdGlzbmktc3Rvc3Vua2ktc3BpbGt1dmFubnlhLW9zbm92aS1wc2lob2xvZ2l5aS10YS1wZWRhZ29naWtp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BzeWNob2xvZ3kvb3B0cC9uYXZjaGFubnlhLXlhay1nb2xvdm5peS1zaGx5YWgtZG8tb3N2aXRpLW9zbm92aS1wc2lob2xvZ2l5aS10YS1wZWRhZ29naWtp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BzeWNob2xvZ3kvb3B0cC9vc29iaXN0aXN0LXRhLWRpeWFsbmlzdC1vc25vdmktcHNpaG9sb2dpeWktdGEtcGVkYWdvZ2lraQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BzeWNob2xvZ3kvb3B0cC9vc3ZpdGEtdi1rdWx0dXJpLWx5dWRzdHZhLW9zbm92aS1wc2lob2xvZ2l5aS10YS1wZWRhZ29naWtp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BzeWNob2xvZ3kvb3B0cC9wb3RyZWJpLW1vdGl2aS1wb3ZlZGlua2Etb3Nub3ZpLXBzaWhvbG9naXlpLXRhLXBlZGFnb2dpa2k=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BzeWNob2xvZ3kvb3B0cC9wc2lob3NvdHNpYWxuaS12bGFzdGl2b3N0aS1vc29iaXN0b3N0aS1vc25vdmktcHNpaG9sb2dpeWktdGEtcGVkYWdvZ2lraQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BzeWNob2xvZ3kvb3B0cC9wZWRhZ29naWthLXlhay1uYXVrYS1wcm8tb3N2aXR1LXN0cnVrdHVyYS1zdWNoYXNub3lpLXBlZGFnb2dpa2ktb3Nub3ZpLXBzaWhvbG9naXlpLXRhLXBlZGFnb2dpa2k=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BzeWNob2xvZ3kvb3B0cC9yb3p2aXRvay1vc29iaXN0b3N0aS1vc25vdmktcHNpaG9sb2dpeWktdGEtcGVkYWdvZ2lraQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BzeWNob2xvZ3kvb3B0cC9zcGlzb2stbGl0ZXJhdHVyaS1vc25vdmktcHNpaG9sb2dpeWktdGEtcGVkYWdvZ2lraQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BzeWNob2xvZ3kvcHN1cHIvdnphZW1vYWRhcHRhdHNpeWEtbHl1ZGluaS10YS1lb20tdi1zaXN0ZW1haC11cHJhdmxpbm55YS1wc2lob2xvZ2l5YS11cHJhdmxpbm55YQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3BzeWNob2xvZ3kvcHN1cHIvem1pc3QtcHNpaG9sb2dpeWEtdXByYXZsaW5ueWE=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L21ldG9kaWNobmktcG9yYWRpLTItc3RhdGlzdGlrYS1vaG9yb25pLXpkb3Jvdi15YQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L21ldG9kaWNobmktcG9yYWRpLTMtc3RhdGlzdGlrYS1vaG9yb25pLXpkb3Jvdi15YQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L21ldG9kaWNobmktcG9yYWRpLTQtc3RhdGlzdGlrYS1vaG9yb25pLXpkb3Jvdi15YQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L21ldG9kaWNobmktcG9yYWRpLTUtc3RhdGlzdGlrYS1vaG9yb25pLXpkb3Jvdi15YQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L21ldG9kaWNobmktcG9yYWRpLXN0YXRpc3Rpa2Etb2hvcm9uaS16ZG9yb3YteWE=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L25hdmNoYWxuaS16YXZkYW5ueWEtc3RhdGlzdGlrYS1vaG9yb25pLXpkb3Jvdi15YQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L25hdmNoYWxuaS16YXZkYW5ueWEtMi1zdGF0aXN0aWthLW9ob3JvbmktemRvcm92LXlh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L25hdmNoYWxuaS16YXZkYW5ueWEtMy1zdGF0aXN0aWthLW9ob3JvbmktemRvcm92LXlh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L25hdmNoYWxuaS16YXZkYW5ueWEtNC1zdGF0aXN0aWthLW9ob3JvbmktemRvcm92LXlh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L25hdmNoYWxuaS16YXZkYW5ueWEtNS1zdGF0aXN0aWthLW9ob3JvbmktemRvcm92LXlh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L2RvZGF0a2ktc3RhdGlzdGlrYS1vaG9yb25pLXpkb3Jvdi15YQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L2tyaXRlcml5aS1vdHNpbnl1dmFubnlhLXpuYW4tc3R1ZGVudGl2LXN0YXRpc3Rpa2Etb2hvcm9uaS16ZG9yb3YteWE=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L2xpdGVyYXR1cmEtc3RhdGlzdGlrYS1vaG9yb25pLXpkb3Jvdi15YQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L3BsYW4tc2VtaW5hcnNraWgtemFueWF0LTItc3RhdGlzdGlrYS1vaG9yb25pLXpkb3Jvdi15YQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L3BsYW4tc2VtaW5hcnNraWgtemFueWF0LTMtc3RhdGlzdGlrYS1vaG9yb25pLXpkb3Jvdi15YQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L3BsYW4tc2VtaW5hcnNraWgtemFueWF0LTQtc3RhdGlzdGlrYS1vaG9yb25pLXpkb3Jvdi15YQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L3BsYW4tc2VtaW5hcnNraWgtemFueWF0LTUtc3RhdGlzdGlrYS1vaG9yb25pLXpkb3Jvdi15YQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L3BsYW4tc2VtaW5hcnNraWgtemFueWF0LXN0YXRpc3Rpa2Etb2hvcm9uaS16ZG9yb3YteWE=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L3phdmRhbm55YS1kbHlhLWJsb2Nobm8tbW9kdWxub2dvLWtvbnRyb2x5dS1zdGF0aXN0aWthLW9ob3JvbmktemRvcm92LXlh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L3ptaXN0LWRpc3RzaXBsaW5pLXBvLXRlbWFoLXN0YXRpc3Rpa2Etb2hvcm9uaS16ZG9yb3YteWE=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L3ptaXN0LXN0YXRpc3Rpa2Etb2hvcm9uaS16ZG9yb3YteWE=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L3RlbWF0aWNobml5LXBsYW4ta2lsa2lzdC1nb2Rpbi1zdGF0aXN0aWthLW9ob3JvbmktemRvcm92LXlh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L3Rlcm1pbm9sb2dpY2huaXktc2xvdm5pay00LXN0YXRpc3Rpa2Etb2hvcm9uaS16ZG9yb3YteWE=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L3Rlcm1pbm9sb2dpY2huaXktc2xvdm5pay0zLXN0YXRpc3Rpa2Etb2hvcm9uaS16ZG9yb3YteWE=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L3Rlcm1pbm9sb2dpY2huaXktc2xvdm5pay1zdGF0aXN0aWthLW9ob3JvbmktemRvcm92LXlh/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc296L3ZzdHVwLXN0YXRpc3Rpa2Etb2hvcm9uaS16ZG9yb3YteWE=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc3RhdC96bWlzdC1zdGF0aXN0aWth/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc3RhdC9oYXJha3RlcmlzdGlraS10c2VudHJhLXJvenBvZGlsdS1zdGF0aXN0aWth/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc3RhdC9oYXJha3RlcmlzdGlraS12YXJpYXRzaXlpLXN0YXRpc3Rpa2E=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc3RhdC9rbGFzaWZpa2F0c2l5aS10YS1ncnVwdXZhbm55YS12LWVrb25vbWljaG5peS1pLXNvdHNpYWxuaXktc3RhdGlzdGl0c2ktc3RhdGlzdGlrYQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc3RhdC9taXpoZGVyemhhdm5pLXRhLW1pemhyZWdpb25hbG5pLXBvcml2bnlhbm55YS10c2luLWktdGFyaWZpdi1zdGF0aXN0aWth/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc3RhdC9vc29ibGl2b3N0aS1zdGF0aXN0aWNobm9nby12aXZjaGVubnlhLXJpbmt1LXNwb3poaXZjaGloLXRvdmFyaXYtc3RhdGlzdGlrYQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc3RhdC9vdHNpbmthLXV6Z29kemhlbm9zdGktdmFyaWF0c2l5aS1hdHJpYnV0aXZuaWgtb3puYWstc3RhdGlzdGlrYQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc3RhdC9yYW5nb3ZhLWtvcmVseWF0c2l5YS1zdGF0aXN0aWth/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc3RhdC9yZWdyZXNpeW5peS1hbmFsaXotc3RhdGlzdGlrYQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc3RhdC9zaXN0ZW1hLXN0YXRpc3RpY2huaWgtcG9rYXpuaWtpdi1zdGF0aXN0aWth/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc3RhdC9zdGF0aXN0aWNobmUtdml2Y2hlbm55YS15YWtvc3RpLXJvYm9jaG95aS1zaWxpLXN0YXRpc3Rpa2E=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc3RhdC9zdGF0aXN0aWthLWVmZWt0aXZub3N0aS1zdXNwaWxub2dvLXZpcm9ibml0c3R2YS1zdGF0aXN0aWth/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc3RhdC9zdGF0aXN0aWthLXByaXJvZG5paC1yZXN1cnNpdi1zdGF0aXN0aWth/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc3RhdC9zdGF0aXN0aWthLXpvdm5pc2hub3lpLXRvcmdpdmxpLXN0YXRpc3Rpa2E=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3N0YXRpc3RpY3Mvc3RhdC9zZXJlZG5pLXZlbGljaGluaS1zdGF0aXN0aWth/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3NvY2lvbG9naWEvbnBkc3ZkL29yZ2FuaXphdHNpeWEtc290c2lvbG9naWNobmloLWRvc2xpZHpoZW4tbWV0b2RpemJpcmFubnlhLXRhLWFuYWxpenUtc290c2lvbG9naWNobm95aS1pbmZvcm1hdHNpeWktbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3NvY2lvbG9naWEvbnBkc3ZkL29zb2Jpc3Rpc3QtdS1zaXN0ZW1pLXNvdHNpYWxuaWgtenbigJl5YXpraXYtbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3NvY2lvbG9naWEvbnBkc3ZkL2Jsb2Nobm8tbW9kdWxuaXkta29udHJvbC10YS1rcml0ZXJpeWktb3RzaW55dXZhbm55YS16bmFuLXN0dWRlbnRpdi1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3NvY2lvbG9naWEvbnBkc3ZkL2lzdG9yaXlhLXN0YW5vdmxlbm55YS1zb3RzaW9sb2dpeWktdi1rcmF5aW5haC16YWhpZG5veWktZXZyb3BpLXRhLXNzaGEtbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3NvY2lvbG9naWEvbnBkc3ZkL2Vrb25vbWljaG5hLXNvdHNpb2xvZ2l5YS1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3NvY2lvbG9naWEvbnBkc3ZkL3Byb2dyYW1hLWt1cnN1LW5hdmNoYWxuby1tZXRvZGljaG5peS1wb3NpYm5pay1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm9nby12aXZjaGVubnlhLWRpc3RzaXBsaW5p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3NvY2lvbG9naWEvbnBkc3ZkL3Jla29tZW5kb3ZhbmEtbGl0ZXJhdHVyYS1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3NvY2lvbG9naWEvbnBkc3ZkL3JvenZpdG9rLXNvdHNpb2xvZ2ljaG5veWktZHVta2ktdi11a3JheWluaS1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3NvY2lvbG9naWEvbnBkc3ZkL3N1c3BpbHN0dm8teWFrLXNvdHNpYWxuYS1zaXN0ZW1hLXlvZ28tc290c2lhbG5hLXN0cnVrdHVyYS1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGlu/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3NvY2lvbG9naWEvbnBkc3ZkL3NvdHNpb2xvZ2l5YS15YWstbmF1a2EtbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3NvY2lvbG9naWEvbnBkc3ZkL3NvdHNpb2xvZ2l5YS1rb25mbGlrdHUtbmF2Y2hhbG5vLW1ldG9kaWNobml5LXBvc2libmlrLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub2dvLXZpdmNoZW5ueWEtZGlzdHNpcGxpbmk=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3NvY2lvbG9naWEvbnBkc3ZkL3NvdHNpb2xvZ2l5YS1rdWx0dXJpLW5hdmNoYWxuby1tZXRvZGljaG5peS1wb3NpYm5pay1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm9nby12aXZjaGVubnlhLWRpc3RzaXBsaW4=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3NvY2lvbG9naWEvbnBkc3ZkL3NvdHNpb2xvZ2l5YS1wb2xpdGlraS1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3NvY2lvbG9naWEvbnBkc3ZkL3NvdHNpb2xvZ2l5YS1wcmF0c2ktdGEtdXByYXZsaW5ueWE=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3NvY2lvbG9naWEvbnBkc3ZkL3NvdHNpb2xvZ2l5YS1yZWxpZ2l5aS1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3NvY2lvbG9naWEvbnBkc3ZkL3ptaXN0LW5hdmNoYWxuby1tZXRvZGljaG5peS1wb3NpYm5pay1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm9nby12aXZjaGVubnlhLWRpc3RzaXBsaW5p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3NvY2lvbG9naWEvbnBkc3ZkL3Rlcm1pbm9sb2dpY2huaXktc2xvdm5pay1rbHl1Y2hvdmloLXBvbnlhdC1uYXZjaGFsbm8tbWV0b2RpY2huaXktcG9zaWJuaWstZGx5YS1zYW1vc3RpeW5vZ28tdml2Y2hlbm55YS1kaXN0c2lwbGluaQ==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3NvY2lvbG9naWEvbnBkc3ZkL3ZzdHVwLW5hdmNoYWxuby1tZXRvZGljaG5peS1wb3NpYm5pay1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm9nby12aXZjaGVubnlhLWRpc3RzaXBsaW5p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3JhaW5za2lqLXByYXZvcGlzL25hcGlzYW5ueWEtc2tsYWRuaWgtcHJpc2xpdm5pa2l2/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3JhaW5za2lqLXByYXZvcGlzL25hcGlzYW5ueWEtY2hhc3RraS1uZS16LXJpem5pbWktY2hhc3RpbmFtaS1tb3Zp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3JhaW5za2lqLXByYXZvcGlzL3ByYXZvcGlzLXZpZG1pbmtvdmloLXpha2luY2hlbi1pbWVubmlraXYtaS12aWRtaW5p/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3JhaW5za2lqLXByYXZvcGlzL3ZpZG1pbnl1dmFubnlhLWNoaXNsaXZuaWtpdg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3Iva29tYS11LXByb3N0b211LXJlY2hlbm5pLXVrcmF5aW5za2EtbW92YS12cHJhdmktaS16YXZkYW5ueWEtZGx5YS1zYW1vc3RpeW5veWktcm9ib3RpLXN0dWRlbnRpdg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3Iva2FydGthLXByb2dyYW1ub2dvLW1hdGVyaWFsdS16LXVrcmF5aW5za295aS1kaWxvdm95aS1tb3ZpLWRseWEtc3R1ZGVudGl2LXBlcnNob2dvLWt1cnN1LXZzaWgtZmFrdWx0ZXRpdi1pLXNwZXRzaWFsbm9zdGV5LWtpeWl2c2tvZ28tbmF0c2lvbmFsbm9nby1la29ub21pY2hub2dvLXVuaXZlcnNpdGV0dS11a3JheWluc2thLW1vdmEtdnByYXZpLWktemF2ZGFubnlhLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub3lpLXJvYm90aS1zdA==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3Iva3JhcGthLXVrcmF5aW5za2EtbW92YS12cHJhdmktaS16YXZkYW5ueWEtZGx5YS1zYW1vc3RpeW5veWktcm9ib3RpLXN0dWRlbnRpdg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3IvbeKAmXlha2l5LXpuYWstdWtyYXlpbnNrYS1tb3ZhLXZwcmF2aS1pLXphdmRhbm55YS1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm95aS1yb2JvdGktc3R1ZGVudGl2/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3IvbGFwa2ktdWtyYXlpbnNrYS1tb3ZhLXZwcmF2aS1pLXphdmRhbm55YS1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm95aS1yb2JvdGktc3R1ZGVudGl2/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3IvbGVzeWEtdWtyYXlpbmthLeKAlC1nb3JkaXN0LXVrcmF5aW5za295aS1uYXRzaXlpLXVrcmF5aW5za2EtbW92YS12cHJhdmktaS16YXZkYW5ueWEtZGx5YS1zYW1vc3RpeW5veWktcm9ib3RpLXN0dWRlbnRpdg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3IvbmFwaXNhbm55YS1hcG9zdHJvZmEtdWtyYXlpbnNrYS1tb3ZhLXZwcmF2aS1pLXphdmRhbm55YS1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm95aS1yb2JvdGktc3R1ZGVudGl2/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3IvbmFwaXNhbm55YS1wb2R2b2VuaWgtaS1uZXBvZHZvZW5paC1wcmlnb2xvc25paC11a3JheWluc2thLW1vdmEtdnByYXZpLWktemF2ZGFubnlhLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub3lpLXJvYm90aS1zdHVkZW50aXY=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3Ivc3Byb3NjaGVubnlhLWdydXAtcHJpZ29sb3NuaWgtdWtyYXlpbnNrYS1tb3ZhLXZwcmF2aS1pLXphdmRhbm55YS1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm95aS1yb2JvdGktc3R1ZGVudGl2/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3Ivc3ZpdG92YS1la29ub21pa2EtdWtyYXlpbnNrYS1tb3ZhLXZwcmF2aS1pLXphdmRhbm55YS1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm95aS1yb2JvdGktc3R1ZGVudGl2/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3IvcGVyc2hhLXZpZG1pbmEtbW5vemhpbmEtdWtyYXlpbnNrYS1tb3ZhLXZwcmF2aS1pLXphdmRhbm55YS1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm95aS1yb2JvdGktc3R1ZGVudGl2/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3IvcHJhdm9waXMtc2tsYWRuaWgtcHJpc2xpdm5pa2l2LXVrcmF5aW5za2EtbW92YS12cHJhdmktaS16YXZkYW5ueWEtZGx5YS1zYW1vc3RpeW5veWktcm9ib3RpLXN0dWRlbnRpdg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3IvcHJhdm9waXMtc2tsYWRuaWgtY2hpc2xpdm5pa2l2LWktemF5bWVubmlraXYtdWtyYXlpbnNrYS1tb3ZhLXZwcmF2aS1pLXphdmRhbm55YS1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm95aS1yb2JvdGktc3R1ZGVudGl2/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3IvcHJhdm9waXMtcHJpa21ldG5pa2l2LXVrcmF5aW5za2EtbW92YS12cHJhdmktaS16YXZkYW5ueWEtZGx5YS1zYW1vc3RpeW5veWktcm9ib3RpLXN0dWRlbnRpdg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3IvcHJhdm9waXMtcHJpa2xhZG9rLXVrcmF5aW5za2EtbW92YS12cHJhdmktaS16YXZkYW5ueWEtZGx5YS1zYW1vc3RpeW5veWktcm9ib3RpLXN0dWRlbnRpdg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3IvcHJhdm9waXMtcHJpenZpc2NoLXVrcmF5aW5za2EtbW92YS12cHJhdmktaS16YXZkYW5ueWEtZGx5YS1zYW1vc3RpeW5veWktcm9ib3RpLXN0dWRlbnRpdg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3IvcHJhdm9waXMtdGEtdmlkbWlueXV2YW5ueWEtY2hpc2xpdm5pa2l2LXVrcmF5aW5za2EtbW92YS12cHJhdmktaS16YXZkYW5ueWEtZGx5YS1zYW1vc3RpeW5veWktcm9ib3RpLXN0dWRlbnRpdg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3IvcHJhdm9waXMtZGllc2xpdi11a3JheWluc2thLW1vdmEtdnByYXZpLWktemF2ZGFubnlhLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub3lpLXJvYm90aS1zdHVkZW50aXY=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3IvcmVrb21lbmRvdmFuYS1saXRlcmF0dXJhLXVrcmF5aW5za2EtbW92YS12cHJhdmktaS16YXZkYW5ueWEtZGx5YS1zYW1vc3RpeW5veWktcm9ib3RpLXN0dWRlbnRpdg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3IvdGFyYXMtZ3JpZ29yb3ZpY2gtc2hldmNoZW5rby1pLXlvZ28tdHZvcmNoaXN0LTE4MTTigJQxODYxLXVrcmF5aW5za2EtbW92YS12cHJhdmktaS16YXZkYW5ueWEtZGx5YS1zYW1vc3RpeW5veWktcm9ib3RpLXN0dWRlbnRpdg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3IvdGVtaS1yZWZlcmF0aXYtdWtyYXlpbnNrYS1tb3ZhLXZwcmF2aS1pLXphdmRhbm55YS1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm95aS1yb2JvdGktc3R1ZGVudGl2/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3Ivem1pc3QtdWtyYXlpbnNrYS1tb3ZhLXZwcmF2aS1pLXphdmRhbm55YS1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm95aS1yb2JvdGktc3R1ZGVudGl2/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3IvY2hldHZlcnRhLXZpZG1pbmEtb2RuaW5hLXVrcmF5aW5za2EtbW92YS12cHJhdmktaS16YXZkYW5ueWEtZGx5YS1zYW1vc3RpeW5veWktcm9ib3RpLXN0dWRlbnRpdg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3IvYXBvc3Ryb2YtdWtyYXlpbnNrYS1tb3ZhLXZwcmF2aS1pLXphdmRhbm55YS1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm95aS1yb2JvdGktc3R1ZGVudGl2/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3IvZHJ1Z2EtdmlkbWluYS1tbm96aGluYS11a3JheWluc2thLW1vdmEtdnByYXZpLWktemF2ZGFubnlhLWRseWEtc2Ftb3N0aXlub3lpLXJvYm90aS1zdHVkZW50aXY=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi91a3Jtb3Zhc3IvZHZva3JhcGthLXVrcmF5aW5za2EtbW92YS12cHJhdmktaS16YXZkYW5ueWEtZGx5YS1zYW1vc3RpeW5veWktcm9ib3RpLXN0dWRlbnRpdg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL2xlY3Rpb24uY29tLnVhL3VrcmFpbmlhbi9zZWN1a3Jtb3Z5L3ptaXN0LXNla3JldGktdWtyYXlpbnNrb3lpLW1vdmk=/tmpl,component/
http://www.lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL3d3dy5sZWN0aW9uLmNvbS51YS91a3JhaW5pYW4vc2VjdWtybW92eS95YWstbWktZGl5c2hsaS1kby10c29nby1zZWtyZXRpLXVrcmF5aW5za295aS1tb3Zp/tmpl,component/
http://www.lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL3d3dy5sZWN0aW9uLmNvbS51YS91a3JhaW5pYW4vc2VjdWtybW92eS9ha3Rpdm5pLWRpZXByaWttZXRuaWtpLXRlcGVyaXNobm9nby1jaGFzdS1mb3JtaS1hLXNla3JldGktdWtyYXlpbnNrb3lpLW1vdmk=/tmpl,component/
http://www.lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL3d3dy5sZWN0aW9uLmNvbS51YS91a3JhaW5pYW4vc2VjdWtybW92eS9oaWJpLXByYXZvcGlzdS0yOC1zZWtyZXRpLXVrcmF5aW5za295aS1tb3Zp/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL3d3dy5sZWN0aW9uLmNvbS51YS9nZW9kZXN5L2luZ2R6L3NrbGFkYW5ueWEtcGxhbnUtb3JnYW5pemF0c2l5aS1yZWxlZnU=/tmpl,component/
http://www.lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL3d3dy5sZWN0aW9uLmNvbS51YS9rcG4va3Bubm1wc3ZkL21ldG9kaWNobmUtemFiZXpwZWNoZW5ueWEtdGVvcmV0aWNobm9nby1vcGFudXZhbm55YS10ZW1pLXNydG0tNS1rb211bmlrYXRpdm5pLXByb3RzZXNpLXUtbmF2Y2hhbm5pLW5hdmNoYWxuby1tZXRvZGljaG5peS1wb3NpYm5pay1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm9nby12aXZjaGVubnlhLWRpc3RzaXBsaW5p/tmpl,component/
http://www.lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL3d3dy5sZWN0aW9uLmNvbS51YS9tYW5hZ21lbnQvcmVtb3NmZC9oYXJha3RlcmlzdGlrYS1wcml6bmFjaGVubnlhLWktc3RydWt0dXJhLW9zbm92bmloLWZvbmRpdi16aGl0bG92by1rb211bmFsbm9nby1nb3Nwb2RhcnN0dmE=/tmpl,component/
http://www.lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL3d3dy5sZWN0aW9uLmNvbS51YS9tYW5hZ21lbnQvcmVtb3NmZC9wb2them5pa2ktc3RhbnUtaS1lZmVrdGl2bm9zdGktdmlrb3Jpc3Rhbm55YS1vZg==/tmpl,component/
http://www.lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL3d3dy5sZWN0aW9uLmNvbS51YS9wc3ljaG9sb2d5L3BzdXByL21ldG9kaS12aXZjaGVubnlhLW9zb2Jpc3Rvc3RpLXBzaWhvbG9naXlhLXVwcmF2bGlubnlh/tmpl,component/
http://www.lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL3d3dy5sZWN0aW9uLmNvbS51YS9wc3ljaG9sb2d5L3BzdXByL3NwcnlhbW92YW5pc3Qtb3NvYmlzdG9zdGktcHNpaG9sb2dpeWEtdXByYXZsaW5ueWE=/tmpl,component/
http://www.lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL3d3dy5sZWN0aW9uLmNvbS51YS9wc3ljaG9sb2d5L3BzdXByL3Zpem5hY2hlbm55YS1za2xhZHUtdXByYXZsaW5za2loLXpkaWJub3N0ZXktcHNpaG9sb2dpeWEtdXByYXZsaW5ueWE=/tmpl,component/
http://www.lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL3d3dy5sZWN0aW9uLmNvbS51YS9wcmF2by9rcHprL2tvbnN0aXR1dHNpeW5vLXByYXZvdmUtcmVndWx5dXZhbm55YS1zdWRvdm95aS12bGFkaS11LXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbmFoLWtvbnN0aXR1dHNpeW5lLXByYXZvLXphcnViaXpobmloLWtyYXlpbg==/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL3d3dy5sZWN0aW9uLmNvbS51YS9zb2Npb2xvZ2lhL25wZHN2ZC9vc29iaXN0aXN0LXUtc2lzdGVtaS1zb3RzaWFsbmloLXp24oCZeWF6a2l2LW5hdmNoYWxuby1tZXRvZGljaG5peS1wb3NpYm5pay1kbHlhLXNhbW9zdGl5bm9nby12aXZjaGVubnlhLWRpc3RzaXBsaW4=/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,b06139f2f1ce718be76e86a63237e69d2526011f/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,bed07b22605a4429f0afa232f87baad2f9730536/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,c5b1713c82671208154284b6cb6156b699465f69/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,c7eedf37cf4fd6190f7776356ebd4b2e4df42156/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,c968a707e97b1765457a0d550f7e62ac4b2ec441/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,cb46084eaa64da1eb243848971b471d5952e0d30/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,cc5ac4d99ae4da2f03ca627535c1c8153cb1ba19/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,d1da848b1e946e869113951a01c7fa64073fa9ff/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,d3b17cb1741742075d5517657928b88161bf85a9/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,d546c6828f1e9d380dae03ec32c73144addcc255/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,d96221f06d0247eef0da5dd2560d66fbc2d361bd/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,d9d9cceab60bc55c45781ff721f22e3b8da5fe81/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,ddaac552736896a8aae1d28248bc7e3fc70c56a4/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,de1d7bbfcfc7b09110f019496092ae8ca56fc115/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,e1261d1670a2aa98cc65dfceba08d2de7f2e3ff9/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,e4c51b0977dd58f7a418b1d9acf892fcfb5c689b/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,e4d76be709325dcd1d3d0ce8f79c0a2248d9d914/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,e74cd621b3fe2385553ffc5f3c48d851e0b81194/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,e95013c127a1f0f762b4c216f24386f8771d5371/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,f092e790079def826cb46f0589bf3a143df03b3c/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,f6ead6358d372a636373051691ff2e240a691ef7/tmpl,component/
http://lection.com.ua/component/option,com_mailto/link,fd4f82973f6a113a69531169722169a88e6c0d9b/tmpl,component/
Мапа сайту
Предмет, метод і завдання курсу «Економетрія» - Економетрія: Навчальний посібник
Приклад 1 Виробнича функція Кобба — Дугласа - Економетрія: Навчальний посібник
Приклад 2 Моделі пропозиції і попиту на конкурентному ринку - Економетрія: Навчальний посібник
Приклад 3 Модель Кейнса - Економетрія: Навчальний посібник
Вибір змінних і структура зв’язків - Економетрія: Навчальний посібник
Зміст - Економетрія: Навчальний посібник
Зміст - Економетрія: Навчальний посібник
Інноваційна економіка - Зміст
Інноваційна економіка - Зміст
ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ)
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС - ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙ І ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА НИХ
Список літератури
Загальні положення
Зміст - Організація агропромислового комплексу
Зміст - Організація агропромислового комплексу
Економічні дисципліни
http://lection.com.ua/ed/ecdis/feed/atom
http://lection.com.ua/ed/ecdis/feed/rss
Glossary - Англійська мова
Grammar - Англійська мова
Irregular Verbs - Англійська мова
Keys to exercises - Англійська мова
Передмова - Англійська мова
Reference list - Англійська мова
UNIT 1 - Англійська мова
UNIT 10 - Англійська мова
UNIT 11 - Англійська мова
UNIT 12 - Англійська мова
UNIT 13 - Англійська мова
UNIT 14 - Англійська мова
UNIT 15 - Англійська мова
UNIT 16 - Англійська мова
UNIT 2 - Англійська мова
UNIT 3 - Англійська мова
UNIT 4 - Англійська мова
UNIT 5 - Англійська мова
UNIT 6 - Англійська мова
UNIT 7- Англійська мова
UNIT 8 - Англійська мова
UNIT 9 - Англійська мова
Зміст - Англійська мова
Зміст - Англійська мова
Філософські дисципліни
http://lection.com.ua/fd/fldis/feed/atom
http://lection.com.ua/fd/fldis/feed/rss
http://lection.com.ua/feed/atom
Бібліотека онлайн Lection - підручники для українського студента
Гуманітарні дисципліни
http://lection.com.ua/gd/gmdis/feed/atom
http://lection.com.ua/gd/gmdis/feed/rss
Аэрофототопографічна й фототеодолітна зйомки
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/aerofototopografichna-y-fototeodolitna-zyomki/druk
Аналітичний метод зйомки
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/analitichniy-metod-zyomki/druk
Аналітичний розрахунок траси тунелю
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/analitichniy-rozrahunok-trasi-tunelyu/druk
Азимути, румби, дирекційні кути й залежності між ними
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/azimuti-rumbi-direktsiyni-kuti-y-zalezhnosti-mizh-nimi/druk
Дослідження для лінійних споруд
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/doslidzhennya-dlya-liniynih-sporud/druk
Дослідження майданчикових споруд
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/doslidzhennya-maydanchikovih-sporud/druk
Електронні теодоліти й тахеометри
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/elektronni-teodoliti-y-taheometri/druk
Форма Землі я визначення положення точок на земній поверхні
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/forma-zemli-ya-viznachennya-polozhennya-tochok-na-zemniy-poverhni/druk
форми рельєфу і його зображення
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/formi-relefu-i-yogo-zobrazhennya/druk
Геодезична будівельна сітка
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/geodezichna-budivelna-sitka/druk
Геодезична підготовка проекту
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/geodezichna-pidgotovka-proektu/druk
Геодезичне обґрунтування для будівництва гідротехнічних споруджень
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/geodezichne-obgruntuvannya-dlya-budivnitstva-gidrotehnichnih-sporudzhen/druk
Геодезичне обґрунтування в підземних виробках
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/geodezichne-obgruntuvannya-v-pidzemnih-virobkah/druk
Геодезичне забезпечення монтажних робіт на гідровузлі
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/geodezichne-zabezpechennya-montazhnih-robit-na-gidrovuzli/druk
Геодезичні роботи при будівництві АЕС
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/geodezichni-roboti-pri-budivnitstvi-aes/druk
Геодезичні роботи при будівництві споруд баштового типу
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/geodezichni-roboti-pri-budivnitstvi-sporud-bashtovogo-tipu/druk
Геодезичні роботи при гідромеліоративному будівництві
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/geodezichni-roboti-pri-gidromeliorativnomu-budivnitstvi/druk
Геодезичні роботи при щитовій проходці
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/geodezichni-roboti-pri-schitoviy-prohodtsi/druk
Геодезичні роботи при зведенні будинків з монолітного залізобетона й цегельних будинків
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/geodezichni-roboti-pri-zvedenni-budinkiv-z-monolitnogo-zalizobetona-y-tsegelnih-budinkiv/druk
Геодезичні роботи при зведенні надземної частини збірних будинків
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/geodezichni-roboti-pri-zvedenni-nadzemnoyi-chastini-zbirnih-budinkiv/druk
Геодезичні роботи при зведенні підземної частини будинків
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/geodezichni-roboti-pri-zvedenni-pidzemnoyi-chastini-budinkiv/druk
Геодезичні розливочні роботи при підземному будівництві
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/geodezichni-rozlivochni-roboti-pri-pidzemnomu-budivnitstvi/druk
Глобальні системи визначення місця розташування НАВСТАР і ГЛОНАСС
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/globalni-sistemi-viznachennya-mistsya-roztashuvannya-navstar-i-glonass/druk
Камеральне трасування
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/kameralne-trasuvannya/druk
Картографічна проекція й система плоских прямокутних координат
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/kartografichna-proektsiya-y-sistema-ploskih-pryamokutnih-koordinat/druk
Лазерні геодезичні прилади.
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/lazerni-geodezichni-priladi/druk
Лінійно-кутові мережі, запчасти фиат
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/liniyno-kutovi-merezhi/druk
Ліцензування геодезичних робіт
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/litsenzuvannya-geodezichnih-robit/druk
Магістральні трубопроводи
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/magistralni-truboprovodi/druk
Масштаби зображення на площині
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/masshtabi-zobrazhennya-na-ploschini/druk
Нерівноточність виміру
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/nerivnotochnist-vimiru/druk
Нівеліри, нівелірні рейки, милиці й башмаки
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/niveliri-nivelirni-reyki-militsi-y-bashmaki/druk
Нівелювання поверхні
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/nivelyuvannya-poverhni/druk
Норми в принципи розрахунку точності розбивочних робіт
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/normi-v-printsipi-rozrahunku-tochnosti-rozbivochnih-robit/druk
Обробка й аналіз результатів спостережень
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/obrobka-y-analiz-rezultativ-sposterezhen/druk
Гідротехнічні споруди й склад геодезичних робіт при їх зведенні
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/odrotehnichni-sporudi-y-sklad-geodezichnih-robit-pri-yih-zvedenni/druk
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/orbitalniy-ruh-suputnikiv.-efemeridi
Організація геодезичних робіт у будівництві
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/organizatsiya-geodezichnih-robit-u-budivnitstvi/druk
Основні джерела помилок при розбивочних роботах
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/osnovni-dzherela-pomilok-pri-rozbivochnih-robotah/druk
Основні елементи траси тунелю
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/osnovni-elementi-trasi-tunelyu/druk
Основні правила обчислень.
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/osnovni-pravila-obchislen/druk
Основні розбивочні роботи.
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/osnovni-rozbivochni-roboti/druk
Основні типи геодезичних знаків й їхнє розміщення
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/osnovni-tipi-geodezichnih-znakiv-y-yihne-rozmischennya/druk
Особливості монтажу технологічного встаткування підвищеної точності
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/osoblivosti-montazhu-tehnologichnogo-vstatkuvannya-pidvischenoyi-tochnosti/druk
Особливості закріплення геодезичних пунктів на території міст і промислових площадок, агентство недвижимости киев
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/osoblivosti-zakriplennya-geodezichnih-punktiv-na-teritoriyi-mist-i-promislovih-ploschadok/druk
Передача координат й орієнтування геодезичного обґрунтування в підземних виробках
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/peredacha-koordinat-y-orientuvannya-geodezichnogo-obgruntuvannya-v-pidzemnih-virobkah/druk
Передача позначки в підземні вироблення
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/peredacha-poznachki-v-pidzemni-viroblennya/druk
Перенос осей й позначок на монтажні горизонти
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/perenos-osey-y-poznachok-na-montazhni-gorizonti/druk
Перетворення координат
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/peretvorennya-koordinat/druk
Перевірки і юстировки нівелірів
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/perevirki-i-yustirovki-niveliriv/druk
Перевірки в юстировки теодолітів
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/perevirki-v-yustirovki-teodolitiv/druk
Планові геодезичні мережі
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/planovi-geodezichni-merezhi/druk
Планування й проектування міської території
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/planuvannya-y-proektuvannya-miskoyi-teritoriyi/druk
Побудова базисних осьових систем і розбивка осей на вихідному горизонти
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/pobudova-bazisnih-osovih-sistem-i-rozbivka-osey-na-vihidnomu-gorizonti/druk
Побудова бруківці розбивочної основи
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/pobudova-brukivtsi-rozbivochnoyi-osnovi/druk
Полігонометричні мережі
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/poligonometrichni-merezhi/druk
Польове трасування
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/polove-trasuvannya/druk
Помилка функції обмірюваних величин
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/pomilka-funktsiyi-obmiryuvanih-velichin/druk
Пошук підземних комунікацій
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/poshuk-pidzemnih-komunikatsiy/druk
Повітряні лінії електропередач і зв'язку
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/povitryani-liniyi-elektroperedach-i-zv-yazku/druk
Позначка точності результатів вимірів
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/poznachka-tochnosti-rezultativ-vimiriv/druk
Прилади для орієнтування на місцевості
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/priladi-dlya-orientuvannya-na-mistsevosti/druk
Прилади вертикального проектування
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/priladi-vertikalnogo-proektuvannya/druk
Принципи геодезичного забезпечення монтажу будівельних конст- рукции й технологічного встаткування
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/printsipi-geodezichnogo-zabezpechennya-montazhu-budivelnih-konst-ruktsii-y-tehnologichnogo-vstatkuvannya/druk
Принципи проектування й розрахунок точності побудови опорних мереж
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/printsipi-proektuvannya-y-rozrahunok-tochnosti-pobudovi-opornih-merezh/druk
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/printsipi-vimiru-kutiv.-teodoliti
Призначення, види й особливості побудови спірних мереж
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/priznachennya-vidi-y-osoblivosti-pobudovi-spirnih-merezh/druk
Призначення й методи виконавчих зйомок
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/priznachennya-y-metodi-vikonavchih-zyomok/druk
Призначення й організація розбивочних робіт
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/priznachennya-y-organizatsiya-rozbivochnih-robit/druk
Рішення завдань по картах і планам з горизонталями
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/rishennya-zavdan-po-kartah-i-planam-z-gorizontalyami/druk
Розбивка підземних комунікацій і геодезичні роботи при їх укладанню
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/rozbivka-pidzemnih-komunikatsiy-i-geodezichni-roboti-pri-yih-ukladannyu/druk
Розбивка промислових споруд
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/rozbivka-promislovih-sporud/druk
Розбивка верхньої будови дороги
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/rozbivka-verhnoyi-budovi-dorogi/druk
Розбивка й вивірка підкранових колій
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/rozbivka-y-vivirka-pidkranovih-koliy/druk
Розбивка земляного полотна дороги
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/rozbivka-zemlyanogo-polotna-dorogi/druk
Розбивочні роботи на площадці гідровузла
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/rozbivochni-roboti-na-ploschadtsi-gidrovuzla/druk
Розбивочні роботи при зведенні опор і пролітних будов моста
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/rozbivochni-roboti-pri-zvedenni-opor-i-prolitnih-budov-mosta/druk
Розграфка й номенклатура
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/rozgrafka-y-nomenklatura/druk
Середня квадратична, гранична й відносна помилки
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/serednya-kvadratichna-granichna-y-vidnosna-pomilki/druk
Схема побудови геодезичної підстави траси тунелю
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/shema-pobudovi-geodezichnoyi-pidstavi-trasi-tunelyu/druk
Штативи, візирні ланцюги я екери
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/shtativi-vizirni-lantsyugi-ya-ekeri/druk
Система забезпечення геометричних параметрів у будівництві й порядок розрахунку їхньої точності
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/sistema-zabezpechennya-geometrichnih-parametriv-u-budivnitstvi-y-poryadok-rozrahunku-yihnoyi-tochnosti/druk
Системи відліку часу й координат
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/sistemi-vidliku-chasu-y-koordinat/druk
Склад геодезичних робіт для кадастру
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/sklad-geodezichnih-robit-dlya-kadastru/druk
Складання плану організації рельєфу
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/skladannya-planu-organizatsiyi-relefu/druk
Складання плану земляних мас
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/skladannya-planu-zemlyanih-mas/druk
Складання виконавчих генеральних планів
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/skladannya-vikonavchih-generalnih-planiv/druk
Складання й розрахунки проекту червоних ліній
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/skladannya-y-rozrahunki-proektu-chervonih-liniy/druk
Список літератури
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/spisok-literaturi/druk
Спосіб бічного нівелювання
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/sposib-bichnogo-nivelyuvannya/druk
Спосіб лінійної засічки
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/sposib-liniynoyi-zasichki/druk
Спосіб полярних координат
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/sposib-polyarnih-koordinat/druk
Спосіб прямокутних координат
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/sposib-pryamokutnih-koordinat/druk
Способи нівелювання
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/sposobi-nivelyuvannya/druk
Способи планової установки й вивірки конструкцій й устаткування
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/sposobi-planovoyi-ustanovki-y-vivirki-konstruktsiy-y-ustatkuvannya/druk
Способи прямої й зворотної кутових зарубок
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/sposobi-pryamoyi-y-zvorotnoyi-kutovih-zarubok/druk
Способи створної і створно-лінійної зарубок
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/sposobi-stvornoyi-i-stvorno-liniynoyi-zarubok/druk
Способи установки й вивірки будівельних конструкцій й устаткування по висоті
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/sposobi-ustanovki-y-vivirki-budivelnih-konstruktsiy-y-ustatkuvannya-po-visoti/druk
Способи установки й вивірки конструкцій й устаткування по вертикалі
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/sposobi-ustanovki-y-vivirki-konstruktsiy-y-ustatkuvannya-po-vertikali/druk
Способи вивірки прямолінійності
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/sposobi-vivirki-pryamoliniynosti/druk
Способи й точність визначення площ земельних ділянок
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/sposobi-y-tochnist-viznachennya-plosch-zemelnih-dilyanok/druk
Спостереження за горизонтальними зсувами споруд
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/sposterezhennya-za-gorizontalnimi-zsuvami-sporud/druk
Спостереження за кренами, тріщинами й зсувами
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/sposterezhennya-za-krenami-trischinami-y-zsuvami/druk
Спостереження за опадами споруд
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/sposterezhennya-za-opadami-sporud/druk
Стандартизація в інженерно-геодезичних роботах
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/standartizatsiya-v-inzhenerno-geodezichnih-robotah/druk
Сучасні методи інженерних досліджень
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/suchasni-metodi-inzhenernih-doslidzhen/druk
Тахеометрична зйомка
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/taheometrichna-zyomka/druk
Техніка безпеки при виконанні інженерно-геодезичних робіт
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/tehnika-bezpeki-pri-vikonanni-inzhenerno-geodezichnih-robit/druk
Теодолітні ходи
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/teodolitni-hodi/druk
Точність і періодичність спостережень
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/tochnist-i-periodichnist-sposterezhen/druk
Тріангуляційні мережі
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/triangulyatsiyni-merezhi/druk
Трилатераційні мережі
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/trilateratsiyni-merezhi/druk
Цивільні будинки й склад геодезичних робіт при їхньому зведенні
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/tsivilni-budinki-y-sklad-geodezichnih-robit-pri-yihnomu-zvedenni/druk
Умовні знаки на планах і картах
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/umovni-znaki-na-planah-i-kartah/druk
Види деформації й причини їхнього виникнення
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/vidi-deformatsiyi-y-prichini-yihnogo-viniknennya/druk
Види помилок вимірів
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/vidi-pomilok-vimiriv/druk
Види й завдання інженерних досліджень
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/vidi-y-zavdannya-inzhenernih-doslidzhen/druk
Відновлення дорожньої траси й розбивка кривих
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/vidnovlennya-dorozhnoyi-trasi-y-rozbivka-krivih/druk
Виконавчі зйомки в будівництві
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/vikonavchi-zyomki-v-budivnitstvi/druk
Вимір довжини ліній далекомірами
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/vimir-dovzhini-liniy-dalekomirami/druk
Google
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/vimir-dovzhini-lipni-mirnimi-priladami/druk
Вимір горизонтальних і вертикальних кутів на місцевості
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/vimir-gorizontalnih-i-vertikalnih-kutiv-na-mistsevosti/druk
Виміри й побудови в геодезії
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/vimiri-y-pobudovi-v-geodeziyi/druk
Виміри, які виконуються супутниковими приймачами
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/vimiri-yaki-vikonuyutsya-suputnikovimi-priymachami/druk
Винесення в натуру а закріплення червоних ліній, осей проїздів, будинків і споруд
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/vinesennya-v-naturu-a-zakriplennya-chervonih-liniy-osey-proyizdiv-budinkiv-i-sporud/druk
Винесення в натуру проекту організації рельєфу
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/vinesennya-v-naturu-proektu-organizatsiyi-relefu/druk
Винос у натуру проектних кутів і довжин ліній
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/vinos-u-naturu-proektnih-kutiv-i-dovzhin-liniy/druk
Винос у натуру проектних позначок, ліній і площин проектного ухилу
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/vinos-u-naturu-proektnih-poznachok-liniy-i-ploschin-proektnogo-uhilu/druk
Винос у натуру проектного контуру водоймища
Винос у натуру й визначення границь землекористування
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/vinos-u-naturu-y-viznachennya-granits-zemlekoristuvannya/druk
Виправлення, що вводять у результати вимірів
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/vipravlennya-scho-vvodyat-u-rezultati-vimiriv/druk
Виробництво геометричного нівелювання
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/virobnitstvo-geometrichnogo-nivelyuvannya/druk
Висотні геодезичні мережі
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/visotni-geodezichni-merezhi/druk
Висотні опорні мережі
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/visotni-oporni-merezhi/druk
Визначення координат, відстаней і кутів на планах і картах
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/viznachennya-koordinat-vidstaney-i-kutiv-na-planah-i-kartah/druk
Властивості випадкових помилок
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/vlastivosti-vipadkovih-pomilok/druk
Загальне поняття про земельний кадастр
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/zagalne-ponyattya-pro-zemelniy-kadastr/druk
Загальні відомості про геодезичні мережі
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/zagalni-vidomosti-pro-geodezichni-merezhi/druk
Загальні відомості про підземні комунікації
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/zagalni-vidomosti-pro-pidzemni-komunikatsiyi/druk
Загальні відомості про тунелі й способи їхнього споруди
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/zagalni-vidomosti-pro-tuneli-y-sposobi-yihnogo-sporudi/druk
Закріплення осей споруд, морские перевозки контейнеров
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/zakriplennya-osey-sporud/druk
Завдання й організація спостережень
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/zavdannya-y-organizatsiya-sposterezhen/druk
Зміст - Інженерна Геодезія
Зміст - Інженерна Геодезія
Знаки для закріплення геодезичних мереж
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/znaki-dlya-zakriplennya-geodezichnih-merezh/druk
Зображення земної поверхні на площині (план, карта, профіль)
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/zobrazhennya-zemnoyi-poverhni-na-ploschini-plan-karta-profil/druk
Зображення земної поверхні в цифровому виді
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/zobrazhennya-zemnoyi-poverhni-v-tsifrovomu-vidi/druk
Зйомка підземних комунікацій
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/zyomka-pidzemnih-komunikatsiy/druk
Зйомка й знімальне обґрунтування
http://lection.com.ua/geodesy/ingdz/zyomka-y-znimalne-obgruntuvannya/druk
Гідроботаніка
http://lection.com.ua/gidrobotanika/botanika/gidrobotanika/feed/atom
Гідроботаніка
Форми та методи навчання з курсу «КПН» - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Література для поглибленого вивчення теми 2 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Література для поглибленого вивчення теми 3 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
http://lection.com.ua/gmdis/kpnnmpsvd/literatura-dlya-pogliblenogo-vivchennya-temi-4-komunikativni-protsesi-u-navchanni-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplini
Література для поглибленого вивчення теми 5 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Література для поглибленого вивчення теми 6 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
http://lection.com.ua/gmdis/kpnnmpsvd/literatura-dlya-pogliblenogo-vivchennya-temi-9-komunikativni-protsesi-u-navchanni-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplini
Література для поглибленого вивчення теми - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Література з курсу - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
http://lection.com.ua/gmdis/kpnnmpsvd/metodichne-zabezpechennya-samostiynoyi-pidgotovki-studentiv-do-praktichnih-zanyat-ta-dlya-roboti-v-grupah-sppz-ta-pz-6-komunikativni-protsesi-u-navchanni-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplini
http://lection.com.ua/gmdis/kpnnmpsvd/metodichne-zabezpechennya-samostiynoyi-pidgotovki-studentiv-do-praktichnih-zanyat-ta-dlya-roboti-v-grupah-sppz-ta-pz-7-komunikativni-protsesi-u-navchanni-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplini
Методичне забезпечення теоретичного опанування теми (СРТМ) 2 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Методичне забезпечення теоретичного опанування теми (СРТМ) 3 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Методичне забезпечення теоретичного опанування теми (СРТМ) 4 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Методичне забезпечення теоретичного опанування теми (СРТМ) 5 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
http://lection.com.ua/gmdis/kpnnmpsvd/metodichne-zabezpechennya-teoretichnogo-opanuvannya-temi-srtm-6-metodichne-zabezpechennya-teoretichnogo-opanuvannya-temi-srtm
http://lection.com.ua/gmdis/kpnnmpsvd/metodichne-zabezpechennya-teoretichnogo-opanuvannya-temi-srtm-8-metodichne-zabezpechennya-teoretichnogo-opanuvannya-temi-srtm
Методичне забезпечення теоретичного опанування теми (СРТМ) - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
http://lection.com.ua/gmdis/kpnnmpsvd/metodichni-vkazivki-schodo-pidgotovki-individualnih-zavdan-z-kursu-%C2%ABkpn%C2%BB-pid-chas-vikonannya-kursovoyi-roboti-z-metodiki-vikladannya-ekonomiki-ta-prohodzhennya-pedagogichnoyi-praktiki-komunikativni-protsesi-u-navchanni-navchalno-metodich
Навчальні цілі 2 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Навчальні цілі 3 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Навчальні цілі 4 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Навчальні цілі 5 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Навчальні цілі 6 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Навчальні цілі - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Обсяг та бюджет часу - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Основні вимоги до знань та вмінь - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Передмова - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Підсумковий контроль знань з курсу «КПН» - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Програма курсу "Комунікатичні процеси у навчанні" - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Рейтингове оцінювання виконання завдань з курсу «КПН» - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Самостійна робота з курсу «КПН» - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Тематичний план занять з курсу «КПН» та завдання для роботи за окремими темами - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Вимоги до роботи студентів та поточний контроль знань з курсу «КПН» - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Вузлові питання 2 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Вузлові питання 3 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Вузлові питання 4 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Вузлові питання 5 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Вузлові питання 6 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Вузлові питання - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Завдання для самостійної підготовки студентів до практичних занять та для роботи в групах (СППЗ та ПЗ) 2 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Завдання для самостійної підготовки студентів до практичних занять та для роботи в групах (СППЗ та ПЗ) 3 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Завдання для самостійної підготовки студентів до практичних занять та для роботи в групах (СППЗ та ПЗ) 4 -
Завдання для самостійної підготовки студентів до практичних занять та для роботи в групах (СППЗ та ПЗ) - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Завдання для самостійної роботи студентів до практичних занять та для роботи в групах (СППЗ та ПЗ) 5 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Зміст - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Зміст - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Анексія Португалії
Боротьба за конституційно-монархічний устрій
Боротьба за владу між альфонсистами і карлістамн
Четверта буржуазна революція
Фінікійська колонізація
Успіхи колоніальної експансії
Зміни у таборі повстанців
Зовнішня політика Католицьких государів
Зростання антифранкістського руху
Козацькі слобідські полки у другій половині XVII - першій половині XVІІICТ - Зміст
Козацькі слобідські полки у другій половині XVII - першій половині XVІІICТ - Зміст
Географія та історія Іспанії
http://lection.com.ua/histspane/history/geografiya-ta-istoriya-ispanii/feed/atom
Історія та географія Іспанії
http://lection.com.ua/index.php
http://lection.com.ua/index.php?option=com_user&lang=uk&view=register
Контрольні запитання 2 - Інвестиційний аналіз
Контрольні запитання 3 - Інвестиційний аналіз
Контрольні запитання 4 - Інвестиційний аналіз
Контрольні запитання 5 - Інвестиційний аналіз
Контрольні запитання - Інвестиційний аналіз
Критерії оцінювання знань під час іспиту - Інвестиційний аналіз
Критерії оцінювання знань за результатами поточного контролю - Інвестиційний аналіз
Література 2 - - Інвестиційний аналіз
Література 3 - Інвестиційний аналіз
Література 4 - Інвестиційний аналіз
Література 5 - Інвестиційний аналіз
Література - Інвестиційний аналіз
Мета і завдання дисципліни - Інвестиційний аналіз
Методичні вказівки до вивчення теми 2 - Інвестиційний аналіз
Методичні вказівки до вивчення теми 3 - Інвестиційний аналіз
Методичні вказівки до вивчення теми 4 - Інвестиційний аналіз
Методичні вказівки до вивчення теми 5 - Інвестиційний аналіз
Методологічні засади інвестиційного аналізу - Інвестиційний аналіз
Основна термінологія 2 - Інвестиційний аналіз
Основна термінологія 3 - Інвестиційний аналіз
Основна термінологія 4 - Інвестиційний аналіз
Основна термінологія - Інвестиційний аналіз
Перелік екзаменаційних завдань - Інвестиційний аналіз
Підготовка рефератів - Інвестиційний аналіз
План семінарського заняття - Інвестиційний аналіз
Плани семінарських занять 3 - Інвестиційний аналіз
Плани семінарських занять 4 - Інвестиційний аналіз
Плани семінарських занять 5 - Інвестиційний аналіз
Плани семінарських занять - Інвестиційний аналіз
Система підсумкового контролю - Інвестиційний аналіз
Система поточного контролю - Інвестиційний аналіз
Тематичний план з дисципліни - Інвестиційний аналіз
Теми рефератів - Інвестиційний аналіз
Типові тести для проведення першого етапу блочно-модульного контролю - Інвестиційний аналіз
Типові задачі 2 - Інвестиційний аналіз
Типові задачі 3 - Інвестиційний аналіз
Типові задачі 4 - Інвестиційний аналіз
Типові задачі 5 - Інвестиційний аналіз
Типові задачі - Інвестиційний аналіз
Типові задачі, використовувані для формування комплексної виробничої ситуації другого етапу блочно-модульного контролю - Інвестиційний аналіз
Вступ - Інвестиційний аналіз
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни - Інвестиційний аналіз
Зміст дисципліни по темах - Інвестиційний аналіз
Зміст - Інвестиційний аналіз
Форми та методи навчання з курсу «КПН» - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Література для поглибленого вивчення теми 2 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Література для поглибленого вивчення теми 3 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Література для поглибленого вивчення теми 5 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Література для поглибленого вивчення теми 6 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Література для поглибленого вивчення теми - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Література з курсу - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
http://lection.com.ua/kpn/kpnnmpsvd/metodichne-zabezpechennya-samostiynoyi-pidgotovki-studentiv-do-praktichnih-zanyat-ta-dlya-roboti-v-grupah-sppz-ta-pz-6-komunikativni-protsesi-u-navchanni-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplini
Методичне забезпечення теоретичного опанування теми (СРТМ) 2 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Методичне забезпечення теоретичного опанування теми (СРТМ) 3 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Методичне забезпечення теоретичного опанування теми (СРТМ) 4 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Методичне забезпечення теоретичного опанування теми (СРТМ) 5 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Методичне забезпечення теоретичного опанування теми (СРТМ) - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
http://lection.com.ua/kpn/kpnnmpsvd/metodichni-vkazivki-schodo-pidgotovki-individualnih-zavdan-z-kursu-%C2%ABkpn%C2%BB-pid-chas-vikonannya-kursovoyi-roboti-z-metodiki-vikladannya-ekonomiki-ta-prohodzhennya-pedagogichnoyi-praktiki-komunikativni-protsesi-u-navchanni-navchalno-metodichni
Навчальні цілі 2 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Навчальні цілі 3 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Навчальні цілі 4 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Навчальні цілі 5 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Навчальні цілі 6 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Навчальні цілі - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Основні вимоги до знань та вмінь - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Підсумковий контроль знань з курсу «КПН» - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Програма курсу "Комунікатичні процеси у навчанні" - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Рейтингове оцінювання виконання завдань з курсу «КПН» - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Самостійна робота з курсу «КПН» - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Тематичний план занять з курсу «КПН» та завдання для роботи за окремими темами - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Вимоги до роботи студентів та поточний контроль знань з курсу «КПН» - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Вузлові питання 2 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Вузлові питання 3 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Вузлові питання 4 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Вузлові питання 5 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Вузлові питання 6 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Вузлові питання - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Завдання для самостійної підготовки студентів до практичних занять та для роботи в групах (СППЗ та ПЗ) 2 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Завдання для самостійної підготовки студентів до практичних занять та для роботи в групах (СППЗ та ПЗ) 3 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Завдання для самостійної підготовки студентів до практичних занять та для роботи в групах (СППЗ та ПЗ) 4 -
Завдання для самостійної підготовки студентів до практичних занять та для роботи в групах (СППЗ та ПЗ) - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Завдання для самостійної роботи студентів до практичних занять та для роботи в групах (СППЗ та ПЗ) 5 - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Зміст - Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Лексикологія і фонетика української мови
http://lection.com.ua/leksfonukrmov/leksikologiya/leksikologiya-i-fonetika-ukrainskoi-movi/feed/atom
Лексикологія і фонетика української мови
Енантіосемія
Градуальні, комплементарні, векторні антоніми
Основні типи лексичних значень
Парадигматичні та синтагматичні відношення
Пароніми
Поняття лексеми, семи, семами і архісеми
Позиція лексичної одиниці
Процеси номінації
Загальна лексикологія
Екскурс в історію логіки - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Глосарій - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Хто є хто - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Контрольна робота № 1 - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Контрольна робота № 2 - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Логічні основи теорії аргументації - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Основні закони логіки - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Питання для підготовки до заліку - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Плани семінарських (практичних) занять - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Поняття - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Предмет, структура та завдання логіки - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Програма курсу логіки - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Рекомендована література - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Рейтингова система оцінки знань студентів - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Символи логіки - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
This website is currently unavailable.
http://lection.com.ua/logik/nmpsvd/sudzhennya-logika-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplini/druk
Тематичний план - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Тематика рефератів - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Умовивід - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Визначення базових понять - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Вступ - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Зміст - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Зміст - Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
http://lection.com.ua/lost-password/
http://lection.com.ua/lost-user-name/
Державно-соціальний, маржиналістськийі інвестиційні напрями розвитку факторів продуктивності - Менеджмент продуктивності
Кейнсіанська і неокейнсіанська теорії зростання економіки і продуктивності - Менеджмент продуктивності
Напрями зростання багатства в економічній думці докапіталістичного періоду - Менеджмент продуктивності
Неолібералістська і неокласична теорії економічного розвитку - Менеджмент продуктивності
Предмет та метод менеджменту продуктивності - Менеджмент продуктивності
Віддача ресурсів і факторів виробництва в дослідженнях класичної теорії - Менеджмент продуктивності
Вступ - Менеджмент продуктивності
Завдання менеджменту продуктивності - Менеджмент продуктивності
Зміст - Менеджмент продуктивності
Зміст - Менеджмент продуктивності
Зв’язок менеджменту продуктивності з іншими науками - Менеджмент продуктивності
Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій - Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/etika-i-sotsialna-vidpovidalnist-mizhnarodnih-korporatsiy-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Іменний покажчик - Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/imenniy-pokazhchik-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Інвестиційні операції міжнародних корпорацій - Міжнародний менеджмент
Керівництво і комунікації в міжнародних корпораціях - Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/kerivnitstvo-i-komunikatsiyi-v-mizhnarodnih-korporatsiyah-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Контроль і звітність у міжнародних корпораціях - Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/kontrol-i-zvitnist-u-mizhnarodnih-korporatsiyah-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Література - Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/literatura-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Міжнародний фінансовий менеджмент - Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/mizhnarodniy-finansoviy-menedzhment-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Навчальний кейс «Делл Комп’ютер корпорейшн» - Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/navchalniy-keys-%C2%ABdell-komp%E2%80%99yuter-korporeyshn%C2%BB-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Навчально-тематичний план курсу - Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/navchalno-tematichniy-plan-kursu-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Організаційний розвиток міжнародних корпорацій - Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/organizatsiyniy-rozvitok-mizhnarodnih-korporatsiy-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Основні поняття курсу - Міжнародний менеджмент
Питання які виносяться на іспит Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/pitannya-yaki-vinosyatsya-na-ispit-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Покажчик кейсів (прикладів з господарської практики) - Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/pokazhchik-keysiv-prikladiv-z-gospodarskoyi-praktiki-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Покажчик компаній і організацій - Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/pokazhchik-kompaniy-i-organizatsiy-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Прийняття рішень у міжнародних корпораціях - Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/priynyattya-rishen-u-mizhnarodnih-korporatsiyah-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Середовище міжнародного менеджменту - Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/seredovische-mizhnarodnogo-menedzhmentu-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Список рисунків - Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/spisok-risunkiv-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Список таблиць - Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/spisok-tablits-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Становлення глобального менеджменту - Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/stanovlennya-globalnogo-menedzhmentu-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Стратегічне планування в міжнародних корпораціях - Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/strategichne-planuvannya-v-mizhnarodnih-korporatsiyah-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Суть і характерні риси міжнародного менеджменту - Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/sut-i-harakterni-risi-mizhnarodnogo-menedzhmentu-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Технологічна політика міжнародних корпорацій - Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/tehnologichna-politika-mizhnarodnih-korporatsiy-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Термінологічний покажчик - Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/terminologichniy-pokazhchik-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Типова програма курсу - Міжнародний менеджмент
Торговельні операції міжнародних корпорацій - Міжнародний менеджмент
Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях - Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/upravlinnya-lyudskimi-resursami-v-mizhnarodnih-korporatsiyah-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Вступ - Міжнародний менеджмент
http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/vstup-mizhnarodniy-menedzhment/druk
Загальні положення - Міжнародний менеджмент
Зміст - Міжнародний менеджмент
Зміст - Міжнародний менеджмент
Амортизація і знос ОФ
Фізичний знос будівель
Характеристика, призначення і структура основних фондів житлово-комунального господарства
http://lection.com.ua/managment/remosfd/klasifikatsiya-budivel-za-funktsionalnim-pri
Класифікація будівель за функціональним призначенням
http://lection.com.ua/managment/remosfd/klasifikatsiya-budivel-za-funktsionalnim-priznachennyam/druk
Класифікація підприємств житлово-комунального господарства.
Класифікація ремонтів і періодичність їх проведення
http://www.lection.com.ua/managment/remosfd/klasifikatsiya-y-struktura-osnovnih-fondiv-zhkg.-otsinka-tehnichnogo-stanu-osnovnih-fondiv
Класифікація житлових будівель за капітальністю.
Моральне зношення будинків.
Основні положення з ремонту будівель і споруд
Особливості ремонтно-будівельних робіт (РБР) у порівнянні з капітальним будівництвом
Показники стану і ефективності використання ОФ
Поняття ремонту будівель і споруд
Поняття житлово-комунального господарства та його структура.
Послуги підприємств житлово-комунального господарства.
Програма розвитку й реформування житлово-комунального господарства.
Ремонт основних фондів - Зміст
Ремонт основних фондів - Зміст
Терміни служби конструкцій і елементів житлових будинків
http://www.lection.com.ua/managment/remosfd/vidtvorennya-osnovnih-fondiv.-vidi-otsinki-zhitlovih-i-gromadskih-budinkiv
Вступ
Житлове господарство й житловий фонд міста
Математичні дисципліни
http://lection.com.ua/mt/matdys/feed/atom
http://lection.com.ua/mt/matdys/feed/rss
Основи аргохімії
Природничі дисципліни
http://lection.com.ua/pd/prdis/feed/atom
http://lection.com.ua/pd/prdis/feed/rss
Зміст - Філософія науки
Філософія, її предмет та призначення - Предмет і проблематика класичної та некласичної філософії
Передмова - Предмет і проблематика класичної та некласичної філософії
http://lection.com.ua/philosophy/predph/peredmova-predmet-i-problematika-klasichnoyi-ta-neklasichnoyi-filosofiyi/druk
Зміст - Предмет і проблематика класичної та некласичної філософії
Зміст - Предмет і проблематика класичної та некласичної філософії
Джерела світла - Зміст
Джерела світла - Зміст
Вступ
Світлотехніка - Зміст
Світлотехніка - Зміст
Вступ
Адміністративна відповідальність за порушення фінансового законодавства - Фінансове право України
This website is currently unavailable.
http://lection.com.ua/pravo/finprvshk/bankivska-sistema-ukrayini-ta-rol-u-niy-natsionalnogo-banku-ukrayini-finansove-pravo-ukrayini/druk
Банківське регулювання і банківський нагляд - Фінансове право України
Бюджетний процес та його учасники - Фінансове право України
http://lection.com.ua/pravo/finprvshk/byudzhetniy-protses-ta-yogo-uchasniki-finansove-pravo-ukrayini/druk
Державний борг - Фінансове право України
http://lection.com.ua/pravo/finprvshk/derzhavniy-borg-finansove-pravo-ukrayini/druk
Фінансова відповідальність за порушення фінансового законодавства - Фінансове право України
Фінансово-правові норми: поняття, структура, види - Фінансове право України
Фінансово-правові відносини: поняття, особливості, види - Фінансове право України
Грошова система України - Фінансове право України
http://lection.com.ua/pravo/finprvshk/groshova-sistema-ukrayini-finansove-pravo-ukrayini/druk
Контроль за дотриманням бюджетного законодавства, відповідальність за бюджетні правопорушення - Фінансове право України
Кримінальна відповідальність за порушення фінансового законодавства - Фінансове право України
Наука фінансового права - Фінансове право України
Об'єкт валютних правовідносин - Фінансове право України
http://lection.com.ua/pravo/finprvshk/ob-ekt-valyutnih-pravovidnosin-finansove-pravo-ukrayini/druk
Органи та організація фінансового контролю - Фінансове право України
Податкове право, податкові правовідносини - Фінансове право України
Поняття бюджету та бюджетної системи України, внутрішня структура бюджетів - Фінансове право України
Поняття податку, податкової системи, принципи оподаткування - Фінансове право України
Поняття ,предмет і метод фінансового права - Фінансове право України
http://lection.com.ua/pravo/finprvshk/ponyattya-predmet-i-metod-finansovogo-prava-finansove-pravo-ukrayini/druk
Поняття, сутність, призначення фінансового контролю - Фінансове право України
Поняття та класифікація державних і муніципальних доходів - Фінансове право України
Поняття та класифікація державних і муніципальних витрат - Фінансове право України
Поняття та зміст грошового обороту - Фінансове право України
Порядок здійснення окремих видів валютних операцій - Фінансове право України
Правове регулювання безготівкових розрахунків - Фінансове право України
Правове регулювання готівкових розрахунків - Фінансове право України
Правове регулювання місцевого бюджетного процесу - Фінансове право України
Правове регулювання окремих механізмів та процедур оподаткування - Фінансове право України
Правовий статус Національного банку України - Фінансове право України
Система і джерела фінансового права - Фінансове право України
Співвідношення фінансового права з іншими галузями права - Фінансове право України
Суб'єкти валютних правовідносин - Фінансове право України
Теоретичний аспект відповідальності за порушення фінансового законодавства - Фінансове право України
Валютне регулювання та валютний контроль - Фінансове право України
Види і методи фінансового контролю - Фінансове право України
http://lection.com.ua/pravo/finprvshk/vidi-i-metodi-finansovogo-kontrolyu-finansove-pravo-ukrayini/druk
Загальна характеристика валютного правовідношення - Фінансове право України
http://lection.com.ua/pravo/finprvshk/zagalna-harakteristika-valyutnogo-pravovidnoshennya-finansove-pravo-ukrayini/druk
Зміст - Фінансове право України
Зміст - Фінансове право України
АнтоновоЛОГІЯ — Закони автора книги стосовно інтелектуальної власності і комп'ютерного авторського права - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Авторський договір - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Багатосторонні і двостороння міжнародна співпраця у сфері охорони інтелектуальної власності - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Державна реєстрація прав автора на твори науки, літератури і мистецтва - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Диктатура копірайта - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Дослідження проблем глобальної інформаційної мережі Internet у США та країнах Європи, формування законодавства у цій сфері - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Доступ до Інтернету - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Євразійська патентна конвенція, її мета і завдання Євразійська патентна організація - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Фактор часу при оцінці окупності і реалізації об'єктів - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Характеристика основних понять - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Іменне право - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Інтернет-доступ до нормативно-правової бази - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Історія та еволюція авторського права - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Конституція України, Кримінальний кодекс та Кодекс України про адміністративні правопорушення стосовно питань захисту інтелектуальної власності - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Концепція правової охорони комп'ютерних програм в Україні - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Концепція розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Коротка історія копірайта - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Література - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Метод аналізу чутливості - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Міжнародна співпраця у створенні та вдосконаленні національного патентно-інформаційного фонду та довідково-пошукового апарату - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Міжнародна співпраця у створенні, удосконаленні та розвитку національної законодавчо-нормативної бази у сфері охорони інтелектуальної власності в Україні - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Міжнародні договори та угоди у сфері охорони промислової власності ВОІВ - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Міжнародні конвенції і договори з охорони авторського права і суміжних прав - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Міжнародні організації - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Об'єкти авторського права - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Організації України - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Основи методології вартісної оцінки інтелектуальної власності - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Основні функції та принципи авторського права - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Основні охоронні документи - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Основні завдання і напрями діяльності міжнародної системи охорони інтелектуальної власності - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Оцінка ризику - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Плагіат в Інтернеті - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Положення про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Положення про дистанційну освіту (ДО) в Україні - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Положення про дистанційну освіту - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Поняття інтелектуальної власності та система її правової охорони - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Поняття, завдання та напрямки правового регулювання у сфері інформаційних відносин - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Постанова Кабінету Міністрів України «Про державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції» - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Права та обов'язки учасників інформаційних відносин - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Право та Інтернет - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Правова база в сфері охорони використання комп'ютерних програм та баз даних - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Правовий статус учасників у сфері інформаційних відносин - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Примірне тимчасове положення про фонд навчальних комп'ютерних програм - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Примірне тимчасове положення про реєстр навчальних комп'ютерних програм - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Проблема відповідальності інформаційних провайдерів - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Програма інтеграції України до Європейського Союзу у галузі авторського права і суміжних прав - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Регіональні міжнародні організації з питань охорони інтелектуальної власності - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Шляхи формування і розвитку законодавства України у сфері інформаційних відносин - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Співпраця з Всесвітньою торговельною організацією - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Судовий порядок захисту прав на об'єкт інтелектуальної власності - Судовий порядок захисту прав на об'єкт інтелектуальної власності
Свідоцтво про внесення навчальної комп'ютерної програми до реєстру навчальних комп'ютерної програм - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Теоретична концепція розвитку інформаційного законодавства - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Тезарус - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Участь неурядових і громадських організацій України в міжнародній співпраці у сфері охорони інтелектуальної власності - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Участь України у створенні та діяльності Міждержавної ради з питань охорони промислової власності країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Участь України в міжнародних програмах підготовки і підвищення кваліфікації фахівців з охорони інтелектуальної власності - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Участь України в міжнародній співпраці з питань стандартизації у сфері охорони промислової власності - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Всесвітня організація інтелектуальної власності - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Вступ - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Загальна характеристика - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Загальні положення - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Захист сайтів в Інтернеті - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
http://lection.com.ua/pravo/ivlcapr/zakon-ukrayini-%C2%ABpro-avtorske-pravo-i-sumizhni-prava%C2%BB-intelektualna-vlasnist-i-komp-yuterne-avtorske-pravo
Закон України «Про інформацію» - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Закон України «Про науково-технічну інформацію» - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Закон України «Про видавничу справу» - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Заява про внесення до Реєстру навчальних комп'ютерних програм - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Зміст - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Зміст - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Значення міжнародної співпраці у сфері охорони інтелектуальної власності для України - Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право
Безпосередня демократія: поняття, юридична природа і форми - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/bezposerednya-demokratiya-ponyattya-yuridichna-priroda-i-formi-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Дефініція конституційного права у зарубіжних країнахДефініція конституційного права у зарубіжних країнах - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/definitsiya-konstitutsiynogo-prava-u-zarubizhnih-krayinahdefinitsiya-konstitutsiynogo-prava-u-zarubizhnih-krayinah-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Державна влада як інститут конституційного права - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/derzhavna-vlada-yak-institut-konstitutsiynogo-prava-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
ДЕЯКІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ УТОЧНЕННЯ - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/deyaki-terminologichni-utochnennya-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Еволюція інституту глави держави у світі - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/evolyutsiya-institutu-glavi-derzhavi-u-sviti-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Форми (джерела) конституційного права у зарубіжних країнах - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/formi-dzherela-konstitutsiynogo-prava-u-zarubizhnih-krayinah-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/konstitutsiyna-vidpovidalnist-uryadiv-u-zarubizhnih-krayinah-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin
Конституційне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin-yak-navchalna-distsiplina-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Конституційні інститути референдуму та народної ініціативи - Конституційне право зарубіжних країн
Конституційні принципи духовного життя суспільства
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/konstitutsiyni-printsipi-duhovnogo-zhittya-suspilstva/druk
Конституційні принципи економічної організації суспільства - Конституційне право зарубіжних країн
Конституційні принципи організації да діяльності політичних партій у зарубіжних країнах - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/konstitutsiyni-printsipi-organizatsiyi-da-diyalnosti-politichnih-partiy-u-zarubizhnih-krayinah-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Конституційні принципи політичних відносин - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/konstitutsiyni-printsipi-politichnih-vidnosin-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Конституційні принципи соціальних відносин у зарубіжних країнах - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/konstitutsiyni-printsipi-sotsialnih-vidnosin-u-zarubizhnih-krayinah-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Конституційні засади судової організації - Конституційне право зарубіжних країн
Конституційний інститут форми правління - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/konstitutsiyniy-institut-formi-pravlinnya-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Конституційний інститут форми територіально-політичної організації держави у зарубіжних країнах - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/konstitutsiyniy-institut-formi-teritorialno-politichnoyi-organizatsiyi-derzhavi-u-zarubizhnih-krayinah-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Конституційний інститут політичного режиму в зарубіжних країнах - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/konstitutsiyniy-institut-politichnogo-rezhimu-v-zarubizhnih-krayinah-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Конституційно-правове регулювання - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/konstitutsiyno-pravove-regulyuvannya-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Конституційно-правове регулювання судової влади у зарубіжних країнах - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/konstitutsiyno-pravove-stanovische-uryadu-v-sistemi-derzhavnih-organiv-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin
Конституційно-правові відносини та їх суб’єкти - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/konstitutsiyno-pravovi-vidnosini-ta-yih-sub%E2%80%99ekti-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Конституційно-правовий інститут виборів - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/konstitutsiyno-pravoviy-institut-viboriv-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Концепція форми держави у конституційному праві - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/kontseptsiya-formi-derzhavi-u-konstitutsiynomu-pravi-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Наука конституційного права в зарубіжних країнах - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/nauka-konstitutsiynogo-prava-v-zarubizhnih-krayinah-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Основні поняття - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/osnovni-ponyattya-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Особливості конституційного регулювання засад суспільного ладу - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/osoblivosti-konstitutsiynogo-regulyuvannya-zasad-suspilnogo-ladu-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Особливості конституційного статусу глав держав у сучасному світі - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/osoblivosti-konstitutsiynogo-statusu-glav-derzhav-u-suchasnomu-sviti-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
ПЕРЕДМОВА - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/peredmova-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Поняття Конституції та основні етапи конституційного розвитку сучасних держав - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/ponyattya-konstitutsiyi-ta-osnovni-etapi-konstitutsiynogo-rozvitku-suchasnih-derzhav-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Поняття конституційного режиму - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/ponyattya-konstitutsiynogo-rezhimu-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Поняття судової влади і судової системи - Конституційне право зарубіжних країн
Поняття та конституційно-правове регулювання громадянства в зарубіжних країнах - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/ponyattya-ta-konstitutsiyno-pravove-regulyuvannya-gromadyanstva-v-zarubizhnih-krayinah-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Google
Порядок формування парламентів і статус депутатів у зарубіжних країнах - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/poryadok-formuvannya-parlamentiv-i-status-deputativ-u-zarubizhnih-krayinah-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Порядок роботи парламентів (парламентська процедура) у зарубіжних країнах - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/poryadok-roboti-parlamentiv-parlamentska-protsedura-u-zarubizhnih-krayinah-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Повноваження та функції глави держави - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/povnovazhennya-ta-funktsiyi-glavi-derzhavi-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Правова охорона конституції - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/pravova-ohorona-konstitutsiyi-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Правове регулювання виборчого процесу - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/pravove-regulyuvannya-viborchogo-protsesu-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Правові гарантії основних прав і свобод людини і громадянина в зарубіжних країнах - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/pravovi-garantiyi-osnovnih-prav-i-svobod-lyudini-i-gromadyanina-v-zarubizhnih-krayinah-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
ПРЕДМЕТ І МЕТОД КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/predmet-i-metod-konstitutsiynogo-prava-v-zarubizhnih-krayinah-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Предмет науки конституційного права - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/predmet-nauki-konstitutsiynogo-prava-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Принцип єдності державної влади у конституційному праві зарубіжних країн - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/printsip-ednosti-derzhavnoyi-vladi-u-konstitutsiynomu-pravi-zarubizhnih-krayin-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Принцип розподілу влад у конституційному праві зарубіжних країн - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/printsip-rozpodilu-vlad-u-konstitutsiynomu-pravi-zarubizhnih-krayin-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Принципи конституційно-правового регулювання статусу людини і громадянина - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/printsipi-konstitutsiyno-pravovogo-regulyuvannya-statusu-lyudini-i-gromadyanina-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Прийняття та зміни конституції в зарубіжних країнах - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/priynyattya-ta-zmini-konstitutsiyi-v-zarubizhnih-krayinah-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Проблема копетенції та конституційна регламентація повноважень парламентів - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/problema-kopetentsiyi-ta-konstitutsiyna-reglamentatsiya-povnovazhen-parlamentiv-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Система галузі конституційного права у зарубіжних країнах - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/sistema-galuzi-konstitutsiynogo-prava-u-zarubizhnih-krayinah-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Система конституційних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/sistema-konstitutsiynih-prav-svobod-i-obov%E2%80%99yazkiv-lyudini-i-gromadyanina-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Структура і внутрішня побудова палат парламентів у зарубіжних країнах - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/struktura-i-vnutrishnya-pobudova-palat-parlamentiv-u-zarubizhnih-krayinah-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Сутність та юридична природа державної влади і державного суверенітету - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/sutnist-ta-yuridichna-priroda-derzhavnoyi-vladi-i-derzhavnogo-suverenitetu-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Виборчі системи у зарубіжних країнах - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/viborchi-sistemi-u-zarubizhnih-krayinah-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/viniknennya-ta-evolyutsiya-konstitutsiynogo-prava-zarubizhnih-krayin-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Загальна характеристика інституту парламенту - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/zagalna-harakteristika-institutu-parlamentu-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
Зміст, форма і структура конституції - Конституційне право зарубіжних країн
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/zmist-forma-i-struktura-konstitutsiyi-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/zmist-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin
http://lection.com.ua/pravo/kpzk/zmist-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin/druk
"Природна людина" просвітників
Аналіз філософсько-світоглядних концепцій і доктрин як методологічного інструментарію побудови філософії права
Філософія права неогегельянства
Філософія права України
Філософія права як методологічна дисципліна
Філософська антропологія як універсальна методологія правознавства
Форми громадянського суспільства
Генезис ідеї невід'ємних прав людини
Генезис уявлень про право і законність у процесі становлення цивілізаційних основ суспільства
Ієрархічний порядок суспільства.
Контрольні запитання.
Міжнародні документи з прав людини
Неокантіанська філософія права
Новітня філософія права Німеччини в контексті світової філософії права: ретроспективний погляд
Основні напрямки системного аналізу у філософії права
Основоположні права людини
Передмова
Поняття прав
Право і релігія, держава і церква
Право, правова держава, громадянське суспільство як досягнення цивілізації
Право як засіб реалізації загальнолюдських цінностей
Правовий режим церкви в Україні
Примат прав людини над законодавством
Релігія і право як форми духу
Релігійні норми і право
Релігійні витоки держави і права
Системний аналіз у філософії права
Соціальна основа прав людини
Сучасна дискусія про предмет філософії права
Сутність філософського підходу до права
Google
Церква в системі державно-правових режимів
Цивілізація як конкретно-історичне буття культури
Визначення предмета правової філософії.
Загальна характеристика філософії права XX століття
Зміст - Філософія права
Зміст - Філософія права
Значення парадигми новітньої науки для розуміння права
Зв'язок права з державою та громадянським суспільством
Біопсихічні властивості людини - Основи психології та педагогіки
http://lection.com.ua/psychology/optp/biopsihichni-vlastivosti-lyudini-osnovi-psihologiyi-ta-pedagogiki/druk
Контроль - Основи психології та педагогіки
http://lection.com.ua/psychology/optp/kontrol-osnovi-psihologiyi-ta-pedagogiki/druk
Міжособистісні стосунки - Спілкування - Основи психології та педагогіки
http://lection.com.ua/psychology/optp/mizhosobistisni-stosunki-spilkuvannya-osnovi-psihologiyi-ta-pedagogiki/druk
Навчання як головний шлях до освіти - Основи психології та педагогіки
http://lection.com.ua/psychology/optp/navchannya-yak-golovniy-shlyah-do-osviti-osnovi-psihologiyi-ta-pedagogiki/druk
Особистість та діяльність - Основи психології та педагогіки
Освіта в культурі людства - Основи психології та педагогіки
http://lection.com.ua/psychology/optp/osvita-v-kulturi-lyudstva-osnovi-psihologiyi-ta-pedagogiki/druk
Педагогіка як наука про освіту - Структура сучасної педагогіки - Основи психології та педагогіки
http://lection.com.ua/psychology/optp/pedagogika-yak-nauka-pro-osvitu-struktura-suchasnoyi-pedagogiki-osnovi-psihologiyi-ta-pedagogiki/druk
Потреби, мотиви, поведінка - Основи психології та педагогіки
http://lection.com.ua/psychology/optp/potrebi-motivi-povedinka-osnovi-psihologiyi-ta-pedagogiki/druk
Психосоціальні властивості особистості - Основи психології та педагогіки
http://lection.com.ua/psychology/optp/psihosotsialni-vlastivosti-osobistosti-osnovi-psihologiyi-ta-pedagogiki/druk
Розвиток особистості - Основи психології та педагогіки
http://lection.com.ua/psychology/optp/rozvitok-osobistosti-osnovi-psihologiyi-ta-pedagogiki/druk
Список літератури - Основи психології та педагогіки
http://lection.com.ua/psychology/optp/spisok-literaturi-osnovi-psihologiyi-ta-pedagogiki/druk
Тематичний план дисципліни - Основи психології та педагогіки
http://lection.com.ua/psychology/optp/tematichniy-plan-distsiplini-osnovi-psihologiyi-ta-pedagogiki/druk
Виховання — підготовка дитини до дорослого життя - Основи психології та педагогіки
http://lection.com.ua/psychology/optp/vihovannya-%E2%80%94-pidgotovka-ditini-do-doroslogo-zhittya-osnovi-psihologiyi-ta-pedagogiki/druk
Вступ до програми - Основи психології та педагогіки
http://lection.com.ua/psychology/optp/vstup-do-programi-osnovi-psihologiyi-ta-pedagogiki/druk
Вступ до психології - Основи психології та педагогіки
http://lection.com.ua/psychology/optp/vstup-do-psihologiyi-osnovi-psihologiyi-ta-pedagogiki/druk
Вступ - Основи психології та педагогіки
http://lection.com.ua/psychology/optp/vstup-osnovi-psihologiyi-ta-pedagogiki/druk
Я-концепція - Система психологічного захисту - Основи психології та педагогіки
http://lection.com.ua/psychology/optp/ya-kontseptsiya-sistema-psihologichnogo-zahistu-osnovi-psihologiyi-ta-pedagogiki/druk
Зміст - Основи психології та педагогіки
Зміст - Основи психології та педагогіки
Зміст тем курсу - Основи психології та педагогіки
http://lection.com.ua/psychology/optp/zmist-tem-kursu-osnovi-psihologiyi-ta-pedagogiki/druk
Характер менеджера - Психологія управління
Історія розвитку психології управління - Психологія управління
Методи вивчення особистості - Психологія управління
Основні поняття психології управління - Психологія управління
Поняття особистості та її структура - Психологія управління
Психологічні фактори охорони праці і техніки безпеки - Психологія управління
Психологічні закономірності управлінської діяльності - Психологія управління
Психологія мотивації - Психологія управління
Спрямованість особистості - Психологія управління
Визначення складу управлінських здібностей - Психологія управління
Взаємоадаптація людини та ЕОМ в системах управління - Психологія управління
Зміст - Психологія управління
Зміст - Психологія управління
Рослинні тканини
http://lection.com.ua/roslinni-tkanini/botanika/roslinni-tkanini/feed/atom
Рослинні тканини
Соціальні дисципліни
http://lection.com.ua/sd/scdis/feed/atom
http://lection.com.ua/sd/scdis/feed/rss
Удобрення картоплі
Внесення мінеральних добрив
Блочно модульний контроль та критерії оцінювання знань студентів - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
http://lection.com.ua/sociologia/npdsvd/blochno-modulniy-kontrol-ta-kriteriyi-otsinyuvannya-znan-studentiv-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplini/druk
http://lection.com.ua/sociologia/npdsvd/ekonomichna-sotsiologiya-navchalno
Економічна соціологія - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
http://lection.com.ua/sociologia/npdsvd/ekonomichna-sotsiologiya-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplini/druk
Історія становлення соціології в країнах Західної Європи та США - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
http://lection.com.ua/sociologia/npdsvd/istoriya-stanovlennya-sotsiologiyi-v-krayinah-zahidnoyi-evropi-ta-ssha-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplini/druk
http://lection.com.ua/sociologia/npdsvd/organizatsiya-sotsiologichnih-doslidzhen-metodizbirannya-ta-analizu-sotsi
Організація соціологічних досліджень, методизбирання та аналізу соціологічної інформації - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
http://lection.com.ua/sociologia/npdsvd/organizatsiya-sotsiologichnih-doslidzhen-metodizbirannya-ta-analizu-sotsiologichnoyi-informatsiyi-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplini/druk
Особистість у системі соціальних зв’язків - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін
http://lection.com.ua/sociologia/npdsvd/osobistist-u-sistemi-sotsialnih-zv%E2%80%99yazkiv-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplin/druk
Програма курсу - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
http://lection.com.ua/sociologia/npdsvd/programa-kursu-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplini/druk
Рекомендована література - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
http://lection.com.ua/sociologia/npdsvd/rekomendovana-literatura-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplini/druk
Розвиток соціологічної думки в Україні - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
http://lection.com.ua/sociologia/npdsvd/rozvitok-sotsiologichnoyi-dumki-v-ukrayini-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplini/druk
Соціологія конфлікту - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
http://lection.com.ua/sociologia/npdsvd/sotsiologiya-konfliktu-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplini/druk
Соціологія культури - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін
http://lection.com.ua/sociologia/npdsvd/sotsiologiya-kulturi-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplin/druk
Соціологія політики - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
http://lection.com.ua/sociologia/npdsvd/sotsiologiya-politiki-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplini/druk
Соціологія праці та управління
http://lection.com.ua/sociologia/npdsvd/sotsiologiya-pratsi-ta-upravlinnya/druk
Соціологія релігії - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
http://lection.com.ua/sociologia/npdsvd/sotsiologiya-religiyi-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplini/druk
Соціологія як наука - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
http://lection.com.ua/sociologia/npdsvd/sotsiologiya-yak-nauka-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplini/druk
Суспільство як соціальна система, його соціальна структура - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін
http://lection.com.ua/sociologia/npdsvd/suspilstvo-yak-sotsialna-sistema-yogo-sotsialna-struktura-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplin/druk
Термінологічний словник ключових понять - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
http://lection.com.ua/sociologia/npdsvd/terminologichniy-slovnik-klyuchovih-ponyat-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplini/druk
Вступ - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
http://lection.com.ua/sociologia/npdsvd/vstup-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplini/druk
Зміст - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Зміст - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Додатки - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/dodatki-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
Критерії оцінювання знань студентів - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/kriteriyi-otsinyuvannya-znan-studentiv-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
Література - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/literatura-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
Мета і завдання дисципліни - Статистика охорони здоров'я
Методичні поради 2 - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/metodichni-poradi-2-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
Методичні поради 3 - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/metodichni-poradi-3-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
Методичні поради 4 - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/metodichni-poradi-4-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
Методичні поради 5 - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/metodichni-poradi-5-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
Методичні поради - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/metodichni-poradi-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
Навчальні завдання 2 - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/navchalni-zavdannya-2-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
Навчальні завдання 3 - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/navchalni-zavdannya-3-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
Навчальні завдання 4 - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/navchalni-zavdannya-4-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
Навчальні завдання 5 - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/navchalni-zavdannya-5-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
Обновление Adobe Flash Player
http://lection.com.ua/statistics/soz/navchalni-zavdannya-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
Обновление Adobe Flash Player
http://lection.com.ua/statistics/soz/plan-seminarskih-zanyat-2-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
План семінарських занять 3 - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/plan-seminarskih-zanyat-3-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
План семінарських занять 4 - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/plan-seminarskih-zanyat-4-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
План семінарських занять 5 - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/plan-seminarskih-zanyat-5-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
План семінарських занять - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/plan-seminarskih-zanyat-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
Тематичний план (кількість годин) - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/tematichniy-plan-kilkist-godin-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
Термінологічний словник 3 - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/terminologichniy-slovnik-3-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
Термінологічний словник 4 - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/terminologichniy-slovnik-4-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
Термінологічний словник - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/terminologichniy-slovnik-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
http://lection.com.ua/statistics/soz/tipova-programa-kursu-statistika-ohoroni-zdorov-ya
Вступ - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/vstup-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
Завдання для блочно-модульного контролю - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/zavdannya-dlya-blochno-modulnogo-kontrolyu-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
Зміст дисципліни по темах - Статистика охорони здоров'я
http://lection.com.ua/statistics/soz/zmist-distsiplini-po-temah-statistika-ohoroni-zdorov-ya/druk
Зміст - Статистика охорони здоров'я
Зміст - Статистика охорони здоров'я
Агрегатна форма індексів - Статистика
Динаміка споживчих цін - Статистика
Динаміка цін і тарифів виробників товарів та послуг - Статистика
Форми, види та способи спостереження - Статистика
Характеристика основної тенденції розвитку - Статистика
Характеристики форми розподілу - Статистика
Характеристики інтенсивності динаміки - Статистика
Характеристики центра розподілу - Статистика
Характеристики варіації - Статистика
Індекси середніх величин - Статистика
Класифікації та групування - Статистика
Класифікації та групування в економічній і соціальній статистиці - Статистика
Макроекономічні показники продукції - Статистика
Механічний рух населення та його статистичні показники - Статистика
Методи оцінювання показників виробництва товарів та послуг за порівнянними цінами - Статистика
Методологічні основи побудови зведених індексів - Статистика
Методологічні особливості статистики населення - Статистика
Міждержавні та міжрегіональні порівняння цін і тарифів - Статистика
Основні категорії статистики - Статистика
Основні категорії та поняття - Статистика
Особливості статистичного вивчення ринку праці - Статистика
Особливості статистичного вивчення ринку споживчих товарів - Статистика
Особливості статистичного вивчення ринку засобів виробництва - Статистика
Оцінка ефективності комерційної діяльності - Статистика
Оцінка коливань та сталості динаміки - Статистика
Оцінка щільності та перевірка істотності кореляційного зв’язку - Статистика
Оцінка узгодженості варіації атрибутивних ознак - Статистика
Оцінки ефективності банківської діяльності - Статистика
Перспективні розрахунки населення - Статистика
Поняття, склад та рух трудових ресурсів - Статистика
Поняття, значення та завдання статистичного вивчення національного багатства - Статистика
Предмет і завдання статистики зовнішньоекономічної діяльності - Статистика
Предмет статистики - Статистика
Принципи формування груп - Статистика
Проблеми обліку, розрахунку та зіставлення показників продукції - Статистика
Програмно-методологічні питання статистичного спостереження - Статистика
Рангова кореляція - Статистика
Регресійний аналіз - Статистика
Різні види вибірок - Статистика
Середні величини - Статистика
Середньозважені індекси - Статистика
Середня абсолютна та відносна швидкість розвитку - Статистика
Система національних рахунків - Статистика
Система показників економічної та соціальної статистики - Статистика
Система статистичних показників - Статистика
Статистична методологія - Статистика
Статистичне спостереження як метод інформаційного забезпечення - Статистика
Статистичне вивчення ринку - Статистика
Статистичне вивчення якості робочої сили - Статистика
Статистичне забезпечення маркетингу на ринку банківських послуг - Статистика
Статистика чисельності, складу та розміщення населення - Статистика
Статистика державного бюджету - Статистика
Статистика доходів населення - Статистика
Статистика ефективності праці - Статистика
Статистика ефективності суспільного виробництва - Статистика
Статистика ефективності використання матеріальних ресурсів - Статистика
Статистика грошового обігу - Статистика
Статистика інвестиційної діяльності - Статистика
Статистика кредитної діяльності - Статистика
Статистика національного майна - Статистика
Статистика обмінних курсів - Статистика
Статистика платіжного балансу - Статистика
Статистика природних ресурсів - Статистика
Статистика природного руху та відтворення населення - Статистика
Статистика соціального обслуговування - Статистика
Статистика споживання населенням матеріальних благ та послуг - Статистика
Статистика страхової діяльності - Статистика
Статистика товарного обороту внутрішньої торгівлі - Статистика
Статистика зовнішньої торгівлі - Статистика
Суть і функції індексів - Статистика
Суть і складові елементи динамічного ряду - Статистика
Суть і види статистичних показників - Статистика
Суть статистичного зведення - Статистика
Суть вибіркового спостереження - Статистика
Територіальні індекси - Статистика
Вибіркові оцінки середньої та частки - Статистика
Види цін та організація їх статистичного спостереження - Статистика
Види зв’язків - Статистика
Відносні величини - Статистика
Визначення обсягу вибірки - Статистика
Взаємозв’язки індексів
Закономірність розподілу - Статистика
Зміст - Статистика
Зміст - Статистика
Аудит
Аудит - Л.М. Янчева
http://lection.com.ua/table/audit/feed/atom
Аудит
Економетрія
Економетрія: Навчальний посібник - Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П.
http://lection.com.ua/table/econometry/feed/atom
Економетрія
Економіка
http://lection.com.ua/table/economics/feed/atom
Економіка
Англійська мова
Англійська мова - Кунатенко Й. Ю.
http://lection.com.ua/table/english/feed/atom
Англійська мова
Геодезія
http://lection.com.ua/table/geodesy/feed/atom
Геодезія
Інженерна геодезія - Міхельов Д.Ш.
http://lection.com.ua/table/geodesy/ingdz/Page-2
http://lection.com.ua/table/geodesy/ingdz/Page-3
Гроші та кредит
http://lection.com.ua/table/gk/feed/atom
Гроші та кредит
Історія
http://lection.com.ua/table/history/feed/atom
Історія
Інвестування
http://lection.com.ua/table/investment/feed/atom
Інвестування
Інвестиційний аналіз - Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.
http://lection.com.ua/table/investment/investanaliz/feed/atom
http://lection.com.ua/table/investment/investanaliz/feed/rss
http://lection.com.ua/table/investment/investanaliz/Page-2
http://lection.com.ua/table/investment/investanaliz/Page-3
КПН
http://lection.com.ua/table/kpn/feed/atom
Бібліотека онлайн Lection - підручники онлайн для українського студента
Комунікативні процеси у навчанні: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Бутенко Н. Ю., Приходько В. М., Федоренко Н. І.
Логіка
http://lection.com.ua/table/logik/feed/atom
Логіка
Логіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М.
Менеджмент
http://lection.com.ua/table/managment/feed/atom
Менеджмент
Менеджмент продуктивності - Ласкавий А.О.
Міжнародний менеджмент - Є. Г. Панченко
Ремонт основних фондів - С.І. Плотницька
Філософія
http://lection.com.ua/table/philosophy/feed/atom
Філософія
Фізика
http://lection.com.ua/table/physics/feed/atom
Фізика
Право
http://lection.com.ua/table/pravo/feed/atom
Право
Фінансове право України - Шкарупа В.К.
Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право - Антонов В.М.
Конституційне право зарубіжних країн - Георгіца А.З.
Філософія права - Костицький М.Ф.
Психологія
http://lection.com.ua/table/psychology/feed/atom
Психологія
Основи психології та педагогіки Л. А. Колесніченко, Л. Л. Борисенко
http://lection.com.ua/table/psychology/optp/feed/atom
http://lection.com.ua/table/psychology/optp/feed/rss
Психологія управління - Максимюк П.С.
Соціологія
http://lection.com.ua/table/sociologia/feed/atom
Соціологія
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - А. Ю. Брегеда, А. П. Бовтрук, Г. В. Дворецька
http://lection.com.ua/table/sociologia/npdsvd/feed/atom
http://lection.com.ua/table/sociologia/npdsvd/feed/rss
Статистика
http://lection.com.ua/table/statistics/feed/atom
Статистика
Статистика охорони здоров'я - Г. С. Столяров, Ю. В. Вороненко, М. В. Голубчиков
http://lection.com.ua/table/statistics/soz/Page-2
Статистика - Герасименко С. С., Головач А. В., Єріна А. М.
Українська мова
http://lection.com.ua/table/ukrainian/feed/atom
Українська мова
Секрети української мови - Караванський С.
http://lection.com.ua/table/ukrainian/secukrmovy/feed/atom
Українська мова
Секрети української мови - Караванський С.
Секрети української мови - Караванський С.
Секрети української мови - Караванський С.
Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів - Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець
http://lection.com.ua/table/ukrainian/ukrmovasr/feed/atom
Українська мова
Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів - Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець
Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів - Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець
Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів - Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець
Технічні дисципліни
http://lection.com.ua/templates/bliss_styles_1_7/css/none
А моєї милої не пускає мати - Секрети української мови
Академіки проти Шевченка - Секрети української мови
Активні дієприкметники минулого часу, Форми В - Секрети української мови
Активні дієприкметники теперішнього часу, Форми А - Секрети української мови
Без золота, без каменю - Секрети української мови
Червоний захід сонця далі погасає - Секрети української мови
Четверте "поліпшення" - Секрети української мови
Чи можна позичити душу - Секрети української мови
Число винятків більшає - Секрети української мови
Дальша доля галицького варіянту - Секрети української мови
Дискримінаційне словникування - Секрети української мови
Друге "поліпшення" - Секрети української мови
Два правописи - одна мова - Секрети української мови
Екскурсія у 30-ті роки - Секрети української мови
Грай же, Петре, на бандуру - Секрети української мови
Хіба хочеш? Мусиш! - Секрети української мови
Хиби Правопису-28 - Секрети української мови
Хоч шо буде - не оглядайся! - Секрети української мови
Хрест Батькові - Секрети української мови
Хто кращий мовник - Секрети української мови
Хто м'який, а кто і твердий - Секрети української мови
Калічення продовження - Секрети української мови
Конфуз із Панею - Секрети української мови
Кожух не на нас шитий - Секрети української мови
Криниця не має дна - Секрети української мови
Лікарю, зцілися сам - Секрети української мови
Лінгвістична патологія - Секрети української мови
Множина має свої примхи - Секрети української мови
Мовна лябораторія Франка - Секрети української мови
Мовознавча археологія - Секрети української мови
Мовознавча реконструкція - Секрети української мови
На соньці чи на сонці? - Секрети української мови
Найвибагливіший з усіх - Секрети української мови
Не всі звуки даються в руки - Секрети української мови
Невикористані можливості - Секрети української мови
Гіперпуризм - Секрети української мови
Пасивні дієприкметники теперішнього часу, Форми Ґ - Зміст - Секрети української мови
Перше "поліпшення" - Секрети української мови
Підводні рифи - Секрети української мови
Післяслово - Секрети української мови
Плюси Правопису-33 - Секрети української мови
Приватний аспект - Секрети української мови
Про галицький варіянт української мови - Секрети української мови
Про поміч порадами - Секрети української мови
Проект мовної доктрини - Секрети української мови
Псевдоваріянти - Секрети української мови
Риси української мови, перекреслені Правописом-33 - Секрети української мови
Ще один провопис - правопис-90 - Секрети української мови
Ще одне майже правило - Секрети української мови
Ще про помилковий наголос - Секрети української мови
Словник гортай а свій розум май - Секрети української мови
Словник української мови Б Грінченка - Секрети української мови
Слово до читачів - Секрети української мови
Словообрази - Секрети української мови
Смерть через подобу - Секрети української мови
Список мовних динозаврів - Секрети української мови
Список потерпілих від погромів - Секрети української мови
Суспільний аспект - Секрети української мови
СвоЇ не гірші від заморян - Секрети української мови
Третє "поліпшення" - Секрети української мови
Трохи дискусії - Секрети української мови
Усім рифам риф - Секрети української мови
Вибагливі приростки, префікси - Секрети української мови
Відхилення чи норма? - Секрети української мови
Відроджений наголос, Словничок - Секрети української мови
Відсутня або не до кінуя витлумачена у словниках лексика - Секрети української мови
Висновки - Секрети української мови
Вступ - Секрети української мови
Я бував по всіх усюдах, їздив верхи на верблюдах - Секрети української мови
Як ми дійшли до цього? - Секрети української мови
Зачаровані склади - Секрети української мови
Занедбані родовища - Секрети української мови
Зміст - Секрети української мови
Зміст - Секрети української мови
Зворотні активні дієприкметники минулого часу, Форми Г - Секрети української мови
Зворотні активні дієприкметники теперішнього часу, Форми Б - Секрети української мови
Евфонічні чергування
Написання частки не- з різними частинами мови
http://lection.com.ua/ukrainian/ukrainskij-pravopis/napisannya-chastki-ne-z-riznimi-chastinami-movi/druk
Написання складних прислівників
Найтиповіші помилки слововживання в друкованих ЗМІ
Передача звука j та голосних
Подовження приголосних
Подвоєння приголосних
Правопис префіксів
Правопис приголосних
Правопис суфіксів
Правопис відмінкових закінчень іменників І відміни
Правопис відмінкових закінчень іменників III і IV відмін та іменникових суфіксів
Приголосні
Велика літера у власних назвах
Велика літера в абревіатурах
Відмінювання числівників
Відмінювання слів іншомовного походження
Використання апострофа в українській мові
Завдання для самостійної роботи
Завдання для самостійної роботи 3
Андреевский спуск - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Андріївська первозванна - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Апостроф - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
http://lection.com.ua/ukrainian/ukrmovasr/apostrof-ukrayinska-mova-vpravi-i-zavdannya-dlya-samostiynoyi-roboti-studentiv/druk
Четверта відміна, множина - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Четверта відміна, однина - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Друга відміна, множина - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
http://lection.com.ua/ukrainian/ukrmovasr/druga-vidmina-mnozhina-ukrayinska-mova-vpravi-i-zavdannya-dlya-samostiynoyi-roboti-studentiv/druk
Друга відміна, однина - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Дужки - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Двокрапка - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
http://lection.com.ua/ukrainian/ukrmovasr/dvokrapka-ukrayinska-mova-vpravi-i-zavdannya-dlya-samostiynoyi-roboti-studentiv/druk
Графічні скорочення - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Іван Якович Франко (1856—1916) - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Кафедра української та російської мов - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
http://lection.com.ua/ukrainian/ukrmovasr/kartka-programnogo-materialu-z-ukrayinskoyi-dilovoyi-movi-dlya-studentiv-pershogo-kursu-vsih-fakultetiv-i-spetsialnostey-kiyivskogo-natsionalnogo-ekonomichnogo-universitetu-ukrayinska-mova-vpravi-i-zavdannya-dlya-samostiynoyi-roboti-st
Київський національний економічний університет - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Кома у простому реченні - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Кома у складному реченні - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Конкуренція - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Крапка - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
http://lection.com.ua/ukrainian/ukrmovasr/krapka-ukrayinska-mova-vpravi-i-zavdannya-dlya-samostiynoyi-roboti-studentiv/druk
Крапка з комою - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Лапки - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
http://lection.com.ua/ukrainian/ukrmovasr/lapki-ukrayinska-mova-vpravi-i-zavdannya-dlya-samostiynoyi-roboti-studentiv/druk
Леся Українка — гордість української нації - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
http://lection.com.ua/ukrainian/ukrmovasr/lesya-ukrayinka-%E2%80%94-gordist-ukrayinskoyi-natsiyi-ukrayinska-mova-vpravi-i-zavdannya-dlya-samostiynoyi-roboti-studentiv/druk
Лизинг - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
М’який знак - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Мас-медіа у сьогоднішньому світі - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
http://lection.com.ua/ukrainian/ukrmovasr/mnozhina-ukrayinska-mova-vpravi-i-zavdannya-dlya-samostiynoyi-roboti-studentiv
Написання апострофа - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
http://lection.com.ua/ukrainian/ukrmovasr/napisannya-bukvospoluchen-yo-o-ukrayinska-mova-vpravi-i-zavdannya-dlya-samostiynoyi-roboti-studentiv
Написання м’якого знака (ь) - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Написання подвоєних і неподвоєних приголосних - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
http://lection.com.ua/ukrainian/ukrmovasr/napisannya-podvoenih-i-nepodvoenih-prigolosnih-ukrayinska-mova-vpravi-i-zavdannya-dlya-samostiynoyi-roboti-studentiv/druk
Написання подвоєних приголосних - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Олена Теліга у Києві - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Основні правила правопису - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
http://lection.com.ua/ukrainian/ukrmovasr/osnovni-pravila-pravopisu-ukrayinska-mova-vpravi-i-zavdannya-dlya-samostiynoyi-roboti-studentiv/druk
Передача звука j та голосних - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Передмова - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Перша відміна, множина - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Перша відміна, однина - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Подовження приголосних - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Правопис часток - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Правопис дієприкметників - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Правопис дієприслівників - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Правопис дієслів - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
http://lection.com.ua/ukrainian/ukrmovasr/pravopis-diesliv-ukrayinska-mova-vpravi-i-zavdannya-dlya-samostiynoyi-roboti-studentiv/druk
Правопис дієслівних суфіксів - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Правопис іменників, що мають тільки форму множини - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
http://lection.com.ua/ukrainian/ukrmovasr/pravopis-nenagoloshenih-golosnih-ukrayinska-mova-vpravi-i-zavdannya-dlya-samostiynoyi-roboti-
Правопис ненаголошених голосних - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Правопис префіксів - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Правопис прикладок - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
http://lection.com.ua/ukrainian/ukrmovasr/pravopis-prikladok-ukrayinska-mova-vpravi-i-zavdannya-dlya-samostiynoyi-roboti-studentiv/druk
Правопис прикметників - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
http://lection.com.ua/ukrainian/ukrmovasr/pravopis-prikmetnikiv-ukrayinska-mova-vpravi-i-zavdannya-dlya-samostiynoyi-roboti-studentiv/druk
Правопис прикметникових та дієприкметникових суфіксів - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Правопис прізвищ - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Правопис складних числівників і займенників - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Правопис складних іменників - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Правопис складних прикметників - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Правопис складних прислівників - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Правопис складних прийменників - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Правопис складних сполучників - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Правопис суфіксів іменників - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Правопис та відмінювання числівників - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Правопис та відмінювання займенників - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Професійний та інтелектуальний словник - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Рекомендована література - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
http://lection.com.ua/ukrainian/ukrmovasr/rekomendovana-literatura-ukrayinska-mova-vpravi-i-zavdannya-dlya-samostiynoyi-roboti-studentiv/druk
Що таке макроекономіка - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Що таке світовий банк та міжнародний валютний фонд - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Словники - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
http://lection.com.ua/ukrainian/ukrmovasr/sproschennya-grup-prigolosnih-ukrayinska-mova-vpravi-i-zavdannya-dlya-samostiynoyi-roboti-studentiv
Сучасні немарксистські економічні теорії - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
http://lection.com.ua/ukrainian/ukrmovasr/suchasni-nemarksistski-ekonomichni-teoriyi-ukrayinska-mova-vpravi-i-zavdannya-dlya-samostiynoyi-roboti-studentiv/druk
Суцвіття родинного таланту (Штрихи до сімейного портрета Алчевських) - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Світова економіка - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
http://lection.com.ua/ukrainian/ukrmovasr/svitova-ekonomika-ukrayinska-mova-vpravi-i-zavdannya-dlya-samostiynoyi-roboti-studentiv/druk
Свободная торговля должна стать основой мировой экономики в ХХІ веке - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Тарас Григорович Шевченко і його творчість (1814—1861) - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Теми рефератів - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
http://lection.com.ua/ukrainian/ukrmovasr/temi-referativ-ukrayinska-mova-vpravi-i-zavdannya-dlya-samostiynoyi-roboti-studentiv/druk
Теми творів - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Тире у простому реченні - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Тире у складному реченні - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Тире - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Третя відміна, множина - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Третя відміна, однина - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Українське барокко - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Відмінювання слів іншомовного походження - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Вживання великої літери - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Жизнь, обращенная в дисциплину ответственности - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Зміст - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Зміст - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів
Український правопис
http://lection.com.ua/ukrainskij-pravopis/ukrainian/ukrainskij-pravopis/feed/atom
Український правопис
Юридичні дисципліни
http://lection.com.ua/ur/urdis/feed/atom
http://lection.com.ua/ur/urdis/feed/rss